Można TaniejRaporty i analizy Picodi.com

Ilu Białorusinów mieszka w Polsce?

Picodi19 kwietnia 2023 r.

Ten raport jest dostępny także w języku rosyjskim →

Analitycy Picodi.com przyjrzeli się statystykom Urzędu ds. cudzoziemców oraz rejestrowi PESEL i podliczyli, ilu Białorusinów mieszka w Polsce.

Dane Urzędu ds. cudzoziemców obejmują obcokrajowców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy lub stały na terenie RP. Według stanu na kwiecień 2023 roku liczba Białorusinów z ważnymi dokumentami pobytowymi wynosiła 75,7 tys. osób, co stanowi 10,5% ogółu obcokrajowców w Polsce, ewidencjonowanych przez wspomniany urząd.

Najwięcej polskich Białorusinów (26,4 tys.) mieszka na Mazowszu, na drugim miejscu jest graniczące z Republiką Białorusi Podlasie (10,4 tys.), na trzecim – Pomorze (6,2 tys.).

Ilu Białorusinów wyemigrowało do Polski

Jednak część Białorusinów uzyskała polskie obywatelstwo i nie są oni ujęci w statystykach Urzędu ds. cudzoziemców. Aby ustalić liczbę Białorusinów w Polsce, sięgnęliśmy po zestawienie imion w rejestrze PESEL.

Według stanu na koniec stycznia 2023 roku liczba osób żywych, których imiona można jednoznacznie zidentyfikować jak białoruskie, wyniosła 117,5 tys. osób.

Lista najpopularniejszych białoruskich imion w rejestrze PESEL (w nawiasach podano liczbę rekordów i płeć):

 1. ALIAKSANDR (14 438, M).
 2. SIARHEI (10 164, M).
 3. DZMITRY (9 549, M).
 4. ALIAKSEI (5 655, M).
 5. YAUHENI (4 386, M).
 6. ULADZIMIR (3 989, M).
 7. TATSIANA (3 791, K).
 8. ​​VOLHA (3 654, K).
 9. KATSIARYNA (3 559, K).
 10. IHAR (3 388, M).

Warto odnotować, że łaciński zapis niektórych białoruskich imion jest taki sam jak zapis popularnych polskich imion (np. Adam, Anna). Uwzględnienie takich przypadków nie jest możliwe.

Z drugiej strony, niektóre rosyjskie i ukraińskie imiona zapisane alfabetem łacińskim wyglądają identycznie z białoruskimi (np. Ivan, Yana). Aby uwzględnić takie imiona, policzyliśmy je proporcjonalnie odsetkowi Białorusinów spośród danej grupy obcokrajowców w Polsce. Np. imię Anton (12 382 rekordy) w Polsce mogło należeć do Białorusina, Bułgara, Rosjanina lub Ukraińca. Spośród tych czterech narodowości Białorusini stanowią 14,7%, wg Urzędu ds. cudzoziemców. Zatem zakłada się, że liczba Białorusinów o takim imieniu wynosi 1 819 osób.

Zgodnie z tą metodologią liczba Białorusinów płci męskiej wynosi 144 tysiące.

Nie można jednak tej metodologii zastosować wobec osób płci żeńskiej z uwagi na zbieżność zeńskich imion białoruskich i polskich. Na przykład Anna jest najpopularniejszym żeńskim imieniem w Polsce, występujące w rejestrze PESEL ponad 1 mln razy. W związku z tym liczbę Białorusinek w Polsce obliczono wg proporcji 42,2% do 57,8% – w takiej proporcji obywatele Białorusi płci żeńskiej i męskiej posiadają ważne dokumenty pobytowe w Polsce, zgodnie z danymi Urzędu ds. cudzoziemców. Stąd liczbę Białorusinek szacuje się na 105 tys.

Całkowitą liczbę Białorusinów ocenia się w 249 tys. W ciągu roku liczba ta zwiększyła się o 103 tysiące osób.

Źródła danych

Liczba obcokrajowców z ważnymi dokumentami pobytowymi w Polsce pochodzi ze statystyk Urzędu ds. cudzoziemców. Liczbę białoruskich imion w rejestrze PESEL ustalono na podstawie danych portalu …„Otwarte Dane” (dane.gov.pl).

 • https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/
 • https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace

Cała lista białoruskich imion w rejestrze PESEL jest dostępna pod tym linkiem.

Użytek publiczny

Przedstawione w raporcie dane statystyczne można swobodnie wykorzystywać w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych ze wskazaniem autorstwa badania (Picodi.com) wraz z linkiem na niniejszą podstronę. W razie pytań zachęcamy do kontaktu: research@picodi.com.