Picodi: Minden kedvezmény és cashback egy helyen!Cashback, kuponok, promóciós kódok az összes bolthoz és márkához Magyarországon.

Terms cashback

PICODI.COM SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

A CASHBACK PROGRAM SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI

    

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek Picodi.com S.A. által szervezett CASHBACK programban (a továbbiakban "Program"/"Cashback Program") való részvétel működési szabályait és feltételeit tartalmazzák. A Picodi.com S.A. székhelye Krakkó (31-701), Przemysłowa utca 12. szám alatt található, a krakkói Krakkó-Śródmieście Kerületi Bíróság által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásában, az Országos Bírósági Nyilvántartás 11. Kereskedelmi Osztályán KRS: 0000551741 számon, a törzstőke összege: 157.089,00 PLN (teljes egészében befizetve), NIP: 6762464586, REGON: 122849330; e-mail: picodi_cashback_hu@picodi.com (a továbbiakban: "Szervező").
 2. A Szolgáltatási Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a weboldalon elérhető Picodi Felhasználási Feltételek Szabályzata alkalmazandó. Abban az esetben, ha egy adott országban a Szervező más, a Program használatát lehetővé tevő termékeket tesz elérhetővé, különösen olyan termékeket mint Alkalmazás, Plugin, egyéb szoftverek vagy infrastruktúra, a jelen Felhasználási Feltételek az adott helyeken is elérhetőek lehetnek.
 3. A programban való részvétel önkéntes.
 4. A Program kizárólag nem üzleti magánszemélyek számára készült. A Program nem vállalkozóknak szól.
 5. A Program lehetővé teszi a Résztvevők számára, hogy a Cashback Promócióban meghatározott Partnertől egy termék vagy szolgáltatás megrendeléséért (a továbbiakban: "Vásárlás") bizonyos számú Cashback Pontot szerezzenek, amelyeket aztán készpénzre válthatnak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott szabályok szerint.
 6. Ahol a Picodi jelzi, a Szervező a Cashback Pontokat a Résztvevőknek a Vásárláson kívüli egyéb tevékenységeiért is adhatja, beleértve a jelzett tevékenységek elvégzését mind a Picodinál, mind a Partnereknél vagy máshol. Ebben az esetben a Pontok megszerzésének feltételei közvetlenül a Picodinál kerülnek feltüntetésre, és amennyiben a Picodi nem jelzi, az ilyen (a Vásárlástól eltérő) tevékenységért járó Pontok megszerzésére a jelen Felhasználási Feltételek és a Vásárlásokért járó Pontok megszerzésére meghatározott szabályok vonatkoznak.
 7. Az internet nyilvános jellege és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele magában hordozza annak kockázatát, hogy illetéktelen személyek megszerezhetik és módosíthatják a felek adatait; ezért a feleknek megfelelő technikai intézkedéseket kell tenniük a fent említett kockázatok minimalizálása érdekében, különösen vírusirtó és az internetet használó személyek személyazonosságának védelmét szolgáló szoftverek használatával.
 1. FOGALMAK 

A nagybetűs kifejezések a Picodi felhasználási feltételeiben megadott jelentéssel bírnak, míg az alább meghatározott kifejezések a következő jelentésekkel értendők:

Szolgáltatási Feltételek – ez a dokumentum;

Weboldal/Site – a picodi.com domain alatt elérhető weboldal, amelynek tulajdonosa és kezelője a Szervező, és amelyen a Résztvevő hozzáfér a Cashback Programhoz;

Picodi – a Szervező által a Weboldal, az Alkalmazás, a bővítmény és egyéb szoftver vagy infrastruktúra rendelkezésre bocsátásának gyűjtőfogalma; ha egy adott országban a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy Ön ilyen szoftver használatával vegyen részt a Cashback Programban - a Weboldalon és az ilyen termékeken feltüntetett módon. Abban az esetben, ha egy termék a Szervezőtől nem érhető el a Résztvevő országában, az adott termékre történő hivatkozások nem vonatkoznak az adott Résztvevőre;

Résztvevő – a nagykorú és cselekvőképes Picodi felhasználó, aki a jelen Szolgáltatási Feltételek alapján részt vesz a Cashback Programban;

Fogyasztó – az a résztvevő, aki az általánosan alkalmazandó jog vonatkozó rendelkezései értelmében fogyasztónak minősül;

Pontok/Cashback pontok –a Program keretében a Résztvevő által kapott Pontok. A Pontokat a Résztvevő pénznemével is lehet jelölni;

Partner/Szervező partnere –a Picodinál meghatározott, a Szervezőtől független vállalkozás vagy személy, akinél a vásárlás a résztvevőt a Cashback Pontok megszerzésére jogosítja, az itt meghatározott szabályok szerint;

Promóció/Cashback Promóció – a Picodinál bemutatott promóciós vagy hasonló tartalom, amely információt nyújt arról a lehetőségről, hogy a Résztvevő Cashback Pontokat kaphat, ha cserébe a Résztvevő bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol közvetlenül az ilyen Promócióban megjelölt Partnertől;

Ajánlói Program/ajánlások – a Cashbacken belüli promóciós kampány, amelynek keretében a Cashback-résztvevő a Programon belüli bizonyos tevékenységekért extra Pontokat kaphat.

 1. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, CASHBACK SZÁMLA
 1. A Programban való részvétel a résztvevő számára ingyenes, és azzal a feltétellel lehetséges, hogy a résztvevő által használt IKT-rendszer megfelel az alábbi minimális műszaki követelményeknek:
  1. Ha a Programot a Webhelyen használja: 

- számítógép vagy mobil eszköz internet-hozzáférés,

- e-mail hozzáférés,

- az internet böngésző legújabb verziója JavaScript és Sütik engedélyezésével,

- PDF-fájlok olvasására alkalmas szoftver;

 1. Ha a Programot a Szervező által rendelkezésre bocsátott egyéb termékekben, például Alkalmazásban, Pluginban vagy más típusú szoftverben vagy infrastruktúrában használja (amennyiben az Ön országában ilyen termékek elérhetőek):

- megfelelő telepítés egy kompatibilis eszközre, rendszerre vagy hasonlóra, ahogyan azt a Picodi jelzi, és ahol azt biztosítják;

- internet-hozzáférés;

- hozzáférés az e-mailhez;

- egy távközlési szolgáltató által rendelkezésre bocsátott aktív és megfelelően konfigurált adatátviteli szolgáltatás vagy egy eszközben, rendszerben vagy hasonlóban elindított vezeték nélküli kapcsolat.

 1. A program résztvevője olyan természetes személy lehet, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: 
  1. legalább 18 éves, cselekvőképes, 
  2. Fogyasztói státusz,
  3. nincs jogi vagy ténybeli akadálya a programban való részvételnek.
 2. A Program résztvevője nem lehet a Szervező alkalmazottja vagy munkatársa, valamint a Szervezővel kötött polgári jogi szerződésekben részes jogalanyok alkalmazottja vagy munkatársa, illetve a Szervezőtől függő jogalanyok alkalmazottja vagy munkatársa, valamint a fent említett személyekhez közel álló személyek, akik házastársnak, felmenőnek, leszármazónak, testvérnek, rokonnak második fokig, örökbefogadói jogviszonyban álló személynek vagy házastársaknak minősülnek. 
 3. A Programban való részvételhez a Résztvevőnek regisztrálnia kell a Fiókot a Picodinál, és el kell olvasnia a jelen Felhasználási feltételeket.
 4. Ugyanaz a Résztvevő egyszerre csak egyszer vehet részt a Programban, ami azt jelenti, hogy ugyanannak a Résztvevőnek csak 1 (egy) Picodi számlája lehet, amelyre a Cashback Pontok jóváírásra kerülnek. Hacsak a Picodi másként nem rendelkezik egy adott országra vonatkozóan, ahol a Szervező a termékeit elérhetővé teszi, az a Résztvevő, aki a Cashback-számlát a Webhely vagy egy másik Picodi termék használatával regisztrálta, ugyanazon bejelentkezési adatokkal egy másik Picodi terméken is bejelentkezhet a Fiókjába. 
 5. Eltérő rendelkezés hiányában a Résztvevő akkor csatlakozik a Programhoz, amikor a Résztvevő sikeresen regisztrálja a Fiókját a Picodinál. 
 6. Minden résztvevő különösen köteles:
  1. nem szolgáltat vagy továbbít törvény által tiltott tartalmat, pl. olyan tartalmat, amely erőszakot népszerűsít, becsületbe hoz valakit, vagy sérti a személyiségi jogait és harmadik felek egyéb jogait,
  2. a Fiókot, a Picodit és magát a Programot, illetve azok bármely elemét olyan módon használni, amely nem zavarja annak működését, különösen speciális szoftverek vagy eszközök használatával,
  3. a Fiókot, a Picodit és magát a Programot vagy annak bármely elemét a vonatkozó jogszabályoknak, a Szolgáltatási feltételek rendelkezéseinek és az internet használatának általános szabályainak megfelelő módon használja.
 1. CASHBACK PONTOK GYŰJTÉSE
 1. A Cashback Program részeként a Résztvevő a Cashback Promócióban megjelölt termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért a Szervező Partnerei által gyűjthet Pontokat. Amennyiben a Picodiban így jelzik, a Szervező a Cashback Pontokat a Résztvevőknek a Vásárláson kívüli egyéb tevékenységeiért is adhatja, az Általános Szerződési Feltételek I. szakaszának (6) bekezdése szerint. Ebben az esetben az ilyen tevékenységekre vonatkozó információk szintén feltüntethetők a Cashback Promóciókban vagy a Picodi más részén.
 2. A fenti 1. pontra és a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, kizárólag a Picodiban bemutatott aktív Promóciókban meghatározott termékek vagy szolgáltatások megvásárlása jogosítja fel a résztvevőt a Pontok megszerzésére. Egy adott Cashback Promóció időtartama minden alkalommal magában a Promócióban kerül meghatározásra. 
 3. A Cashback promócióban meghatározott vásárlásért a résztvevő által kapható Pontok számáról az egyes promóciók leírása ad tájékoztatást. A Pontok számával kapcsolatos információk különösen a Vásárlási ár értékének százalékában vagy a Vásárlás teljesítéséért járó Pontok rögzített számában is megadhatók, a jelen Általános Szerződési Feltételek további rendelkezései szerint. 
 4. Az ilyen Pontok megszerzéséhez a résztvevő:
 1. bejelentkezik a Picodi fiókjukba,
 2. kiválasztja a Picodiban megjelenő listából azt az aktív Cashback promóciót, amelyik érdekli,
 3. közvetlenül a Partner weboldalára lép a Cashback Promócióban elhelyezett és a Cashback Promócióból a Partner weboldalára átirányító linken keresztül,
 4. közvetlenül a Partnertől megvásárolja a Cashback Promócióban megjelölt terméket vagy szolgáltatást. 
 1. A Promócióban meghatározott termékek vagy szolgáltatások adott Partnernél történő megvásárlásának szabályait minden alkalommal maga a Partner határozza meg. 
 2. A Partnertől történő vásárláskor a résztvevő közvetlenül a Partnerrel köt megállapodást az ilyen vásárlásról. A Szervező nem részese egy ilyen kapcsolatnak, különösen nem eladója a Résztvevő által megrendelt áruknak vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezetnek.
 3. A Vásárláskor a Résztvevő köteles elolvasni a Partner szolgáltatási feltételeit közvetlenül a Partner weboldalán, különösen a Partner Általános Szerződési Feltételeit, szabályzatát vagy hasonló dokumentumait.
 4. Ha a Partner vagy a Szervező másként nem rendelkezik, a Program használata a Partnertől történő konkrét vásárláson belül nem halmozható össze a Szervezőn kívüli más szervezetek - beleértve magát a Partnert is - által szervezett kedvezményekkel, promóciókkal, hűségprogramokkal vagy hasonló akciókkal.
 5. A Pontok helyes jóváírása érdekében a Résztvevőnek meg kell felelnie az alábbi technikai feltételeknek is, amelyek a Résztvevő egy adott vásárlásának a Program keretében az Akcióval összhangban végrehajtott vásárlással való összekapcsolásának szükségességével kapcsolatosak. A résztvevőnek minden alkalommal: 
 1. A Program keretében használt eszközén engedélyezve kell tartania a sütiket és a JavaScriptet; 
 2. A Partner weboldalára lépjen, ahol a Vásárlást kizárólag az erre a weboldalra átirányító - a Cashback Promócióban elérhető - linken keresztül hajtja végre;
 3. Ne használjon olyan mechanizmusokat, programokat vagy egyéb infrastruktúrát, amelyek blokkolják vagy megakadályozzák a résztvevőnek a Cashback Promócióból közvetlenül a Partner weboldalára történő átirányítását, vagy lehetetlenné teszik a Szervező számára, hogy nyomon kövesse a Promócióban szereplő linkről a Partner weboldalára történő átirányítást; 
 4. Használja a Picodiban megjelenő üzeneteket és utasításokat. 
 1. Ha a Résztvevő nem teljesíti a fenti 9. pontban említett feltételeket, különösen az átirányítás megszakítása, például a Partner weboldalának bezárása vagy frissítése, más oldalakra való navigálás, harmadik féltől származó szoftver vagy infrastruktúra használata, amely megszakítja az átirányítást, az a Pontok helytelen gyűjtését eredményezheti, vagy azt teljesen megakadályozhatja, még akkor is, ha a Résztvevő teljesítette a Pontok megszerzésének minden egyéb feltételét, beleértve a Vásárlást is.
 2. A fenti rendelkezésekben meghatározott Pontok átvételének feltételeire is figyelemmel, a résztvevő a Cashback Pontokat az alábbi feltételek teljesülése esetén kapja meg:
 1. Vásárlás - a Cashback akcióban meghatározott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó helyes megrendelés leadása a Partnerrel, amikor közvetlenül a Partner weboldalára lép az erre az oldalra átirányító linken keresztül. A Cashback Promócióról a Partner weboldalára átirányító link minden alkalommal megjelenik a Promócióban;
 2. A Vásárlás kifizetése - azt jelenti, hogy a Résztvevő által megvásárolt termék vagy szolgáltatás teljes összegét a Partner számláján jóváírják a szállítási költségekkel vagy a Vásárláshoz kapcsolódó egyéb költségekkel együtt és a Partnerrel kötött megrendelésnek megfelelően. Ha a Résztvevő a Partner számlájára történő közvetlen átutalástól eltérő fizetési módot választott, ideértve különösen a kiszállításkor történő fizetést, a fizetés időpontjának a Partner azon információ kézhezvételének időpontját tekintjük, hogy a Tag a Résztvevő vásárlásával kapcsolatos fizetést elfogadó vagy kezelő szolgáltatótól fizetést teljesített;
 3. A Résztvevő törvényes vagy szerződéses elállási jogának nem gyakorlása, illetve egyéb olyan esetek, amikor az áruk vagy szolgáltatások vásárlására ténylegesen nem kerül sor.
 1. Minden kétséget kizáróan a Szervező jelzi, hogy a Pontok átvételéhez a résztvevőnek megfelelően teljesítenie kell a jelen Általános Szerződési Feltételekben az átvételükre vonatkozóan megjelölt valamennyi feltételt, beleértve különösen a 9. pontban szereplő technikai jellegű, valamint a 11. pontban szereplő szervezési jellegű feltételeket. 
 2. A Résztvevő által kapott Pontok rögzítésre kerülnek és egyenlegként láthatóak, miután a Résztvevő bejelentkezett a fiókjába. 
 3. A Résztvevő által végrehajtott vásárlást követően a Szervező megerősíti a Partnerrel, hogy a Résztvevő megfelelően teljesítette a Pontok megszerzésének feltételeit, beleértve különösen a 11. pontban említetteket, és erről tájékoztatja a Résztvevőt az ilyen Pontok egyenlegéhez való hozzárendelés vagy egy adott vásárláshoz egy adott státusz hozzárendelése vagy ennek a státusznak a megváltoztatása formájában, az alábbi rendelkezéseknek megfelelően. A Vásárlási státuszok változására a Picodi pontban meghatározott időpontokban kerül sor. 
 4. A Programon belül a Pontok külön-külön - minden egyes helyesen teljesített Vásárlásért - kerülnek kiosztásra.
 5. A Résztvevő akkor szerzi meg a Pontokat, amikor az a Vásárlás, amelyhez a Pontok hozzárendelésre kerülnek, "Jóváhagyott" státuszt kap. A Vásárlások és a Pontok státusza a Résztvevő Fiókjában látható.
 6. A vásárlások a következő státuszokat kapják:
 1. "Függőben" - olyan vásárlás, amelyért a Pontokat még hagyták jóvá a Résztvevő számára, mivel a Résztvevő nem teljesítette a Pontok megszerzésének fent említett összes feltételét, vagy a partner még nem erősítette meg, hogy a résztvevő teljesítette a Pontok megszerzésének összes szervezeti feltételét (11. pont); 
 2. "Elfogadva" - ilyen státuszt kap a vásárlás, miután a Szervező megkapta a Partnertől a megerősítést arról, hogy a résztvevő teljesítette a Pontok megszerzésére vonatkozó, fent említett összes szervezeti feltételt (11. pont), és miután a Szervező ellenőrizte, hogy a résztvevő teljesítette-e a fennmaradó feltételeket. Attól a pillanattól kezdve, hogy a Vásárlás megkapja az "Elfogadva" státuszt, az adott vásárlásért járó Pontok az egyenlegéhez kerülnek hozzárendelésre, és a Résztvevő a Szolgáltatási Feltételek további rendelkezései szerint használhatja fel azokat. A Szervező jelzi, hogy a vásárlás legkorábban a vásárlási szerződéstől való elállásra vonatkozó törvényes határidő lejárta után kaphatja meg az "Elfogadva" státuszt, és amennyiben a Partner meghosszabbítja a szerződéstől való elállásra vonatkozó törvényes határidőt, vagy szerződéses elállási határidőt vezet be, legkorábban e határidők közül a legkésőbbi lejárta után, valamint a Partner megerősítése után, hogy a Résztvevő nem élt a megvásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos elállási jogával;
 3. "Elutasított" - a korábban "Függőben" státuszú vásárlás, amely a Program összes követelményének nem teljesítése miatt nem erősíthető meg, és nem adható Pont, mivel nem teljesül a Program összes követelménye.
 1. A Résztvevő akkor válik jogosulttá a Pontokra, amikor a vásárlás státusza, amelyért a Pontok járnak, "Jóváhagyott"-ra változik. Kizárólag a "Jóváhagyott" státuszú vásárlásért járó Pontok kerülnek a résztvevő egyenlegéhez, és a résztvevő által szabályosan megszerzett Pontoknak minősülnek, és a Szolgáltatási feltételek V. szakaszának megfelelően készpénzre válthatók.
 2. A Program keretében a résztvevő által kapott Pontok 730 napig (azaz körülbelül 2 évig) érvényesek attól a naptól számítva, amikor azokat a résztvevő egyenlegén jóváírják, miután az a vásárlás, amelyért azokat kapták, a fenti 18. ponttal összhangban megkapta az "Elfogadva" státuszt. Az ilyen Pontok csak az érvényességi idejük alatt válthatók készpénzre a Szolgáltatási Feltételek V. szakaszának megfelelően. A résztvevőt arra kérjük, hogy a Pontokat a lejárati idő előtt váltsa be. A lejárati dátum után a Pontok elvesznek, és nem áll módjukban visszaváltani őket.
 3. A Pontok lejárati idejére vonatkozó információk minden egyes jóváhagyott vásárláshoz, amelyhez a Pontokat hozzárendelték, a Résztvevő Fiókjában láthatók.
 4. A Résztvevő által készpénzre váltott Pontokra vonatkozó információk a Résztvevő egyenlegén "Kifizetve" státuszban láthatók. 
 5. A Résztvevő a Cashback Promócióban minden alkalommal megadott számú Pontot szerez. Amennyiben a promóció a Pontokat a vásárlás értékének százalékában jelöli meg, akkor - hacsak maga a promóció kifejezetten másként nem rendelkezik - a Pontok csak a vásárlásban szereplő áruk vagy szolgáltatások nettó ára után járnak, a szállítási ár és a járulékos költségek nélkül. Eltérő rendelkezés hiányában a Pontok a résztvevő által az árukért vagy szolgáltatásokért ténylegesen kifizetett nettó ár után járnak. Abban az esetben, ha a Résztvevő a Programhoz kapcsolódó kedvezmény kódokat, promóciós kampányokat, programokat, kedvezményeket vesz igénybe, a Résztvevő által ténylegesen kifizetett árat veszik alapul az ilyen Pontok meghatározott számának kiszámításához. Eltérő rendelkezés hiányában, ha a Résztvevő a Vásárlásért ajándékkártyával, hűség- vagy partnerprogramokban szerzett Pontokkal, utalványokkal és hasonló mechanizmusokkal fizet, a Vásárlási Pontok nem járnak a Résztvevőnek. Ha a Résztvevő az áruk vagy szolgáltatások vételárának csak egy részét fizeti ki ilyen mechanizmusok segítségével, a Pontok csak az áruk vagy szolgáltatások nettó árának azon része után járnak, amelyet a Tag nem ilyen mechanizmusok segítségével fizetett ki, a Partner által rendelkezésre bocsátott szokásos fizetési módoknak megfelelően.
 6. A Pontok két tizedesjegy pontossággal kerülnek feltüntetésre az egyenlegen. 
 1. CASHBACK PONTOK CSERÉJE
 1. A Program keretében a Résztvevő az "Elfogadva" státuszú vásárlás eredményeként az egyenlegéhez rendelt Pontokat készpénzre válthatja.
 2. A Résztvevő a Pontokat készpénzre válthatja a Pontok egy adott pénznemben kifejezett értékének arányában, a számlán feltüntetett átváltási árfolyamnak megfelelően. 
 3. A résztvevő akkor válthatja be a Pontokat, ha az "Elfogadva" státuszt kapott vásárlásokhoz rendelt Pontok minimális küszöbértékét elérte. Az előző mondatban említett kifizetésre való jogosultsághoz szükséges minimális küszöbértéket képező Pontok száma a Picodiban a Fiókba való bejelentkezést követően kerül feltüntetésre.
 4. A Pontok készpénzre váltásához a résztvevő a Fiókba való bejelentkezést követően elérhető űrlapon ad megbízást a Pontok készpénzre váltására és azok kiváltására. E célból a Résztvevőnek meg kell adnia a kötelezőnek megjelölt adatokat, különösen a bankszámlaszámát, amelyre a Szervezőnek a kifizetett összeget át kell utalnia, és ha a Résztvevő a kifizetést külső fizetési közvetítő szolgáltatás igénybevételével rendeli meg, a Résztvevőnek ki kell választania ezt a rendszert a Picodiban elérhető rendszerek közül.
 5. A Szervező a Résztvevő által megadott összeget a Résztvevő által megadott bankszámlára történő átutalással vagy külső fizetési közvetítő szolgáltatás igénybevételével, legfeljebb tizennégy (14) naptári napon belül folyósítja. 
 6. A Résztvevő csak a számláján lévő Pontok teljes összegét jogosult készpénzre váltani, és azt a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott egyéb rendelkezések alapján felvenni. A Résztvevő számláján lévő Pontok részleges készpénzre váltása és készpénzfelvétel nem lehetséges.
 7. A Résztvevő a kapott Pontokat kizárólag készpénzre váltásra és kifizetésre használhatja fel a fentiekben meghatározottak szerint.
 8. A Résztvevő az ilyen kapott Pontokat nem ruházhatja át más személyekre.
 9. A Szervező megtagadhatja a Pontok készpénzre váltását és kifizetését, valamint a Résztvevő egyenlegén már jóváírt Pontok törlését olyan fontos okokból, amelyek a Résztvevő által elkövetett közjogi jogsértés megalapozott gyanúját jelentik, különösen a Program, a Picodi vagy annak elemei használatával törvény által tiltott cselekmény elkövetésének kísérlete, a Program mechanizmusainak és szabályainak a Résztvevő általi megkerülésére irányuló kísérlet, valamint a Szervezőnek a Résztvevő személyazonosságával vagy az általa megadott adatokkal kapcsolatos kételyei.
 10. Annak érdekében, hogy a Résztvevő számára bizonyosságot nyújtson a Program feltételeivel, a következőkkel kapcsolatos változásokkal kapcsolatban:
  1. A fenti 2. pontban említett pont-pénz átváltási arány és
  2. A fenti 3. pontban említett, a kifizetéshez szükséges minimum Pontok küszöbértékét,

– a Picodiban a Résztvevőnek a Fiókba való bejelentkezést követően bemutatott változások minden egyes alkalommal a Szolgáltatási Feltételek módosítására vonatkozó eljárás szerint történnek, azaz a Szervező a Picodiban található tájékoztatáson keresztül tájékoztatja a Résztvevőket az ilyen változásokról és azok hatálybalépésének időpontjáról, amely nem lehet rövidebb 14 napnál. Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el a módosítást, köteles erről a Szervezőt a módosításról való tájékoztatás időpontjától számított 14 napon belül tájékoztatni. A Szervező értesítése a változás elfogadásának elmaradásáról a Programban való részvételi szerződés felmondását vonja maga után. Ebben az esetben a Résztvevő köteles pontjait készpénzre váltani és a Szolgáltatási Feltételek V. V. pontja szerint a szerződés megszűnésétől (a változás el nem fogadásától) számított 14 napon belül kifizetni. Amennyiben a Résztvevő nem váltja be a Pontokat készpénzre és nem fizeti ki azokat az előző mondatban említett határidőn belül, a fel nem használt Pontok törlésre kerülnek - elvesznek, anélkül, hogy azok visszaállítására lehetőség lenne.

 1. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGSZÜNTETÉSE 
 1. A Résztvevő a Programban való részvételi megállapodást bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a Szervező székhelyének címére küldött írásbeli nyilatkozattal vagy a picodi_cashback_hu@picodi.com e-mail címen tett nyilatkozattal. 
 2. A Picodiban vezetett számla törlése egyenértékű a Programban való részvételi megállapodásnak a Résztvevő általi, az 1. pontban említett felmondásával. 
 3. Fontos indokból a Szervező a Résztvevővel kötött szerződést 14 napos felmondási idővel felmondhatja. Az előző mondatban említett nyomós okoknak minősülnek:
  1. a Szolgáltatási feltételek rendelkezéseinek a résztvevő általi megszegése,
  2. a Programmal kapcsolatban a résztvevő által a vonatkozó jogszabályok megsértése,
  3. a Résztvevő olyan cselekményei, amelyek a Szolgáltatási feltételek vagy a Program biztosítékainak és szabályainak megkerülésére irányuló kísérletnek minősülnek.
 4. A szerződés felmondása esetén a Szervező a felmondás okait jelzi a Résztvevőnek.
 5. A Programban való részvétel megszűnése (beleértve mind a Résztvevő általi, az 1. és 2. pontban említett saját felmondást, mind a Szervező általi, a 3. pontban meghatározott okokból történő felmondást) a Pontok készpénzre történő beváltásának lehetőségét elveszíti.
 6. A Programban való részvételét megszüntetni szándékozó Résztvevőnek lehetőség szerint először a felhalmozott Pontjait kell készpénzre váltania, és azokat a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kiváltania. Ha a résztvevő a megállapodást a Pontok előzetes készpénzre váltása és kiváltása nélkül szünteti meg, a fel nem használt Pontok törlésre kerülnek - elvesznek, anélkül, hogy visszaállíthatná őket.
 7. Amennyiben a megállapodást a Szervező a fenti 3. pont szerint felmondja, a Résztvevő köteles a felhalmozott Pontokat készpénzre váltani és a 3. alszakaszban említett felmondási időn belül kifizetni. Ha a résztvevő nem váltja át a Pontokat készpénzre és nem fizeti be azokat a felmondási időn belül, a fel nem használt Pontok törlődnek, mivel azok elvesznek, és nem áll módjukban azokat visszaállítani. 
 8. Abban az esetben, ha a Szervező a fenti 3. pontban leírtak szerint felmond a Résztvevőnek, a felmondási idő alatt a Résztvevő számlája és a Programban való részvétele felfüggesztésre kerül, ami azt jelenti, hogy a résztvevő nem kap új Pontokat a felmondás időpontja óta végzett vásárlásokért.
 9. A Szervező megszüntetheti a Programot. A Résztvevőket erről a döntésről legkésőbb 30 nappal korábban értesítik. Ezen időtartam alatt a Résztvevők a Pontokat készpénzre válthatják és a Szolgáltatási Feltételeknek megfelelően kifizethetik. A Program befejezését követően a Résztvevő által fel nem használt Pontok törlődnek, mivel azok elvesznek, és nincs lehetőség a visszaállításukra.
 10. A Résztvevő a Programban való részvételre vonatkozó megállapodástól indoklás nélkül elállhat a megállapodás megkötésétől (a programhoz való csatlakozás) számított 14 napon belül megfelelő nyilatkozat benyújtásával. E határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldeni. A Résztvevő a nyilatkozatot saját maga is megfogalmazhatja, vagy használhatja az elállási nyilatkozat mintáját, amely a Szolgáltatási feltételek 1. számú mellékletét képezi.
 11. A 14 napos határidőt a szerződés megkötésének napjától kell számítani.
 12. A résztvevőnek a megállapodástól való elállási nyilatkozatának kézhezvételét követően a Szervező a résztvevő e-mail címére elküldi a nyilatkozat kézhezvételéről szóló visszaigazolást.
 13. A Résztvevő elállási joga szolgáltatásnyújtás esetén kizárt, ha a Szervező a szolgáltatást teljes egészében a fogyasztó kifejezett beleegyezésével teljesítette, aki a teljesítés előtt tájékoztatta arról, hogy a teljesítést követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát. 
 1. AJÁNLÓI PROGRAM
 1. A Cashback Program részeként a Szervező ajánlási programot biztosíthat, amelynek keretében a Cashback Résztvevő további Cashback Pontokat szerezhet a Program keretében végzett bizonyos tevékenységekért, különösen a Cashback Program Partnereknél történő vásárlás más felhasználóknak történő ajánlása alapján - az Ajánlói Program. A Szervező a Program keretében elérhető Ajánlói Programot csak kiválasztott piacokon (országokban) biztosíthatja, amelyekről minden alkalommal a Picodi ad tájékoztatást.  Az Ajánlói Program keretében a Szervező ideiglenes akciókat biztosít változó feltételekkel, minden alkalommal a Picodiban jelezve. Az aktuális Ajánlói Program részletes feltételei, beleértve az akció időtartamát vagy a Tag által megszerezhető Pontok számát, minden alkalommal a Picodiban kerülnek feltüntetésre, és amennyiben a Szervező másként nem rendelkezik, az Ajánlói Program jelen pontban említett általános feltételei vonatkoznak az egyes Ajánlói Programokra.
 2. Az Ajánlói Program keretében minden Résztvevő a számára kijelölt linket (a továbbiakban: "Ajánlói Link"), amely egy adott Résztvevőhöz tartozó egyedi link, amellyel az Ajánlói Programban azonosítják.
 3. A Szervező minden egyes Résztvevő számláján elhelyez egy Ajánlói Linket.
 4. A Résztvevő az Ajánlói Link első letöltésével egyidejűleg kezdi meg az Ajánlói Program használatát. 
 5. A Résztvevő az Ajánlói Linkjét bármely általa kiválasztott személynek átadhatja. Abban az esetben, ha egy személy (a továbbiakban: "Ajánlott Résztvevő"), akinek a Résztvevő megadta az Ajánlói Linkjét, követi ezt a személyt a Cashback Promócióba, és vásárol, a Résztvevő a Cashback Pontokat kapja a folyamat során.
 6. Amennyiben a Picodiban az Ajánlói Programon belül egy adott akcióra vonatkozóan így jelzik, az Ajánlói Link segítségével vásárlást végző Ajánlott Résztvevő további Pontokat is kaphat a Picodiban jelzett számban. A Szervező különösen egy adott ideiglenes akcióra vonatkozóan jelezheti a Picodiban:

a. az Ajánlói Programban a Résztvevő által kapható Pontok számát, beleértve az ilyen Pontok számát vagy az adott Vásárláshoz kapcsolódó meghatározott érték %-ában, illetve az Ajánló Résztvevőnek érte járó Pontok számát is;

b. az az időszak, amely alatt a résztvevő részesülhet az Ajánlói Program egy adott ideiglenes intézkedéséből;

c. az Ajánlói Programban való részvétel vagy az Ajánlói Program keretében történő ideiglenes intézkedés további feltételei, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

- az Ajánlói Programban a Résztvevő csak egyszer vagy többször (minden egyes vásárlásért) kaphat további Pontokat ugyanazon Ajánlott Résztvevő adott Cashback akció keretében történő vásárlásáért,

- az Ajánlott Résztvevő az Ajánlói Linket bármely Cashback Promócióban a vásárlás részeként használhatja, vagy csak kiválasztott promóciókban.

 1. Az Ajánlói Program Résztvevője a Pontokat az Ajánlói Program helyes használatáért legkorábban akkor kapja meg, amikor a Pontokat az Ajánlói Linkkel az Ajánlott Résztvevőnek egy konkrét vásárlásért jóváírják, a Cashback Program szabályainak megfelelően. 
 2. A Résztvevő által az Ajánlói Program részeként kapott Cashback Pontokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a jelen Szolgáltatási Feltételekben említett egyéb Cashback Pontokra. A Tag által az Ajánlói Program részeként kapott Pontok kizárólag Cashbackre használhatók fel, azaz készpénzre válthatók és kifizethetők, a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott szabályoknak megfelelően.
 3. Az Ajánlói Program Résztvevője bármikor felmondhatja az Ajánlói Programban való részvételét azáltal, hogy nem adja tovább az Ajánlói Linket másoknak.
 4. Fontos oknak minősül a Résztvevő által elkövetett közjogi jogsértés megalapozott gyanúja, így különösen a Program, a Picodi vagy annak elemei használatával törvény által tiltott cselekmény elkövetésének kísérlete, a Program vagy az Ajánlói Program mechanizmusainak és szabályainak a Résztvevő általi megkerülésére tett kísérlet, valamint a Szervezőnek a Résztvevő személyazonosságával vagy az általa megadott adatokkal kapcsolatos kételyei.
 5. A Szervező megszüntetheti az Ajánlói Programot vagy az Ajánlói Program keretein belül egy adott ideiglenes akciót. Az ilyen döntésről a résztvevőket legkésőbb 30 nappal korábban értesítik. 
 6. Abban az esetben, ha a Résztvevő kizárásra kerül az Ajánlói Programból és a Program fent említettek szerint megszűnik, a Résztvevő számláján lévő Ajánló link megszűnik aktívnak lenni, és az Ajánlott Résztvevő általi használatáért nem jár pont.
 7. A Résztvevő az Ajánlói Programban való részvételre vonatkozó megállapodástól indoklás nélkül elállhat, a megfelelő nyilatkozat benyújtásával, annak megkötésétől számított 14 napon belül.
 8. Az Ajánlói Programban való részvétel részeként minden résztvevő az általa választott módon, de az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek és a jó modornak a tiszteletben tartásával adja át az Ajánló linket más személyeknek.
 9. Ahhoz, hogy a Résztvevő megkapja a Pontokat az Ajánlói Programban, az Ajánlott Résztvevőnek csatlakoznia kell a Cashback Programhoz, és be kell lépnie a Cashback Akcióba, amely közvetlenül a Résztvevő által megadott aktív Ajánló Linkről történő vásárlásra irányítja, és a jelen Feltételeknek megfelelően meg kell tennie a Cashback Pontokra jogosító megfelelő vásárlást.
 10. Az Ajánlott Ügyfélnek az Ajánló link használatához el kell olvasnia a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a közvetlenül a Picodinál bemutatott információkat.
 11. A Résztvevő köteles az Ajánlói Programban a vonatkozó jogrendnek, a jóhiszemű gyakorlatnak, a jelen Szolgáltatási Feltételek rendelkezéseinek megfelelően részt venni, valamint a Programban való részvétel során felhasznált tartalmakkal kapcsolatos minden joggal rendelkezni.
 12. A Programmal kapcsolatos információk a Résztvevők számára a Picodin belüli üzeneteken keresztül, vagy a Résztvevő által a Fiókban megadott e-mail címre küldött e-mailben kerülnek megküldésre.
 13. Tilos megtévesztő, tisztességtelen versenycselekménynek vagy tisztességtelen piaci gyakorlatnak minősülő cselekményeket végrehajtani, különösen
 1.  PANASZOK ÉS PEREN KÍVÜLI VITARENDEZÉS
 1. A Programmal kapcsolatos panaszokat írásban kell benyújtani a Szervezőnek a : Krakkó (31-701), Przemysłowa 12 szám alatti címre, e-mailben a picodi_cashback_hu@picodi.com címre, vagy a Picodin elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
 2. A panasznak tartalmaznia kell: a panaszt benyújtó szervezet teljes nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, valamint a panasz pontos leírását és okát.
 3. A Szervező a panaszt haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított harminc (30) napon belül megvizsgálja.
 4. A Szervező a fent említett határidőn belül írásban vagy e-mailben értesíti a panasztevőt a panasz feldolgozásáról a panaszban megadott címen.
 5. A résztvevő a www.uokik.gov.pl oldalon a "Fogyasztói jogviták rendezése" fülön található szabályoknak megfelelően igénybe veheti a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárásokat. A fél különösen:
  1. jogosult olyan intézményekhez fordulni, mint például: Európai Fogyasztói Központok, nem kormányzati fogyasztóvédelmi szervezetek és egyéb fogyasztóvédelmi intézmények, hogy a résztvevő és a szervező közötti vitát békés úton rendezzék;
  2. panaszt nyújthat be az EU ODR online platformján keresztül is, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Az e vitarendezési módok és eljárások elérhetőségére vonatkozó információk általában a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok weboldalain találhatók.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Szervező a Résztvevők személyes adatait a vonatkozó jogszabályokkal és az Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezeli.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A Programmal kapcsolatos információkat a Résztvevők a picodi.com oldalon található üzeneteken keresztül kapják meg, vagy a levelezési címre küldött e-mailben a Résztvevő által a Számlán megadott e-mail címre.
 2. A szolgáltatási feltételek módosítása esetén a Résztvevőt a módosításokról a weboldalon található, a módosítások összefoglalóját és azok hatályba lépésének időpontját tartalmazó információk útján tájékoztatják. Az ilyen módosítások hatályba lépésének időpontja nem lehet kevesebb, mint a közzétételük napjától számított 14 nap. Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el a Szolgáltatási feltételek új tartalmát, köteles erről a Szervezőt a Szolgáltatási feltételek változásáról szóló tájékoztatástól számított 14 napon belül tájékoztatni. A Szervező értesítése a Szolgáltatási feltételek új tartalmának el nem fogadásáról a Programban való részvételi szerződés felmondását eredményezi. Ebben az esetben a Résztvevő köteles pontjait készpénzre váltani és a Szolgáltatási Feltételek V. V. pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül kifizetni. Amennyiben a Résztvevő nem váltja be a Pontokat készpénzre és nem fizeti ki azokat az előző mondatban említett határidőn belül, a fel nem használt Pontok törlésre kerülnek - elvesznek, visszaállítási lehetőség nélkül.
 3. Abban az esetben, ha a Szervező egy adott országban lehetővé teszi a Program használatát más termékeiben is, beleértve különösen az Alkalmazást, a bővítményt, más szoftvert vagy infrastruktúrát, a Felhasználási Feltételek változásaira vonatkozó információkat ezekben a termékekben vagy ezeken keresztül is közölheti.
 4. Hacsak a törvény kötelező rendelkezései másként nem rendelkeznek, a jelen Szolgáltatási feltételekből eredő viták rendezésére Magyarország joga az irányadó.
 5. Abban az esetben, ha a Résztvevő szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései vagy a Fogyasztóra vonatkozó egyéb rendelkezések a Fogyasztó számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mint a magyar jog és a jelen Szolgáltatási feltételek rendelkezései, a Fogyasztó számára kedvezőbb rendelkezések alkalmazandók.
 6. Hacsak a törvény kötelező rendelkezései másként nem rendelkeznek, a Szervező és a Résztvevő között felmerülő vitás kérdéseket a magyar illetékes bíróságok rendezik.
Picodi.com S.A. 12 Przemysłowa Street31-701 Krakow e-mail:  cashback@picodi.com ....................................., Kelt.:.....................................
A fogyasztó(k) teljes neve(i):....................................................................................................................
A fogyasztó(k) címe....................................................................................................................

Visszavonási Űrlap

(csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől)Ezennel elállok a krakkói székhelyű Picodi S.A. által szervezett Cashback Programban való részvételi megállapodástól.

A megállapodás dátuma:

......................................................................................................................................................................

Tisztelettel:.....................................