TarjousjahtiPicodi.comin raportit ja selvitykset

Missä nauttia eläkepäivistä?

Picodi19.4.2022

Picodin.comin tutkimus- ja sisältötiimi selvitti eläkkeiden suuruudet yli 40 maassa ja otti selvää, miten hyvin keskimääräinen eläke riittää kuukausittaisten ruokakulujen kattamiseen.

Eläkevertailussa huomioitiin vain ikään perustuvat eläkkeet, eli vanhuuseläkkeet. Lisäksi vertailussa otettiin huomioon vain eläkeläisille säännöllisesti maksettavat etuudet. Toisin sanoen vertailussa huomioitiin vain lakisääteinen eläketurva (Suomessa kansaneläke tai työeläke) tai sen tyyppiset lakisääteiset kaikille eläkkeensaajille myönnettävät etuudet eli niin sanottu eläkejärjestelmän ensimmäinen pilari.

Useissa maissa eläkkeistä ei makseta lainkaan veroa tai muita lakisääteisiä maksuja. Toisaalta osassa maista eläkkeistä maksetaan veroja samaan tapaan kuin palkka- tai yrittäjätuloistakin. Joidenkin maiden eläkejärjestelmissä eläkkeestä peritään myös sairausvakuutusmaksuja sekä muita lakisääteisiä maksuja (Suomessa peritään mm. kunnallisvero, Yle-vero sekä kirkollisvero). Jotta eri maiden eläkkeistä saatiin mahdollisimman vertailukelpoisia toistensa kanssa ja erilaisten eläkejärjestelmien erot saatiin minimoitua, päätettiin eläkkeiden vertailussa käyttää vain nettomääräisiä eläkkeiltä. Toisin sanoen vertailussa huomioitiin vain eläkeläisen pankkitilille maksettava summa verojen ja muiden pakollisten maksujen jälkeen (mikäli niitä eläkkeestä peritään). Nettomääräisten tulojen vertailu oli toisaalta perusteltua, koska niillä tuloilla eläkeläinen lähtökohtaisesti arkeaan pyörittää.

VANHUUSELÄKE ERI PUOLILLA MAAILMAA

Vertailumaista kaikkein suurimmat eläkkeet maksetaan Norjassa. Norjassa eläkkeensaaja saa keskimäärin 1797 euroa kuukaudessa. Toiseksi suurimmat eläkkeet maksetaan Sveitsissä (1704 eur). Kärkikolmikköön ylsi lisäksi Yhdysvallat. Yhdysvalloissa eläkettä saa keskimäärin 1482 euroa kuukaudessa.

Suomessa on Eläketurvakeskuksen mukaan yli 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa*. Keskimääräinen eläke Suomessa vuonna 2021 oli 1784 euroa**, josta käteen jäävä osuus on keskimääräisellä verotuksella 1458 euroa. Suomalaiset eläkkeet sijoittuivat vertailussa sijalle neljä, eli meidän eläkkeet ovat kansainvälisesti tarkasteltuna varsin suuria.

*Luvussa ovat mukana kaikki eläkkeensaajat.

**Suomen osalta olisi voitu käyttää myös lukua 1867 euroa (vanhuuseläkkeellä olevien keskieläke).

Kaikkein pienimmät eläkkeet vertalumaista maksetaan Albaniassa, Moldovassa sekä Ukrainassa. Kaikissa edellä mainituissa maissa keskimääräinen kuukausieläke on alle 130 euroa. Tarkemmat luvut vertailumaista löytyvät infograafista yltä.

Huom: Vertailussa esitetyt eläkkeet edustavat niin sanottua eläkkeiden ensimmäistä pilaria, joka koostuu meillä Suomessa lakisääteisestä eläketurvasta sekä siihen kuuluvista Suomen kansaneläke- ja työeläkejärjestelmistä. Voit tutustua eläkejärjestelmän pilareihin tarkemmin tästä.

Eläkejärjestelmän toinen (työala- tai työnantajakohtainen eläkejärjestely) ja kolmas pilari (vapaaehtoinen eläkesäästämien) eivät ole pakollisia. Pääsääntöisesti toisen ja kolmannen pilarin eläkesäästöt on mahdollista nostaa kerran, sen jälkeen kun eläkeläinen on saavuttanut eläkeiän tai vaihtoehtoisesti vaiheittain. Toista sekä kolmatta pilaria ei sisällytetty tähän vertailuun.

Eläkeläisen ruokakori

Selvittääksemme vertailumaiden keskimääräisten eläkkeiden riittävyyttä perustarpeiden täyttämiseen, loimme eläkeläisen kuukausikohtaisen ruokakorin. Ruokakori koostuu kymmenestä eri tuoteryhmästä, jotka olivat kaikkien maiden osalta samat. Ruokakori jaoteltiin seuraaviin tuoteryhmiin: leipä, maito, jogurtti, munat, riisi, juusto, liha, kala, hedelmät sekä vihannekset. Lista tehtiin perustuen Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin iäkkäiden ihmisten ravitsemuksesta. Vaikka lista koostuukin vain pienestä määrästä tuotteita, se on muodostettu täyttämään iäkkään ihmisen kuukausittaiset ravitsemuksen minimivaatimukset.

  • Leipä (12 leipää 500 g/kpl) – 24,72 eur
  • Riisi (3 kg) – 6,15 eur
  • Munat (20 kpl) – 3,58 eur
  • Maito (12 l) – 11,40 eur
  • Jogurtti (5 l) – 23,00 eur
  • Juusto (1,5 kg) – 10,77 eur
  • Siipikarja ja naudanliha (3 kg) – 24,33 eur
  • Kala (3 kg) – 59,70 eur
  • Hedelmät (9 kg) – 18,30 eur
  • Vihannekset (15 kg) – 29,12 eur

Luonnollisesti vertailun hiilihydraatti- sekä proteiininlähteen osalta olisi voitu käyttää paikallista personointia (riisi – peruna, sianliha – naudanliha/kasvisproteiini tms.). Näin ei kuitenkaan tehty, jotta tarkasteluun ei tullut ylimääräisiä muuttujia.

ELÄKELÄISEN RUOKAKORI

Suomessa kyseisen ruokakorin hinta huhtikuussa 2022 oli 211,07 euroa. Näin ollen eläkeläisen ravitsemuksellisten vähimmäisvaatimusten täyttäminen vie keskimääräisestä eläkkeestä 14,5 prosenttia.

Paras paikka viettää eläkepäiviä

Vaikka eri ihmisten ruokamieltymykset ja käsitys mukavasta elämästa vaihtelevat eri maiden ja alueiden välillä, voidaan ruokakorivertailulla saada käsitys eri maiden eläkeläisten ostovoimasta välttämättömiin peruselintarvikkeisiin. Toisin sanoen voidaan saada käsitys, jääkö elintarvikkeiden hankkimisen jälkeen eläkkeestä rahaa myös muuhun elämiseen ja harrastamiseen.

RUOKAKULUT suhteessa keskimääräisiin eläkkeisiin eri maissa

Paras elintarvikkeiden hintojen suhde keskimääräisiin eläkkeisiin oli vertailumaista Norjassa, Itävallassa sekä Ranskassa. Norjassa vertailua varten kootun ruokakorin hankkiminen vie 13,4 % kuukausittaisesta eläkkeestä. Itävallassa samojen peruselintarvikkeiden hankintaan menee 13,7 % ja Ranskassa 14,3 % eläkkeen kokonaissummasta.

Suomi sijoittui vertailussa sijalle viisi, joten sijoitus oli vain pykälää huonompi kuin vanhuuseläkkeiden vertailussa. Toisin sanoen vaikka ruoan mielletään olevan Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna kallista ja se onkin kalliimpaa kuin EU:ssa keskimäärin, ei ravitsemuksellisten perustarpeiden täyttäminen vie suhteessa suurta summaa keskimääräisestä eläkkeestä. Toisin sanoen keskimääräistä eläkettä saava suomalainen pystyy helposti kattamaan eläkkeellään ainakin ravitsemukselliset perustarpeet. Suomalaisten eläkeläisten ostovoima elintarvikkeisiin oli lähes yhtä hyvä kuin eläkeläisten Iso-Britanniassa ja samalla tasolla italialaisten eläkeläisten kanssa. Suomea alemmas vertailussa sijoittuivat muun muassa Ruotsi, Saksa sekä Yhdysvallat.

Suhteessa kaikkein heikon ostovoima vertailun ruokakorin elintarvikkeisiin oli Albaniassa, Valko-Venäjällä sekä Ukrainassa. Kaikissa edellä mainituissa maissa ravitsemuksellisten minimivaatimusten täyttäminen vie hurjat yli 70 % koko eläkkeestä. Tarkempi vertailu löytyy kokonaisuudessaan yltä.

Vaikka Suomi sijoittuikin vertailussa varsin korkealle, kannattaa myös suomalaisten eläkeläisten säästää ruokakuluista, jos se onnistuu vaivattomasti. Näin tekemällä jää enemmän rahaa itse elämiseen, harrastamiseen tai vaikkapa lastenlasten kanssa touhuamiseen tms. Hävikkiruoan hyödyntäminen on oiva tapa säästää ruokakuluissa ja samalla myös ympäristö kiittää, kun käyttökelpoinen tavara ei mene turhaan roskikseen. Picodi kerää tarjouksia myös hävikkiruokaan erikoistuneista nettikauppoista, kuten Matsmartista ja Fiksuruoka.fistä. Lisäksi hävikkiruokaa ja makeisia on mahdollista ostaa muun muassa Urjalan Makeistukusta. Kun hyödynnät Picodi cashbackin, voit saada rahaa takaisin myös ruokaostoksistasi.

Tietoa vertailun toteutuksesta

Tässä artikkelissa vertailtiin eri maiden vanhuuseläkkeitä***. Vertailu tehtiin eläkejärjestelmän ensimmäisen pilarin osalta. Vertailu tehtiin kuukausittaisten nettomääräisten eläkkeiden osalta. Eri maiden keskimääräiset eläkkeet saatiin hallitusten, ministeriöiden tai eläkeyhtiöiden verkkosivuilta ja niihin tehtiin vaadittavat pakolliset vähennykset (esim. verot ja lakisääteiset maksut). Mikäli kyseisessä maassa eläkkeet ilmoitetaan kuukauden sijaan viikkoeläkkeinä, kerrottiin viikkoeläkkeen määrä 52:lla (viikkojen määrä vuodessa) ja jaettiin vielä 12:sta.

Vertailussa käytetty ruokakori muodostuu peruselintarvikkeista ja se luotiin vain tämän vertailun käyttöön. Eri elintarvikkeille lasketut määrät perustuvat Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin iäkkään ihmisen ravitsemuksen vähimmäisvaatimuksista. Ruokakorin elintarvikkeiden hinnat kerättiin numbeo.com-palvelusta, johon kuluttajat ympäri maailman päivittävät ruoan sekä eri palvelujen hintoja.

Paikalliset valuutat muunnettin euroiksi käyttäen Google Finance -palvelun keskimääräisiä valuuttakursseja vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Listaus käytetyistä lähteistä löytyy tästä.

***Vertailussa käytettiin Suomen osalta keskieläkettä kaikkien kokonaiseläkkeen saajien osalta. Saatavilla olisi ollut myös hieman tarkempi, vain vanhuuseläkkeen saajien keskimääräinen eläke. Kuitenkin monien muiden maiden osalta saatavilla ei ollut yhtä yksilöityä tietoa kokonaiseläkkeen saajista, vaan kyseisen eläkkeen saajat oli luokiteltu kaikki vanhuuseläkkeen saajiksi. Tästä syystä myös Suomen osalta päätettiin käyttää kokonaiseläkkeen saajien keskieläkettä keskimääräisen vanhuuseläkkeen sijaan. Suomen osalta käytetty keskieläke muodostuu kuitenkin pääosaltaan (86 %) vanhuuseläkkeen saajista, joten luvun käyttö tässä vertailussa oli perusteltua.

Artikkelin käyttöoikeus

Artikkelissa esitettyjä infograafeja sekä tekstiä voi vapaasti käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Materiaalia käytettäessä pyydämme kuitenkin kertomaan vertailun alkuperäisen lähteen (Picodi.com) sekä linkittämään tälle sivulle. Näin annatte myös lukijalle mahdollisuuden tarkastaa halutessaan alkuperäisen lähteen. Jos haluatte kysyä meiltä kysymyksiä artikkeliin liittyen, voitte kirjoittaa meille sähköpostia osoitteeseen: research@picodi.com.