Picodi: Kaikki alennukset ja cashback yhdessä paikassa!Alennuskoodit, tarjoukset ja edut kaikkiin verkkokauppoihin Suomessa.

Ehdot cashback

PICODI-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT (LIITE)

CASHBACK-OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

    

 1.  YLEISET SÄÄNNÖKSET
 1. Nämä käyttöehdot sisältävät toimintasäännöt ja -ehdot, jotka koskevat osallistumista Picodi.com S.A.:n järjestämään CASHBACK-ohjelmaan (jäljempänä "ohjelma"/"Cashback-ohjelma"). Yrityksen kotipaikka on Krakova, osoite Przemysłowa 12, 31-701 Kraków. Yritys on merkitty Krakova-Śródmieście Krakovan käräjäoikeuden ylläpitämään kansallisen tuomioistuinrekisterin yrittäjien rekisteriin kohtaan kansallisen tuomioistuinrekisterin 11. kaupallinen osasto, KRS: 0000551741, yrityksen osakepääoman määrä: 157 089,00 PLN (summa on kokonaan maksettu), NIP: 6762464586, REGON: 122849330, yrityksen sähköpostiosoite: cashback@picodi.com (jäljempänä "järjestäjä").
 2. Kaikkiin niihin asioihin, jotka eivät kuulu käyttöehtojen piiriin, sovelletaan Picodin sääntöjä ja määräyksiä, jotka ovat saatavilla sivustolla. Jos järjestäjä/operoija asettaa tietyssä maassa saataville muita tuotteita, jotka mahdollistavat ohjelman käytön (esim. sovellukset, liitännäisohjelmat, muut ohjelmistot tai infrastruktuurit), saattavat nämä käyttöehdot olla saatavilla myös kyseisissä paikoissa. 
 3. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. 
 4. Ohjelma on tarkoitettu vain ei kaupallisille henkilöille. Ohjelmaa ei ole suunnattu yrittäjille. 
 5. Ohjelma antaa osallistujille mahdollisuuden ansaita tietyn määrän Cashback-pisteitä tilaamalla tuotteen tai palvelun Cashback-kampanjassa määritellyltä kumppanilta (jäljempänä "osto"). Cashback-pisteet voidaan myöhemmin vaihtaa käteiseksi näissä käyttöehdoissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 
 6. Järjestäjä voi myöntää Cashback-pisteitä myös muista osallistujien toimista kuin ostamisesta, mukaan lukien ilmoitettujen toimien toteuttaminen sekä Picodissa että yhteistyökumppaneiden kanssa tai muualla, jos Picodissa niin ilmoitetaan. Tällaisessa tapauksessa pisteiden hankkimista koskevat ehdot ilmoitetaan suoraan Picodissa, ja siltä osin kuin Picodissa ei niistä ilmoiteta, näitä palvelun ehtoja ja ostopisteiden hankkimista koskevia sääntöjä sovelletaan pisteiden hankkimiseen tilanteessa, jossa kyseessä ei ole osto. 
 7. Internetin julkinen luonne ja sähköisesti tarjottujen palvelujen käyttö voivat sisältää riskin siitä, että asiattomat henkilöt saavat haltuunsa ja muokkaavat osallistujien tietoja; sen vuoksi osallistujien olisi suoritettava asianmukaiset tekniset toimenpiteet edellä mainittujen riskien minimoimiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat virustorjuntaohjelmiston sekä Internetin käyttäjien henkilöllisyyden suojaamiseen tarkoitettujen ohjelmistojen käyttö.
 1. TERMIEN SELITYKSET 

Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on niille Picodin käyttöehdoissa annetut merkitykset, kun taas jäljempänä määritellyillä termeillä on seuraavat merkitykset:

Palveluehdot - tämä asiakirja;

Verkkosivusto/Sivusto - verkkotunnuksella picodi.com oleva verkkosivusto, jonka omistaja ja rekisterinpitäjä on palvelun Järjestäjä ja joka mahdollistaa osallistujien pääsyn Cashback-ohjelmaan;

Picodi - yhteisnimitys järjestäjän tarjoamalle verkkosivustolle, sovellukselle, (selaimen)liitännäiselle ja muulle ohjelmistolle tai infrastruktuurille; mikäli palveluntarjoaja sallii käyttäjän osallistua Cashback-ohjelmaan tällaisen ohjelmiston avulla tietyssä maassa - kuten sivustolla ja tällaisessa tuotteessa on ilmoitettu. Jos Järjestäjä ei tarjoa kyseistä tuotetta osallistujan maassa, viittaukset kyseiseen tuotteeseen eivät koske kyseistä osallistujaa;

Osallistuja - täysi-ikäinen ja täysin oikeustoimikelpoinen Picodin käyttäjä, joka osallistuu Cashback-ohjelmaan näiden palvelun käyttöehtojen mukaisesti;

Kuluttaja - Osallistuja, joka on yleisesti sovellettavan lain asiaa koskevien säännösten mukainen kuluttaja;

Pisteet/Cashback-pisteet - Osallistujan ohjelmasta saamat pisteet. Pisteet voidaan merkitä myös osallistujan valuutassa; 

Yhteistyökumppani/järjestäjän yhteistyökumppani - Picodissa määritelty yhteisö tai henkilö, joka on järjestäjästä riippumaton yritys ja jonka kanssa tehty ostos oikeuttaa osallistujan saamaan Cashback-pisteitä tässä määritellyin säännöin;

Kampanja/Cashback-kampanja - Picodissa esitetty mainos- tai vastaava sisältö, jossa annetaan tietoa osallistujan mahdollisuudesta saada Cashback-pisteitä vastineeksi siitä, että osallistuja ostaa tiettyjä tavaroita tai palveluita suoraan tällaisessa kampanjassa mainitulta kumppanilta;

Suositteluohjelma / suosittelut - Cashbackin kampanja, jossa Cashback-osallistuja voi saada lisäpisteitä tietyistä toimista ohjelman sisällä.

 1. OHJELMAAN OSALLISTUMISTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT, CASHBACK-TILI
 1. Osallistuminen ohjelmaan on osallistujalle maksutonta, ja se on mahdollista sillä edellytyksellä, että osallistujan käyttämä tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmä täyttää seuraavat tekniset vähimmäisvaatimukset:
  1. Jos ohjelmaa/palvelua käytetään sivustolla, tarvitaan: 

- tietokone tai mobiililaite, jossa on internetyhteys,

- pääsy sähköpostiin,

- Internet-selaimen uusin versio, jossa JavaScript ja evästeet ovat käytössä,

- ohjelmisto PDF-tiedostojen toistamiseen;

 1. Jos käytät ohjelmaa muissa järjestäjän tarjoamissa tuotteissa, kuten sovelluksessa, selaimen lisäosassa tai muunlaisessa ohjelmistossa tai infrastruktuurissa (jos tällaiset tuotteet ovat saatavilla maassasi) tarvitaan:

- asianmukainen asennus yhteensopivaan laitteeseen, järjestelmään tai vastaavaan, kuten on kerrottu Picodissa ja kuten järjestäjä on sen tarjonnut;

- Internet-yhteys;

- pääsy sähköpostiin;

- teleoperaattorin tarjoama aktiivinen ja oikein konfiguroitu tiedonsiirtopalvelu tai langaton yhteys laitteessa, järjestelmässä tai vastaavassa.

 1. Ohjelman osallistuja voi olla luonnollinen henkilö, joka täyttää kaikki seuraavat ehdot: 
  1. Osallistuja on vähintään 18-vuotias ja täysin oikeustoimikelpoinen, 
  2. Osallistuja on kuluttaja,
  3. Osallistujalla ei ole ei ole oikeudellisia tai tosiasiallisia esteitä.
 2. Ohjelmaan osallistuja ei voi olla järjestäjän työntekijä tai työtoveri, järjestäjän kanssa tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten osapuolena olevien yhteisöjen työntekijä tai työtoveri, järjestäjästä riippuvaisen yhteisön työntekijä tai työtoveri. Lisäksi osallistujia eivät voi olla edellä mainittujen henkilöiden läheiset henkilöt, joita pidetään puolisoina, ylenevinä sukulaisina, jälkeläisinä, sisaruksina, sukulaisina toista astetta myöhempään sukulaisuusasteeseen asti, adoptiosuhteessa olevina henkilöinä tai heidän puolisoinansa. 
 3. Osallistuakseen ohjelmaan osallistujan on rekisteröitävä tili Picodiin ja tutustuttava näihin palvelun käyttöehtoihin.
 4. Sama osallistuja voi osallistua ohjelmaan samanaikaisesti vain yhtä tiliä käyttäen, mikä tarkoittaa, että samalla osallistujalla voi olla vain 1 (yksi) Picodi-tili, jolle Cashback-pisteet hyvitetään. Ellei Picodissa toisin mainita tiettyä maata varten, jossa Järjestäjä tarjoaa tuotteitaan, osallistuja, joka on rekisteröinyt Cashback-tilin käyttämällä Sivustoa tai toista Picodi-tuotetta, voi kirjautua tililleen toisessa Picodi-tuotteessa samoilla kirjautumistiedoilla. 
 5. Ellei toisin ilmoiteta, osallistuja liittyy ohjelmaan, kun hän on onnistuneesti rekisteröinyt tilinsä Picodiin. 
 6. Kukin osallistuja on velvollinen:
  1. olla tarjoamatta tai välittämättä laissa kiellettyä sisältöä, esimerkiksi sisältöä, joka edistää väkivaltaa, herjaa jotakuta tai loukkaa heidän henkilökohtaisia oikeuksiaan tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia,
  2. käyttämään tiliä, Picodia ja ohjelmaa tai niiden osia tavalla, joka ei häiritse niiden toimintaa, erityisesti käyttämällä erityisiä ohjelmistoja tai laitteita,
  3. käyttämään tiliä, Picodia ja ohjelmaa tai niiden osia sovellettavien lakien, käyttöehtojen määräysten ja Internetin käyttöä koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti.
 1. CASHBACK-PISTEIDEN HANKKIMINEN
 1. Osana Cashback-ohjelmaa osallistuja voi saada pisteitä ostamalla tavaroita tai palveluita  järjestäjän yhteistyökumppaneilta, joista ilmoitetaan Cashback-kampanjassa. Jos Picodissa niin ilmoitetaan, Järjestäjä voi myöntää Cashback-pisteitä myös osallistujien muista toimista kuin ostoista, käyttöehtojen I(6) kohdan mukaisesti. Tällöin tiedot tällaisesta toiminnasta voidaan ilmoittaa myös Cashback-kampanjoissa tai muualla Picodissa. 
 2. Jollei edellä olevasta alakohdasta 1 ja näiden palvelun käyttöehtojen muista määräyksistä muuta määritetä, ainoastaan Picodissa esitetyissä aktiivisissa kampanjoissa määriteltyjen tuotteiden tai palveluiden ostaminen oikeuttaa osallistujan saamaan pisteitä. Tietyn Cashback-kampanjan kesto määritellään joka kerta itse kampanjassa. 
 3. Tiedot pisteiden määrästä, jonka osallistuja voi saada käteispalautuskampanjassa määritellyn ostoksen tekemisestä, on annettu kunkin kampanjan kuvauksessa. Tiedot pisteiden määrästä voidaan esittää prosenttiosuutena ostohinnan arvosta tai kiinteänä määränä ostosta myönnettäviä pisteitä, jollei näiden käyttöehtojen muista määräyksistä muuta sanota. 
 4. Pisteiden saamiseksi osallistujan täytyy:
 1. kirjautua sisään Picodi-tililleen,
 2. valita Picodissa esitetystä luettelosta se aktiivinen Cashback-kampanja/tarjous, josta on kiinnostunut,
 3. siirtyä yhteistyökumppanin verkkosivustolle suoraan Cashback-tarjoukseen sijoitetun linkin kautta. Linkki ohjaa Cashback-kampanjasta yhteistyökumppanin verkkosivustolle,
 4. ostaa suoraan yhteistyökumppanilta Cashback-kampanjassa mainitun tuotteen tai palvelun. 
 1. Kumppani määrittelee itse säännöt, jotka koskevat kampanjassa määriteltyjen tavaroiden tai palveluiden ostamista tietyltä kumppanilta. 
 2. Kun osallistuja tekee oston kumppanilta, hän tekee tällaista ostoa koskevan sopimuksen suoraan kumppanin kanssa. Järjestäjä ei ole osapuolena tällaisessa suhteessa, eikä varsinkaan osallistujan tilaamien tavaroiden myyjänä tai palveluita tarjoavana yksikkönä. 
 3. Osallistuja on ostoa tehdessään velvollinen tutustumaan kumppanin palveluehtoihin suoraan kumppanin verkkosivustolla. Erityisesti tulee tutustua kumppanin yleisiin palveluehtoihin, sääntöihin ja määräyksiin tai vastaaviin asiakirjoihin. 
 4. Ellei Kumppani tai Järjestäjä toisin ilmoita, Ohjelman käyttö Kumppanin tietyn ostoksen yhteydessä ei ole kumuloituva muiden tahojen kuin Järjestäjän, mukaan lukien Kumppanin itsensä, järjestämien alennusten, kampanjoiden, kanta-asiakasohjelmien tai vastaavien toimien kanssa. 
 5. Jotta pisteet voidaan hyvittää oikein, osallistujan on myös noudatettava seuraavia teknisiä ehtoja, jotka liittyvät siihen, että tietyn osallistujan osto on yhdistettävissä kampanjan mukaisesti tehtyyn ohjelmaan kuuluvaan ostoon. Osallistujan on joka kerta: 
 1. Sallittava evästeet ja pidettävä JavaScript käytössä ohjelmassa käytettävässä laitteessa; 
 2. Siirryttävä yhteistyökumppanin verkkosivustolle, ja tehtävä ostokset yksinomaan tälle verkkosivustolle ohjaavan linkin kautta - linkki on saatavilla Cashback-kampanjassa;
 3. Olla käyttämättä mekanismeja, ohjelmia tai muuta infrastruktuuria, jotka blokkaavat tai estävät osallistujan ohjautumisen Cashback-kampanjasta suoraan yhteistyökumppanin verkkosivustolle tai tekevät järjestäjälle mahdottomaksi seurata osallistujan ohjautumista kampanjan linkistä yhteistyökumppanin verkkosivustolle; 
 4. Käytettvä Picodissa näkyviä viestejä ja ohjeita. 
 1. Jos osallistuja ei täytä edellä 9 kohdassa esitettyjä ehtoja, esimerkiksi jos uudelleenohjaus keskeytetään sulkemalla tai päivittämällä kumppanin verkkosivusto, siirtymällä muille sivustoille, käyttämällä kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai infrastruktuuria, (jotka keskeyttävät uudelleenohjauksen), voi väärin menettely johtaa pisteiden virheelliseen kertymiseen tai estää niiden kertymisen kokonaan, vaikka osallistuja olisi täyttänyt kaikki muut pisteiden saamisen ehdot, mukaan lukien ostaminen. 
 2. Jollei edellä olevissa määräyksissä vahvistetuista pisteiden saamisen edellytyksistä muuta määritetä, osallistuja saa Cashback-pisteitä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 
 1. Ostoksen tekeminen - tarkoittaa oikean tilauksen tekemistä yhteistyökumppanille cashback-kampanjassa määritellyistä tavaroista tai palveluista, kun siirryt yhteistyökumppanin verkkosivustolle suoraan tälle sivulle ohjaavan linkin kautta. Linkki, joka ohjaa Cashback-kampanjasta kumppanin verkkosivustolle, esitetään joka kerta tarjouksessa/kampanjassa;
 2. Ostoksen maksaminen - tarkoittaa, että osallistujan ostaman tuotteen tai palvelun koko maksu hyvitetään kumppanin tilille yhdessä toimituskulujen tai muiden ostoon liittyvien kulujen kanssa ja kumppanin kanssa tehdyn tilauksen mukaisesti. Jos osallistuja on valinnut muun maksutavan kuin suoran tilisiirron kumppanin tilille, esimerkiksi maksun toimituksen yhteydessä, maksuhetkeksi katsotaan hetki, jolloin kumppani on vastaanottanut tiedon siitä, että osallistuja/jäsen on suorittanut maksun osallistujan ostosta maksun hyväksyvältä tai sitä käsittelevältä toimijalta;
 3. Osallistujan lakisääteisen tai sopimukseen perustuvan sopimuksen peruuttamisoikeuden käyttämättä jättäminen tai muut tapaukset, joissa tavaroiden tai palvelujen ostoa ei tosiasiallisesti tapahdu.
 1. Epäselvyyksien välttämiseksi järjestäjä toteaa, että saadakseen pisteitä osallistujan on täytettävä asianmukaisesti kaikki näissä palveluehdoissa mainitut niiden saamista koskevat ehdot, mukaan lukien erityisesti alajaksossa 9 esitetyt tekniset ja alajaksossa 11 esitetyt organisatoriset ehdot. 
 2. Osallistujan saamat pisteet kirjataan ja näkyvät saldona sen jälkeen, kun osallistuja on kirjautunut tililleen. 
 3. Osallistujan tekemän oston jälkeen järjestäjä vahvistaa kumppanin kanssa, että osallistuja on täyttänyt oikein pisteiden saamisen edellytykset, erityisesti 11 alakohdassa kerrotut edellytykset, ja ilmoittaa tästä osallistujalle osoittamalla kyseiset pisteet hänen saldoonsa tai osoittamalla tietyn statuksen/tilan tietylle ostolle tai muuttamalla tätä statusta jäljempänä olevien määräysten mukaisesti. Ostojen tilan muutokset tapahtuvat Picodissa määritettyinä päivinä. 
 4. Ohjelmassa pisteet myönnetään erikseen - jokaisesta oikein suoritetusta ostoksesta. 
 5. Osallistuja saa pisteitä, kun osto, josta pisteitä annetaan, saa statuksen "hyväksytty". Ostojen ja pisteiden tilat näkyvät osallistujan tilillä. 
 6. Ostot voivat saada seuraavia tiloja/statuksia:
 1. "Vireillä/Odottaa" - Osto, josta osallistujalle ei ole vielä myönnetty pisteitä, koska osallistuja ei ole täyttänyt kaikkia edellä mainittuja pisteitä koskevia ehtoja tai kumppani ei ole vielä vahvistanut, että osallistuja on täyttänyt kaikki pisteitä koskevat edellytykset (alakohta 11.); 
 2. "Hyväksytty" - tällainen tila annetaan ostolle sen jälkeen, kun järjestäjä on saanut kumppanilta vahvistuksen siitä, että osallistuja on täyttänyt kaikki edellä mainitut pisteiden saamista koskevat ehdot (alakohta 11), ja kun järjestäjä on tarkistanut, että osallistuja on täyttänyt muut ehdot. Kun osto saa statuksen "hyväksytty", ostosta maksettavat pisteet siirretään osallistujan saldoon ja osallistuja voi käyttää niitä palvelun käyttöehtojen muiden määräysten mukaisesti. Järjestäjä ilmoittaa, että osto voi saada "hyväksytty"-statuksen aikaisintaan sen jälkeen, kun ostosopimuksen peruuttamiselle asetettu lakisääteinen määräaika on kulunut umpeen, ja jos yhteistyökumppani pidentää sopimuksen peruuttamiselle asetettua lakisääteistä määräaikaa tai ottaa käyttöön sopimuksen peruuttamiselle asetetun määräajan, aikaisintaan sen jälkeen, kun viimeisin näistä määräajoista on kulunut umpeen ja kun yhteistyökumppani on vahvistanut, että osallistuja ei ole käyttänyt peruuttamisoikeuttaan ostettujen tavaroiden tai palvelujen osalta;
 3. "Hylätty" - ostos, jonka tila on aiemmin ollut "Vireillä/odottaa vahvistusta" ja jota ei voida vahvistaa ja josta ei voida myöntää pisteitä, koska se ei täytä kaikkia ohjelman vaatimuksia.
 1. Osallistujalla on oikeus pisteisiin, kun sen oston tila, josta pisteitä maksetaan, muuttuu "Hyväksytyksi". Ainoastaan ostosta, jonka tila on "Hyväksytty", saadut pisteet siirretään osallistujan saldoon, ja niistä muodostuu osallistujan hankkimat pisteet. Nämä pisteet voidaan vaihtaa käteiseksi palveluehtojen V jakson mukaisesti. 
 2. Osallistujan ohjelman puitteissa saamat pisteet ovat voimassa 730 päivää (eli noin kaksi vuotta) siitä päivästä, jolloin ne hyvitetään osallistujan saldoon. Pisteet hyvitetään osallistujan saldoon sen jälkeen, kun osto, josta ne on myönnetty, on saanut "hyväksytty" -statuksen edellä olevan 18 kohdan mukaisesti. Tällaiset pisteet voidaan vaihtaa käteiseksi palveluehtojen V kohdan mukaisesti vain niiden voimassaoloaikana. Osallistujaa pyydetään vaihtamaan pisteet ennen niiden voimassaolon päättymispäivää. Pisteet menetetään niiden voimassaolon päättymispäivän jälkeen ilman mahdollisuutta niiden palauttamiseen.
 3. Osallistujan tilillä on näkyvissä tiedot pisteiden päättymispäivästä kunkin hyväksytyn oston osalta, josta ne on myönnetty. 
 4. Osallistujan käteiseksi vaihtamia pisteitä koskevat tiedot näkyvät osallistujan saldossa "Maksettu"-statuksella. 
 5. Osallistuja saa pisteitä Cashback-tarjouksen yhteydessä ilmoitetun määrän. Jos Tarjouksessa ilmoitetaan Pisteet prosentteina ostoksen arvosta, ellei Tarjouksessa nimenomaisesti toisin mainita, Pisteet maksetaan vain ostokseen sisältyvien tavaroiden tai palvelujen nettohinnan perusteella ilman toimituksen hintaa tai lisäkustannuksia. Ellei toisin mainita, pisteitä kertyy osallistujan tavaroista tai palveluista tosiasiallisesti maksamasta nettohinnasta. Jos osallistuja käyttää alennuskoodeja, kampanjoita, ohjelmia tai alennuksia, jotka liittyvät ohjelmaan, osallistujan tosiasiallisesti maksamaa hintaa käytetään perustana laskettaessa tiettyä määrää pisteitä. Ellei toisin ilmoiteta, jos osallistuja maksaa ostoksensa lahjakorteilla, kanta-asiakas- tai kumppaniohjelmista saaduilla pisteillä, arvoseteleillä tai vastaavilla mekanismeilla, osallistujalle ei myönnetä pisteitä ostoksesta. Jos osallistuja maksaa vain osan tavaroiden tai palveluiden ostohinnasta tällaisilla tavoilla, pisteitä myönnetään vain siitä osasta tavaroiden tai palveluiden nettohintaa, jonka jäsen on maksanut muulla tavoin kuin tällaisilla tavoilla yhteistyökumppanin tarjoamien tavanomaisten maksutapojen mukaisesti. 
 6. Pisteet esitetään saldossa kahden desimaalin tarkkuudella. 
 1. CASHBACK-PISTEIDEN VAIHTO
 1. Osallistuja voi vaihtaa käteiseksi tämän ohjelman puitteissa saldoonsa annetut pisteet, jotka on annettu hänelle koska ostos on saanut "Hyväksytty"-statuksen. 
 2. Osallistuja voi vaihtaa pisteitä käteiseksi suhteessa pisteiden ja tietyn valuutan väliseen arvoon tilillä ilmoitetun muuntokurssin mukaisesti. 
 3. Osallistuja voi vaihtaa pisteitä, kun "Hyväksytty"-statuksen saaneista ostoista myönnettyjen pisteiden vähimmäismäärä on saavutettu. Maksuun oikeuttavan vähimmäisrajan muodostavien pisteiden määrä ilmoitetaan Picodissa tilille kirjautumisen jälkeen.
 4. Pisteiden vaihtamiseksi käteiseksi osallistuja tekee tilille kirjauduttuaan lomakkeella toimeksiannon pisteiden vaihtamiseksi käteiseksi ja niiden nostamiseksi. Tätä varten osallistujaa pyydetään antamaan pakollisiksi merkittyjä tietoja, joita ovat erityisesti pankkitilin numero, jolle järjestäjän on siirrettävä maksetut varat. Mikäli osallistuja tilaa maksun ulkoisen maksunvälityspalvelun avulla, osallistujaa pyydetään valitsemaan kyseinen järjestelmä Picodissa saatavilla olevista palveluista. 
 5. Järjestäjä maksaa osallistujan määrittämät varat siirtämällä ne osallistujan ilmoittamalle pankkitilille tai käyttämällä ulkoista maksujenvälityspalvelua enintään neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa. 
 6. Osallistujalla on oikeus vaihtaa vain koko tilillään oleva pistemäärä käteiseksi ja nostaa se muiden palveluehdoissa määriteltyjen määräysten mukaisesti. Osallistujan tilillä olevien pisteiden osittainen vaihtaminen käteiseksi ja niiden nostaminen ei ole mahdollista.
 7. Osallistuja voi käyttää saamiaan pisteitä ainoastaan lunastaakseen ne käteiseksi ja maksaakseen ne edellä esitetyllä tavalla. 
 8. Osallistuja ei voi siirtää saamiaan pisteitä muille henkilöille.
 9. Järjestäjä voi kieltäytyä vaihtamasta pisteitä käteiseksi, kieltäytyä maksamasta niitä sekä peruuttaa pisteitä, jotka on jo hyvitetty osallistujan saldoon. Näin voidaan menetellä, jos pidetään perusteltuna epäilynä, että osallistuja on rikkonut yleistä lakia, mukaan lukien epäilys yrityksestä tehdä laissa kielletty teko ohjelman, Picodin tai sen osien käytön yhteydessä tai osallistujan yritys kiertää ohjelman järjestelmiä ja sääntöjä. Edellä kuvatulla tavalla voidaan menetellä myös, jos  järjestäjällä on epäilys osallistujan henkilöllisyydestä tai hänen antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
 10. Jotta osallistuja olisi tietoinen ohjelman ehdoista ja edellytyksistä, muutokset, jotka liittyvät:
  1. Edellä alakohdassa 2 kuvattuun pisteiden muuntokurssiin valuutaksi ja
  2. Vähimmäispistemäärään, joka riittää maksukynnykseen (viitataan edellä kohdassa 3.) 

- muutokset, jotka esitetään osallistujalle Picodissa sen jälkeen, kun osallistuja on kirjautunut tilille, tehdään joka kerta Palveluehtojen muutoksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti tarkoittaen, että järjestäjä ilmoittaa osallistujille Picodissa tällaisista muutoksista ja niiden voimaantulopäivästä. Muutosten voimaantuloaika ei saa olla lyhyempi kuin 14 päivää. Jos osallistuja ei hyväksy muutoksia, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä järjestäjälle 14 päivän kuluessa muutoksesta ilmoittamisesta. Jos järjestäjälle ilmoitetaan, ettei osallistuja hyväksy muutosta, ohjelmaan osallistumista koskeva sopimus irtisanotaan. Tässä tapauksessa osallistuja on velvollinen vaihtamaan pisteensä käteiseksi ja nostamaan ne käyttöehtojen kohdan V. V mukaisesti 14 päivän kuluessa sopimuksen irtisanomisesta (muutosten hyväksymättä jättämisestä). Jos osallistuja ei vaihda pisteitä käteiseksi ja nosta niitä edellisessä virkkeessä tarkoitetussa määräajassa, käyttämättömät pisteet poistetaan - pisteet menetetään tässä tapauksessa ilman mahdollisuutta palauttaa niitä. 

 1. OHJELMAAN OSALLISTUMISEN LOPETTAMINEN 
 1. Osallistuja voi milloin tahansa irtisanoa ohjelmaan osallistumista koskevan sopimuksen toimittamalla kirjallisen ilmoituksen järjestäjän rekisteröityyn toimipaikkaan tai sähköpostitse seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: cashback@picodi.com. 
 2. Tilin poistaminen Picodista vastaa 1. alakohdassa tarkoitetun osallistujan ohjelmassa tekemän osallistumissopimuksen irtisanomista. 
 3. Painavista syistä järjestäjä voi irtisanoa osallistujan kanssa tehdyn sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla. Tällaisia päteviä syitä ovat:
  1. osallistujan rikkomus Palvelun käyttöehtojen määräyksiä vastaan,
  2. osallistujan ohjelmaan liittyvien sovellettavien lakien rikkominen,
  3. osallistujan toimet, joilla yritetään kiertää käyttöehtoja tai ohjelman suojatoimia ja sääntöjä. 
 4. Jos sopimus irtisanotaan, järjestäjä ilmoittaa osallistujalle irtisanomisen syyt.
 5. Ohjelmaan osallistumisen lopettaminen/päättäminen (mukaan lukien sekä osallistujan itsensä suorittama lopetus  1 ja 2 alakohdassa esitetyllä tavalla sekä järjestäjän suorittama lopettaminen edellä 3 alakohdassa esitetyistä syistä) johtaa siihen, että osallistuja menettää mahdollisuuden vaihtaa pisteet käteiseksi. 
 6. Osallistujan, joka aikoo lopettaa osallistumisensa ohjelmaan, tulisi mahdollisuuksien mukaan ensin muuttaa kertyneet pisteensä käteiseksi ja nostaa ne sen jälkeen näiden käyttöehtojen mukaisesti. Jos osallistuja irtisanoo sopimuksensa vaihtamatta pisteitä käteiseksi ja nostamatta niitä, käyttämättömät pisteet poistetaan - ne menetetään ilman mahdollisuutta palauttaa niitä. 
 7. Jos järjestäjä irtisanoo sopimuksen edellä kuvatun alakohdan 3. mukaisesti, osallistujaa pyydetään muuttamaan kertyneet pisteet rahaksi ja nostamaan ne 3. alakohdassa tarkoitetun irtisanomisajan kuluessa. Jos osallistuja ei vaihda pisteitä rahaksi ja nosta niitä irtisanomisajan kuluessa, käyttämättömät pisteet poistetaan ja pisteet menetetään ilman mahdollisuutta palauttaa niitä. 
 8. Jos Järjestäjä irtisanoo osallistujan edellä kohdassa 3. kuvatulla tavalla, osallistujan tili ja osallistuminen ohjelmaan pysyy keskeytettynä irtisanomisaikana, mikä tarkoittaa, että osallistuja ei saa uusia pisteitä irtisanomispäivän jälkeen tehdyistä ostoksista. 
 9. Järjestäjä voi lopettaa ohjelman. Osallistujille ilmoitetaan tällaisesta päätöksestä vähintään 30 päivää aikaisemmin. Tämän määräajan aikana osallistujat voivat vaihtaa kertyneitä pisteitä käteiseksi ja nostaa niitä Palveluehtojen mukaisesti. Ohjelman päättymisen jälkeen osallistujan käyttämättömät pisteet poistetaan, ja ne ovat menetettyjä ilman mahdollisuutta palauttaa niitä.
 10. Osallistuja voi peruuttaa ohjelmaan osallistumista koskevan sopimuksen ilman perusteluja toimittamalla asianmukaisen ilmoituksen 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä (ohjelmaan liittymisestä). Tämän määräajan täyttämiseksi riittää, että ilmoitus asiasta lähetetään ennen määräajan päättymistä. Osallistuja voi laatia ilmoituksen itse tai käyttää peruutusilmoituksen mallia, joka on palvelun käyttöehtojen liitteenä kohdassa 1. Osallistuja voi myös lähettää peruutusilmoituksen itse.
 11. 14 päivän määräaika lasketaan sopimuksen hyväksymispäivästä.
 12. Saatuaan osallistujan sopimuksen peruuttamisilmoituksen, järjestäjä lähettää osallistujan sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.
 13. Osallistujan oikeus peruuttaa sopimus ei ole mahdollinen, kun kyseessä on palvelun tarjoaminen, jos järjestäjä on suorittanut palvelun kokonaisuudessaan kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ja hänelle on ennen suoritusta ilmoitettu, että suorituksen jälkeen hän menettää oikeuden peruuttaa sopimus. 
 1. SUOSITTELUOHJELMA
 1. Osana Cashback-ohjelmaa Järjestäjä voi tarjota suositteluohjelman, jonka puitteissa Cashback-osallistuja voi saada lisää Cashback-pisteitä tietyistä toimista, kuten esimerkiksi Cashback-ohjelman yhteistyökumppaneilta tehtyjen ostosten suositteleminen muille käyttäjille - suositteluohjelma. Järjestäjä voi tarjota Suositteluohjelman, joka on saatavilla Ohjelman puitteissa vain valituilla markkinoilla (maissa), säännöistä ilmoitetaan aina Picodissa.  Suositteluohjelman puitteissa Järjestäjä tarjoaa väliaikaisia toimia vaihtevilla ehdoilla. Suositteluohjelmassa sovellettavsta ehdoista ilmoitetaan aina Picodissa. Kulloinkin voimassa olevan Suositteluohjelman yksityiskohtaiset ehdot, mukaan lukien kampanjan kesto tai jäsenten saamien pisteiden määrä, ilmoitetaan Picodissa joka kampanjan yhteydessä, ja ellei Järjestäjä toisin ilmoita, tässä kohdassa mainittuja Suositteluohjelman yleisiä ehtoja sovelletaan kuhunkin Suositteluhjelmaan. 
 2. Kukin osallistuja käyttää Suositteluohjelmassa hänelle osoitettua linkkiä (jäljempänä "linkki"): "Suosittelulinkki"), joka on yksittäisen osallistujan yksilöllinen linkki, jonka avulla osallistuja tunnistetaan suositteluohjelmassa. 
 3. Järjestäjä sijoittaa suosittelulinkin kunkin osallistujan tilille. 
 4. Osallistuja aloittaa suositteluohjelman käytön, kun hän lataa ensimmäisen kerran suosittelulinkin. 
 5. Osallistuja voi antaa suosittelulinkin haluamalleen henkilölle. Jos henkilö (jäljempänä "Suositeltu osallistuja"), jolle osallistuja on antanut suosittelulinkkinsä, seuraa kyseistä henkilöä Cashback-kampanjaan ja tekee ostoksen, osallistuja ansaitsee tästä Cashback-pisteitä.
 6. Picodin suositteluohjelman erityisen kampanjan yhteydessä suositeltu osallistuja, joka tekee ostoksen suosittelulinkkiä käyttäen, voi saada myös lisäpisteitä Picodissa ilmoitetun määrän verran. Järjestäjä voi ilmoittaa Picodissa väliaikaisen kampanjan osalta:

a. pisteiden määrän, jonka osallistuja voi saada suositteluohjelmassa, mukaan lukien sekä tällaisten pisteiden määrä tai prosenttiosuus tähän ostoon liittyvästä määritellystä arvosta tai pisteistä, jotka on maksettava suosittelevalle osallistujalle;

b. ajanjakson, jonka aikana osallistuja voi hyötyä tietystä suositusohjelman väliaikaisesta toimesta;

c. mahdolliset lisäehdot, jotka koskevat osallistumista suositusohjelmaan tai suositusohjelman mukaista väliaikaista toimintaa, sisältäen mutta ei rajoittuen:

- voiko osallistuja saada suositteluohjelmassa lisäpisteitä saman suositteleman osallistujan tietyn Cashback-kampanjan mukaisesta ostosta vain kerran vai toistuvasti (jokaisesta ostosta),

- voiko suositeltu osallistuja käyttää suosittelulinkkiä osana ostoa missä tahansa Cashback-kampanjassa vai vain tietyissä kampanjoissa.

 1. Suositteluohjelman osallistuja saa pisteitä suositteluohjelman oikeasta käytöstä aikaisintaan kun pisteitä hyvitetään tietystä ostoksesta. Ostoksen tulee olla tehty suosittelulinkin avulla, sen tulee olla suositteleman osallistujan tekemä sekä tehty Cashback-ohjelman sääntöjen mukaisesti. 
 2. Osallistujan osana suositteluohjelmaa saamiin Cashback-pisteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihin näissä käyttöehdoissa mainittuihin Cashback-pisteisiin. Osallistujan osana Suositteluohjelmaa saamat Pisteet voidaan käyttää ainoastaan Cashback-pisteisiin, eli vaihtaa käteiseksi ja nostaa ne palvelun  käyttöehdoissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 
 3. Suositteluohjelman osallistuja voi milloin tahansa peruuttaa osallistumisensa suositteluohjelmaan lopettamalla suosittelulinkin tarjoamisen muille. 
 4. Järjestäjä voi pätevästä syystä kieltäytyä myöntämästä osallistujalle pisteitä suositteluohjelmaan osallistumisesta tai jopa sulkea osallistujan pois suositteluohjelmasta. Pätevänä syynä pidetään perusteltua epäilyä siitä, että osallistuja rikkoo yleistä lainsäädäntöä, erityisesti epäilyä yrityksestä tehdä laissa kielletty teko ohjelman, Picodin tai sen osien käytön yhteydessä tai osallistujan yrityksestä kiertää ohjelman tai suositteluohjelman järjestelmiä ja sääntöjä. Lisäksi edellä kuvatut toimenpiteet voidaan tehdä, jos järjestäjällä on epäilystä osallistujan henkilöllisyydestä tai hänen antamistaan tiedoista. 
 5. Järjestäjä voi lopettaa suositteluohjelman tai tietyn väliaikaisen toimen suositteluohjelman puitteissa. Osallistujille ilmoitetaan tällaisesta päätöksestä viimeistään 30 päivää aikaisemmin. 
 6. Jos osallistuja suljetaan pois suositteluohjelmasta ja ohjelma lopetetaan edellä mainitulla tavalla, osallistujan tilillä oleva suosittelulinkki lakkaa olemasta aktiivinen eikä sen käytöstä myönnetä pisteitä.
 7. Osallistuja voi peruuttaa suositteluohjelmaan osallistumista koskevan sopimuksen ilman syytä toimittamalla asianmukaisen ilmoituksen 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. 
 8. Osallistuessaan suositteluohjelmaan kukin osallistuja tarjoaa suosittelulinkkiä muille ihmisille valitsemallaan tavalla, mutta noudattaen yleisesti sovellettavan lain säännöksiä ja hyviä tapoja. 
 9. Jotta osallistuja voi saada pisteitä suositteluohjelmassa, on hänen suosittelemansa osallistujan liityttävä Cashback-ohjelmaan, käytettävä Cashback-kampanja/tarjous, jossa hänet ohjataan ostamaan osallistujan suosituslinkin kautta ja suositellun osallistujan on tehtävä ostos, joka oikeuttaa hänet Cashback-pisteisiin näiden käyttöehtojen mukaisesti. 
 10. Suosittelellun asiakkaan tulisi lukea nämä käyttöehdot ja sekä Picodissa esitetyt tiedot, käyttääkseen suosittelulinkkiä. 
 11. Osallistuja on velvollinen osallistumaan suositteluohjelmaan sovellettavan oikeusjärjestyksen, hyvän tavan ja näiden käyttöehtojen määräysten mukaisesti, ja hänellä on kaikki oikeudet ohjelmaan osallistuessaan käyttämäänsä sisältöön.
 12. Ohjelmaa koskevat tiedot toimitetaan osallistujille Picodissa olevilla viesteillä tai sähköpostitse osallistujan käyttäjätilillänsä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 13. Ei ole sallittua tehdä toimenpiteitä, joille johdetaan harhaan, jotka ovat vilpillistä kilpailua tai muita sopimattomia markkinakäytäntöjä, erityisesti kielletään
 1.  VALITUKSET JA TUOMIOISTUINTEN ULKOPUOLINEN RIIDANRATKAISU
 1. Ohjelmaa koskevat valitukset on toimitettava järjestäjälle kirjallisesti osoitteeseen : Przemysłowa 12,  31-701 Kraków tai sähköpostitse osoitteeseen: cashback@picodi.com tai Picodin yhteydenottolomakkeella.
 2. Valituksessa on oltava seuraavat tiedot: täydellinen nimi, valituksen tekevän tahon osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tarkka kuvaus ja syy valitukseen.
 3. Järjestäjä käsittelee valituksen välittömästi, viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. 
 4. Järjestäjä ilmoittaa valituksen tekijälle valituksen käsittelystä edellä mainitussa määräajassa kirjallisesti tai sähköpostitse valituksessa annettuun osoitteeseen.
 5. Osallistuja voi käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja muutoksenhakumenettelyjä niiden sääntöjen mukaisesti, jotka on esitetty www.uokik.gov.pl "Kuluttajariitojen ratkaiseminen" osiossa. Tarkentaen Osallistujalla :
  1. on oikeus hakea käsittelyä esimerkiksi seuraavissa laitoksissa: Euroopan kuluttajakeskukset, valtiosta riippumattomat kuluttajajärjestöt ja muut kuluttajansuojalaitokset osallistujan ja järjestäjän välisen riidan ratkaisemiseksi sovinnollisesti;
  2. voi myös tehdä valituksen EU:n ODR-verkkofoorumin kautta, joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tietoa siitä, miten näitä riidanratkaisutapoja ja -menettelyjä voi käyttää, löytyy yleensä kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten verkkosivuilta.

 1. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

 1. LOPPUSÄÄNNÖKSET
 1. Ohjelmaa koskevat tiedot toimitetaan osallistujille viestien välityksellä osoitteessa picodi.com tai lähetetään sähköpostitse osallistujan tilillä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 2. Jos palveluehtoihin tehdään muutoksia, osallistujalle ilmoitetaan kaikista muutoksista verkkosivustolla olevilla tiedoilla, jotka sisältävät tiivistelmän muutoksista ja niiden voimaantulopäivän. Tällaisten muutosten voimaantulopäivä on vähintään 14 päivää niiden julkaisupäivästä. Jos osallistuja ei hyväksy palveluehtojen uutta sisältöä, hänen on ilmoitettava tästä järjestäjälle 14 päivän kuluessa siitä, kun palveluehtojen muutoksesta on ilmoitettu. Järjestäjälle tehty ilmoitus siitä, ettei hän hyväksy käyttöehtojen uutta sisältöä, johtaa ohjelmaan osallistumista koskevan sopimuksen irtisanomiseen. Tässä tapauksessa osallistuja on velvollinen vaihtamaan pisteensä käteiseksi ja tilittämään ne Palveluehtojen V. V kohdan mukaisesti 14 päivän kuluessa sopimuksen irtisanomispäivästä. Jos osallistuja ei vaihda pisteitä käteiseksi ja nosta niitä edellisessä virkkeessä tarkoitetussa määräajassa, käyttämättömät pisteet poistetaan ja ne menetetään ilman mahdollisuutta pisteiden palautukseen. 
 3. Jos järjestäjä tarjoaa tietyssä maassa mahdollisuuden käyttää ohjelmaa myös muissa tuotteissaan, kuten sovelluksessa, sovelluksen lisäosassa, muussa ohjelmistossa tai infrastruktuurissa, tieto käyttöehtojen muutoksista voidaan välittää myös näissä tuotteissa tai niiden kautta. 
 4. Jollei pakottavista lain säännöksistä muuta johdu, näihin käyttöehtoihin liittyvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.
 5. Jos osallistujan asuinmaan säännökset tai muut kuluttajaan sovellettavat säännökset ovat kuluttajan kannalta edullisempia kuin Suomen lain ja näiden käyttöehtojen säännökset, sovelletaan kuluttajan kannalta edullisempia säännöksiä.
 6. Ellei pakottavissa lain säännöksissä toisin määrätä, kaikki järjestäjän ja osallistujan väliset riidat ratkaistaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa.
Picodi.com S.A. Przemysłowa 1231-701 Krakówsähköposti: cashback@picodi.com .....................................,  .....................................
Kuluttajan (kuluttajien) täydellinen nimi:....................................................................................................................
Kuluttajan (kuluttajien) osoite:....................................................................................................................

Peruuttamislomake 

(täytetään ja palautetaan vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)Peruutan täten osallistumissopimuksen Krakovassa sijaitsevan Picodi S.A.:n Cashback-ohjelmaan. 

Sopimuksen päivämäärä:

......................................................................................................................................................................

Ystävällisin terveisin.....................................