Phiếu mua hàng Aeon - Tháng Bảy 2024 - Picodi Việt Nam