Można TaniejRaporty i analizy Picodi.com

Konkurs wiedzy o UJ 2024: wygraj studia!

Picodi7 lutego 2024 r.

Wygraj studia na UJ

Przeczytaj konkursowe lektury o UJ → wypełnij testy pisemne → wygraj studia na UJ!

Nagrody

 • Miejsca na studiach stacjonarnych na UJ w roku akademickim 2024/2025.

Zasady konkursu

 • Zapoznaj się z lekturami, obowiązującymi w 28. edycji konkursu.
 • Zgłoś się do konkursu za pośrednictwem formularza na stronie konkurs.uj.edu.pl/formularz-zgloszeniowy.
 • Wypełnij test pisemny w eliminacjach okręgowych (100 pytań w czasie 60 min).
 • Wypełnij finałowy test pisemny (100 pytań w czasie 60 min).

Lektury obowiązujące w poszczególnych etapach

Rozwiń listę

Etap I

 • Jan Baszkiewicz. Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997
 • Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1990
 • Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania, Kraków 2014, s. 43–59, 61–70, 133–139, 141–154, 271–284.
 • Marek Ferenc. Collegium Nowodworskiego, Kraków 2012, s. 95–121
 • Barbara Klich-Kluczewska, Gołębnik. Historia miejsca. Kraków 2017, s. 39–54
 • Sroka A.S., Szyma M., Betlej A., Dworzak A., Bałus W., Collegium Iuridicum, Kraków 2015, s. 11–21, 51–61, 69–79.
 • Kliniki i zakłady teoretyczne. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskiej dzielnicy Wesoła. Gmachy i ludzie, pod red. P. Franaszka, Kraków 2016, s. 168–169, 171–173, 177–195, 215–217, 221–224, 252–256, 261–264, 291–294, 295–299, 310–314.
 • Wiktor Szymborski, Collegium Broscianum, Kraków 2014, s. 25–34, 40–60.
 • Piotr Franaszek, Collegium Witkowskiego, Kraków 2014, s. 10–35, 37–49.
 • Tomasz Gąsowski, Collegium Wróblewskiego, Kraków 2013, s. 41–76, 77–100.
 • Maria Stinia, „Rozwój katedr i badań filologicznych z zakresu filologii klasycznej oraz germanistyki, romanistyki i anglistyki na uniwersytetach krakowskim i lwowskim w latach 1850–1918, [w:] ZNUJ 145 (2018), Z. 2, Kraków 2018, s. 215–236.
 • Teksty z Alma Mater:
  • Kazimierz Płoch, Małgorzata Dziedzic, Uniwersyteckie kształcenie położnych w Krakowie, Alma Mater, 140, 2011, s. 36–39.
  • Andrzej Zięba, Łukasz Jakubiak, Kronika nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Alma Mater, nr 142–143, 2011/2012, s. 65–69.
  • Franciszek Ziejka, Migawki z życia Krakowa na przełomie XVII i XVIII wieku, Alma Mater, nr 161–162, 2013/2014, s. 40–45.
  • Alicja Zemanek, 100 lat Instytutu Biologii UJ, Alma Mater, 158, 2013, s. 10–19.
  • Alicja Zemanek, 230 lat Ogrodu Botanicznego UJ, Alma Mater, 158, 2013, s. 28–34.
  • Krzysztof Ożóg, U źródeł historiografii uniwersyteckiej, Alma Mater, 155, 2013, s. 5–9.
  • Julian Dybiec, Historiografia uniwersytecka, 1795–1990, Alma Mater, 155, 2013, s. 10–14.
  • Piotr Franciszek, Dzieje Collegium Witkowskiego, Alma Mater, 155, 2013, s. 15–26.
  • Andrzej Kownacki, Konrad Wołowski, Janusz Starmach, Krakowska szkoła hydrobiologiczna, Alma Mater, 156–157, 2013, s. 36–74.
  • Andrzej Chwalba, Uniwersytet stalinowski i jubileusz 600-lecia UJ, Alma Mater, 163–164, 2014, s. 49–55.
  • Krzysztof Ożóg, Skarby dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w jego archiwum, Alma Mater, 165, 2014, s. 31–33.
  • Dariusz Niemiec, Marcin Starzyński, Z dziejów Collegium Minus, Alma Mater, 173–174, 2015, s. 41–47.
  • Alicja Rafalska-Łasocha, Wspomnienie w 100. rocznicę śmierci Karola Olszewskiego, Alma Mater, 175–176, 2015.
 • Materiały ilustracyjne i opisy do nich z archiwum (będą zamieszczone na stronie www)

Etap II

 • Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005.
 • Stanisław Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie drugiej wojny światowej, Kraków 1986.
 • Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990.
 • Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • oraz wszystkie lektury, ilustracje i artykuły z Alma Mater z etapu pierwszego.

Najważniejsze daty

 • Rejestracja zgłoszeń: do 1 marca 2024 r.
 • Wysyłka zaproszeń na eliminacje: 4 marca 2024 r.
 • Eliminacje okręgowe: 8 marca 2024 r. o 12:00.
 • Ogłoszenie wyników eliminacji: do 18 marca 2024 r.
 • Wysyłka zaproszeń na II etap: do 22 marca 2024 r.
 • Finał konkursu: 11 kwietnia o 11:00.
 • Ogłoszenie wyników: 12 kwietnia o 12:00.

Przydatne linki