Picodi: Minden kedvezmény és cashback egy helyen!Cashback, kuponok, promóciós kódok az összes bolthoz és márkához Magyarországon.

Terms

PICODI.COM SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a krakkói székhelyű Picodi.com S.A. által nyújtott szolgáltatások alapelveit.
 2. A Picodi.com S.A. által nyújtott szolgáltatások és az elérhető funkciók országonként eltérőek lehetnek. A Szolgáltató által egy másik országban rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokra, funkciókra, szoftverekre vagy egyéb infrastruktúrára vonatkozó információk a Honlapon találhatók.
 3. Ha egy adott Szolgáltatás, funkció, szoftver vagy egyéb, a Szolgáltató által biztosított infrastruktúra nem érhető el egy adott országban, a következő Szolgáltatási Feltételekben szereplő, ezekre vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak az adott országból származó Felhasználókra. 
 4. A jelen dokumentum egyszerűsítése érdekében, ahol a Szolgáltatási feltételek közösek a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott valamennyi termékre és szolgáltatásra, különösen a Webhelyre, Alkalmazásra, Pluginra, egyéb szoftverre vagy infrastruktúra-típusra és az azokon keresztül elérhetővé tett szolgáltatásokra vagy funkciókra, ott a továbbiakban együttesen hivatkozunk rájuk: "Picodi".
 5. A Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel a Honlapon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon és a Honlapon közvetlenül feltüntetett egyéb kommunikációs csatornákon keresztül lehetséges. 
 6. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató folyamatosan és szabadon hozzáférhetővé teszi a Honlapon oly módon, hogy a Felhasználók a Felhasználó számítógépes rendszere segítségével bármikor kinyomtatva vagy tárolóeszközre mentve megkaphatják, sokszorosíthatják és rögzíthetik tartalmát. Abban az esetben, ha a Szolgáltató egy adott országban a Honlapon kívül más szoftvert vagy infrastruktúrát is megoszt, a jelen Általános Szerződési Feltételek ezeken a helyeken is elérhetőek lehetnek. 
 7. Eltérő rendelkezés hiányában a Picodi, beleértve a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Szolgáltatásokat, funkciókat vagy azok részeit, beleértve a tulajdonosi szerzői jogokat, a név, domain név, weboldal, szoftver vagy más típusú infrastruktúra, valamint a Szolgáltató által közzétett űrlapok, logók és egyéb tartalmak szellemi tulajdonjogait, a Picodi minden joga a Szolgáltatót illeti, és a használat kizárólag a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott módon és a Szolgáltatási Feltételekkel és az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történhet.
 8. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ön nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja és nem terjesztheti a Picodi, a Szolgáltatás, a funkciók vagy azok elemei vagy részei bármely részét, kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok és a Szolgáltatási feltételek kifejezetten megengedik. A Szolgáltató lépéseket tehet, beleértve a jogi eljárást is, saját és a Felhasználók érdekeinek védelme érdekében.
 9. A Szolgáltató a Picodinál, különösen a Weboldalon, a szoftver, az infrastruktúra, a Szolgáltatás vagy a funkciók, a kínált Szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámtartalmakat, valamint harmadik felek áruit és szolgáltatásait az interneten használt formákban közzéteheti vagy más módon elérhetővé teheti. Az ilyen ajánlatok vagy szolgáltatások használata nem része a Picodinak, a Szolgáltatásoknak vagy a funkcionalitásnak, és azok szabályait az érintett harmadik felek határozzák meg.
 10. Az egyéb Szolgáltatások, valamint a Szolgáltató által szervezett vagy elérhetővé tett programok vagy kampányok nyújtásának feltételei további szabályzatokban és szabályzatokban, beleértve a jelen Szolgáltatási feltételek mellékletét képező dokumentumokat is, kerülhetnek meghatározásra.
 1. FOGALMAZÁSOK

Az itt használt kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Szolgáltató - Picodi.com S.A., székhelye: Krakkó (31-701), Przemysłowa utca 12., bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás KRS: 0000551741 számon a Krakkó-Śródmieściei Kerületi Bíróság 11. Kereskedelmi Osztálya által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásában, a jegyzett tőke összege: 157 089,00 PLN (teljes egészében befizetve), NIP: 6762464586, REGON: 122849330 

Weboldal/Site - a Szolgáltató tulajdonában és kezelésében lévő, a picodi.com domain alatt elérhető weboldal, ahol a Felhasználók a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokat és funkciókat használhatják;

Alkalmazás/Mobilalkalmazás - a Szolgáltató által kifejlesztett és a mobil alkalmazásboltok és hasonló szoftverek üzemeltetőin vagy szolgáltatóin keresztül a Felhasználók rendelkezésére bocsátott, mobil eszközre telepíthető szoftver, amellyel a Felhasználók a Szolgáltató által kínált Szolgáltatásokat használhatják;

Picodi Plugin / Plugin - a Szolgáltató által létrehozott és a Felhasználó számára a Felhasználó által megjelölt webböngészőkön keresztül elérhetővé tett, a Felhasználó által telepítendő szoftver;

Felhasználó - olyan természetes személy, aki nem közvetlenül gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó módon végez tevékenységet, és aki a Picodit használhatja;

Szolgáltatások - a Szolgáltató által a Felhasználók számára elektronikus úton nyújtott szolgáltatások;

Kedvezménykód - számok, betűk vagy egyéb karakterek sorozata, amely feljogosítja a felhasználót arra, hogy részt vegyen harmadik felek által szervezett promóciós, kedvezményes vagy egyéb akciókban, az általuk meghatározott feltételekkel;

Fiók - a Webhely, az Alkalmazás vagy más típusú szoftver vagy infrastruktúra egy része, amelyet a Szolgáltató a Webhelyen bemutatott információknak megfelelően egy adott Felhasználó rendelkezésére bocsát, és amelynek segítségével a Felhasználó bizonyos műveleteket végezhet a Picodin belül;

Megállapodás - a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás; 

Szolgáltatási feltételek - ez a dokumentum.

 1. A PICODI ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEI
 1. A Picodi használata kizárólag a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott szabályok és keretek között, valamint az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezései szerint történhet.
 2. A Honlap használatának minimális technikai követelményei:
  • az internethez csatlakoztatott eszköz;
  • hozzáférés az e-mailhez;
  • a webböngésző legújabb verziója, a JavaScript és a Cookie-k engedélyezve;
  • szoftver a PDF-fájlok olvasásához.
 3. Az alkalmazás használatának minimális műszaki követelményei: 
  • a mobileszköz operációs rendszere, ahogyan azt az alkalmazásboltban, ahol a Szolgáltató az Alkalmazást elérhetővé teszi, feltüntetik; a Weboldalon megtalálhatóak azok az áruházak, ahol a Szolgáltató az Alkalmazást elérhetővé teszi; 
  • az Alkalmazás telepítése a Szolgáltató által megjelölt kompatibilis mobileszközre;
  • Internet-hozzáférés azon a mobileszközön, amelyre az Alkalmazás telepítve van;
  • hozzáférés az e-mailhez;
  • aktív és megfelelően konfigurált adatátviteli szolgáltatás a mobileszközön, amelyet a távközlési szolgáltató vagy az engedélyezett vezeték nélküli kapcsolat bocsát rendelkezésre.
 4. Az Alkalmazás használatához a Felhasználónak a következőket kell tennie:
  • olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Alkalmazásról szóló információkat, amelyeket a Szolgáltató az Alkalmazást megosztó alkalmazásboltban tesz elérhetővé;
  • töltse le az alkalmazást a kijelölt alkalmazásboltból;
  • telepítse az Alkalmazást egy kompatibilis mobileszközre a telepítési folyamat során a mobileszköz képernyőjén megjelenő utasításokat követve.
 5. Továbbá a Mobilalkalmazás bizonyos Szolgáltatásainak vagy funkcióinak használatához szükséges lehet a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése a használt mobileszközön, valamint az Alkalmazás számára az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 
 6. A Plugin és funkcióinak használatához szükséges minimális technikai követelmények a következők:
 1. az internethez csatlakoztatott eszköz,
 2. hozzáférés ahhoz a böngészőhöz, amelyhez a bővítmény elérhető - a Szolgáltató által megosztott információk szerint, különösen a Webhelyen. 
 1. A bővítmény használatához a Felhasználó letölti és telepíti a bővítményt a Szolgáltató iránymutatásait követve. 
 2. A fentiektől eltérő termékek, különösen a Szolgáltató által biztosított egyéb szoftverek, egyéb infrastruktúra, valamint az azokon keresztül elérhetővé tett Szolgáltatások vagy funkciók használatára vonatkozó további követelmények a Webhelyen vagy közvetlenül az adott termékben feltüntethetők. 
 3. Abban az esetben, ha a Felhasználó az Alkalmazást, a Plugint vagy bármely más szoftvert vagy hasonló infrastruktúrát használ, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a jelen Felhasználási feltételek rendelkezései egyben a felhasználási feltételeket is jelentik. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, az Alkalmazás, a Plugin, más szoftver vagy hasonló infrastruktúra használatára vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, és megszűnik, ha a Felhasználó eszközéről, szoftveréről vagy böngészőjéről eltávolítják. A Felhasználó bármikor megszüntetheti a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Alkalmazás, Plugin, egyéb szoftver vagy hasonló infrastruktúra használatát azáltal, hogy a használt rendszer vagy szoftver adott verziójára vonatkozó szabványos módon törli azt a Felhasználó eszközéről, böngészőjéből vagy szoftveréből. 
 4. Az Alkalmazás, Plugin, egyéb szoftver vagy hasonló infrastruktúra Felhasználó általi letöltésével a Szolgáltató licencet ad a Felhasználónak azok használatára. A licenc nem kizárólagos, nem átruházható és területileg korlátlan. A licenc ingyenes. A licenc határozatlan időre szól, de legfeljebb az Alkalmazás, a Plugin, más szoftver vagy hasonló infrastruktúra adott eszközön, szoftveren vagy böngészőn belüli használatának időtartamára. A licenc feljogosítja a felhasználót, hogy a felhasználó saját eszközein, szoftverein vagy böngészőjén belül, az allicencbe adás joga nélkül, a következő felhasználási területeken használja azokat:
  • a készülék memóriájába (beleértve a RAM-ot is) történő bevezetés (egyéb szoftverek),
  • mentés a készülék memóriájában, illetve más szoftverek megjelenítése a készülékben),
  • az alkalmazás, a beépülő modul, más szoftver vagy hasonló infrastruktúra használatához szükséges ideiglenes reprodukció az eszköz memóriájában.
 5. A Szolgáltató az adott termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozóan külön engedélyezési szabályokat írhat elő. Ha egy adott termékre vonatkozóan a Szolgáltató nem rendelkezik külön szabályokról, akkor a jelen Szolgáltatási Feltételek rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 
 6. Ha a Felhasználó megsérti a fent említett engedély feltételeit, a Szolgáltató jogosult a szerződést a jogsértések megszüntetésére vonatkozó eredménytelen felszólítást követően felmondani.
 7. A Szolgáltató kijelenti, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele kockázatot jelenthet az egyes internet-felhasználók részéről, ami azt eredményezheti, hogy az IKT-rendszerbe vagy a Felhasználó eszközére rosszindulatú szoftvereket telepítenek, és illetéktelen személyek megszerezhetik és módosíthatják annak adatait. A fent említett veszélyek kockázatának elkerülése érdekében a Felhasználónak megfelelő technikai eszközöket kell használnia, különösen vírusirtó és tűzfalszoftvereket, hogy minimalizálja ezek előfordulását.
 1.  FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
 1. A Felhasználónak tilos a Picodit vagy a Szolgáltatásokat vagy funkciókat olyan módon használni, amely sérti a törvényt, a jó erkölcsöt, harmadik személyek személyes érdekeit vagy a Szolgáltató jogos érdekeit, különösen jogellenes tartalom szolgáltatására.
 2. A felhasználónak a következőkre van szüksége:
  1. a Picodi-t a törvényeknek, az erkölcsnek és a Szolgáltatási feltételek rendelkezéseinek megfelelő módon használja, tiszteletben tartva a harmadik felek személyiségi jogait és szellemi tulajdonát,
  2. a Picodiban tényszerűen helyes adatokat adjon meg és használjon, és a Szolgáltatónak megadott adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul közölje,
  3. nem használ olyan eszközöket, szoftvereket vagy módszereket, amelyek esetleg zavarhatják a Picodi működését,
  4. nem nyújtanak jogellenes tartalmat,
 3. A Felhasználó nem végezhet olyan tevékenységet, amelynek célja más Felhasználók vagy a Szolgáltató postaládáinak túlterhelése, különösen reklámüzenetek küldése nem megengedett.
 4. A Felhasználónak joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a Szolgáltatóval kötött szerződéstől (a Szolgáltatás nyújtásától).
 5. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot előzetesen elküldeni.
 6. A megállapodástól való elállásra nyitva álló időszak a megállapodás megkötésének időpontjától számít.
 7. A szerződéstől való elállási nyilatkozat mintáját a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete tartalmazza, de a Felhasználó nem köteles azt használni.
 8. A Felhasználónak például a következő lehetőségei vannak a peren kívüli panasz- és igényérvényesítési eljárások igénybevételére:
 1. jogosultak olyan intézményekhez fordulni, mint például: Európai Fogyasztói Központok, nem kormányzati fogyasztóvédelmi szervezetek és egyéb fogyasztóvédelmi intézmények, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató közötti vitát békés úton rendezzék;
 2. panaszt nyújthatnak be az EU ODR online platformján keresztül is, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Az ilyen vitarendezési eljárásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információk általában a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok weboldalain találhatók.

 1. SZOLGÁLTATÁSOK
 1. A Szolgáltató által a Webhelyen nyújtott Szolgáltatások eltérhetnek az Alkalmazásban, a Pluginban vagy a Szolgáltató által biztosított egyéb szoftverben vagy infrastruktúrában nyújtott Szolgáltatásoktól és funkcióktól. 
 2. A Picodiban elérhető további szolgáltatásokra külön szabályok és előírások is vonatkozhatnak. 
 3. A 4. szakaszra is figyelemmel, a Picodin keresztül nyújtott szolgáltatások standard terjedelme a következőket tartalmazza:
  1. Információk és egyéb tartalmak megosztása, beleértve a promóciós információkat is, harmadik felekkel,
  2. a Kedvezményes kód megosztása,
  3. lehetővé teszi a vélemények közzétételét és ismertetését,
  4. a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételhez használt interaktív űrlap megosztása,
  5. a számla fenntartása,
  6. a hírlevél küldése,
  7. értesítések megjelenítése a felhasználók számára, beleértve a push-értesítéseket is. 
 4. Ezen túlmenően a Szolgáltató a kiválasztott országokban jogosult más Szolgáltatásokat és funkciókat is elérhetővé tenni, valamint azokat Alkalmazásokon, bővítményeken, egyéb szoftvereken vagy infrastruktúrán belül elérhetővé tenni. Az egyes piacokon (országokban) elérhető Szolgáltatásokkal, funkciókkal vagy konkrét termékekkel kapcsolatos információkat minden alkalommal feltüntetjük a Webhelyen. 
 5. Az egyes Szolgáltatások és funkciók körét a Picodi minden alkalommal jelzi. 
 6. A Picodi Szolgáltató saját belátása szerint információkat és tartalmakat mutathat be, beleértve az aktuális promóciókról szóló információkat, amelyekben harmadik fél termékek vagy szolgáltatások értékesítői kedvezményeket kínálnak az általuk adott időpontban kínált termékekre vagy szolgáltatásokra.
 7. A Szolgáltató a fenti alfejezetben megjelölt módon olyan Kedvezménykódokat is a Felhasználók rendelkezésére bocsáthat, amelyek lehetővé teszik a harmadik fél által kínált termékek vagy szolgáltatások árának csökkentését, valamint a Kedvezménykódok megjelenítését és másolását.
 8. A Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely az akciókról és kedvezménykódokról szóló információk megtekintését foglalja magában, határozott időre jön létre, és akkor szűnik meg, amikor a Felhasználó bezárja a Weboldalt, az Alkalmazást, a Plugint vagy más szoftvert vagy hasonló infrastruktúrát - a számára megfelelő módon.
 9. A Felhasználó a Picodiban egyéni és szubjektív véleményeket közölhet, például a Picodi Szolgáltatásokkal vagy az azokban bemutatott információkkal kapcsolatban. A vélemény közzétételére és bemutatására vonatkozó szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás határozott időre jön létre, és megszűnik, ha a Picodiból eltávolítják.
 10. Vélemény hozzáadásával a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy a tartalomhoz fűződő valamennyi jog, különösen a szerzői jogok, az övé. A Felhasználó az ilyen vélemény közzétételével hozzájárul ahhoz, hogy azt a Szolgáltató a Picodiban és a Szolgáltató egyéb csatornáin szabadon felhasználja és közzétegye, valamint az általánosan alkalmazandó jogszabályok vonatkozó rendelkezései értelmében műveket hozzon létre. 
 11. A vélemény tartalmának összhangban kell lennie az alkalmazandó joggal és a bevált gyakorlattal.
 12. A Felhasználó a megfelelő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldhet üzeneteket a Szolgáltatónak. A Szolgáltatásra vonatkozó, a Felhasználóknak a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő interaktív űrlap rendelkezésre bocsátásával járó szerződés határozott időre jön létre, és a Szolgáltató válaszával megszűnik.
 13. A számlaszolgálat a regisztrációt követően érhető el. A regisztráció a Picodiban található regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.
 14. A Felhasználó regisztrálhat (létrehozhat) egy Fiókot, és a Fiókkal rendelkező Felhasználó a Facebook.com és a Google fiókjából (Google.com) is bejelentkezhet a Picodi Fiókjába. 
 15. Az a Felhasználó, aki regisztrál és bejelentkezik a Facebook.com közösségi hálózaton lévő fiókjával vagy egy Google-fiókkal (Google.com), a teljes nevét a Facebookról vagy a Google-ról letöltött fotóval együtt nyilvánosságra hozza a Picodiban. Ezek az adatok tárolhatók a Webhelyen.
 16. A Picodiban a Fiók fenntartásával járó Szolgáltatásra vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, és megszűnik, ha a Felhasználó a Fiók törlésére vonatkozó kérést küld, vagy saját elhatározásából törli azt (ha a Szolgáltató ilyen lehetőséget biztosít egy adott termékben).
 17. Ha egy adott országban a Szolgáltató lehetővé teszi a Fiók regisztrációját és fenntartását a Szolgáltató által biztosított különböző termékekben (Webhely, Alkalmazás, Plugin, egyéb szoftver vagy infrastruktúra), hacsak az adott termék másként nem jelzi, a Felhasználót csak egyszer lehet regisztrálni a Picodiban, ami azt jelenti, hogy ugyanazon Felhasználónak csak egy Fiókja lehet; azonban, hacsak az egyik termékben a Fiókkal kifejezetten másként nem jelzi, a Felhasználó bejelentkezhet egy másik Picodi termékbe - ugyanazzal a közös Fiókkal az összes Picodi termékhez. 
 18. Ön nem oszthatja meg fiókját harmadik felekkel.
 19. A Felhasználó hozzájárul a Fiókon belül feltöltött képének terjesztéséhez.
 20. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa a Fiókban közzétett képét felhasználja és a nyilvánosság számára elérhetővé tegye a Fiók és a Picodi funkcióinak céljára és szolgáltatására. 
 21. A résztvevő ezt a hozzájárulást díjmentesen adja meg.
 22. A számla használatához a résztvevőtől kérhetik a számla további aktiválását az általa megadott e-mail címen. 
 23. A Számla a Résztvevő által a regisztráció során megadott adatokat tartalmazza. A Számlán szereplő adatok bármilyen változása esetén a résztvevő köteles azokat haladéktalanul frissíteni a Számlán rendelkezésre álló eszközök segítségével. 
 24. A Felhasználó kereskedelmi információkat kaphat a Szolgáltatótól a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött üzenetek formájában (hírlevél szolgáltatás). Ehhez adjon meg egy érvényes e-mail címet, vagy aktiválja a Picodi megfelelő mezőjét. A Felhasználó bármikor visszavonhatja a kereskedelmi információk fogadására vonatkozó hozzájárulását. A Hírlevél szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, és megszűnik, ha a Felhasználó elküldi a Hírlevél feliratkozási szolgáltatásból való törlésre vonatkozó kérését, vagy ha a Hírlevél szolgáltatás keretében küldött üzenetben található link segítségével leiratkozik.
 25. A Szolgáltató értesítéseket is megjeleníthet, beleértve a push értesítéseket is, a Picodi Felhasználók számára. A push értesítések csak olyan Felhasználók számára jelennek meg, akik a Picodi megfelelő kérésének elfogadásával vagy a készülékük vagy böngészőjük beállításaiban a megfelelő opciók kiválasztásával hozzájárultak. 
 1. PANASZOK
 1. A Felhasználó panaszt tehet a Picodin nyújtott szolgáltatásokkal, különösen azok nem vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatban.
 2. A panaszokat írásban, ajánlott levél formájában lehet benyújtani az alábbi címre: Picodi.com S.A. 12 Przemysłowa Street, 31-701 Kraków, vagy e-mailben a következő címre: support@picodi.com.
 3. A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét (teljes név vagy cégnév, lakcím vagy székhely, e-mail cím) és a panaszra okot adó esemény leírását.
 4. A Szolgáltató vállalja, hogy minden panaszt 30 napon belül megvizsgál, és ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartamon belül tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a panasz elbírálására mikor kerül sor. A panasz hiányosságai esetén a Szolgáltató a Felhasználót a felhívás Felhasználóhoz történő beérkezésétől számított 7 napon belül felhívja a Felhasználót a szükséges mértékben történő kiegészítés érdekében.
 1.  SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok védelmének alapelveit az Adatvédelmi szabályzat határozza meg.

 1.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A Szolgáltató kötelezettségeinek forrása a jelen Szolgáltatási feltételek és a kötelező erejű jogszabályok.
 2. A Szolgáltató nem szervezője, társszervezője vagy lebonyolítója harmadik fél által szervezett promóciós, kedvezményes és egyéb akcióknak.
 3. Ezek működéséért, szabályaiért és az egyes promóciós, kedvezményes és egyéb akciók felhasználásáért az azokat szervező harmadik felek felelősek.
 4. A Szolgáltató a Picodi-ban bemutatja a promóciós, kedvezményes és egyéb akciókról szóló információkat, amelyeket az azokat szervező és felelős harmadik felek készítenek és biztosítanak.
 5. A szolgáltatási feltételek Magyarországon érvényesek.
 6. Hacsak a törvény kötelező rendelkezései másként nem rendelkeznek, a jelen Szolgáltatási feltételekből eredő viták rendezésére  Magyarország törvénye az irányadó.
 7. Abban az esetben, ha a résztvevő szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései vagy a felhasználóra vonatkozó egyéb rendelkezések a felhasználó számára kedvezőbb feltételeket írnak elő, mint a Magyarország jogszabályai és a jelen Szolgáltatási feltételek rendelkezései, a fogyasztó számára kedvezőbb rendelkezések alkalmazandók.
 8. Hacsak a jogszabályok kötelező rendelkezései másként nem rendelkeznek, a Szolgáltató és a Résztvevő között felmerülő vitás kérdéseket az illetékes bíróságok döntik el Magyarországon. 
 9. A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 10. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalma változhat. A módosításokról minden Felhasználót a módosítások összefoglalóját és hatálybalépésének időpontját tartalmazó, különösen a Honlapon keresztül elérhetővé tett információk útján értesítünk. Az ilyen módosítások hatálybalépésének időpontja nem lehet kevesebb, mint a bejelentés napjától számított 14 nap. 
 11. Amennyiben a Fiókhasználó nem fogadja el a Felhasználási Feltételek új tartalmát, köteles erről a tényről a Szolgáltatót a Felhasználási Feltételek módosításáról szóló értesítéstől számított 14 napon belül tájékoztatni a Szolgáltató e-mail címére történő megküldéssel. Az elfogadás elmaradása a Szerződés megszűnését eredményezi. 

A szabályzat melléklete:Cashback Szabályzat