Można TaniejRaporty i analizy Picodi.com

Kosztowne ostatnie pożegnania

Picodi27 października 2020

Każdego roku w Polsce umiera około 400 tys. osób. W naszym kraju nie prowadzi się oficjalnych statystyk na temat sposobu pochówku zmarłych, ale szacuje się, że w skali kraju odsetek kremacji może wynosić nawet 25%.

Zespół analityczny Picodi.com policzył, ile kosztuje pogrzeb i jak różnią się wydatki na tradycyjny pochówek od wydatków na kremację. Sprawdziliśmy również, jak poszczególne kraje wspierają finansowo pogrążonych w żałobie: Polska znajduje się w gronie państw, wypłacających zasiłek pogrzebowy, jednak jego wysokość nie należy do największych.

Ceremonia po polsku

Ile kosztuje pogrzeb a kremacja

Tradycyjny pochówek i kremacja znacznie się różnią, jednak niektóre koszty dotyczą obu rodzajów pogrzebów. Do takich należy biurokracja: za akt zgonu i inne niezbędne zaświadczenia i dokumenty zapłacimy około 370 zł. Przygotowanie ciała uszczupli portfel organizatora o kolejne 400 zł: zmarłego trzeba umyć, zabalsamować, przygotować odpowiedni strój i makijaż. Oczywiście ciało trzeba także przetransportować, zarówno podczas pogrzebu (wynajem karawanu), jak i z miejsca zgonu do chłodni — łącznie to koszt około 1 250 zł.

Sam pogrzeb składa się zazwyczaj z ceremonii (świeckiej lub sakralnej) oraz stypy. Za tę pierwszą płaci się około 1 650 zł — wchodzi w to koszt wynajmu sali pożegnań lub kaplicy oraz opłacenie księdza lub mistrza ceremonii. Natomiast stypa dla około 30 osób to wydatek rzędu 2 400 zł.

Decydując się na tradycyjny pochówek bliskiej osoby, należy uwzględnić koszt trumny — około 1 350 zł. Jeszcze więcej kosztuje miejsce na cmentarzu: za przyznanie prawa do użytkowania miejsca grobowego przez 20 lat płaci się średnio 1 750 zł. Najdroższym wydatkiem jest pomnik — standardowy, prosty nagrobek kosztuje 2 500 zł.

W przypadku kremacji, oczywistym kosztem jest spopielanie zwłok: około 850 zł (w tym koszty prostej trumny). Oprócz tego sporym wydatkiem jest urna pogrzebowa — jej średni koszt to 1 050 zł. Jako że w Polsce rozsypywanie prochów jest nielegalne, należy uwzględnić także miejsce na przechowywanie urny. Rezerwacja niszy w kolumbarium kosztuje około 700 zł.

Podsumowując wszystkie koszty, wychodzi na to, że kremowanie zmarłego jest bardziej przystępne cenowo: tradycyjny pochówek kosztuje średnio 11 670 zł, natomiast kremacja 8 670 zł.

Gdzie najdrożej umierać?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i innych krajach

Sprawdziliśmy jaki rodzaj pogrzebu jest najpopularniejszy w 15 innych krajach oraz ile kosztuje jego organizacja.

Polska, gdzie średni koszt pogrzebu wynosi 11 670 zł (w przeliczeniu 2 622 €), plasuje się w drugiej połowie rankingu. Zasiłek pogrzebowy oferowany przez państwo, wynoszący 4 000 zł (899 €), pokryje około 34% kosztów pochówku bliskiej osoby.

Najmniej opłaca się umierać w Japonii — w tym kraju koszt pogrzebu wynosi około 10 791 €, a mieszkańcy nie mogą liczyć na pomoc finansową ze strony państwa. Zaraz za nią plasują się dwa europejskie kraje: Hiszpania i Francja, gdzie organizacja pogrzebu kosztuje odpowiednio 7 800 € i 7 450 €. Co ciekawe, w Hiszpanii można dostać zasiłek, ale w wysokości zaledwie 46,5 €, co stanowi mniej niż 1% kosztu pogrzebu.

Z kolei najtaniej jest na Ukrainie — tam wystarczy 803 €, żeby zorganizować pogrzeb. Również w Meksyku śmierć nie nadszarpnie aż tak budżetu bliskich, ponieważ za pogrzeb zapłacą średnio 1 199 €. Podobną kwotę wydadzą Szwedzi, którzy dzięki temu, że płacą tak zwany podatek pogrzebowy, który pokrywa większość kosztów, za organizację ostatniego pożegnania zapłacą tylko 1 379 €.

W niektórych krajach (np. Irlandia, Niemcy) nie wypłaca się zasiłków pogrzebowych. Tam mieszkańcy muszą zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Jednak w przypadku osób niezamożnych lub bezdomnych państwo zajmie się pochówkiem, najniższym możliwym kosztem.

Liczby podane są w przybliżeniu. Koszt poszczególnych elementów może się różnić nawet kilkakrotnie — niniejsze zestawienie uwzględnia produkty i usługi ze średniej lub niższej półki cenowej.

Źródła

  • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2019,2,19.html
  • https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy

Metodologia

Niniejsze badanie opiera się na lokalnych cenach poszczególnych części pogrzebu udostępnionych na stronach internetowych zakładów pogrzebowych, kościołów i cmentarzy. Dane o zasiłkach pochodzą z rządowych stron internetowych, a w zestawieniu uwzględniono maksymalne stawki powszechnego zasiłku. Przy konwertowaniu walut wykorzystaliśmy średnie kursy za sierpień – październik 2020 r. według Google Finance.

Użytek publiczny

Chcesz podzielić się ze swoimi odbiorcami informacjami na temat wydatków związanych z pogrzebem? Możesz swobodnie wykorzystywać przedstawione w raporcie statystyki i infografiki w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych ze wskazaniem autorstwa badania (Picodi.com) wraz z linkiem na niniejszą podstronę. W razie pytań zachęcamy do kontaktu: research@picodi.com.