Nákup hlavouReporty a analýzy od Picodi.com

Kde vo svete vyžijete z dôchodku?

Picodi12. apríla 2022

Tím analytikov z Picodi.com skúmal výšku dôchodkových dávok v 44 krajinách okolo sveta a overoval, či sa za tieto peniaze dá dôstojne vyžiť.

Zohľadnili sme štátne dôchodky, teda univerzálne a pravidelné dávky pre ľudí v dôchodkovom veku, takzvaný prvý pilier.

V mnohých krajinách nie sú dôchodky zdaniteľné ani príspevkové a v niektorých krajinách je dôchodok príjmom, z ktorého musíte platiť daň. Sú aj také krajiny, kde sa z dôchodku vyberá aj odvod na zdravotné poistenie. Aby bolo porovnanie spravodlivé, do úvahy sa brali čisté sumy, teda peniaze, ktoré dôchodca reálne dostane na účet alebo v hotovosti.

DÔCHODOK VO SVETE

Z 44 krajín v tomto rešerši dostávajú najvyššiu penziu ľudia z Nórska – 1 797 € mesačne, podľa posledných oficiálnych štatistík. Švajčiarsko (1 704 €) a USA (1 482 €) sa takisto vyznamenali vysokou penziou.

Na Slovensku, podľa posledných dát zo Socialnej poistovne, poberá penziu cez 1 091 000 ľudí. Priemerný starobný dôchodok je 512,93 € netto (20. miesto v rebríčku).

Veľmi nízke sumy dostávajú dôchodcovia v Albánsku (128 €), Moldavsku (128 €) a na Ukrajine (110 €).

Poznámka: Uvedené sumy predstavujú len prvý dôchodkový pilier. Budovanie druhého piliera (zamestnanecké programy) ani tretieho (dobrovoľná účasť vo fondoch alebo samosporenie) nie je povinné. Peniaze z týchto úspor si môže dôchodca vybrať spravidla jednorazovo, po dovŕšení dôchodkového veku alebo postupne. Preto nie je možné zahrnúť tieto piliere do tejto štúdie.

Nákupný košík dôchodcu s jedlom

Pre účely tejto štúdie sme vytvorili konvenčný potravinový kôš a konfrontovali ceny týchto produktov s priemerným dôchodkom. Košík pozostáva z 10 skupín produktov: chlieb, mlieko, jogurt, vajcia, ryža, syr, mäso, ryby, ovocie a zelenina. Tento zoznam obsahuje odporúčania WHO a miestneho ministerstva zdravotníctva pre výživu starších ľudí. Hoci je zoznam veľmi obmedzený, tieto produkty v uvedených množstvách postačujú na splnenie minimálnych mesačných požiadaviek na výživu priemerného staršieho človeka.

  • Chlieb (12 bochníkov, 500 g každý) – 10,44 €
  • Ryža (3 kg) – 3,69 €
  • Vajíčka (20 ks) – 3,53 €
  • Mlieko (12 l) – 8,64 €
  • Jogurt (5 l) – 12,59 €
  • Syr (1,5 kg) – 12,06 €
  • Hydina a hovädzie mäso (3 kg) – 15,60 €
  • Ryby (3 kg) – 58,80 €
  • Ovocie (9 kg) – 13,50 €
  • Zelenina (15 kg) – 23,61 €

KOŠÍK S JEDLOM PRE SENIORA

Hodnotka nákupného košíka s jedlom je v marci 2022 162,46€ a to znamená, že tvorí 31,7% z priemerného starobného dôchodku na Slovensku.

Kde môžete vyžiť zo starobného dôchodku?

Aj keď sa preferencie potravín a predstavy o pohodlnom živote líšia v závislosti od regiónu a dokonca aj na osobu, rozhodli sme sa porovnať ceny základných potravinových produktov s priemernými dôchodkami v rôznych krajinách.

VÝDAVKY NA JEDLO v porovnaní s priemerným dôchodkom v každej krajine

Najlepší pomer výšky priemerného dôchodku a ceny nášho košíka je v Nórsku, kde tvorí 13,4%, v Rakúsku – 13,7% a vo Francúzsku – 14,3%.

V tomto rebríčku sa Slovensko umiestnilo na 27. mieste zo 44 krajín s výsledkom 31,7%, ktorý je rovnaký, ako v 28. Lotyšsku. Na 26. mieste sa umiestnilo Rumunsko (28,7%). Pred nami sa tiež umiestnili susedia z Českej Republiky (19. miesto; 23,5%) a Poľska (17. miesto; 20,4%).

Spomedzi krajín zahrnutých do tejto štúdie je situácia dôchodcov najhoršia v Albánsku, Bielorusku a na Ukrajine. Samotný kôš základných produktov spotrebuje 72,8%, 76,7% a 84,9% dôchodku.

Šetriť sa však dá v každom veku – a to najlepšie šetrenie Vám zaručí Picodi Cashback a zľavové kódy! Nakupujte a ušetrite svoje peniaze v obchodoch, ako Answear, Klingel, Eobuv.sk, MODIVO alebo ZOOT.

Metodológia

V tejto štúdii sme porovnávali najnovšie dostupné oficiálne štatistiky o priemerných štátnych dôchodkoch, teda I. dôchodkovom pilieri. Sumy predstavujú čisté mesačné dôchodky a pochádzajú z oficiálnych webových stránok vlád, ministerstiev alebo spoločností sociálneho zabezpečenia s prípadnými povinnými zrážkami. V krajinách, kde príslušné orgány používajú týždenné sadzby, sme sumy vynásobili 52 (počet celých týždňov v roku) a vydelili 12.

Súbor produktov použitých v štúdii je bežný potravinový kôš vytvorený len na štatistické účely. Uvedené sumy boli vypočítané na základe odporúčaní WHO a niektorých ministerstiev zdravotníctva o minimálnych normách spotreby potravín pre starších ľudí. Ceny produktov zmluvného koša pochádzajú z portálu numbeo.com, kde spotrebitelia z celého sveta sledujú ceny potravín a iných produktov a služieb.

Prepočítali sme miestne meny pomocou priemerného výmenného kurzu Google Finance za prvý štvrťrok 2022.

Zoznam oficiálnych zdrojov je dostupný na tomto linku.

Verejné použitie

Infografiku a štatistické údaje prezentované v správe je možné voľne použiť na komerčné aj nekomerčné účely, pričom je potrebné uviesť autora štúdie (Picodi.com), s odkazom na túto podstránku. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na: research@picodi.com.