Picodi: Wszystkie zniżki i cashback w jednym miejscu!Cashback, kody rabatowe i kupony do wszystkich sklepów w Polsce.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym picodi.com (dalej jako: "Serwis Internetowy"/,,Serwis”). Z Uwagi na fakt, że Usługodawca w zależności od kraju w którym udostępnia Serwis, może oferować różne Usługi i funkcjonalności, a także może udostępniać inne niż Serwis oprogramowanie lub innego typu infrastrukturę, w tym w szczególności Aplikację mobilną czy Wtyczkę – o ile dla danego oprogramowania lub innej infrastruktury nie przewidziano wyraźnie odrębnych zasad - to zastosowanie znajduje niniejszy dokument, a wszystkie te produkty udostępniane przez Usługodawcę zwane są łącznie dalej jako: ,,Picodi”. 

W przypadku gdy dla danego rynku (kraju) dane oprogramowanie, inna infrastruktura czy produkt, Usługa lub funkcjonalność nie jest dostępna, zapisy niniejszego dokumenty dotyczące ich nie znajdują wobec danego Użytkownika zastosowania.

Administratorem Picodi jest Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), ul. Przemysłowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741, wysokość kapitału zakładowego 157 089,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 6762464586, REGON: 122849330 (dalej jako: ,,Administrator”/,,Administrator danych osobowych”).

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Picodi.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Picodi. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych w Picodi nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

W Picodi mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzi społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające Użytkownikowi rejestrację oraz logowanie się do Konta w Picodi z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com czy Google.com, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są współadministratorami danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), Przemysłowa 12, NIP: 6762464586, REGON: 122849330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 1. poczty elektronicznej: gdpr@picodi.com,
 2. poczty tradycyjnej: ul. Przemysłowa 12, 31-701 Kraków.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. podjęcia działań na Twoje żądanie, w tym w szczególności w przypadku gdy rejestrujesz się w Picodi (założenie Konta w Picodi), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Picodi, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć, data urodzenia, imię i nazwisko; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko;
 2. w celu świadczenia Usług związanych z uczestnictwem w udostępnianych przez Administratora akcjach czy programach, w tym w szczególności w ramach Programu Cashback, w tym celu umożliwienia Ci korzystania z tego Programu, jak również jego rozliczania uczestnictwa w Programie, przetwarzamy w szczególności dane dotyczące Twojej aktywności w tym Programie, jak również Twoje dane podane w Koncie;
 3. świadczenia innych Usług, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, treści dostępnej w Picodi, wyszukiwanie tych treści czy Usług, generowanie kodu rabatowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Picodi, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 4. statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Picodi, ułatwienia korzystania z Picodi oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Picodi, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Picodi oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 5. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Konta w Picodi oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 6. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie (jeśli zarejestrowałeś i posiadasz takie Konto), jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 7. marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy rejestracji Konta, w tym dane podane w ramach Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Picodi w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, historia wyszukiwania, kliknięcia w Picodi, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Picodi i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów poza Picodi. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 8. organizacji różnego typu konkursów i programów lojalnościowych, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie (jeśli zarejestrowałeś Konto) oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 9. badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o Usługach, Twoje dane podane w Koncie (jeśli zarejestrowałeś Konto) lub podczas korzystania z Usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Spersonalizowane reklamy oraz wtyczki społecznościowe

Zwracamy uwagę, że Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.

Z uwagi na wykorzystanie w Picodi tzw. wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających Użytkownikom rejestrowanie oraz logowanie się do Konta w Picodi z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com czy Google.com, jak również podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W momencie odwiedzenia przez Ciebie Picodi, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki, w tym w szczególności wykorzystania Twojego konta w serwisie zewnętrznego podmiotu do rejestracji lub logowania się do Konta, informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych z którymi nawiązujesz relacje.

Jeśli nie chcesz aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w Picodi do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą w Picodi zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzystasz – zgodnie z jej ustawieniami. Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych osobowych. Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod następującymi adresami:

http://www.facebook.com/policy.php;
https://policies.google.com/privacy;

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane dotyczące aktywności w Picodi;
 3. dane dotyczące realizowanych Usług;
 4. dane dotyczące uczestnictwa w Programie Cashback;
 5. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 6. dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług i funkcjonalności przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Picodi.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, w tym również uczestnictwa Użytkownika w Programie Cashback, działań marketingowych oraz innych Usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń - dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami świadczonymi przez Picodi. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące rozliczeń, konkursów, programów lojalnościowych oraz programów, w tym Programu Cashback w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy rachunkowe i podatkowe.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Picodi.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, urzędy zajmujące się ochroną danych osobowych, urzędy zajmujące się ochroną konsumentów, jeżeli się o to do nas zwrócą;
 2. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Picodi np. w celu realizacji Usług, w tym w szczególności dostawcom usług czy infrastruktury informatycznej i technicznej wspierających przy realizacji Usług i funkcjonalności, dostawcom szeroko pojętej reklamy internetowej, podmiotom wspierającym lub realizującym rozliczenia czy księgowość. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Szczegółowy wykaz dostawców jest dostępny u Administratora.

  W związku z tym, że nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także siedzibę poza terytorium EOG, Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych;

 1. dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Dane mogą być wykorzystywane w szczególności w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części tego dokumentu;
 2. dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:
 1. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeśli posiadasz Konto w Picodi, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do Konta.
 2. usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

 1. zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - możesz tego żądać gdy:
 1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
 1. żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 3. skargi do organu nadzorczego - jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszym dokumencie. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania Picodi są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z Picodi. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Picodi. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Picodi indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Główne cele dla których wykorzystujemy cookies to cele techniczne (cookies niezbędne), analityczne, marketingowe/reklamowe oraz społecznościowe. Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 1. konfiguracji i optymalizacji Picodi (cele techniczne – cookie niezbędne);
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Picodi korzystają z Picodi, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest odpowiednio Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji oraz zachowań Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 4. popularyzacji Picodi za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 5. popularyzacji Picodi za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, jak również w celu rejestracji oraz logowania się do Konta w Picodi z wykorzystaniem konta w serwisie Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 6. popularyzacji Picodi za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
 7. popularyzacji Picodi za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
 8. popularyzacji Picodi za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Twitter Inc. jest dostępna pod następującym adresem: https://twitter.com/en/privacy;
 9. popularyzacji Picodi za pomocą serwisu google.com, jak również w celu rejestracji oraz logowania się do Konta w Picodi z wykorzystaniem konta w serwisie google.com którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Reklamy spersonalizowane

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej czy innego oprogramowania lub infrastruktury.

Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań. 

Edycja, włączanie, blokada

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/.

Informacje ogólne o Local Storage / Session Storage

W czasie korzystania przez Użytkownika z niektórych Usług czy funkcjonalności w udostępnianym przez Administratora oprogramowaniu lub w innej infrastrukturze, w tym w szczególności w aplikacjach mobilnych, Usługodawca może stosować technologie Local Storage oraz Session Storage umożliwiające zapisanie na urządzeniu plików wytworzonych przez Użytkownika, ułatwiających i przyspieszających poprawne działanie tego oprogramowania. Zapisywane w Local Storage pliki Użytkownika przede wszystkim umożliwiają: identyfikację oprogramowania wykorzystywanego na urządzeniu Użytkownika, indywidualizację systemu do potrzeb Użytkownika związanych z Usługami/funkcjonalnościami oferowanymi w oprogramowaniu lub innej infrastrukturze, utrzymanie sesji logowania, korzystanie z Usług i funkcjonalności, jak również prowadzenie statystyk korzystania z oprogramowania lub innej infrastruktury w celu jej dalszego rozwoju.

Bezpieczeństwo oraz technologia Local Storage oraz Session Storage

Wykorzystywane w Picodi technologie Local Storage i/lub Session Storage są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się z ich wykorzystaniem wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Technologia Local oraz Session Storage to technologia podobna do plików cookies. Pliki w ramach tych technologii zapisywane jednak są wewnątrz pamięci wewnętrznej i/lub podręcznej oprogramowania i/lub przeglądarki internetowej (o ile jest wykorzystywana do wyświetlania poszczególnych elementów oprogramowania), a nie w innych miejscach urządzenia.

Cele wykorzystywania Local Storage oraz Session Storage

Wykorzystujemy Local Storage i/lub Session Storage w szczególności by dopasować nasze oprogramowanie lub inną infrastrukturę, w tym wyświetlane w nim treści (również reklamowe), do Twojego urządzenia, preferencji jak również potrzeb. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Użytkownika w sieci, w oprogramowaniu lub innej infrastrukturze lub czasie korzystania z niej.

Edycja zapisanych plików w Local/Session Storage

Za pomocą ustawień urządzenia, oprogramowania lub innej infrastruktury lub za pomocą konfiguracji usługi, Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Local Storage i/lub Session Storage, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do swojego urządzenia/oprogramowania. Ustawienia te można zmienić tak, aby zablokować automatyczną obsługę Local Storage i/lub Session Storage w ustawieniach oprogramowania lub innej infrastruktury, przy czym może to spowodować brak możliwości korzystania z niektórych oferowanych przez nas Usług i funkcjonalności lub korzystania z nich w pełnym zakresie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Local Storage i/lub Session Storage mogą być dostępne są w ustawieniach oprogramowania lub innej infrastruktury.