Picodi: Minden kedvezmény és cashback egy helyen!Cashback, kuponok, promóciós kódok az összes bolthoz és márkához Magyarországon.

Privacy

ADATVÉDELMI POLITIKA

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum a picodi.com oldal (a továbbiakban "Weboldal"/"Webhely") adatvédelmi szabályzatát tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató - attól függően, hogy a Webhely melyik országban érhető el - különböző szolgáltatásokat és funkciókat kínálhat, és a Webhelyen kívül más szoftvert vagy infrastruktúrát is biztosíthat, különösen a Mobilalkalmazást vagy a Plugint beleértve - kivéve, ha az adott szoftverre vagy egyéb infrastruktúrára vonatkozóan kifejezetten külön szabályok vannak előírva - a jelen dokumentum alkalmazandó, és a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott összes ilyen termékre a továbbiakban együttesen "Picodi" néven hivatkozunk.

Abban az esetben, ha egy adott szoftver, egyéb infrastruktúra vagy termék, Szolgáltatás vagy funkció nem érhető el egy adott piacon (országban), a jelen dokumentum erre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak a Felhasználóra. 

A Picodi adatkezelője a Picodi.com S.A., székhelye: Krakkó (31-701), Przemysłowa u. 12., bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás KRS: 0000551741 számon a Krakkó-Szródmieściei Kerületi Bíróság 11. Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, a jegyzett tőke összege: 157.089,00 PLN (teljes egészében befizetve), NIP: 6762464586, REGON: 122849330 (a továbbiakban: "Adatkezelő"/"Személyes adatok kezelője"). 

A nagybetűvel kezdődő kifejezések a Picodi Általános Szerződési Feltételekben megadott jelentéssel bírnak. 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU Hivatalos Lap L 119., 1. o.), a továbbiakban: GDPR.

Az Adatkezelő különös erőfeszítéseket tesz a Picodi Felhasználókkal kapcsolatos magánélet és a rendelkezésére bocsátott információk védelme érdekében. Az Adatkezelő kellő gondossággal jár el a megfelelő technikai intézkedések - beleértve a szoftveres és szervezési intézkedéseket - kiválasztása és alkalmazása során, hogy biztosítsa a feldolgozott adatok védelmét, különösen az ilyen adatok jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, elvesztés és megsemmisítés, jogosulatlan módosítás, valamint a vonatkozó jogszabályok megsértésével történő feldolgozás elleni védelem érdekében. A Picodiban elérhető szolgáltatások nem 16 év alatti gyermekek számára készültek. A személyes adatok kezelője nem biztosítja a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó adatok szándékos gyűjtését.

A Picodi használhat bővítményeket, úgynevezett pluginokat és egyéb közösségi hálózati eszközöket, különösen azokat, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy a Picodi fiókjába regisztráljon és bejelentkezzen a közösségi hálózatokban és hasonló szolgáltatásokban lévő fiókok segítségével, mint például: Facebook.com vagy Google.com, valamint lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy az adott oldal szolgáltatójánál vezetett fiókja keretében tartalmakat osszon meg vagy ajánljon ezen oldalak más felhasználóival. Ezek a szolgáltatók független adatkezelőként is kezelhetik az ön személyes adatait. Ebben az esetben az Adatkezelő és a plugin szolgáltató a személyes adatok közös adatkezelői.

Személyes adatok

Személyes adatok kezelője

Az ön személyes adatainak adatkezelője:

Picodi.com S.A., székhelye: Krakkó (31-701), Przemysłowa u. 12., NIP: 6762464586, REGON: 122849330, bejegyezve a krakkói Krakkó-Śródmieściei Kerületi Bíróság 11. kereskedelmi osztályának KRS: 0000551741 számon vezetett vállalkozói nyilvántartásába.

Az Adatkezelővel személyes adataival kapcsolatban a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

 1. e-mail: gdpr@picodi.com,
 2. postai levél: Przemysłowa u. 12, 31-701 Krakkó.

A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapja

Az Adatkezelő az ön személyes adatait az alábbi célokból és az alábbi körben kezeli:

 1. az ön kérésére történő lépések megtételéhez, különösen a Picodinál történő regisztráció során (Fiók létrehozása a Picodinál), azaz a Picodi regisztrációs űrlapján megadott adatok, azaz az e-mail címe és jelszava, neme, születési ideje, teljes neve; ha Fiókját külső hitelesítési szolgáltatáson (pl. Google, Facebook) keresztül regisztrálja, a teljes nevét gyűjtjük; 
 2. az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott kampányokban vagy programokban való részvétellel kapcsolatos Szolgáltatások nyújtása érdekében, ideértve különösen a Cashback Programot, annak érdekében, hogy ön ezt a Programot igénybe vehesse, valamint a Programban való részvételének elszámolása érdekében kezeljük különösen az ön tevékenységével kapcsolatos adatokat, valamint a Fiókban megadott adatait;
 3. az egyéb szolgáltatások nyújtásához, azaz a weboldal oldalainak, a Picodin elérhető tartalmaknak a böngészéséhez, az ilyen tartalmak vagy szolgáltatások kereséséhez, a kedvezménykód generálásához a Picodin végzett tevékenységével kapcsolatos személyes adatokat, azaz a megtekintett tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat, az ön eszközének munkamenetével, operációs rendszerével, böngészőjével, tartózkodási helyével és egyedi azonosítójával, IP-címével kapcsolatos adatokat kezelünk;
 4. a Picodi különböző funkcióinak használatára vonatkozó statisztikák készítése, a Picodi használatának megkönnyítése és a Picodi informatikai biztonságának biztosítása érdekében a Picodiban végzett tevékenységével és az egyes weboldalakon eltöltött idővel, a keresési előzményekkel, a tartózkodási hellyel, az IP-címmel, az eszköz azonosítójával, a böngésző adataival és az operációs rendszerrel kapcsolatos személyes adatokat kezelünk;
 5. követelések megállapítása, kivizsgálása és érvényesítése, valamint bírósági eljárásokban és más végrehajtó szervek előtt felmerülő követelésekkel szembeni védelem érdekében feldolgozhatjuk az ön által a Picodi-fiók regisztrációjakor megadott személyes adatokat, valamint a követelés fennállásának bizonyításához szükséges egyéb adatokat, illetve azokat, amelyek jogi követelményből, bírósági határozatból vagy más jogi eljárásból erednek;
 6. az ön panaszainak, igényeinek és kéréseinek feldolgozása, valamint az ön kérdéseire való válaszadás érdekében feldolgozzuk az ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon, a panaszok és kérések során megadott személyes adatokat, illetve az ön által más formában feltett kérdések megválaszolása céljából megadott bizonyos személyes adatokat, valamint az ön által a Fiókjában megadott bizonyos személyes adatokat (amennyiben ön regisztrált és rendelkezik ilyen Fiókkal), továbbá az általunk nyújtott, a panasz, igény vagy kérés okát képező Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat, valamint a panaszt, igényt vagy kérést kísérő dokumentumokban szereplő adatokat;
 7. Szolgáltatásaink és partnereink szolgáltatásainak értékesítése, beleértve az újramarketinget, ennek érdekében feldolgozzuk az ön által a fiókja regisztrálásakor megadott személyes adatokat, beleértve a fiókja és annak frissítései részeként megadott adatokat, a Picodin végzett tevékenységére vonatkozó adatokat, beleértve a sütik által rögzített és tárolt tevékenységeket, különösen az aktivitási előzményeket, a keresési előzményeket, a Picodin végzett kattintásokat, a bejelentkezés és a regisztráció dátumát, az előzményeket és az önnel folytatott kommunikációval kapcsolatos tevékenységét. Az újramarketing esetében az ön aktivitási adatait arra használjuk, hogy a Picodin kívül is elérjük önt marketingüzeneteinkkel, és ehhez harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe. Ezek a szolgáltatások a Picodin kívüli üzeneteink megjelenítéséből állnak. Erről részletesen a Cookie-szabályzatban olvashat;
 8. a különböző típusú versenyek és hűségprogramok szervezéséhez, a nyereményről szóló értesítéshez és szolgáltatásaink reklámozásához használjuk az ön által a Fiókjában megadott személyes adatokat (ha ön regisztrált egy Fiókot), illetve amikor ön regisztrál egy versenyre vagy hűségprogramra. Az ezzel kapcsolatos részletes információkat az egyes versenyek vagy hűségprogramok részvételi feltételei tartalmazzák;
 9. piackutatás és a mi vagy partnereink által készített vélemények, azaz a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, az ön által a Fiókjában megadott adatok (ha ön regisztrálta a Fiókot) vagy a Szolgáltatások használata során megadott adatok, az ön e-mail címe. A piackutatás és a közvélemény-kutatás során gyűjtött adatokat nem használjuk fel reklámcélokra. Pontos utasításokat az adott felmérésről szóló tájékoztatóban adunk meg, vagy ott, ahol ön megadja adatait.

Személyre szabott hirdetések és közösségi pluginok

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő felhasználhatja az ön személyes adatait arra, hogy személyre szabott hirdetéseket készítsen és mutasson be önnek, többek között harmadik felek eszközeinek és cookie-jainak felhasználásával, amint azt a cookie-kkal kapcsolatos jelen dokumentumban bővebben is jelezzük.

Tekintettel arra, hogy a Picodi használhat úgynevezett közösségi bővítményeket, különösen azokat, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy regisztráljon és bejelentkezzen a Picodi fiókjába a közösségi hálózatokban és hasonló szolgáltatásokban lévő fiókok segítségével, mint például: Facebook.com vagy Google.com, valamint hogy az adott oldal szolgáltatójánál vezetett fiókján belül megoszthasson vagy ajánlhasson tartalmakat ezen oldalak más felhasználóival; az ilyen oldalak szolgáltatói az ön személyes adatait független adatkezelőként is kezelhetik. A Picodi látogatásakor az ön által használt böngésző közvetlen kapcsolatot létesíthet az ilyen bővítmények/eszközök szolgáltatóinak szervereivel, amelynek során ezek a szolgáltatók információkat kapnak a weboldalunk ön általi használatáról és többek között az ön IP-címéről. Az ilyen információk továbbításra kerülhetnek, függetlenül attól, hogy ön rendelkezik-e fiókkal az adott szervezetnél, és hogy ön éppen be van-e jelentkezve oda. Ha van fiókja egy ilyen szervezetnél, és be van jelentkezve oda, akkor ezen felül ezek az információk összekapcsolhatók és társíthatók az ön közösségi média fiókjával. Ha egy bővítményt használ, beleértve, de nem kizárólagosan, a harmadik fél szolgáltatási fiókjának használatát a fiókjába való regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez, az ön adatai közvetlenül az adott harmadik félnek is elküldhetők. Bizonyos tartalmak a közösségi oldalakon az ön profiljának részeként is közzétételre kerülhetnek, és láthatóvá válhatnak az ilyen oldalak más felhasználói számára, különösen azok számára, akikkel kapcsolatban áll.

Ha nem szeretné, hogy a plugin / eszköz / közösségi hálózat szolgáltatói összekapcsolják a Picodi látogatása során gyűjtött adatait az adott szolgáltatónál lévő profiljával, kérjük, gondoskodjon arról, hogy a Picodi látogatása előtt kijelentkezzen az adott közösségi hálózatból. Ne feledje, hogy az ön által használt böngészőben a megfelelő mechanizmusok segítségével, annak beállításai szerint megakadályozhatja a pluginok betöltését a weboldalon. Az Adatkezelő igyekszik kellő körültekintéssel eljárni annak érdekében, hogy kizárólag olyan jó hírű szervezetektől származó szoftvereket válasszon, amelyek széles körben meghatározzák a személyes adatok védelmére vonatkozó elveiket, beleértve a fent említett bővítményeket is. A személyes adatok gyűjtésének és további feldolgozásának céljait, terjedelmét és elveit ezen szervezetek adatvédelmi szabályzatában találja meg. Szeretnénk arra ösztönözni, hogy tekintse meg ezeket, mivel például az alábbi címeken találja meg őket:

http://www.facebook.com/policy.php;https://policies.google.com/privacy;

Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a vonatkozó személyes adatok következő kategóriáit kezeli:

 1. elérhetőségek;
 2. Picodi aktivitási adatok;
 3. az elvégzett Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok; 
 4. a Cashback Programban való részvétellel kapcsolatos adatok;
 5. a panaszokkal és kérelmekkel kapcsolatos adatok;
 6. marketingszolgáltatásokkal kapcsolatos adatok.

Személyes adatok önkéntes megadása

A kért személyes adatok megadása önkéntes és feltétele annak, hogy az Adatkezelő a Picodin keresztül nyújthassa a Szolgáltatásokat és funkciókat.

Adatfeldolgozási idő

A személyes adatok feldolgozása a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges ideig történik, beleértve a Felhasználó Cashback Programban való részvételét, a marketingtevékenységeket és a Felhasználó számára nyújtott egyéb Szolgáltatásokat. A személyes adatok a következő esetekben törlésre kerülnek:

 1. ha az érintett kéri az adatok törlését vagy visszavonja a megadott hozzájárulását;
 2. ha az érintett több mint 10 évig nem tesz lépéseket (inaktív kapcsolatfelvétel);
 3. amint tudomására jut, hogy a tárolt adatok elavultak vagy pontatlanok.

Egyes adatok a következő körbe tartoznak: e-mail cím, teljes név, lakcím - bizonyítási célból, a Picodi által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és igények feldolgozása céljából - az igények elévüléséig tárolhatók. Az adatok nem kerülnek felhasználásra marketing célokra.

Az elszámolásokra, versenyekre és hűségprogramokra vonatkozó adatokat, beleértve a Cashback Programot is, a könyveléshez és az elszámolásokhoz szükséges adatok mértékéig, az általánosan alkalmazandó számviteli és adózási előírások által előírt ideig tároljuk. 

A nem bejelentkezett Felhasználókkal kapcsolatos adatokat az eszközökön tárolt cookie-k életciklusának megfelelő ideig tároljuk, vagy addig, amíg a Felhasználó nem törli azokat a Felhasználó eszközéről.

Az ön preferenciáira, viselkedésére és a marketing tartalmak kiválasztására vonatkozó személyes adatai automatizált döntések alapjául szolgálhatnak a Picodi értékesítési lehetőségeinek meghatározásához.

A személyes adatok címzettjei

Személyes adatait a következő kategóriákba tartozó címzetteknek továbbíthatjuk:

 1. állami hatóságok, pl. ügyészség, rendőrség, Személyes Adatvédelmi Hivatal, Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke, ha erre felkérnek bennünket;
 2. olyan szolgáltatók, akiket a Picodi működtetéséhez, pl. a Szolgáltatások nyújtásához veszünk igénybe, ideértve különösen a Szolgáltatásokat és funkciókat támogató informatikai és műszaki szolgáltatásokat vagy infrastruktúrát nyújtó szolgáltatókat, a legtágabb értelemben vett online hirdetések szolgáltatóit, a számlázást vagy könyvelést támogató vagy végző szervezeteket. A szerződéses megállapodásoktól és a körülményektől függően ezek a szervezetek vagy a mi nevünkben járnak el, vagy önállóan határozzák meg a feldolgozás céljait és módját. Az ilyen beszállítók részletes listája az Adatkezelőtől kérhető. 

Mivel beszállítóink főleg Lengyelországban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) más országaiban, valamint az EGT-n kívül találhatóak, az EGT-n kívülre továbbított személyes adatait megfelelő jogi biztosítékok védik, hogy beszállítóink garantálni tudják az ön személyes adatainak magas szintű védelmét. Ezek a garanciák különösen a szabványos szerződési záradékok alkalmazásának kötelezettségéből erednek;

 1. a személyes adatok továbbításra kerülhetnek más szervezeteknek is - az olyan eszközök szolgáltatóinak, amelyek sütiket használunk. Az adatok különösen arra használhatók, hogy személyre szabott hirdetéseket készítsenek és jelenítsenek meg önnek. Ezekkel a szervezetekkel és a cookie-k használatának céljaival kapcsolatos információk a cookie-król szóló részben találhatók, a dokumentum további részében;
 2. Ezen túlmenően anonimizált (az ön azonosítására nem használható) adatokat is megoszthatunk harmadik felekkel.

Az érintett jogai

A GDPR értelmében önnek joga van ahhoz, hogy:

 1. hozzáférhet személyes adataihoz (GDPR 15. cikk) - tájékoztatást kaphat az adatkezelőtől arról, hogy az ön adatait kezelik-e, és ha igen, akkor joga van:
 1. személyes adatainak helyesbítése (GDPR 16. cikk) - ha személyes adatai helytelenek, kérheti, hogy az Adatkezelő haladéktalanul helyesbítse azokat. Kérheti továbbá, hogy az Adatkezelő egészítse ki ezeket az adatokat. Ha van fiókja a Picodinál, akkor a személyes adatait saját maga is helyesbítheti és kiegészítheti, ha bejelentkezik a fiókjába.
 2. törölje személyes adatait, amit "az elfeledtetéshez való jognak" neveznek (GDPR 17. cikk) - ezt akkor kérheti, ha:

A személyes adatok törlésére irányuló kérelme ellenére az Adatkezelő továbbra is kezelheti az ön adatait követeléseinek megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében, amelyről önt tájékoztatni fogja.

 1. kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását (GDPR 18. cikk) - ezt kérheti, ha:
 1. Ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen (GDPR 21. cikk) - ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, a következőkkel kapcsolatban:
 1. a személyes adatok hordozhatósága iránti kérelem (GDPR 20. cikk) - ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja az Adatkezelőtől, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérheti, hogy az Adatkezelő közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg személyes adatait (amennyiben ez technikailag megvalósítható).
 2. személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonása - ezt bármikor megteheti. Ez nem érinti az ön előzetes hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
 3. panasztétel a felügyeleti hatóságnál - ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR-t, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban.

Valamennyi jogát gyakorolhatja, ha az Adatkezelővel az itt megadott elérhetőségeken kapcsolatba lép. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén az egy hónapos határidő a kérelem összetettsége vagy száma miatt további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja önt a meghosszabbításról, megjelölve a késedelem okait.

COOKIES POLITIKA

Sütik

Általános információk

A Picodi böngészése során "cookie-kat" (a továbbiakban: cookie-k) használunk, amelyek kis szöveges fájlok, amelyeket az ön berendezésén tárolunk a Picodi használatával kapcsolatban. Használatuk a Picodi megfelelő működését szolgálja. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk az ön által használt szoftvert, és a Picodit az ön egyéni igényeihez igazítsuk. A sütik általában tartalmazzák annak a tartománynak a nevét, ahonnan származnak, a tárolás idejét az ön eszközén és a hozzájuk rendelt értéket.

Biztonság

Az általunk használt sütik biztonságosak az ön eszközei számára. Különösen nem lehetséges, hogy vírusok vagy más nem kívánt szoftverek vagy rosszindulatú programok jussanak be rajtuk keresztül az ön eszközeire.

A sütik típusai

Kétféle sütit használunk:

 1. Munkamenet sütik: ezek az ön eszközén tárolódnak, és ott maradnak, amíg a böngésző munkamenete véget nem ér. A tárolt információk ezután véglegesen törlődnek az eszköz memóriájából. A munkamenet-sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését az ön eszközéről.
 2. Tartós sütik: ezek az ön eszközén tárolódnak, és ott maradnak, amíg ön nem törli őket. A böngésző munkamenet befejezése vagy a készülék kikapcsolása nem távolítja el őket a készülékéről. Az állandó cookie-mechanizmus nem teszi lehetővé, hogy személyes adatokat vagy bármilyen bizalmas információt gyűjtsenek az ön készülékéről.

Célok

Harmadik féltől származó sütiket is használunk. A fő célok, amelyekre sütiket használunk, technikai (alapvető sütik), elemzési, marketing/reklámozási és közösségi hálózati célokra. Az alábbiakban részletesen jelezzük, hogy milyen célra és mely szervezetek által kerülnek felhasználásra. Ezen szervezetek mindegyike saját adatvédelmi irányelveket is meghatároz - az alábbiakban az egyes szolgáltatók irányelveire mutató linkeket is megtalálja. Szeretnénk arra bátorítani, hogy tájékozódjon róluk.  

 1. a Picodi konfigurálása és optimalizálása (technikai célokra - alapvető cookie-k);
 2. olyan statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy a Picodi felhasználói hogyan navigálnak a Picodin, ami lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a szerkezetüket és a tartalmukat a Google Analytics elemző eszközök segítségével, amelyeknek az adatkezelője a Google Inc., székhelye az Egyesült Államokban, illetve a Google Ireland Ltd., székhelye Írországban található, a Google adatvédelmi irányelvei a következő linkeken érhetők el: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 3. a Felhasználó profiljának meghatározása annak érdekében, hogy a hirdetési hálózatokban személyre szabott anyagokat jelenítsenek meg a Felhasználó számára, és hogy a hirdetési üzenetet pontosabban illesszék a Felhasználó tartózkodási helyéhez és viselkedéséhez a Google Ads internetes hirdetési eszközzel, amelynek adatkezelője az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Google Inc. vagy az Írországban székhellyel rendelkező Google Ireland Ltd., a Google adatvédelmi irányelvei a következő linkeken érhetők el: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 4. a Picodi népszerűsítése a YouTube.com-on keresztül, amelynek adatkezelője a Google Ireland Ltd., székhelye Írországban található, a YouTube adatvédelmi irányelvei a következő linken érhetők el: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 5. a Picodi népszerűsítése a Facebook.com közösségi hálózaton keresztül, valamint a Facebook.com-on lévő fiók használatával történő regisztráció és a Picodi-fiókba való bejelentkezés céljából, amelynek adatkezelője az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Facebook Inc. vagy az Írországban székhellyel rendelkező Facebook Ireland, a Facebook adatvédelmi szabályzata a következő linken érhető el: link: https: //www.facebook.com/help/cookies/;
 6. a Picodi népszerűsítése az Instagram.com közösségi hálózaton keresztül, amelynek adatkezelője az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Facebook Inc. vagy az Írországban székhellyel rendelkező Facebook Ireland, az Instagram adatvédelmi irányelvei a következő linken érhetők el: https://help.instagram.com/155833707900388;
 7. a Picodi népszerűsítése a Pinterest.com közösségi hálózaton keresztül, amelynek adatkezelője a Pinterest Inc., székhelye az Egyesült Államokban található, a Pinterest adatvédelmi irányelvei a következő linken érhetők el: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
 8. a Picodi népszerűsítése a twitter.com közösségi hálózaton keresztül, amelynek adatkezelője a Twitter Inc., székhelye az Egyesült Államokban található, a Twitter Adatvédelmi Szabályzata a következő címen érhető el: https://twitter.com/en/privacy;
 9. a Picodi népszerűsítése a google.com-on keresztül, valamint a google.com-on található fiók használatával történő regisztráció és a Picodi-fiókba való bejelentkezés céljából, amelynek adatkezelője a Google Inc., székhelye az Egyesült Államokban, vagy a Google Ireland Ltd., székhelye Írországban található, a Google adatvédelmi irányelvei a következő linken érhetők el: link: https: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Személyre szabott hirdetések

A cookie-kat a hirdetési hálózatok, különösen a Google hálózat, az ön preferenciáira szabott hirdetések megjelenítésére használhatják, beleértve a személyre szabott hirdetések megjelenítését is. E célból információkat tárolhatnak, különösen azt, hogy ön hogyan navigál az interneten, milyen keresőkifejezéseket használ, és mikor használja a weboldalt vagy más szoftvert vagy infrastruktúrát.

A személyre szabott reklám (néha érdekalapú reklámnak is nevezik) egy olyan eszköz, amely a reklámok relevanciáját az ön preferenciáinak és érdeklődési körének megfelelően növeli. 

Szerkesztés, engedélyezés, zárolás

A Google hirdetési hálózata által gyűjtött, az ön preferenciáira vonatkozó információk megtekintéséhez és szerkesztéséhez a https://www.google.com/ads/preferences/ és a https://policies.google.com/technologies/partner-sites oldalon található eszközt használhatja.

Webböngészője vagy szolgáltatása beállításával ön önállóan és bármikor megváltoztathatja a Sütik konfigurációját, meghatározva a Sütik tárolásának és a Sütik által az ön eszközéhez való hozzáférésének feltételeit. Ezeket a beállításokat úgy módosíthatja, hogy a webböngésző beállításaiban letiltja a sütik automatikus kezelését, vagy minden egyes alkalommal megadhatja a sütik elhelyezését az eszközén. A Cookie-k használatának lehetőségeiről és módszereiről részletes információ az ön szoftverének (webböngészőjének) beállításaiban található.

Ugyanakkor a külső szolgáltatók cookie-jait, valamint a remarketing pixeleket is deaktiválhatja vagy visszavonhatja hozzájárulását a Network Advertising használatával a következő címen: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Általános információk a helyi tárolóról / munkamenet-tárolóról

A Felhasználónak az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott szoftver vagy más infrastruktúra egyes szolgáltatásaihoz vagy funkcióihoz való hozzáférése során, különösen a mobilalkalmazásokat is beleértve, a Szolgáltató használhatja a helyi tárolási és munkamenet-tárolási technológiákat, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó által létrehozott fájlok tárolását az eszközön, megkönnyítve és felgyorsítva e szoftver megfelelő működését. A Helyi tárolóban tárolt felhasználói fájlok elsősorban a következőket teszik lehetővé: a Felhasználó eszközén használt szoftver azonosítása, a rendszernek a Felhasználó igényeihez való igazítása a szoftverben vagy más infrastruktúrában kínált szolgáltatásokkal/funkciókkal kapcsolatban, a bejelentkezési munkamenet fenntartása, a szolgáltatások és funkciók használata, valamint a szoftver vagy más infrastruktúra használatára vonatkozó statisztikák fenntartása annak további fejlesztése érdekében.

Biztonság és helyi tárolási és munkamenet-tárolási technológia

A Picodi által használt helyi tárolási és/vagy munkamenet-tárolási technológiák biztonságosak az ön eszközei számára. Különösen nem lehetséges, hogy ezeken keresztül vírusok vagy más nem kívánt szoftverek vagy rosszindulatú programok jussanak be az ön eszközeire.

A helyi és munkamenet-tárolás a cookie-khoz hasonló technológia. Az e technológiák alá tartozó fájlok azonban a szoftver és/vagy az internetböngésző (ha a szoftver egyes elemeinek megjelenítésére használják) belső és/vagy gyorsítótár-memóriájában tárolódnak, és nem máshol az eszközön.

A helyi tárolás és a munkamenet-tárolás használatának céljai

A helyi tárolást és/vagy a munkamenet-tárolást különösen arra használjuk, hogy szoftverünket vagy más infrastruktúránkat, beleértve az azokban megjelenített tartalmat (beleértve a hirdetéseket is), az ön eszközéhez, preferenciáihoz és igényeihez igazítsuk. E célból információkat tárolhatunk arról, hogy ön hogyan navigál a hálózaton, a szoftveren vagy más infrastruktúrán, illetve mikor használja azt.

Mentett fájlok szerkesztése a helyi/tárolóban

Az ön eszköze, szoftvere vagy egyéb infrastruktúrája beállításain vagy a Szolgáltatás konfigurációján keresztül ön önállóan és bármikor megváltoztathatja a Helyi tárolás és/vagy Munkamenet-tárolás beállításait, meghatározva a tárolás és az eszközéhez/szoftveréhez való hozzáférés feltételeit. Ön módosíthatja ezeket a beállításokat az automatikus Helyi tárolás és/vagy Munkamenet-tárolás letiltása érdekében a szoftverbeállításokban vagy más infrastruktúrában, de ez lehetetlenné teheti az általunk kínált Szolgáltatások és funkciók egy részének használatát vagy élvezetét. A Helyi tárolás és/vagy Munkamenet-tárolás képességeire és kezelésére vonatkozó részletes információk az ön szoftverbeállításaiban vagy egyéb infrastruktúrájában érhetők el.