Picodi: Minden kedvezmény egy helyen!Cashback, kuponok, promóciós kódok és kedvezmények az összes bolthoz és márkához Magyarországon.

Terms

WEBOLDAL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI picodi.com

§1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Picodi.com SA Krakkóban székhellyel rendelkező picodi.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) az elektronikus szolgáltatás nyújtásának általános feltételeit, szabályait és módját, a továbbiakban a „Szolgáltató”.

1. Általános rendelkezések

Ezen Felhasználási feltétel az általános feltételeket, szabályokat és módszereket foglalja magába

2. A Szolgáltatóval a https://www.picodi.com/hu/kapcsolat oldalon található űrlap segítségével lehet kapcsolatba lépni.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételeket ingyenesen és folyamatosan elérhetőek a picodi.com weboldalán a Szolgáltató jóvoltából, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy a forrásokat felhasználja és elmentse és nyomatassa, bármikor, a Felhasználó informatikai rendszerének használatával.

4. A Szolgáltató minden joga a Szolgáltatóhoz tartozik, beleértve a szerzői jogokat, a névhez kötődő szellemi tulajdonjogokat, az internetes domain és a Weboldal jogát, valamint a Szolgáltató által közzétett űrlapokat, logókat és egyéb tartalmakat.

5. Tilos a Szolgáltató előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül másolni, sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni a Webhely, vagy annak egy részét, kivéve, ha az a vonatkozó törvények és az Általános Szerződési Feltételek alapján megengedett. A Szolgáltató a saját és a Felhasználó érdekeinek védelmében lépéseket tehet, beleértve jogi intézkedéseket is,

6. A Szolgáltató az interneten használt formátumban közzéteszi a hirdetési anyagot a Weboldalon, amely a kínált Szolgáltatásokhoz és a harmadik féltől származó termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Az ilyen szolgáltatások vagy ajánlatok használata nem része a Honlapnak, és a harmadik félre vonatkozó szabályok az irányadóak.

7. A Honlap vagy más szolgáltatások által nyújtott szolgáltatási feltételeket más feltételek és feltételek szabályozzák.

8. Ne feledje, hogy az elektronikus eszközök által nyújtott szolgáltatások használata kockázatot jelenthet minden internethasználó számára, úgy mint a Felhasználó operációs rendszerének fertőzését rosszindulatú szoftverek által és az adatok jogosulatlan megszerzését és módosítását. A fenti veszélyek elkerülése érdekében, a Felhasználónak megfelelő technikai eszközöket (kiváltképp vírusírtót és tűzfal szoftvert) kell használnia annak érdekében, hogy ennek kockázatát csökkentse.

§2 DEFINÍCIÓK

Az itt használt kifejezések magyarázata:

Szolgáltató – Picodi.com S.A. Bejegyzett székhely: Krakkó (30-701), Przemysłowa 12, adóazonosító szám: 6762464586, REGON: 122849330, A Kraków-Śródmieście Krakkói Kerületi Bíróság nyilvántartásába vezetett, a Nemzeti Törvénykönyv XI Kereskedelmi Osztálya, a KRS 0000551741 számon, a jegyzett tőke 121 044,00 PLN (teljes mértékben fizetett)

Weboldal – a picodi.com domaincímen elérhető weboldal, a Szolgáltató által fenttartva, amelyen keresztül a Felhasználók a Szolgáltató által kínált Szolgáltatást használhatják;

Felhasználó – olyan természetes személy, aki nem közvetlenül a vállalkozásához kapcsolódik, aki a megtekintheti a honlapon szolgáltatott információkat, vagy más szolgáltatásokat használ;

Szolgáltatások – A Szolgáltató által a Felhasználók számára, elektronikus szolgáltatásokon keresztül nyújtott szolgáltatások a szolgáltatásnyújtás elektronikus szolgáltatásáról szóló 2002. július 18-i törvény (Journal of Laws No. 144, 1204, módosított tétel) rendelkezéseinek értelmében;

Kedvezményes kód – számjegyek, betűk és egyéb karakterek sorozata, amelyek a Felhasználónak engedményeket, promóciókat és harmadik felek által szervezett egyéb tevékenységekben való részvételét biztosítják;

Picodi bővítmény – a Szolgáltató által készített szoftver, melyet a Felhasználók a Google Chrome vagy Mozilla Firefox böngészőkön keresztül érhetnek el és telepíthetnek

A fogyasztói jogokról szóló törvény – a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény (Journal of Laws 2014 No. 827);

Fiók – a weboldal egy adott Felhasználóhoz rendelt része, amely felhasználható a weboldalon meghatározott műveletek végrehajtására;

Felhasználási feltételek – ezen dokumentum

§3 A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. Ezen Honlap csak a jelen Felhasználási feltételekben foglaltaknak megfelelően, a szabályok betartásával és az alkalmazási területen belül használható.

2. Minimum technikai követelmények a weboldal használatához:

3. Tilos a Webhely vagy a Szolgáltatások használata olyan módon, amely sérti a törvényt, az erkölcs elvét, a harmadik felek személyes jogait vagy a Szolgáltató jogos érdekeit, ez alatt különösen értetendő az illegális tartalmak megjelenítése.

§4 A FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A Felhasználó:

a. a Honlapot a törvénynek, az erkölcs elvének és az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, figyelembe véve a harmadik személyek személyes jogait és szellemi tulajdonjogait használja;

b. hiteles adatokat szolgáltat a Weboldalnak, és haladéktalanul jelentést tesz a Szolgáltató felé, amennyiben bármilyen változás történik;

c. nem használ olyan eszközöket, szoftvereket és módszereket, amelyek zavarhatják a Weboldal működését;

d. nem küld illegális tartalmú üzeneteket.

2. A Felhasználó nem tesz olyan lépéseket, amely más felhasználók vagy a Szolgáltató beérkező leveleiben okoz kárt, különös tekintettel a reklámüzenetek küldésére.

3. A Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fiókján elhelyezett képét az Interneten használja fel és tegye közzé, a Szolgáltatások nyújtása és a Webhely funkcionalitása céljából.

4. Ezen beleegyezés teljesen díjmentes.

5. A Felhasználónak jogában áll 14 napon belül a Szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésről lemondania, indoklás nélkül.

6. A fentiek betartása érdekében a Felhasználó köteles a beleegyezését ezzel egyidejűleg megadni.

7. A megállapodás visszavonásának határidejét a megállapodás megkötésének napjától kell számítani.

8. A szerződéstől való elállás formája az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében található, azonban a Felhasználó nem köteles az űrlapot használni.

9. A Felhasználó többek között a panaszok rendezésének és követelésének bíróságon kívüli módjának használatával rendelkezik:

a. alkalmazni kell a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviták békés rendezésére irányuló közvetítési eljárást;

b. Panaszt nyújthat be az EU ODR webes platformján keresztül, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

A fenti vitarendezési eljárásokhoz való hozzáférés részletei: www.uokik.gov.pl, a „Fogyasztói vitarendezés” lapon.

§5 SZOLGÁLTATÁSOK

1. A Weboldalon nyújtott szolgáltatások köre a következőket tartalmazza:

a. Harmadik féltől származó, promóciókkal kapcsolatos információk;

b. Kedvezményes kódok biztosítása;

c. A felhasználói fiók vezetése;

d. Hírlevél

e. Egy véleménynyilvánítási lehetőség;

f. Interaktív formanyomtatvány biztosítása a Szolgáltatóhoz;

g. A Picodi Plugin szolgáltatása.

2. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi a harmadik fél által kiállított a termékek vagy szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos folyamatos promóciókról szóló információkat, amelyek a megadott időben felkínált szolgáltatásokhoz vagy termékekhez engedményeket nyújtanak.

3. A Szolgáltató a webhelyén kedvezményes kódokat kínál, lehetővé téve a Felhasználók számára a harmadik felek által kínált termékek vagy szolgáltatások árának csökkentését, és lehetővé teszi a Kedvezmény kódok megjelenítését és másolását.

4. A promóciókra és az akciós kódokra vonatkozó információk megtekintésére szolgáló szolgáltatásra vonatkozó megállapodás határozott időre szól, és lejár, amikor a felhasználó elhagyja a Weboldalt.

5. A Webhely fiókszolgáltatás csak regisztráció után érhető el. A regisztráció a honlapon megadott regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.

6. A Weboldal használata során a Felhasználó bejelentkezhet a Fiókba aktív fiókjával a Facebookon vagy a Google+ közösségi hálózaton.

7. A Felhasználó a Facebook-on vagy a Google + -on létező fiókjával való bejelentkezéskor a Facebookon vagy a Google + -on található teljes nevét és fényképét megosztja. Az ilyen részletek azonban csak a Facebookon vagy a Google + -on maradnak, és nem tárolódnak a Weboldalon.

8. A Weboldalon lévő Fiókszolgáltatásra vonatkozó megállapodás határozatlan időre szól, és a Felhasználónak a Fiók törlését kérelmező formanyomtatványon meg kell szüntetnie.

9. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató kereskedelmi adatait a megadott e-mail címre küldött üzenetek formájában megkapja (Hírlevélszolgáltatás). E célból érvényes webes e-mail címet kell megadni a Weboldalon. A Felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a kereskedelmi információk megszerzéséhez. A Hírlevél-szolgáltatásra vonatkozó megállapodás határozatlan időre szól, és a Felhasználónak egy olyan formanyomtatványon kell megszüntetnie, amely a címét törli a Hírlevél előfizetési listájából, vagy ha a Hírlevél üzenetben szereplő linkre kattint.

10. A Felhasználó üzeneteket küldhet a Szolgáltatónak a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. A Felhasználónak a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra szolgáló űrlapot biztosító szolgáltatási szerződést meghatározott időre kötötték meg, és lejár, amikor a Szolgáltató megadja a választ.

11. A Felhasználó a Weboldalon egyéni és szubjektív véleményeket is közzé tehet többek között a rendelkezésre álló Szolgáltatásokon vagy a Honlapon bemutatott adatokon. A vélemény kiküldésére vonatkozó megállapodás határozott időre szól, és a Weboldalon közzétett vélemény közzétételével jár le.

12. A Vélemény hozzáadásával a Felhasználó képviseli, hogy az rendelkezik minden joggal, különösen a szerzői joggal.

13. A véleménynek meg kell felelnie az erkölcsi szabályoknak és elveknek.

§6 PICODI PLUGIN

1. A Szolgáltató a Weboldalról elérhetővé és letölthetővé teszi a Picodi bővítményt.

2. A Picodi Plugin olyan szoftver, amelyet a Felhasználó a promóciókra és a kedvezményes kódokra vonatkozó információkhoz a harmadik fél által látogatott Weboldalakon keresztül juthat.

3. A Plugin és annak funkcionalitásának a Felhasználó általi használatához szükséges minimális technikai követelmények a következők:

a. Internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz;

b. Hozzáférést a Google Chrome vagy a Mozilla Firefox böngészőhöz.

4. A Picodi Plugin telepítéséhez a felhasználó letölti a szoftvert a Weboldalról a Google Chrome vagy a Mozilla Firefox böngésző segítségével, és a telepítés során követi a képernyőn megjelenő utasításokat.

5. A Picodi Plugin használatára vonatkozó megállapodás a Plugin telepítésének idején jön létre. A megállapodás határozatlan időre szól, és bármikor megszüntethető úgy, hogy a Plugin-t a felhasználó által a készülékre telepített operációs rendszer verziójára jellemző módon eltávolítja.

6. A Plugin használatára vonatkozó megállapodás megkötésekor a Szolgáltató nem kizárólagos, ingyenes, nem átruházható és globális licenszet biztosít a Felhasználónak a következők használatára:

a. Hozzáadás készülék memóriáját (beleértve a RAM-ot);

b. Tárolás a készülék memóriájában és megjelenítés az eszközön;

c. Ideiglenes tárolást a készülék memóriájában a Plugin használatához;

d. A Plugin szükség szerinti beállítása a felhasználói eszközhöz (hardver és szoftver konfiguráció).

7. Az engedély határozatlan időre szól, de nem haladja meg a megállapodásnak a Plugin használatára vonatkozó időtartamát.

8. A Felhasználó az engedély feltételeinek megsértésével feljogosítja a Szolgáltatót a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

§7 PANASZKEZELÉS

1. A Felhasználó panaszt tehet a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokról, különösen a nem teljesítő vagy nem megfelelő teljesítményről.

2. A panaszokat írásos formában a következő címre lehet benyújtani: Picodi.com S.A. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Krakkó, vagy e-mailen keresztül ezen a címen: support@picodi.com

3. A panaszban fel kell tüntetni a felpereset (név és vezetéknév, cégnév, cím vagy székhely, e-mail) és a követelés tárgyának leírását.

4. A Szolgáltató vállalja, hogy 14 napon belül megvizsgálja a panaszt, és amennyiben ez nem megvalósítható, értesíti a felhasználót a panasz feldolgozásának időpontjakor. Hiányos panasz esetén a Szolgáltató felhívja a Felhasználót, hogy a hiányzó adatokat a Felhasználó kézhezvételétől számított 7 napon belül köteles megadni.

§8 SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A Szolgáltató önkéntes információkat gyűjt a Weboldal Felhasználóinak. Továbbá a Szolgáltató mentheti a kapcsolathoz kapcsolódó információkat, például az IP- címeket, technikai célokra, adminisztrációra és általános statisztikai és demográfiai információkat (például a csatlakozás helye) és biztonsági okokból.

2. A Szolgáltató által összegyűjtött személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény (Journal of Laws 1997, 133, módosított 883. tétel) és a 2002. július 18-i törvény Elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás (Journal of Laws 2002, 144, 120. tétel 1204) szóló törvények szabályozzák, és csak az adatok feldolgozásának engedélyével és kizárólag a Szolgáltató által történő archiválásra vagy elektronikus szolgáltatásnyújtásra, valamint a Termékekben meghatározott egyéb célokra s feltételekre vonatkozik.

3. A Szolgáltató különös gondot fordít a Weboldal Felhasználóira vonatkozó adatvédelem és a kapott információk védelmére. A Szolgáltató a kellő gondossággal – beleértve az IT-t és a szervezetit – megfelelő technikai eszközöket választ ki és használ fel annak érdekében, hogy biztosítsa a feldolgozott adatok védelmét, és különösen védi ezeket az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételektől, veszteségektől és károktól, jogosulatlan módosításoktól és jogellenes feldolgozásuktól

4. A Felhasználó által megadott személyes adatok önkéntes jellegének következtében a Szolgáltató jogosult hozzáférni, módosítani és kérni személyes adatait a nyilvántartásából az alábbi rendelkezéssel összhangban. A Szolgáltató megtagadhatja az adatok törlését, ha a Felhasználó a Weboldalon tett tevékenységeivel megsértette jelen dokumentum rendelkezéseit, illetve az Általános Szerződési Feltételeket vagy az érvényes jogszabályi rendelkezéseket, és az ilyen adatok megőrzése szükséges a körülmények vizsgálatához és meghatárázoásához, a Felhasználó felelősségét illetően.

5. Ha a regisztrált felhasználói adatok megváltoznak, a Felhasználónak lehetősége van módosítani a Fiókba történő bejelentkezése után.

6. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak feldolgozását harmadik személyekre bízhatja, amelyek bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak, különösképpen megrendelések teljesítésével, kifizetések feldolgozásával és a Weboldal Felhasználóinak elégedettségi felmérésével.

§9 KÖTELEZETTSÉG

1. A Szolgáltató kötelezettségeinek egyetlen forrása a jelen Általános Szerződési Feltételek és a hatályos jogszabályi rendelkezések.

2. A Szolgáltató nem szervező, társszervező, sem előadó, aki harmadik felek által szervezett promóciós, kedvezményes vagy egyéb tevékenységeket végez.

3. Minden promóciós, kedvezményes és egyéb tevékenység működtetése és használata az érintett harmadik felek kizárólagos felelőssége.

4. A Honlapon keresztül a Szolgáltató közzéteszi azokat a promóciókat, árengedményeket és egyéb olyan tevékenységeket, amelyeket harmadik felek készítenek és szállítanak, akik szintén felelősek ezek tartalmáért.

§10 VÉGSŐ KIKÖTÉSEK

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek angol nyelven érhetők el.

2. A kötelező érvényű jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában az ezen Feltételekkel kapcsolatos jogviták rendezésére a lengyel jog szerint kerül sor.

3. Abban az esetben, ha a Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti ország kötelező jogai kedvezőbb feltételeket biztosítanak a fogyasztó számára, mint a lengyel jogszabályok és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései, a Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti ország rendelkezései alkalmazandók.

4. Ha a kötelező érvényű jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató és a Felhasználó között felmerülő viták rendezéséről Lengyelország bíróságain kell intézkedni.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalma módosítható. A Felhasználót értesíteni kell minden változtatásról a honlap honlapján közzétett értesítéssel, amely részletezi a változtatásokat és a hatályos dátumokat. A Fiókkal rendelkező felhasználókat is értesíteni kell a változásokról, és ezek listáját meg kell küldeni a megadott e-mail címre. A változtatások hatálybalépésének időpontja legalább 14 nappal a közzététel után. Abban az esetben, ha a Fiókkal rendelkező Felhasználó nem fogadja el a módosított Általános Szerződési Feltételeket, a változtatásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül értesíti a Szolgáltatót a Szolgáltatónak küldött megfelelő értesítéssel. Az ilyen elfogadás nem eredményezi a megállapodás megszüntetését.


Panasz az elektronikusan nyújtott szolgáltatások ellen

A megállapodás visszavonásához szükséges űrlap

A szolgáltatási szerződéstől való elállásról szóló utasítások