TarjousjahtiPicodi.comin raportit ja selvitykset

Tupakointi ei tee rikkaaksi eikä terveeksi

Picodi12.10.2021

Vaikka suomalaisessa katukuvassa tupakointi on selvästi vähentynyt, ei tupakoitsijoiden määrä maailmassa ole suinkaan laskussa. Lääketieteen aikakauslehdessä Lancetissa (The Lancet) julkaistujen tilastojen mukaan maailmassa oli vuonna 2019 yhteensä 1,14 miljardia tupakoitsijaa. Maailman terveysjärjestö WHO puhuukin tupakka-epidemiasta, joka aiheuttaa yli 8 miljoonaa kuolemaa vuosittain.

Picodi.com selvitti tupakoinnin kustannukset eri puolilla maailmaa. Käytännössä Picodi.com vertaili tupakka-askin hintoja yli sadassa eri maassa sekä laski, kuinka paljon tupakoitsija maksaa sauhuttelustaan vuodessa.

KUINKA PALJON TUPAKKA-ASKI MAKSAA ERI MAISSA?

Vertailussa mukana olleista maista tupakka-askin hinta oli korkein Australiassa. Tupakka-aski* maksaa Australiassa huikeat yli 35 Australian dollaria, eli lähes 22 euroa. Australia on tietoisesti pyrkinyt vähentämään tupakointia ja siitä syntyviä haittoja muun muassa kieltämällä tupakkayhtiöiden logojen näkymisen askeissa sekä verottamalla tupakointia ankarasti. Australissa tupakan valmisteveroon onkin tullut yli kymmenen prosentin vuosittaisia korotuksia vuodesta 2013 alkaen. Veronkiristykset näkyvätkin jo selvästi australialaisissa kuluttajahinnoissa ja tällä hetkellä tupakka-aski on maailman kallein Australiassa.

Muita maita, joissa tupakka-askin hinta on erityisen korkea ovat Uusi-Seelanti (21 €), Irlanti (14 €) sekä Iso-Britannia (13,31 €).

Suomessa tupakka-aski maksaa keskimäärin hieman yli 8 euroa. Myös muissa Pohjoismaissa tupakka-askien hinnat ovat kansainvälisesti tarkasteltuna korkeita: Norjassa tupakka-aski maksaa yli 13 euroa (13,23 €), Islannissa lähes 10 euroa (9,94 €), Tanskassa 7,40 euroa ja Ruotsissa 6,49 euroa.

Kovin kauas rajojemme ulkopuolelle ei kuitenkaan tarvitse lähteä edullisten savukkeiden perässä. Venäjällä tupakka-aski maksaa vain vähän yli 2 euroa ja myös Virossa savukkeet ovat edelleen selvästi Suomea edullisempia – Virossa tupakka-aski maksaa 4,75 eur. Muissa Baltian maissa, Latviassa ja Liettuassa, tupakka-askin hinta on noin 4 euroa.

Kaikista vertailumaista edullisimmat savukkeet löytyvät Nigeriasta ja Kazakstanista. Nigeriassa tupakka-aski maksaa 0,82 euroa ja Kazakstanissa yhden euron. Muita edullisten savukkeiden maita ovat Valko-Venäjä (1,36 €), Turkki (1,79 €) sekä Ukraina (1,90 €).

*Normaalissa tupakka-askissa on 20 tupakkaa.

Rahat savuna ilmaan

Maailmassa poltetaan käsittämättömät 7,41 biljoonaa eli 7 410 miljardia savuketta vuosittain. Se tarkoittaa noin 18 savuketta jokaista aktiivisesti tupakoivaa kohden.

Koska normaalikokoisessa tupakka-askissa on 20 tupakkaa, voidaan yksinkertaistaen ajatella, että keskimääräinen tupakoija ostaa noin askin päivässä, jolloin vuosikulutukseksi muodostuu 365 askia. Alla olevassa infograafissa esitetyt laskelmat tupakoinnin vuosittaisista kustannuksista on tehty sillä oletuksella, että tupakoitsija polttaa juurikin tuon yhden askin päivässä. Laskelmissa on esitetty tupakoinnin vuosittainen kustannus sekä sen prosenttimääräinen osuus keskimääräisistä nettomääräisistä vuosituloista.

KUINKA PALJON RAHAA TUPAKOITSIJA KÄYTTÄÄ VUODESSA SAVUKKEISIIN?

Suomessa tupakoitsija, joka polttaa askin päivässä, käyttää savukkeisiin vuoden aikana yhteensä 2 967 euroa. Summa on noin 10 % keskipalkkaa ansaitsevan suomalaisen nettomääräisistä vuosituloista. Mikäli tupakointi jatkuu kymmenen vuoden ajan, on savukkeisiin käytetty summa jo uuden henkilöauton verran. Pelkästään vuoden aikana savukkeisiin käytetyllä summa voisi ostaa kolme uutta iPhonea 13 -puhelinta.

Suhteellisesti kalleinta tupakointi oli vertailumaista Ugandassa, Dominikaanisessa tasavallassa, Jamaikassa sekä Egyptissä. Näissä maissa keskipalkkaisen tupakoitsijan nettopalkasta noin 40 % menee vuodessa savukkeisiin. (Katso tarkemmat prosenttiosuudet infograafista yllä).

Kuten huomaamme, tupakoijan rahat haihtuvat niin sanotusti savuna ilmaan. Lisäksi kun pottiin lisätään tupakoinnin seurauksena todennäköisesti lisääntyneet terveydenhoidon kustannukset tupakoivaa yksilöä kohden, ei kyseistä harrastetta voi perustella ainakaan taloudellisilla näkökulmilla. Mikäli tämän artikkelin laskelmat vakuuttivat tupakoinnin mielettömyydestä, voi tupakoinnin lopettaa vaikka jo tänään.

Picodin avulla on mahdollista saada alennusta ja cashbackiä apteekkituotteista, kun teet ostoksia Apteekkituotteet.fissä. Lisäksi tupakoinnista säätyneet rahat voi sijoittaa harrastamisen tuotteisiin Hobby Hallissa tai Fitnesstukku.fissä. Onnistuneesta lopettamispäätöksestä voi onnitella itseään Elämyslahjat.fin elämyksin.

Tietoa vertailun toteutuksesta

Vertailun tupakka-askien hinnat kerättiin numbeo.com-sivustolta. Sivusto kerää tilastodataa muun muassa elinkustannuksista, polttoaineiden hinnoista, saasteista, liikenteestä jne. Valuuttamuunnoksiin käytettiin keskimääräisiä valuuttakursseja syyskuussa 2021. Valuuttakurssit saatiin Google Finance -palvelusta. Tupakoitsijoiden lukumäärä maailmassa sekä poltettujen savukkeiden määrä vuodessa saatiin The Lancetin vuonna 2019 julkaisemasta tupakointia käsittelevästä tutkimuksesta.

  • https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01169-7/fulltext

Vertailun laskelmissa käytettiin joitakin yksinkertaistuksia (esim. keskimääräinen päiväkulutus*), jotta maiden keskinäinen vertailu helpottui. Laskelmia tarkasteltaessa onkin huomioitava, että tupakan, kuten muidenkin nautintoaineiden, kulutuksessa on suuria yksilöiden sekä maiden välisiä eroja, joten todelliset tupakointiin käytetyt vuosisummat voivat poiketa esitetyistä. Luonnollisesti tupakoinnista aiheutuu yhteiskunnalle sekä yksilöille myös muita kuluja (mm. kohonneet terveydenhoitokulut), joita ei tässä vertailussa huomioitu.

*“Aski päivässä” on usein käytetty päiväkulutus, jonka perusteella laskelmat tupakoinnin vuosittaisista kustannuksista tehdään.

Artikkelin käytöstä

Tämän artikkelin infograafit sekä teksti ovat vapaasti käytettävissä sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Olisi kuitenkin toivottavaa, että materiaalia käytettäessä mainitsette alkuperäisen lähteen (Picodi.com) sekä linkitätte tälle alasivulle. Artikkeliin liittyvät kysymykset voi laittaa osoitteeseen: research@picodi.com.