Picodi: Kaikki alennukset ja cashback yhdessä paikassa!Alennuskoodit, tarjoukset ja edut kaikkiin verkkokauppoihin Suomessa.

Ehdot

PICODI.COM-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 1. YLEISET EHDOT
 1. Näissä käyttöehdoissa määritellään Krakovassa sijaitsevan Picodi.com S.A -yrityksen yleiset palvelujen tarjoamisen periaatteet.
 2. Picodi.com S.A.:n tarjoamat palvelut ja käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella maittain. Sivustolla voi olla tietoja palveluntarjoajan toisessa maassa tarjoamista palveluista, toiminnoista, ohjelmistoista tai muusta infrastruktuurista.
 3. Jos jokin tietty palvelu, toiminto, ohjelmisto tai muu palveluntarjoajan tarjoama toiminnallisuus ei ole saatavilla tietyssä maassa, seuraavissa käyttöehdoissa olevat määräykset eivät koske kyseisen maan käyttäjiä. 
 4. Tämän asiakirjan yksinkertaistamiseksi on tehty seuraavaa. Aina, kun käyttöehdot ovat yhteiset kaikille palveluntarjoajan tarjoamille tuotteille ja palveluille, kuten esimerkiksi sivustolle, sovellukselle, erilaisille palvelun liitännäisille, muille ohjelmistolle ja niihin liittyvälle infrastruktuurille tai palveluille ja toiminnoille, niihin viitataan yhteisesti nimellä: "Picodi".
 5. Yhteydenotto palveluntarjoajaan on mahdollista sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen sekä muiden sivustolla ilmoitettujen viestintäkanavien kautta. 
 6. Palveluntarjoaja asettaa nämä käyttöehdot jatkuvasti ja vapaasti saataville sivustolla niin, että ne ovat milloin tahansa käyttäjien saatavilla ja he voivat kopioida sekä tallentaa ehtojen sisällön tulostamalla tai tallentamalla sen tallennuslaitteelle käyttäjän tietokonejärjestelmän avulla. Jos palveluntarjoaja käyttää jossakin tietyssä maassa muuta ohjelmistoa tai infrastruktuuria kuin itse sivusto, nämä käyttöehdot saattavat olla myös saatavilla kyseisissä kohteissa. 
 7. Ellei toisin ilmoiteta, kaikki oikeudet Picodiin, palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin, toimintoihin tai niiden osiin, mukaan lukien tekijänoikeudet, immateriaalioikeudet palvelun nimeen, verkkotunnukseen, verkkosivustoon, ohjelmistoon tai muunlaiseen infrastruktuuriin sekä lomakkeisiin, logoihin ja muuhun palveluntarjoajan julkaisemaan sisältöön, kuuluvat palveluntarjoajalle ja niitä saa käyttää vain palveluehdoissa määritellyllä tavalla ja niiden sekä yleisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
 8. Et saa kopioida, jäljentää, muokata, jäljentää tai levittää mitään osaa Picodista, palvelusta, toiminnallisuuksista tai niiden osista ilman palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi sovellettavan lain ja palveluehtojen nimenomaisesti sallimissa raameissa. Palveluntarjoaja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien oikeudelliset menettelyt, suojellakseen omia sekä käyttäjiensä etuja.
 9. Palveluntarjoaja voi julkaista tai asettaa muilla tavoin saataville Picodissa, erityisesti verkkosivustolla, ohjelmistossa, infrastruktuurissa, palvelussa tai toiminnallisuuksissa, tarjottaviin palveluihin liittyvää mainossisältöä sekä kolmansien osapuolten tavaroita ja palveluja sellaisessa muodossa, jota käytetään verkossa. Tällaisten tarjousten tai palveluiden käyttö ei ole osa Picodia, eikä sen palveluja tai toiminnallisuutta ja niiden säännöistä päättävät asianomaiset kolmannet osapuolet.
 10. Muiden palveluiden sekä esimerkiksi palveluntarjoajan järjestämien tai tarjoamien ohjelmien tai kampanjoiden ehdot voidaan määritellä erillisillä säännöillä ja määräyksillä,  sekä dokumenteilla, jotka ovat näiden palveluehtojen liitteitä.
 1. TERMIEN MÄÄRITELMÄT

Tässä sopimuksessa käytetyt termit ja niiden määrittelyt:

Palveluntarjoaja - Picodi.com S.A. Yrityksen kotipaikka Krakova (31-701), 12 Przemysłowa Street, merkitty Krakova-Śródmieścien käräjäoikeuden ylläpitämään valtakunnalliseen tuomioistuinrekisteriin Krakovan 11. kaupallisen osaston yrittäjien rekisteriin numerolla KRS: 0000551741, osakepääoman määrä: 157 089,00 PLN (pääoma kokonaan maksettu), NIP: 6762464586, REGON: 122849330;

Verkkosivusto/Sivusto - Palveluntarjoajan omistama ja hallinnoima verkkosivusto verkkotunnuksella picodi.com, jossa käyttäjät voivat käyttää palveluntarjoajan tarjoamia palveluja ja toimintoja;

Sovellus/Mobiilisovellus - Palveluntarjoajan kehittämä ohjelmisto, joka on tuotu käyttäjien saataville mobiilisovelluskauppojen ja vastaavien ohjelmistojen operaattoreiden tai tarjoajien kautta. Ohjelmisto on suunniteltu asennettavaksi mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttäjät voivat käyttää palveluntarjoajan tarjoamia palveluja;

Picodi selaimen lisäosa/liitännäinen - Palveluntarjoajan kehittämä ohjelmisto, joka on tuotu käyttäjän saataville käyttäjän käyttämien verkkoselaimien kautta. Käyttäjän on tarkoitus asentaa lisäosa itse;

Käyttäjä - luonnollinen henkilö, joka suorittaa toimia tavalla, joka ei liity suoraan hänen taloudelliseen tai ammatilliseen toimintaansa ja joka voi käyttää Picodia;

Palvelut - Palveluntarjoajan käyttäjille sähköisesti tarjoamat palvelut;

Alennuskoodi - numeroiden, kirjainten tai muiden merkkien sarja, joka mahdollistaa käyttäjän osallistumisen kolmansien osapuolten järjestämiin aleihin, tarjouksiin tai muihin kampanjoihin niiden määrittelemien ehtojen mukaisesti;

Tili - Sivuston, sovelluksen tai muunlaisen ohjelmiston tai infrastruktuurin osa, jonka palveluntarjoaja asettaa tietyn käyttäjän käyttöön sivustolla esitettyjen tietojen mukaisesti ja jonka avulla käyttäjä voi suorittaa tiettyjä toimintoja Picodissa;

Sopimus - sopimus palvelujen tarjoamisesta; 

Palvelun käyttöehdot - tämä asiakirja.

 1. PICODIN YLEISET KÄYTTÖEHDOT
 1. Picodin käyttö voi tapahtua ainoastaan käyttöehdoissa määriteltyjen sääntöjen mukaisesti ja niiden soveltamisalan puitteissa sekä yleisesti sovellettavan lainsäädännön säännösten mukaisesti.
 2. Sivuston käytön tekniset vähimmäisvaatimukset:
  • laite, joka on yhteydessä Internetiin;
  • pääsy sähköpostiin;
  • verkkoselaimen uusin versio, jossa JavaScript ja evästeet ovat käytössä;
  • ohjelmisto PDF-tiedostojen lukemiseen.
 3. Sovelluksen käytön tekniset vähimmäisvaatimukset: 
  • mobiililaitteen käyttöjärjestelmä, joka on ilmoitettu sovelluskaupassa, jossa palveluntarjoaja asettaa sovelluksensa saataville; tiedot kaupoista, joissa palveluntarjoajan sovellukset ovat saatavilla löytyy verkkosivustolta; 
  • Sovelluksen asentaminen yhteensopivaan mobiililaitteeseen palveluntarjoajan osoittamalla tavalla;
  • Internet-yhteys mobiililaitteessa, johon sovellus on asennettu;
  • pääsy sähköpostiin;
  • teleoperaattorin mahdollistama aktiivinen ja asianmukaisesti konfiguroitu tiedonsiirtopalvelu mobiililaitteessa tai käytössä oleva langaton yhteys.
 4. Käyttäjän tulee sovelluksen käyttämiseksi:
  • tutustua näihin käyttöehtoihin ja sovellusta koskeviin tietoihin, jotka ovat saatavilla sovelluskaupassa, jossa palveluntarjoaja jakaa sovelluksensa;
  • ladata sovellus nimetystä sovelluskaupasta;
  • asentaa sovellus yhteensopivaan mobiililaitteeseen noudattamalla mobiililaitteen näytöllä asennusprosessin aikana kerrottuja ohjeita.
 5. Lisäksi tiettyjen palveluiden tai mobiilisovelluksen toimintojen käyttäminen voi edellyttää, että käytettävän mobiililaitteen sijaintipalvelut otetaan käyttöön ja että sovellukselle annetaan pääsy tällaisiin palveluihin. 
 6. Käyttäjän tekniset vähimmäisvaatimukset selaimen lisäosan ja sen toimintojen käyttämiseksi ovat seuraavat:
 1. laite, joka on yhteydessä Internetiin,
 2. pääsy selaimeen, johon liitännäinen on saatavilla - palveluntarjoajan jakamien ohjeiden mukaan, erityisesti sivustolla. 
 1. Käyttääkseen liitännäistä käyttäjä lataa ja asentaa liitännäisen palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti. 
 2. Muut mahdolliset palvelujen käytön vaatimuksen yllä mainittujen lisäksi, kuten erityisesti muiden palveluntarjoajan tarjoamien ohjelmistojen, muun infrastruktuurin sekä palveluiden tai niiden tarjoamien toimintojen käyttöä koskevat lisävaatimukset, voidaan ilmoittaa sivustolla tai suoraan kyseisessä tuotteessa. 
 3. Jos käyttäjä käyttää sovellusta, liitännäistä tai muuta ohjelmistoa tai vastaavaa infrastruktuuria, näiden käyttöehtojen määräykset ovat myös käyttöehtoja, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Jollei nimenomaisesti toisin mainita, sovelluksen, liitännäisen, muun ohjelmiston tai vastaavan infrastruktuurin käyttöä koskeva sopimus tehdään määrittelemättömäksii ajaksi, ja se päättyy, kun sovellus, liitännäinen tai ohjelmisto poistetaan käyttäjän laitteesta, ohjelmistosta tai selaimesta. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa palveluntarjoajan käyttöön asettaman sovelluksen, liitännäisen, muun ohjelmiston tai vastaavan infrastruktuurin käytön poistamalla sen käyttäjän laitteesta, selaimesta tai ohjelmistosta käytetyn järjestelmän tai ohjelmiston tietyn version vaatimalla tavalla. 
 4. Kun käyttäjä lataa sovelluksen, liitännäisen, muun ohjelmiston tai vastaavan infrastruktuurin, palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle lisenssin niiden käyttöön. Lisenssi on ei-eksklusiivinen, ei-siirrettävissä ja alueellisesti rajoittamaton. Lisenssi on maksuton. Lisenssi myönnetään määrittelemättömäksi ajaksi, kuitenkin enintään sovelluksen, liitännäisen, muun ohjelmiston tai vastaavan infrastruktuurin käyttöajaksi tietyssä laitteessa, ohjelmistossa tai selaimessa. Lisenssi oikeuttaa käyttäjän käyttämään niitä käyttäjän laitteissa, ohjelmistoissa tai selaimessa ilman oikeutta alilisensointiin seuraavilla käyttöaloilla:
  • laitteen muistiin (RAM-muisti mukaan luettuna) (muut ohjelmistot vastaavasti),
  • tallentaminen laitteen muistiin ja muiden ohjelmistojen näyttäminen tässä laitteessa,
  • tilapäinen kopiointi laitteen muistiin, joka on tarpeen sovelluksen, laajennuksen, muun ohjelmiston tai vastaavan infrastruktuurin käyttämiseksi.
 5. Palveluntarjoaja voi antaa erillisiä lisensointisääntöjä saataville asetettua tuotetta tai palvelua varten. Jos palveluntarjoaja ei ole antanut tiettyä tuotetta koskevia erillisiä sääntöjä, sovelletaan näitä käyttöehtoja. 
 6. Jos käyttäjä rikkoo edellä mainittuja käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus sen jälkeen, kun hän on antanut tehottoman kehotuksen lopettaa rikkomukset.
 7. Palveluntarjoaja toteaa, että sähköisesti tarjottujen palvelujen käyttöön voi liittyä jokaisen Internetin käyttäjän kannalta riski, joka voi johtaa haittaohjelmien asentamiseen tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmään tai käyttäjän laitteeseen ja siihen, että asiattomat henkilöt voivat hankkia ja muuttaa käyttäjän tietoja. Välttääkseen edellä mainittujen uhkien riskin käyttäjän on käytettävä asianmukaisia teknisiä keinoja niiden esiintymisen minimoimiseksi. Keinoja ovat muun muassa virustorjunta- ja palomuuriohjelmistot.
 1.  KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
 1. Käyttäjä ei saa käyttää Picodia tai palveluita tai toimintoja tavalla, joka loukkaa lakia, säädyllisyyttä, kolmansien osapuolten henkilökohtaisia etuja tai palveluntarjoajan laillisia oikeuksia, erityisesti tarjotakseen laitonta sisältöä.
 2. Käyttäjän on velvoitettu:
  1. Käyttämään Picodia lain, moraalin ja käyttöehtojen määräysten mukaisella tavalla kunnioittaen kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia ja immateriaalioikeuksia,
  2. Antamaan ja käyttämään itsestään oikeita tietoja ja ilmoittaa viipymättä palveluntarjoajalle luovuttamiinsa tietoihin tehdyistä muutoksista,
  3. Olla käyttämättä laitteita, ohjelmistoja tai menetelmiä, jotka voivat mahdollisesti häiritä Picodin toimintaa,
  4. Olemaan tarjoamatta lainvastaista sisältöä,
 3. Käyttäjä ei saa harjoittaa toimintaa, jonka tarkoituksena on ylikuormittaa muiden käyttäjien tai palveluntarjoajan postilaatikoita, erityisesti mainosviestien lähettäminen ei ole sallittua.
 4. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa palveluntarjoajan kanssa tehty sopimus (Palvelujen tarjoaminen) 14 päivän kuluessa ilmoittamatta syytä peruutukselle.
 5. Määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus lähetetään etukäteen.
 6. Sopimuksen irtisanomisaika lasketaan sopimuksen laatimispäivästä.
 7. Sopimuksen peruuttamisilmoituksen malli on näiden käyttöehtojen liitteessä 1., mutta käyttäjä ei ole velvollinen käyttämään sitä.
 8. Käyttäjällä on esimerkiksi seuraavat mahdollisuudet käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja reklamaatiomenettelyjä:
 1. Käyttäjillä on oikeus hakea asian käsittelyä muun muassa seuraavien organisaatioiden avulla: Euroopan kuluttajakeskukset, valtiosta riippumattomat kuluttajajärjestöt ja muut kuluttajansuojalaitokset, jotta käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen riita saataisiin sovinnollisesti ratkaistua;
 2. Käyttäjät voivat tehdä valituksen EU:n ODR-verkkofoorumin kautta, joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kansallisten kuluttajasuojaviranomaisten verkkosivuilta löytyy yleensä lisätietoa, miten päästä eteenpäin tallaisessa  riidanratkaisumenettelyssä.  

 1. PALVELUT
 1. Palveluntarjoajan sivustolla tarjoamat palvelut voivat poiketa sovelluksen, liitännäisen tai muun palveluntarjoajan tarjoaman ohjelmiston tai infrastruktuurin tarjoamista palveluista ja toiminnoista. 
 2. Picodin tarjoamiin lisäpalveluihin voidaan soveltaa myös erillisiä sääntöjä ja määräyksiä. 
 3. Kohdan 4 mukaisesti, Picodin kautta tarjottavien palveluiden tyypilliseen laajuuteen sisältyy:
  1. Tietojen ja muun sisällön, mukaan lukien myynninedistämistiedot, jakaminen kolmansien osapuolten kanssa,
  2. Alennuskoodin jakaminen,
  3. Mahdollistaa mielipiteiden lisäämisen ja esittämisen,
  4. Interaktiivisen lomakkeen jakaminen, jota käytetään ottamaan yhteys palveluntarjoajaan,
  5. Tilin ylläpito,
  6. Uutiskirjeen lähettäminen,
  7. Ilmoitusten näyttäminen käyttäjille, mukaan lukien push-ilmoitukset. 
 4. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus tarjota muita palveluita ja toimintoja tietyissä maissa, sekä asettaa ne saataville sovelluksissa, liitännäisissä, muissa ohjelmistoissa tai infrastruktuurissa. Tiedot saatavilla olevista palveluista, toiminnallisuuksista tai tietyillä markkinoilla (maissa) saatavilla olevista erityistuotteista ilmoitetaan aina sivustolla. 
 5. Tiettyjen palvelujen ja toimintojen laajuus ilmoitetaan Picodissa joka kerta. 
 6. Picodin palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan esittää tietoja ja sisältöä, mukaan lukien tietoja ajankohtaisista kampanjoista, joissa kolmannen osapuolen tuotteiden tai palvelujen myyjät tarjoavat alennuksia tuotteista tai palveluista, joita he tarjoavat tiettynä ajankohtana.
 7. Palveluntarjoaja voi myös edellä esitetyssä alakohdassa mainitulla tavalla asettaa käyttäjien saataville alennuskoodeja, joiden avulla käyttäjät voivat laskea kolmansien osapuolten tarjoamien tuotteiden tai palveluiden hintaa, sekä mahdollistaa alennuskoodin näyttämisen ja kopioimisen.
 8. Palvelun tarjoamista koskeva sopimus, johon sisältyy tarjousten ja alennuskoodien tarkastelu, tehdään määräajaksi ja se päättyy, kun käyttäjä sulkee verkkosivuston, sovelluksen, liitännäisen tai muun ohjelmiston tai vastaavan infrastruktuurin tarkoituksenmukaisella tavalla.
 9. Käyttäjä voi julkaista ja esittää Picodissa henkilökotaisia ja subjektiivisia mielipiteitä, jotka liittyvät esimerkiksi Picodin palveluihin tai niissä esitettyihin tietoihin. Sopimus mielipiteiden julkaisemista ja esittämistä koskevan palvelun tarjoamisesta tehdään määräajaksi ja sopimus päättyy, kun mielipide poistetaan Picodista.
 10. Lisäämällä mielipiteensä käyttäjä vakuuttaa, että hän omistaa kaikki oikeudet tähän sisältöön, erityisesti tekijänoikeudet. Julkaisemalla tällaisen lausunnon käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi vapaasti käyttää ja julkaista sitä (mielipidettä) Picodissa ja muissa palveluntarjoajan kanavissa,  sekä siihen, että toimintoja voidaan kehittää yleisesti sovellettavan lain asiaa koskevien säännösten mukaisesti. 
 11. Mielipiteen tulisi olla sovellettavan lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukainen.
 12. Käyttäjä voi lähettää viestejä palveluntarjoajalle käyttämällä asianmukaista yhteydenottolomaketta. Sopimus palvelusta, johon sisältyy interaktiivisen lomakkeen tarjoaminen, jonka avulla käyttäjät voivat ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, tehdään määräajaksi ja päättyy, kun palveluntarjoaja vastaa.
 13. Käyttäjätilii on käytettävissä rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä ja hyväksymällä Picodissa oleva rekisteröintilomake.
 14. Käyttäjä voi rekisteröidä (luoda) tilin, ja käyttäjä, jolla on jo tili, voi myös kirjautua Picodin tilille käyttäjän Facebook.com- ja Google-tilin (Google.com) avulla. 
 15. Käyttäjä, joka rekisteröityy ja kirjautuu sisään palveluun käyttäen Facebook.com tai Google-tiliä (Google.com), julkaisee koko nimensä Picodissa yhdessä Facebookista tai Googlesta ladatun valokuvan kanssa. Nämä tiedot voidaan tallentaa sivustolle.
 16. Sopimus palvelusta, johon sisältyy tilin ylläpitäminen Picodissa, tehdään määrittelemättömäksi ajaksi, ja sopimus päättyy, kun käyttäjä lähettää pyynnön tilin poistamisesta tai poistaa sen omasta tahdostaan (jos palveluntarjoaja tarjoaa tällaisen vaihtoehdon tietyssä tuotteessa).
 17. Jos palveluntarjoaja sallii tietyssä maassa tilin rekisteröinnin ja ylläpidon palveluntarjoajan tarjoamissa eri tuotteissa (sivusto, sovellus, liitännäinen, muu ohjelmisto tai infrastruktuuri), ellei tuotteessa toisin mainita, käyttäjä voidaan rekisteröidä vain kerran Picodiin, mikä tarkoittaa, että samalla käyttäjällä voi olla vain yksi tili; ellei tilin kanssa nimenomaisesti toisin ilmoiteta, käyttäjä voi kuitenkin kirjautua toiseen Picodi-tuotteeseen - samalla Picodin kaikkien tuotteiden tilillä. 
 18. Et saa jakaa tiliäsi kolmansien osapuolten kanssa.
 19. Käyttäjä antaa suostumuksensa tilille ladatun kuvansa levittämiseen.
 20. Käyttäjä hyväksyy sen, että palveluntarjoaja voi käyttää hänen tilillä julkaisemaansa kuvaa ja asettaa sen yleisön saataville tilin ja Picodin toimintojen tarjoamista varten. 
 21. Osallistuja antaa tämän suostumuksen veloituksetta.
 22. Tilin käyttämistä varten osallistujaa saatetaan pyytää aktivoimaan tilinsä uudelleen ilmoittamallaan sähköpostiosoitteella. 
 23. Tili sisältää osallistujan rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot. Jos tilillä oleviin tietoihin tulee muutoksia, osallistuja on velvollinen päivittämään ne välittömästi käyttämällä tilillä käytettävissä olevia työkaluja. 
 24. Käyttäjä voi saada kaupallista tietoa palveluntarjoajalta viesteinä, jotka lähetetään käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (uutiskirjepalvelu). Syötä tätä varten voimassa oleva sähköpostiosoite tai aktivoi kyseinen kenttä Picodissa. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa kaupallisten tietojen vastaanottamiseen. Uutiskirjepalvelun tarjoamista koskeva sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja sopimus päättyy, kun käyttäjä lähettää pyynnön poistaa sähköpostiosoitteensa uutiskirjepalvelun tilauspalvelusta tai peruuttaa tilauksen uutiskirjepalvelun puitteissa lähetetyssä viestissä olevan linkin avulla.
 25. Palveluntarjoaja voi myös näyttää Picodin käyttäjille ilmoituksia, mukaan lukien push-ilmoitukset. Push-ilmoituksia näytetään vain sellaisille käyttäjille, jotka ovat antaneet suostumuksensa hyväksymällä Picodin asianmukaisen kehotuksen tai valitsemalla asianmukaiset vaihtoehdot laitteen tai selaimen asetuksista. 
 1. VALITUKSET
 1. Käyttäjä voi tehdä valituksia Picodin tarjoamista palveluista, erityisesti niiden toimimattomuudesta tai virheellisestä toiminnasta.
 2. Valitukset voidaan tehdä kirjallisena kirjattuna kirjeenä seuraavaan osoitteeseen: Picodi.com S.A. 12 Przemysłowa Street, 31-701 Krakova, tai lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: support@picodi.com.
 3. Kantelussa on mainittava kantelijan nimi (koko nimi tai yrityksen nimi, asuin- tai kotipaikka, sähköpostiosoite) ja kuvaus tapahtumasta, joka on antanut aihetta kanteluun.
 4. Palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään jokaisen valituksen 30 päivän kuluessa ja, jos se ei ole mahdollista, ilmoittamaan käyttäjälle tämän ajan kuluessa, milloin valitus käsitellään. Jos valituksessa on puutteita, palveluntarjoaja soittaa käyttäjälle täydentääkseen sitä tarvittavilta osin 7 päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä on vastaanottanut puhelun.
 1.  HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Henkilötietojen suojan periaatteet on määritelty tietosuojakäytännössä.

 1.  LOPPUSÄÄNNÖKSET
 1. Palveluntarjoajan velvoitteiden lähteenä ovat nämä käyttöehdot ja pakottavat lainsäännökset.
 2. Palveluntarjoaja ei ole kolmansien osapuolten järjestämien kampanjoiden, alennusten tai muiden kampanjoiden järjestäjä, osarahoittaja tai toteuttaja.
 3. Niiden toiminnasta, säännöistä ja yksittäisten tarjous-, alennus- ja muiden kampanjoiden käytöstä vastaavat niitä järjestävät kolmannet osapuolet.
 4. Palveluntarjoaja esittelee Picodissa tietoja kolmansien osapuolten valmistelemista ja järjestämistä aleista, alennuksista ja muista kampanjoista.
 5. Palvelun käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa https://www.picodi.com/fi/sivut/ehdot.
 6. Jollei pakottavista lain säännöksistä muuta johdu, näihin käyttöehtoihin liittyvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.
 7. Jos osallistujan asuinmaan pakottavat säännökset tai muut käyttäjään sovellettavat säännökset tarjoavat käyttäjälle edullisemmat ehdot kuin Suomen lain säännökset ja näiden käyttöehtojen määräykset, sovelletaan kuluttajan kannalta edullisempia säännöksiä.
 8. Ellei pakottavissa lain säännöksissä toisin määrätä, pallveluntarjoajan ja osallistujan väliset riidat ratkaistaan toimivaltaisissa tuomioistuimissa Suomessa. 
 9. Asioissa, joita nämä käyttöehdot eivät sääntele, sovelletaan yleisesti sovellettavan lain määräyksiä.
 10. Näiden käyttöehtojen sisältöä voidaan muuttaa. Kaikista muutoksista ilmoitetaan kullekin käyttäjälle erityisesti sivuston kautta julkaistavilla tiedoilla, jotka sisältävät yhteenvedon muutoksista ja niiden voimaantulopäivän. Tällaisten muutosten voimaantulopäivä on vähintään 14 päivää niiden ilmoittamispäivästä. 
 11. Jos tilin käyttäjä ei hyväksy käyttöehtojen uutta sisältöä, hänen on ilmoitettava tästä palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa käyttöehtojen muutosta koskevan ilmoituksen päivämäärästä lähettämällä asiaa koskevat tiedot palveluntarjoajan sähköpostiosoitteeseen. Hyväksynnän puuttuminen johtaa sopimuksen irtisanomiseen. 

Palvelun käyttöehtojen liite:Cashback palvelun käyttöehdot