Lisek.app i Picodi.com łączą siły!

Dwa liski, wielka moc! Wielka akcja promocyjna dwóch lisków!

Aktualnie żadne oferty na Picodi.com & Lisek.app - akcja promocyjna nie są dostępne.

Aktualnie żadne oferty na Picodi.com & Lisek.app - akcja promocyjna nie są dostępne.

Tymczasem sprawdź najlepsze kody rabatowe i promocje dostępne teraz:

  • ZweryfikowaneZweryfikowane

  Intymna kod rabatowy 25% na pierwsze zakupy!

  Promocja w Intymna dotyczy zapisania się do newslettera, po którym otrzymasz rabat 25% na pierwsze zakupy.

  • ZweryfikowaneZweryfikowane

  Kod rabatowy 20 zł od 240 zł w Spartoo

  Zapisz się do newslettera platformy zakupowej i odbierz 20% zniżki. Kupon jest ważny 3 miesiące od momentu subskrypcji. Nie obowiązuje na produkty przecenione i oznaczone jako ''produkt partnerski''. Sprawdź!

  • ZweryfikowaneZweryfikowane

  Street Style kod rabatowy 20%!

  Zapisz się do newslettera i odbierz 20% zniżki na pierwsze zakupy! Cashback nie nalicza się przy użyciu aplikacji Street Style.

  • ZweryfikowaneZweryfikowane

  CARINII kod rabatowy do -50%!

  Zapisz się do newslettera i zyskaj do 50% zniżki!

Dwa liski łączą siły! A to oznacza tylko jedno - odbierasz zwrot za każde zakupy 

w Lisek.app! Oszczędzanie jest super, szczególnie jeśli jest takie proste :) 

Za pierwsze zakupy otrzymasz aż 10% cashbacku, a za każde kolejne na Twoim koncie
pojawi się zwrot w wysokości 2% wartości Twojego zamówienia w Lisek.app.

Bądź sprytny jak lis! 

 

Zobacz jak to działa:

 

Tak jak widzisz - kupujesz, a Twój cashback nalicza się sam!

Zrób zakupy, ciesz się zwrotem i niezwykle szybką dostawą!

 

Lisek.app działa w Warszawie (na Bielanach, Żoliborzu, Bemowie, Woli, Pradze, Mokotowie, Służewcu, Ursynowie, Ochocie, Bródnie, Targówku, Białołęce, w Ursusie, Wilanowie i Śródmieściu) oraz w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Poznaniu i Łodzi.

 


 

***

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PICODI.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie.

 2. Usługi świadczone przez Picodi.com S.A. oraz dostępne funkcjonalności w zależności od kraju mogą się różnić. Informacje o dostępnych w danym kraju usługach, funkcjonalnościach, oprogramowaniu czy innego typu infrastrukturze udostępnianej przez Usługodawcę w innym kraju można każdorazowo znaleźć na stronach Serwisu.

 3. W przypadku gdy dane Usługa, funkcjonalność, oprogramowanie czy innego typu infrastruktura pochodząca od Usługodawcy nie jest dostępna w danym kraju, zapisy odnoszące się do nich w poniższym Regulaminie nie będą miały zastosowania do Użytkowników z tego kraju.

 4. W celu uproszenia niniejszego dokumentu, wszędzie gdzie zasady Regulaminu są wspólne do wszystkich produktów i Usług udostępnianych przez Usługodawcę, w tym w szczególności Serwisu, Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy innego typu infrastruktury oraz udostępnianych w nich Usług czy funkcjonalności – wspólnie będą one zwane jako: ,,Picodi”.

 5. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz za pomocą innych form komunikacji wskazanych bezpośrednio w Serwisie.

 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. W przypadku gdy w danym kraju Usługodawca udostępnia inne niż Serwis oprogramowanie lub innego typu infrastrukturę, niniejszy Regulamin może być dostępny również w takich miejscach.

 7. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa do Picodi, w tym Usług, funkcjonalności lub ich części udostępnianych przez Usługodawcę, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, oprogramowania, czy innego typu infrastruktury, a także do formularzy, logotypów, i innych zamieszczonych przez Usługodawcę treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Picodi, Usługi, funkcjonalności lub ich elementów czy części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

 9. Usługodawca może zamieszczać lub w inny sposób udostępniać w Picodi, w tym w szczególności na stronie internetowej Serwisu, w oprogramowaniu, infrastrukturze, Usłudze czy funkcjonalności treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Picodi, Usług czy funkcjonalności, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 10. Zasady świadczenia z innych Usług, jak również organizowanych czy udostępnianych przez Usługodawcę programów czy akcji mogą określać dodatkowe regulaminy, w tym dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), ul. Przemysłowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741, wysokość kapitału zakładowego 157 089,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 6762464586, REGON: 122849330;

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie picodi.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług i funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę;

Aplikacja/Aplikacja mobilna - oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem operatorów lub dostawców sklepów z aplikacjami mobilnymi i podobnym oprogramowaniem, przeznaczone do instalacji i na urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Wtyczka Picodi/Wtyczka - oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem wskazanych Użytkownikowi przeglądarek internetowych, przeznaczone do instalacji przez Użytkownika;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która może korzystać z Picodi;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Kod rabatowy – ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez podmioty trzecie i na zasadach przez nie określonych;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, Aplikacji lub innego typu oprogramowania czy infrastruktury udostępnianej przez Usługodawcę – zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie, za pomocą której Użytkownik dokonywać określonych działań w ramach Picodi;

Umowa – umowa o świadczenie Usług; 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PICODI

 1. Korzystanie z Picodi może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,

 • dostęp do poczty elektronicznej,

 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,

 • program do odczytu plików formatu PDF.

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:

 • system operacyjny urządzenia mobilnego zgodnie ze wskazaniami w sklepie z aplikacjami, gdzie Usługodawca udostępnia swoją Aplikację; Informacja na temat sklepów, w których Usługodawca udostępnia swoją Aplikację dostępna jest w Serwisie;

 • instalacja Aplikacji na kompatybilnym urządzeniu mobilnym, zgodnie ze wskazaniami Usługodawcy;

 • dostęp do Internetu w urządzeniu mobilnym, w ramach które zainstalowano Aplikację;

 • dostęp do poczty elektronicznej;

 • aktywna i poprawnie skonfigurowana na urządzeniu mobilnym usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:

 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi odpowiednio w sklepie z aplikacjami, w którym Usługodawca udostępnia swoją Aplikację;

 • pobrać Aplikację z wskazanego sklepu z aplikacjami;

 • zainstalować Aplikację na kompatybilnym urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.

 1. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług lub funkcjonalności Aplikacji mobilnej, konieczne może być włączenie w urządzeniu mobilnym z którego Użytkownik usług lokalizacji oraz zapewnienie dostępu Aplikacji do tych usług.

 2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wtyczki i jej funkcjonalności przez Użytkownika obejmują:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do przeglądarki dla którego dostępna jest Wtyczka – zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Usługodawcę, w tym w szczególności w Serwisie.

 1. W celu korzystania z Wtyczki, Użytkownik pobiera i instaluje Wtyczkę, zgodnie z wytycznymi Usługodawcy.

 2. Dodatkowe wymagania dotyczące korzystania z innych niż wskazane wyżej produktów, w tym w szczególności innego udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania, innej infrastruktury, jak również udostępnianych w nich Usług czy funkcjonalności mogą być wskazane w Serwisie lub bezpośrednio w takim produkcie.

 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Wtyczki czy innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury, jeśli nie wskazano wyraźnie inaczej, postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią jednocześnie treść warunków korzystania z niego. Jeśli nie wskazano wyraźnie inaczej, Umowa o korzystanie z Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury, zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z momentem odinstalowania ich z urządzenia, oprogramowania czy przeglądarki Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury udostępnianej przez Usługodawcę, poprzez jej usunięcie z urządzenia, przeglądarki czy też oprogramowania Użytkownika w sposób standardowy dla danej wersji systemu lub oprogramowania z którego korzysta.

 4. Z chwilą pobrania Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z nich. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja jest bezpłatna. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres korzystania z Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury w ramach danego urządzenia, oprogramowania czy przeglądarki. Licencja upoważnia do korzystania z nich na urządzeniach, oprogramowaniu lub w przeglądarce Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

 • wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) urządzenia (innego oprogramowania odpowiednio),

 • utrwalenie w pamięci urządzenia oraz wyświetlanie w tym urządzeniu innego oprogramowania odpowiednio),

 • tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci urządzenia, niezbędne do korzystania z Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury.

 1. Dla konkretnego udostępnianego produktu lub Usługi, Usługodawca może przewidzieć odrębne zasady licencyjne. W przypadku gdy dla danego produktu Usługodawca nie przewidział odrębnych zasad, zastosowanie znajdują zapisy niniejszego Regulaminu.

 2. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji, o której mowa powyżej, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego lub urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Picodi lub Usług czy funkcjonalności w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do:

 1. korzystania z Picodi w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

 2. wprowadzania w Picodi i posługiwania się danymi zgodnymi ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

 3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Picodi,

 4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy (świadczenia Usług) zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

 6. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

 2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V. USŁUGI

 1. Usługi udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie mogą różnić się od Usług i funkcjonalności dostarczanych w ramach Aplikacji, Wtyczki, czy innego udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania lub infrastruktury.

 2. Dodatkowe Usługi udostępniane w Picodi mogą być regulowane również odrębnymi regulaminami.

 3. Z zastrzeżeniem ppkt. 4, standardowy zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Picodi obejmuje:

 1. Udostępnianie informacji oraz innych treści, w tym informacji o promocjach u podmiotów trzecich,

 2. udostępnienie Kodu rabatowego,

 3. umożliwienie zamieszczania i prezentowania opinii,

 4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,

 5. prowadzenie Konta,

 6. przesyłanie Newslettera,

 7. wyświetlanie Użytkownikom powiadomień, w tym powiadomień push.

 1. Dodatkowo Usługodawca w wybranych krajach może udostępniać inne Usługi i funkcjonalności, jak również udostępniać je w ramach Aplikacji, Wtyczkach, innego oprogramowania czy infrastruktury. Informacja o dostępnych Usługach, funkcjonalnościach czy konkretnych udostępnianych na danych rynkach (krajach) produktach, będzie wskazana każdorazowo w Serwisie.

 2. Zakres poszczególnych Usług i funkcjonalności będzie każdorazowo wskazana w Picodi.

 3. Usługodawca w Picodi może prezentować wybrane przez sobie informacje i treści, w tym informacje o aktualnie obowiązujących promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi.

 4. Usługodawca w sposób wskazany w ppkt. powyżej może udostępniać również Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie, a także umożliwiać wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.

 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodach rabatowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, zamknięcia Aplikacji, Wtyczki lub innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury – w sposób dla niej właściwy.

 6. Użytkownik może mieć udostępnioną możliwość zamieszczania i prezentowania w Picodi indywidualnych i subiektywnych opinii odnoszących się m.in. do Usług Picodi czy prezentowanych w Picodi informacji. Umowa o świadczenie Usługi zamieszczania i prezentowania opinii zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu w chwili jej usunięcia z Picodi.

 7. Użytkownik dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe. Poprzez zamieszczenie takiej wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej oraz jej publikowanie przez Usługodawcę w Picodi oraz innych kanałach Usługodawcy, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 8. Treść opinii powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 9. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

 10. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Picodi.

 11. Użytkownik ma możliwość rejestracji (utworzenia) Konta, a Użytkownik posiadający Konto również zalogowania się do Konta w Picodi z wykorzystaniem konta takiego Użytkownika w portalu Facebook.com oraz kontem Google (Google.com).

 12. Użytkownik, który rejestruje oraz loguje się przez konto, które posiada na portalu społecznościowym Facebook.com lub konto Google (Google.com) upublicznia w Picodi swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google. Dane te mogą być zapisywane w Serwisie.

 13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Picodi zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcie Konta (jeśli Usługodawca udostępnia taką możliwość w danym produkcie).

 14. W przypadku gdy w danym kraju Usługodawca umożliwia rejestracje i prowadzenie Konta w różnych udostępnianych przez siebie produktach (Serwis, Aplikacja, Wtyczka, inne oprogramowanie czy infrastruktura), o ile inaczej nie wskazano w tym produkcie, Użytkownik może być zarejestrowany tylko jeden raz w Picodi co oznacza, że ten sam Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto, przy czym o ile nie wskazano wyraźnie inaczej Kontem w jednym produkcie może zalogować się w innym produkcie Picodi – jest to to samo, wspólne Konto dla wszystkich produktów Picodi.

 15. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

 16. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w ramach Konta.

 17. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i jego publiczne udostępnianie w celu i dostarczania funkcjonalności Konta oraz Picodi. 

 18. Uczestnik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

 19. Uczestnik w celu korzystania z Konta może zostać poproszony o dodatkową aktywacje swojego Konta z wykorzystaniem wskazanej przez niego poczty e-mail.

 20. Konto zawiera dane Uczestnika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, wykorzystując do tego narzędzia dostępne w Koncie. 

 21. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Picodi. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 22. Usługodawca może również w Picodi wyświetlać Użytkownikom powiadomienia, w tym powiadomienia push. Powiadomienia push są wyświetlane wyłącznie Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę akceptując właściwy monit w Picodi lub wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach swojego urządzenia lub przeglądarki.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Picodi, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Picodi.com S.A. ul. Przemysłowa 12, 31-701 Kraków, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: support@picodi.com.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Usługodawca nie jest organizatorem, współorganizatorem czy wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i innych organizowanych przez podmioty trzecie.

 3. Za funkcjonowanie, ich zasady oraz korzystanie z poszczególnych akcji promocyjnych, rabatowych i innych odpowiedzialność ponoszą organizujące je osoby trzecie.

 4. Usługodawca prezentuje w Picodi informacje o akcjach promocyjnych, rabatowych i innych, przygotowane i dostarczone przez organizujące je i odpowiadające za nie podmioty trzecie.

 5. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 7. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika lub inne przepisy właściwe dla Użytkownika przewidują dla niego względniejsze (korzystniejsze) warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą te przepisy dla Użytkownika względniejsze (korzystniejsze).

 8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 10. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje udostępniane w szczególności za pośrednictwem Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 11. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Cashback ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PICODI

REGULAMIN PROGRAMU CASHBACK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie CASHBACK (dalej jako ,,Program”/,,Program Cashback”), organizowanym przez Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), ul. Przemysłowa 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741, wysokość kapitału zakładowego 157 089,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 6762464586, REGON: 122849330, e-mail: cashback@picodi.com (dalej jako ,,Organizator”).

 2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Regulamin Picodi dostępny w Serwisie. W przypadku gdy dla danego kraju Organizator udostępnia inne produkty w których umożliwia korzystanie z Programu, w tym w szczególności takie jak Aplikacja, Wtyczka, inne oprogramowanie czy innego typu infrastruktura, to Regulamin taki dostępny może być również w tych miejscach.

 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie jest dobrowolne.

 4. Program jest adresowany wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Program nie jest adresowany do przedsiębiorców.

 5. Program umożliwia jego Uczestnikom otrzymanie za zamówienie u Partnera wskazanego w Promocji Cashback produktu lub usługi (dalej jako: ,,Zakup”), określonej liczby Punktów Cashback, które mogą następnie zostać wymienione na kwotę pieniężną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Jeśli tak wskazano w Picodi, Organizator może przyznawać też Punkty Cashback za inne niż Zakup aktywności Uczestników, w tym podejmowanie wskazanych działań zarówno w Picodi jak i u Partnerów czy w innych miejscach. W takim przypadku warunki uzyskania Punktów będą wskazane bezpośrednio w Picodi, a w zakresie niewskazanym w Picodi do nabycia Punktów za takie (inne niż Zakup) aktywności zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin oraz zasady określone dla nabycia Punktów za Zakupy.

 7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

 8. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

II. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Picodi, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument; 

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie picodi.com, którego właścicielem i administratorem jest Organizator, w ramach którego Uczestnik udostępniany jest Program Cashback;

Picodi – łączne określenie udostępnianych przez Organizatora Serwisu internetowego, Aplikacji, Wtyczki oraz innego oprogramowania czy innej infrastruktury, jeśli w danym kraju Organizator umożliwia uczestnictwo w Programie Cashback z wykorzystaniem takiego oprogramowania – zgodnie z informacją w Serwisie oraz w takim produkcie. W przypadku gdy w kraju danego Uczestnika Organizator nie udostępnia danego produktu, odniesienia do niego nie znajdują do tego Uczestnika zastosowania;

Uczestnik – pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych użytkownik Picodi, który uczestniczy w Programie Cashback na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

Konsument - Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Punkty/Punkty Cashback – punkty otrzymywane przez Uczestnika w ramach Programu. Punkty mogą być oznaczane również walutą Uczestnika; 

Partner/Partner Organizatora  - wskazany w Picodi podmiot lub osoba, będący niezależnym od Organizatora przedsiębiorcą, u którego Zakup uprawnia Uczestnika do otrzymania Punktów Cashback, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Promocja/Promocja Cashback – prezentowana w Picodi treść o charakterze promocyjnym lub podobnym stanowiąca informacje o możliwości otrzymania przez Uczestnika Punktów Cashback w zamian za dokonanie przez tego Uczestnika Zakupu określonego towaru lub usługi bezpośrednio u Partnera wskazanego w takiej Promocji;

Program Poleceń/Polecenia – funkcjonujący w ramach Cashback program o charakterze promocyjnym, w ramach którego Uczestnik Cashback może otrzymać dodatkowe Punkty za określone działania w ramach Programu.

III. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE, KONTO CASHBACK

 1. Uczestnictwo w Programie jest dla Uczestnika bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. W przypadku korzystania z Programu w Serwisie:

 • - komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

 • - dostęp do poczty elektronicznej,

 • - najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,

 • - program do odczytu plików formatu PDF;

 1. W przypadku korzystania z Programu w innych produktach udostępnianych przez Organizatora, takich jak Aplikacja, Wtyczka czy innego typu oprogramowanie czy infrastruktur (w przypadku gdy w danym kraju takiego produkty są udostępniane):

 • - prawidłowa instalacja na kompatybilnym urządzeniu, systemie lub podobnych, zgodnie z informacjami w Picodi oraz miejscu gdzie jest ono udostępniane;

 • - dostęp do Internetu;

 • - dostęp do poczty elektronicznej;

 • - aktywna i poprawnie skonfigurowana w urządzeniu, systemie lub podobnych usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. jest Konsumentem,

 3. nie istnieją prawne ani faktyczne przeszkody w jej uczestnictwie w Programie.

 1. Uczestnikiem Programu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy podmiotów zależnych od Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 

 2. Uczestnik w celu uczestnictwa w Programie musi zarejestrować Konto w Picodi oraz zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 3. Ten sam Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie, co oznacza, że ten sam Uczestnik może posiadać wyłącznie 1 (jedno) Konto w Picodi w ramach, którego naliczać się będą Punkty Cashback. O Ile inaczej nie wskazano w Picodi dla danego kraju gdzie Organizator udostępnia swoje produkty, Uczestnik, który zarejestrował Konto Cashback z wykorzystaniem Serwisu lub innego produktu Picodi może zalogować się na swoje Konto w innym produkcie Picodi, wykorzystując te same dane logowania.

 4. Jeśli nie wskazano inaczej, Uczestnik przystępuje do Programu z chwilą skutecznego zarejestrowania przez niego Konta w Picodi.

 5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania z Konta, Picodi oraz samego Programu czy jakichkolwiek ich elementów w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. korzystania z Konta, Picodi oraz samego Programu czy jakichkolwiek ich elementów w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. NABYCIE PUNKTÓW CASHBACK

 1. W ramach Programu Cashback, Uczestnik może nabywać Punkty za dokonywanie wskazanych w Promocji Cashback Zakupów towarów lub usług u Partnerów Organizatora. Jeśli tak wskazano w Picodi, Organizator może przyznawać też Punkty Cashback za inne niż Zakup aktywności Uczestników, zgodnie z pkt. I ppkt. 6 Regulaminu. W takim przypadku informacja o takich aktywnościach może być też wskazana w Promocjach Cashback lub w innym miejscu w Picodi.

 2. Z zastrzeżeniem ppkt. 1 powyżej oraz pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, do nabycia Punktów uprawnia wyłącznie Zakup produktów albo usług określonych w aktywnych Promocjach prezentowanych w Picodi. Czas trwania danej Promocji Cashback określony jest każdorazowo w samej Promocji.

 3. Informacja o liczbie Punktów jaką Uczestnik może otrzymać za dokonanie Zakupu określonego w Promocji Cashback znajduje się każdorazowo w opisie tej Promocji. Informacja o liczbie Punktów może być prezentowana w szczególności jako procent od wartości ceny Zakupu bądź jako stała liczba Punktów przyznawana za dokonanie Zakupu, z zastrzeżeniem jednak dalszych zapisów Regulaminu.

 4. W celu otrzymania Punktów, Uczestnik:

 1. musi zalogować się do swojego Konta w Picodi,

 2. wybiera z listy prezentowanej w Picodi interesującą go aktywną Promocję Cashback,

 3. przechodzi do strony www Partnera bezpośrednio poprzez link umieszczony w i przekierowujący z Promocji Cashback do strony www danego Partnera,

 4. dokonuje bezpośrednio u Partnera Zakupu wskazanego w Promocji Cashback produktu lub usługi.

 1. Zasady realizacji określonego w Promocji Zakupu towaru albo usługi u danego Partnera określa każdorazowo sam Parter.

 2. Uczestnik realizując Zakup u Partnera zawiera umowę w zakresie tego Zakupu bezpośrednio z takim Partnerem. Organizator nie jest stroną takiego stosunku, w tym w szczególności nie jest sprzedawcą towaru czy podmiotem świadczącym usługi zamówione przez Uczestnika.

 3. Uczestnik dokonując Zakupu, powinien każdorazowo zapoznać się bezpośrednio na stronie www Partnera z zasadami realizacji przez Partnera zamówienia na towar czy usługę, w tym w szczególności z udostępnianymi przez Partnera ogólnymi warunkami świadczenia usług, regulaminami czy podobnymi dokumentami.

 4. O ile Partner lub sam Organizator nie wskażą odrębnie inaczej, skorzystanie z Programu w ramach danego Zakupu u Partnera nie łączy się z rabatami, promocjami, programami lojalnościowymi lub podobnymi akcjami organizowanymi przez podmioty inne niż Organizator, w tym też przez samego Partnera.

 5. W celu poprawnego naliczenia Punktów, Uczestnik powinien zastosować się również do poniższych warunków technicznych, związanych z konieczności powiązania Zakupu danego Uczestnika z Zakupem w ramach Programu realizowanych zgodnie z Promocją. Uczestnik każdorazowo powinien:

 1. Utrzymywać na urządzeniu z którego korzysta w ramach Programu włączoną obsługę plików Cookies oraz JavaScript;

 2. Przechodzić do strony www Partnera gdzie będzie dokonywał Zakupu wyłącznie za pośrednictwem linku przekierowującego do tej strony - dostępnego w Promocji Cashback;

 3. Nie korzystać z mechanizmów, programów czy innej infrastruktury blokującej lub uniemożliwiającej przekierowanie Uczestnika z Promocji Cashback do bezpośrednio strony www Partnera jak również uniemożliwiających możliwość śledzenia przez Organizatora przekierowania z linku w Promocji do strony www Partnera;

 4. Korzystać z komunikatów i instrukcji wyświetlanych w Picodi.

 1. Niespełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w ppkt. 9 powyżej w tym w szczególności przerwanie przekierowania przykładowo w wyniku zamknięcia czy odświeżenia strony Partnera, przejście do innych stron, skorzystanie z oprogramowania lub infrastruktury podmiotów trzecich przerywających przekierowanie może spowodować niepoprawne naliczenie Punktów lub zupełnie uniemożliwić ich naliczenie, nawet w przypadku gdy Uczestnik spełnił wszystkie pozostałe warunki otrzymania Punktów, w tym dokonał Zakupu.

 2. Z zastrzeżeniem warunków otrzymania Punktów, o których mowa w powyższych postanowieniach, Uczestnik otrzymuje Punkty Cashback w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. Dokonania Zakupu – przez co rozumie się prawidłowe złożenie u Partnera zamówienia na towar lub usługę wskazaną w Promocji Cashback, dokonane po przejściu na stronę www Partnera bezpośrednio za pomocą linku przekierowującego do tej strony. Link przekierowujący z Promocji Cashback do strony Partnera jest każdorazowo prezentowany w Promocji;

 2. Zapłacenia za Zakup – przez co rozumie się zaksięgowanie u Partnera pełnej kwoty zapłaty za Zakupiony przez Uczestnika produkt lub usługę wraz z kosztami dostawy, czy innymi kosztami związanymi z Zakupem i zgodnie z zamówieniem dokonywanym u Partnera. W przypadku gdy Uczestnik dokonując Zakupu wybrał inną niż przelew bezpośrednio na rachunek Partnera formę zapłaty, w tym w szczególności płatność przy odbiorze – za moment zapłaty uznaje się moment otrzymania od Partnera informacji o dokonaniu przez Uczestnika zapłaty od operatora przyjmującego lub obsługującego płatność za Zakup Uczestnika;

 3. Braku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego lub umownego prawa do odstąpienia od umowy lub wystąpienia innych przypadków gdy do nabycia towaru lub usługi faktycznie nie dojdzie.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że Uczestnik aby otrzymać Punkty musi poprawnie spełnić wszystkie warunki ich otrzymania wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności te o charakterze technicznym w ppkt. 9 jak i organizacyjne z ppkt. 11.

 2. Otrzymywane przez Uczestnika Punkty są zapisywane i widoczne jako saldo po zalogowaniu się przez Uczestnika do Konta.

 3. Organizator po dokonaniu przez Uczestnika Zakupu potwierdza z Partnerem prawidłową realizację przez Uczestnika warunków otrzymania Punktów, w tym w szczególności warunków o których mowa w ppkt. 11 i informuje o tym Uczestnika w formie przypisania do jego salda Punktów albo przypisania do danego Zakupu określonego statusu bądź zmianie tego statusu, zgodnie z zapisami poniżej. Zmiany statusów Zakupu odbywają się w terminach określonych w Picodi.

 4. W ramach Programu Punkty przyznawane są odrębnie – za każdy prawidłowo zrealizowany Zakup.

 5. Uczestnik nabywa Punkty w momencie uzyskania przez Zakup za który mają one przypaść statusu ,,Zatwierdzone”. Statusy Zakupów i Punktów widoczne są w Koncie Uczestnika.

 6. Zakupy otrzymują następujące statusy:

 1. ,,Oczekujący” – status taki otrzymuje Zakup, za który Punkty nie zostały jeszcze przyznane Uczestnikowi, z uwagi na to, że nie zostały przez niego spełnione wszystkie warunki otrzymania Punktów, o których mowa powyżej, lub Partner nie dokonał jeszcze potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków organizacyjnych (ppkt. 11) otrzymania Punktów;

 2. ,,Zatwierdzony” – status taki otrzymuje Zakup po otrzymaniu przez Organizatora od Partnera potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków organizacyjnych (ppkt. 11) otrzymania Punktów, o których mowa powyżej oraz po zweryfikowaniu przez Organizatora spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków. Od momentu otrzymania przez Zakup statusu ,,Zatwierdzony” Punkty należne za ten Zakup zostają przypisane do jego salda i mogą być przez Uczestnika wykorzystane zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu. Organizator zwraca uwagę, że Zakup może otrzymać Status ,,Zatwierdzony” nie wcześniej niż po upływie ustawowego terminu do odstąpienia od umowy Zakupu, a w przypadku, gdy Partner w ramach swojej działalności wydłuża ustawowy termin odstąpienia od umowy lub wprowadza umowny termin odstąpienia od umowy – nie wcześniej niż po upływie najpóźniejszego z tych terminów i potwierdzeniu przez Partnera, że Uczestnik z prawa odstąpienia w stosunku do Zakupionych towarów czy usług nie skorzystał;

 3. ,,Odrzucony” – status taki otrzymuje Zakup, który otrzymał wcześniej status ,,Oczekujący”, a który nie może zostać zatwierdzony i powodować przyznania Punktów Uczestnikowi z uwagi na brak spełnienia przez niego wszystkich warunków Programu.

 1. Uczestnik nabywa prawo do Punktów w momencie zmiany statusu Zakupu, za który są one należne na ,,Zatwierdzony”. Wyłącznie Punkty za Zakup o statusie ,,Zatwierdzony” zostają przypisane do salda Uczestnika i stanowią Punkty prawidłowo nabyte przez Uczestnika oraz mogą podlegać wymianie na środki pieniężne, zgodnie z pkt. V Regulaminu.

 2.  Punkty otrzymane przez Uczestnika w Programie są ważne przez 730 dni (co stanowi okres około 2 lat) od dnia, w którym zostały przypisane do salda Uczestnika po otrzymaniu przez Zakup za który są przyznawane statusu ,,Zatwierdzony”, zgodnie z ppkt. 18 powyżej. Punkty mogą być wymieniane na środki pieniężne zgodnie z pkt. V Regulaminu wyłącznie w czasie ich ważności. Uczestnik proszony jest o dokonanie wymiany Punktów przed upływem terminu ich ważności. Po upływie terminu ważności Punkty przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

 3. Informacja o terminie ważności Punktów w odniesieniu do każdego Zatwierdzonego Zakupu za który zostały przypisane widoczna jest w Koncie Uczestnika.

 4. Informacja o Punktach wymienionych przez Uczestnika na środki pieniężne widoczna jest w saldzie Uczestnika wraz ze statusem ,,Wypłacone”.

 5. Uczestnik nabywa Punkty w liczbie wskazanej każdorazowo w Promocji Cashback. W przypadku, gdy w Promocji Punkty wskazane są jako procent od wartości Zakupu, to o ile nie wskazano wyraźnie inaczej w samej Promocji, Punkty przysługują od wartości wyłącznie ceny netto towaru lub usługi objętej Zakupem, bez ceny dostawy czy dodatkowych kosztów. O ile nie wskazano inaczej, Punkty przysługują od ceny netto faktycznie zapłaconej przez Uczestnika za towar lub usługę. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach Zakupu korzysta z kodów rabatowych, akcji promocyjnych, programów, zniżek, które łączą się z Programem – jako podstawę do naliczenia mu określonej liczby Punktów przyjmuje się cenę faktycznie zapłaconą przez Uczestnika. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku opłacenia przez Uczestnika ceny Zakupu za pomocą kart podarunkowych, punktów nabytych w programach lojalnościowych czy partnerskich, voucherów i podobnych mechanizmów, Punkty za Zakup nie zostają Uczestnikowi przyznane. Jeżeli Uczestnik opłaca z wykorzystaniem takich mechanizmów wyłącznie część ceny Zakupu towaru lub usługi, Punkty zostają przyznane wyłącznie od tej części ceny netto towaru lub usługi, która została opłacona przez Uczestnika w inny sposób niż przy wykorzystaniu takich mechanizmów – zgodnie ze standardowymi sposobami zapłaty udostępnianymi przez Partnera.

 6. Punkty prezentowane są w saldzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

V. WYMIANA PUNKTÓW CASHBACK

 1. W ramach niniejszego Programu Uczestnik może dokonywać wymiany Punktów, które zostały przypisane do jego salda w wyniku otrzymania przez Zakup status ,,Zatwierdzone” na środki pieniężne.

 2. Uczestnik może wymienić Punkty na środki pieniężne w stosunku Punkt do określonej wartości wyrażonej w walucie, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w Koncie .

 3. Uczestnik może dokonać wymiany Punktów, w przypadku osiągnięcia w jego saldzie minimalnego progu Punktów przypisanych za Zakupy, które otrzymały status ,,Zatwierdzony”. Liczba Punktów stanowiąca minimalny próg Punktów uprawniający do wypłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w Picodi, po zalogowaniu się do Konta.

 4. W celu dokonania wymiany Punktów na środki pieniężne Uczestnik dokonuje zlecenia zamiany Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty, korzystając w tym celu z formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta. Uczestnik w tym celu poproszony będzie o podanie oznaczonych jako obowiązkowe danych, w tym w szczególności należącego do niego numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przekazać wypłacane środki pieniężne, a w przypadku, gdy Uczestnik zleca wypłatę z wykorzystaniem zewnętrznego serwisu pośredniczącego w płatnościach Uczestnik proszony jest o wybór tego systemu spośród dostępnych w Picodi.

 5. Organizator dokonuje wypłaty wymienionych przez Uczestnika środków pieniężnych poprzez dokonanie przelewu środków na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy lub przekazania ich z wykorzystaniem zewnętrznego serwisu pośredniczącego w płatnościach, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

 6. W przypadku gdy Uczestnik chce dokonać wymiany Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty, może wymienić i wypłacić jedynie wszystkie posiadane w jego saldzie Punkty, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu. Uczestnik nie ma możliwości zamiany i wypłaty jedynie części Punktów.  

 7. Uczestnik może przeznaczyć otrzymane przez niego Punkty wyłącznie na wymianę ich na środki pieniężne i wypłatę, zgodnie z zasadami powyżej.

 8. Uczestnik nie może przenieść otrzymanych przez siebie Punktów na inne osoby.

 9. Organizator może odmówić Uczestnikowi wymiany Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty jak również anulować Punkty, które zostały już przypisane do salda Uczestnika z ważnych przyczyn przez które rozumie się uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia z wykorzystaniem Programu, Picodi lub ich elementów czynu zabronionego przez prawo, próby obejścia przez Uczestnika mechanizmów i zasad Programu, jak również wątpliwości Organizatora co do tożsamości danego Uczestnika lub podanych przez niego danych.

 10. W celu zagwarantowania Uczestnikowi pewności co do warunków Programu, zmiany dotyczące:

 1. Przelicznika Punktów na walutę, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej oraz

 2. Minimalnego progu Punktów do wypłaty, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej
  – prezentowanych Uczestnikowi w Picodi, po zalogowaniu się do Konta, będą odbywały się każdorazowo w trybie właściwym dla zmian Regulaminu tj. Organizator poinformuje Uczestników poprzez informację w Picodi o zmianach oraz terminie ich wejścia w życie, który nie będzie jednak krótszy niż 14 dni. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje zmiany, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji zmiany skutkuje rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wymiany posiadanych przez siebie Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty zgodnie z pkt. V Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy (braku akceptacji zmian). Jeżeli Uczestnik nie dokona wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia. 

VI. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: cashback@picodi.com.

 2. Usunięcie Konta w Picodi jest równoznacznie z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa w Programie przez Uczestnika, o którym mowa w ppkt. 1.

 3. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się:

 1. naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu,

 2. naruszenie przez Uczestnika obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem,

 3. podejmowanie przez Uczestnika działań, stanowiących próby obejścia Regulaminu lub zabezpieczenia i zasady funkcjonowania Programu.

 1. W przypadku wypowiedzenia umowy, Organizator wskazuje Uczestnikowi przyczyny wypowiedzenia.

 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie (w tym zarówno wypowiedzenie umowy przez samego Uczestnika, w o którym mowa w ppkt. 1 i 2, jak i wypowiedzenie jej przez Organizatora z powodów wskazanych w ppkt. 3 powyżej prowadzi do utraty możliwości wymiany Punktów na środki pieniężne.

 3. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie, powinien w miarę możliwości uprzednio dokonać wymiany naliczonych mu Punktów na środki pieniężne i wypłaty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Organizatora, zgodnie z ppkt. 3 powyżej, Uczestnik proszony jest o dokonanie wymiany naliczonych mu Punktów na środki pieniężne i wypłaty w terminie wypowiedzenia, o którym mowa w ppkt. 3. Jeżeli Uczestnik nie dokona wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty w terminie wypowiedzenia, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

 5. W przypadku wypowiedzenia przez Organizatora umowy Uczestnikowi w trybie, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, w okresie wypowiedzenia Konto Uczestnika oraz uczestnictwo w Programie pozostaje zawieszone, co oznacza, że Uczestnik nie będzie otrzymywał nowych Punktów za Zakupy dokonane od dnia wypowiedzenia.

 6. Organizator może zakończyć prowadzenie Programu. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty, zgodnie z Regulaminem. Po zakończeniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika Punkty zostaną skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

 7. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programu bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przystąpienia do Programu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 8. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.

 9. Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Uczestnika prześle na adres poczty elektronicznej Uczestnika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Uczestnika jest wyłączone w przypadku świadczenia usługi, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy. 

VII. PROGRAM POLECEŃ

 1. W ramach Programu Cashback Organizator może udostępniać Program Poleceń w ramach, którego Uczestnik Cashbacku może nabywać dodatkowe Punkty Cashback za określone działania w ramach Programu, w tym w szczególności działania opierające się na polecaniu Zakupu u Partnerów w ramach Programu Cashback innym użytkownikom – Program Poleceń. Organizator może udostępniać Program Poleceń w Programie wyłącznie na wybranych rynkach (krajach) – o czym każdorazowo będzie informował w Picodi. W ramach Programu Poleceń, Organizator udostępnia czasowe akcje o zmiennych warunkach, każdorazowo wskazanych w Picodi. Szczegółowe warunki aktualnie obowiązującej w Programu Poleceń Cashback akcji, w tym czas trwania danej akcji czy liczbę Punktów jakie Uczestnik może otrzymać Organizator każdorazowo wskazuje w Picodi, przy czym o ile Organizator nie wskazał odrębnie inaczej, do każdego Programu Poleceń zastosowanie mają ogólne warunki Programu Poleceń, o których mowa w niniejszym punkcie.

 2. W ramach Programu Poleceń, każdy Uczestnik posługuje się przypisanym dla niego linkiem (dalej jako: ,,Link Referencyjny”, stanowiącym indywidualny dla danego Uczestnika link, za pomocą którego identyfikowany jest w Programie Poleceń.

 3. Organizator umieszcza Link Referencyjny w Koncie każdego Uczestnika.

 4. Uczestnik rozpoczyna korzystanie z Programu Poleceń w momencie pierwszego pobrania Linku Referencyjnego.

 5. Uczestnik może przekazywać swój Link Referencyjny dowolnie wybranym przez siebie osobom. W przypadku gdy osoba (dalej jako ,,Uczestnik Polecony”), której Uczestnik udostępnił swój Link Referencyjny, przejdzie z niego do Promocji Cashback i dokona Zakupu, Uczestnik otrzyma z tego tytułu Punkty Cashback.

 6. Jeśli tak wskazano w Picodi dla danej akcji w ramach Programu Poleceń, Uczestnik Polecony dokonując Zakupu z wykorzystaniem Linku Referencyjnego również może otrzymać dodatkowe Punkty – w liczbie wskazanej w Picodi. W szczególności Organizator może w Picodi wskazywać dla danej czasowej akcji:

 • liczbę Punktów jakie Uczestnik może otrzymać w Programie Poleceń – w tym zarówno jako liczba Punktów lub % od określonej wartości dotyczącej tego Zakupu lub Punktów należnych za niego Uczestnikowi Poleconemu;

 • termin w jakim Uczestnik może skorzystać z danej czasowej akcji w Programie Poleceń;

 • ewentualne warunki dodatkowe uczestnictwa w Programie Poleceń lub czasowej akcji w ramach Programu Poleceń, w tym w szczególności:
  - czy w ramach Programu Poleceń Uczestnik może otrzymać za Zakup w ramach danej Promocji Cashback tego samego Uczestnika Poleconego dodatkowe Punkty wyłącznie jednorazowo czy też wielokrotnie (za każdy Zakup),
  - czy Uczestnik Polecony może korzystać z Linku Referencyjnego w ramach Zakupu w każdej Promocji Cashback czy wyłącznie wybranych.

 1. Uczestnik Programu Poleceń otrzymuje Punkty z tytułu prawidłowego skorzystania z Programu Poleceń nie wcześniej niż w momencie naliczenia Punktów za dany Zakup z wykorzystaniem Linku Referencyjnego Uczestnikowi Poleconemu, zgodnie z zasadami Programu Cashback.

 2. Punkty Cashback otrzymane przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń podlegają tym samym zasadom co pozostałe Punkty Cashback, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Punkty otrzymane przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach Cashback tj. wymienione na środki pieniężne i wypłacone, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 3. Uczestnik Programu Poleceń może zrezygnować z uczestnictwa w tym Programie Poleceń w każdym czasie poprzez zaprzestanie udostepnienia Linku Referencyjnego innym osobom.

 4. Z ważnych powodów, Organizator może odmówić Uczestnikowi przyznania Punktów za uczestnictwo w Programie Poleceń a nawet wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Programie Poleceń. Za ważne przyczyny rozumie się uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia z wykorzystaniem Programu, Picodi lub ich elementów czynu zabronionego przez prawo, próby obejścia przez Uczestnika mechanizmów i zasad Programu lub Programu Poleceń, jak również wątpliwości Organizatora co do tożsamości danego Uczestnika lub podanych przez niego danych.

 5. Organizator może zakończyć prowadzenie Programu Poleceń lub danej czasowej akcji w ramach Programu Poleceń. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

 6. W przypadkach wykluczenia Uczestnika z Programu Poleceń oraz zakończenia prowadzenia Programu, o których mowa powyżej, Link Referencyjny w Koncie Uczestnika przestaje być aktywny oraz nie będą przyznawane Punkty za skorzystanie z niego przez Uczestnika Poleconego.

 7. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie Poleceń bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 8. W ramach uczestnictwa w Programie Poleceń każdy Uczestnik udostępnia Link Referencyjny innym osobom w sposób przez siebie wybrany, jednak z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.

 9. W celu otrzymania przez Uczestnika Punktów w Programie Poleceń, Uczestnik Polecony musi przystąpić do Programu Cashback oraz przejść do Promocji Cashback kierującej do Zakupu przechodząc bezpośrednio z aktywnego Linku Referencyjnego udostępnionego przez Uczestnika oraz dokonać prawidłowego Zakupu uprawniającego go do otrzymania w Punktów Cashback zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 10. Polecony Klient w celu skorzystania z Linku Referencyjnego powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami prezentowanymi bezpośrednio w Picodi.

 11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie Poleceń zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również posiadania wszelkich praw do treści jakimi posługuje się uczestnicząc w Programie.

 12. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów w ramach Picodi lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Koncie.

 13. Niedozwolone jest podejmowanie działań wprowadzających w błąd, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, a w szczególności:

 • zachęcających do naruszania lub łamania prawa;

 • promujących system sprzedaży lawinowej;

 • wprowadzających Poleconych Uczestników, a także innych użytkowników i potencjalnych użytkowników Picodi w błąd, w sposób mogący wpłynąć na ich decyzję co do skorzystania z usług Picodi, w tym w szczególności skorzystania z Programu Cashback oraz Programu Poleceń;

 • naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

 • Brand bidding PPC (w tym w szczególności reklamy na hasła związane z marką Organizatora i jej partnerami biznesowymi) oraz podobne działania;

 • manipulacji plikami cookies, w tym automatyczne lub nieświadome kierowanie użytkownika do Picodi.

VIII. REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: Kraków (31-701) ul. Przemysłowa 12, w formie wiadomości e-mail na adres: cashback@picodi.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Picodi.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania. 

 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 5. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

 1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem
  a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie picodi.com lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Koncie.

 2. W sytuacji zmiany Regulaminu o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje w Serwisie zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wymiany posiadanych przez siebie Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty zgodnie z pkt. V Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy. Jeżeli Uczestnik nie dokona wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

 3. W przypadku gdy Organizator udostępnia dla danego kraju możliwość korzystania z Programu również w innych swoich produktach, w tym w szczególności Aplikacji, Wtyczce, innym oprogramowaniu czy infrastrukturze, informacja o zmianach w Regulaminie może być przekazywana również w tych produktach lub za ich pośrednictwem.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Uczestnika lub inne przepisy właściwe dla Konsumenta przewidują dla Konsumenta korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy dla Konsumenta korzystniejsze.

 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

Picodi.com S.A.

ul. Przemysłowa 12

31-701 Kraków 

e-mail: cashback@picodi.com 

, dnia

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

 

Adres konsumenta (-ów)

 

 

Formularz odstąpienia od umowy 

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Programie Cashback realizowanym przez Picodi S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................... 

Z poważaniem

.....................................