TarjousjahtiPicodi.comin raportit ja selvitykset

Isojen kaupunkien joukkoliikenteen hintojen vertailu

Picodi15.3.2023

Picodi.comin sisältö- ja tutkimustiimi selvitti julkisen liikenteen hinnat 45 kaupungissa. Lisäksi laskettiin, montako prosenttia liikkuminen vie kaupunkien asukkaiden keskimääräisestä kuukausiansiosta.

Vertailussa tarkasteltiin sekä kausi- että kertalippujen hintoja. Tarkastelun kohteena olivat sellaiset matkaliput, jotka mahdollistavat liikkumisen kaupungin rajojen sisäpuolella.

JULKINEN LIIKENNE ERI PUOLILLA MAAILMAA

Kolmessa tämän vertailun kaupungissa julkinen liikenne on maksutonta kaupunkien asukkaille. Tällaisia kaupunkeja ovat Luxemburg, Tallinna sekä Maltan pääkaupunki Valletta.

Vertailun kalleimmat julkisen liikenteen kertaliput löytyvät Lontoosta. Lontoossa julkisen liikenteen kertalippu maksaa 4,30 puntaa, eli 4,85 euroa. Zürichissä (4,40 Sfr/4,44 €) ja Oslossa (40 kr/3,65 €) julkisen liikenteen kertaliput olivat vertailun toiseksi ja kolmanneksi kalleimpia. Lontoo oli vertailun kallein myös 30 vuorokauden kausilipun osalta. Lontoolainen maksaa julkisen liikenteen käytöstä kausilipun ostaessaan 253 euroa kuukaudessa. Toiseksi kallein julkisen liikenteen kausilippu oli Irlannin Dublinissa (155 €). Vertailun vuoksi mainittakoon, että myös suurkaupungeissa liikkuminen julkisilla voi olla huomattavan edullista. Varsovassa julkisen liikenteen kuukausilippu maksaa 21 euroa ja Madridissa vain euron enemmän.

Kun julkisen liikenteen hinta suhteutetaan kaupungin keskimääräiseen palkkatasoon, vertailun hänniltä löytyy Brasilian suurin kaupunki São Paulo. São Paulossa liikkuminen vie 14,3 % kaupunkilaisten keskimääräisestä kuukausiansiosta, mikäli liikkumisen toteuttaa julkisen liikenteen kausilipulla. Julkisen liikenteen käyttäminen on vertailun perusteella kallista myös Lontoossa sekä Istanbulissa. Molemmissa suurkaupungeissa julkisen liikenteen kausilipun hinta on yli 7 % kaupungin asukkaiden keskimääräisestä nettopalkasta.

Kansainvälisessä vertailussa julkisen liikenteen liput ovat Helsingissä varsin kilpailukykyisesti hinnoiteltuja erityisesti kausilipun osalta. Kolmenkymmenen päivän kausilippu AB-vyöhykkeellä maksaa 70,60 euroa, joka on noin 2,4 % helsinkiläisen keskipalkasta. Helsingin hintataso on samaa suuruusluokkaa palkkoihin suhteutettuna kuin monissa muissa Euroopan pääkaupungeissa. Esimerkiksi Liettuan Vilnassa (2,4 %) sekä Unkarin Budapestissä (2,5 %) julkinen liikenne on suurin piirtein saman hintaista. Tarkemmat tiedot kaikista vertailukaupungeista löytyvät infograafista yltä.

Julkisen liikenteen hinta Suomessa

Tutustuimme vertailussa tarkemmin myös Suomen yhdeksän suurimman kaupungin hinnoitteluun.

JULKINEN LIIKENNE SUOMESSA

Kalleimmat julkisen liikenteen kertaliput löytyvät ehkä vähemmän yllättäen HSL:n palvelualueelta pääkaupunkiseudulta. Hinnoittelu on sama sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla, jos matkaa tehdään vain kahden vyöhykkeen alueella. Kertalippu maksaa mainituissa kaupungeissa ilman alennuksia 3,10 euroa. Halvimmat julkisen liikenteen kertaliput löytyvät Oulusta, jossa kertalippu maksaa 1,90 euroa.

Myös kausilippujen osalta pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ovat kalleimmin hinnoiteltuja. Kolmenkymmenen päivän kausilippu maksaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 70,60 euroa. Edullisin kausilippu on Oulussa (47,80 €).

Tietoa vertailun toteutuksesta

Tässä vertailussa tarkasteltiin julkisen liikenteen harjoittajien kerta- ja kausilippujen hinnoittelua maaliskuussa 2023. Kaupunkien keskipalkat (netto) haettiin numbeo.com-sivustolta. Numbeota käytettiin, koska sen todettiin antavan tietoa kaupunkilaisten palkkatasosta riittävällä tarkkuudella tämän vertailun tarpeisiin. Lisäksi, koska kaikki vertailussa käytetty palkkadata oli samasta lähteestä, sen todettiin olevan mahdollisimman vertailukelpoista keskenään (Numbeo.com päivittää manuaalisesti kerätyn datan kahdesti vuodessa). Valuuttamuunnoksiin käytettiin keskimääräisiä valuuttakursseja helmikuussa 2023. Keskimääräiset valuuttakurssit saatiin Google Finance -palvelusta.

Vertailussa käytetyt kausiliput mahdollistavat rajoittamattoman liikkumisen kaupungin rajojen sisäpuolella julkista liikennettä käyttäen. Matkustusalueena tuli olla ainakin suurin osan kaupungista. Esimerkiksi Helsingin osalta lipuksi valittiin AB-vyöhykelippu, joka kattaa lähes koko kaupungin alueen. Vertailussa käytettiin edullisinta mahdollista normaalilipun hintaa (saattoi olla esim. mobiililippu tai kertamatka matkakortilla). Matkakortin mahdollista kertaluontoista hankintahintaa ei kuitenkaan sisällytetty matkustamisen kuluihin. Vertailussa ei myöskään huomioitu mahdollisia alennuksia ikään, opiskeluun, liikuntarajoitteisuuteen, varusmiespalvelukseen tms. perustuen. Lisäksi, vertailussa ei otettu huomioon sellaisia alennuksia, joita on mahdollista saada pidemmästä kuin 30 vuorokauden kausilipun tilauksesta (esim. HSL-alueella jatkuva 12 kk säästötilaus mahdollistaa edullisemman matkustamisen kuin tässä vertailussa esitetty 70,6 €/kk). Vertailu ei myöskään ota kantaa julkisen liikenteen palvelutasoon. Toisin sanoen vertailu tehtiin vain hinnan osalta, eikä siinä arvioitu palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten sen kattavuutta, luotettavuutta, kalustoa tms.

Vertailussa ei ollut mukana kaupunkeja, joissa julkista liikennettä tarjoaa useampi kuin yksi toimija erilaisella hinnoittelulla. Tästä syystä mukana vertailussa ei ollut muun muassa sellaisia kaupunkeja kuin Tokio, Peking, Jakarta, Bangkok jne. Vertailussa eivät myöskään olleet mukana ne kaupungit, joissa ei ole tarjolla julkisen liikenteen kausilippua.

Täydellinen luettelo vertailussa mukana olleista kaupungeista ja joukkoliikenteen toimijoista löytyy tästä.

Artikkelin käytöstä

Sekä tämän artikkelin teksti, infograafit että tilastolliset aineistot ovat vapaasti käytettävissä sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Haluaisimme kuitenkin pyytää, että mainitsette meidät (Picodi.com) alkuperäisenä lähteenä ja linkitätte tähän vertailuun. Näin tekemällä annatte lukijalle mahdollisuuden tutustua halutessaan myös alkuperäiseen tekstiin. Halutessanne voitte kysyä meiltä vertailusta kirjoittamalla meille viestiä osoitteeseen: research@picodi.com.