Można TaniejRaporty i analizy Picodi.com

Ilu Ukraińców mieszka w Polsce?

Picodi15 lutego 2022 r.

Analitycy Picodi.com przyjrzeli się statystykom Urzędu ds. cudzoziemców oraz rejestrowi PESEL i podliczyli, ilu Ukraińców mieszka w Polsce.

Dane Urzędu ds. cudzoziemców obejmują obokrajowców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy lub stały na terenie RP. Stanem na luty 2022 roku liczba Ukraińców z ważnymi dokumentami pobytowymi wynosiła 308,5 tys. osób, co stanowi 57% ogółu obcokrajowców w Polsce, ewidencjonowanych przez wspomniany urząd.

Jednak część Ukraińców uzyskała polskie obywatelstwo i nie są oni ujęci w statystykach Urzędu ds. cudzoziemców. Aby ustalić liczbę Ukraińców w Polsce, sięgnęliśmy po zestawienie imion w rejestrze PESEL.

Stanem na koniec stycznia 2022 roku liczba osób żywych, których imiona można jednoznacznie zidentyfikować jak ukraińskie, wyniosła 726 tys. osób.

Lista najpopularniejszych ukraińskich imion w rejestrze PESEL (w nawiasach podano liczbę rekordów i płeć):

 1. OLEKSANDR (69 767, M)
 2. SERHII (48 077, M)
 3. ANDRII (43 906, M)
 4. VOLODYMYR (41 067, M)
 5. DMYTRO (31 355, M)
 6. TETIANA (30 955, K)
 7. OLENA (28 354, K)
 8. IRYNA (27 787, K)
 9. MYKOLA (26 655, M)
 10. VASYL (24 818, M)

Warto odnotować, że łaciński zapis niektórych ukraińskich imion jest taki sam jak zapis popularnych polskich imion (np. Artur, Anna). Uwzględnienie takich przypadków nie jest możliwe.

Z drugiej strony, niektóre rosyjskie i białoruskie imiona zapisane alfabetem łacińskim wyglądają identycznie z ukraińskimi (np. Ivan, Yuliia, Yana). Aby uwzględnić takie imiona, policzyliśmy je proporcjonalnie odsetkowi Ukraińców spośród danej grupy obcokrajowców w Polsce.

W ten sposób liczbę Ukraińców w Polsce można oszacować na 1 mln 323 tys. osób.

Metodologia i źródła danych

Liczba obcokrajowców z ważnymi dokumentami pobytowymi w Polsce pochodzi ze statystyk Urzędu ds. cudzoziemców. Liczbę ukraińskich imion w rejestrze PESEL ustalono na podstawie danych portalu Otwarte Dane (dane.gov.pl). Wyliczenia nie obejmują Ukraińców, których imię zapisane alfabetem łacińskim jest identyczne z polskim imieniem. Jeżeli którekolwiek z imion mogło należeć do przedstawicieli kilku narodowości, takie imiona policzono proporcjonalnie odsetkowi Ukraińców w danej grupie cudzoziemców. Np. imię Anton (7 673 rekordy) w Polsce mogło należeć do Białorusina, Bułgara, Rosjanina lub Ukraińca. Spośród tych czterech narodowości Ukraińcy stanowią 83,6%, wg Urzędu ds. cudzoziemców. Zatem zakłada się, że liczba Ukraińców o takim imieniu wynosi 6 416 osób, a ogólna liczba Ukraińców płci męskiej – 717,6 tys. Częsta zbieżność polskich i ukraińskich imion żeńskich jest źródłem zaniżonych statystyk dot. liczby kobiet. W związku z tym liczbę Ukrainek w Polsce obliczono wg proporcji 45,8% do 54,2% (w takiej proporcji obywatele Ukrainy płci żeńskiej i męskiej posiadają ważne dokumenty pobytowe w Polsce, zgodnie z danymi Urzędu ds. cudzoziemców). W ten sposób liczbę Ukrainek w Polsce szacuje się na 605,5 tys. osób.

 1. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/
 2. https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace

Cała lista ukraińskich imion w rejestrze PESEL jest dostępna pod tym linkiem.

Użytek publiczny

Przedstawione w raporcie dane statystyczne można swobodnie wykorzystywać w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych ze wskazaniem autorstwa badania (Picodi.com) wraz z linkiem na niniejszą podstronę. W razie pytań zachęcamy do kontaktu: research@picodi.com.