Picodi: bütün indirimler ve cashback tek bir noktada! Türkiye'nin en popüler online mağazalarının cashback fırsatlarını ve indirim kodlarını buradan ücretsiz dağıtıyoruz!

Şartlar & Koşullar - Cashback

PICODI HİZMET ŞARTLARINA EKLENTİ

CASHBACK (GERİ ÖDEME) PROGRAMI HİZMET KOŞULLARI

I. Temel Hükümler

 1. Bu Hizmet Şartları, kayıtlı ofisi Przemysłowa Caddesi 12, 31-701, Krakov’da bulunan, Krakov'daki Kraków-Śródmieście Bölge Mahkemesi tarafından tutulan Ulusal Mahkeme Sicilinin Girişimciler Siciline kayıtlı bulunan, KRS kapsamında Ulusal Mahkeme Sicilinin 11. Ticaret Bölümü: 0000551741, sermaye tutarı: 157.089,00 PLN (tamamı ödenmiş), 6762464586, REGON: 122849330; e-mail: cashback@picodi.com bilgilerine sahip olan Picodi.com S.A. (bundan sonra “Organizator” olarak anılacaktır), tarafından sağlanan CASHBACK (geri ödeme)(bundan sonra Program/Cashback Programı olarak anılacaktır) programına katılım için çalışma kurallarını ve koşullarını içerir.
 2. Hizmet Koşulları kapsamında olmayan tüm konularla ilgili olarak, Sitede mevcut olan Picodi Kuralları ve Düzenlemeleri geçerlidir. Organizatörün belirli bir ülke için, özellikle Uygulama, Eklenti, diğer yazılım veya altyapı gibi ürünler de dahil olmak üzere, Programın kullanımını sağlayan diğer ürünleri kullanıma sunması durumunda, bu Hizmet Koşulları bu konumlarda da mevcuttur
 3. Programa katılım gönüllüdür.
 4. Program yalnızca ticari olmayan kişilere yöneliktir. Program girişimcilere yönelik değildir.
 5. Program, Katılımcılarının, Nakit Geri Ödeme Promosyonunda (bundan böyle "Satın Alma" olarak anılacaktır) belirtilen İş Ortağı'ndan bir ürün veya hizmet siparişi vermeleri için belirli sayıda Nakit Geri Ödeme Puanı kazanmalarını sağlar ve bu puanlar daha sonra kurallara uygun olarak nakde çevrilebilir. bu Hizmet Şartlarında belirtilmiştir.
 6. Picodi'de belirtildiği durumlarda Organizatör, hem Picodi'de hem de Ortaklarla veya başka bir yerde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere, Katılımcıların Satın Alma dışındaki faaliyetleri için de Nakit Geri Ödeme Puanları verebilir. Böyle bir durumda, Puan kazanma koşulları doğrudan Picodi'de belirtilecektir ve Picodi'de belirtilmediği taktirde, bu Hizmet Şartları ve Satın Alma Puanlarının edinilmesi için belirlenen kurallar, bu tür (Satın alma dışında) faaliyetler için Puanların edinilmesinde geçerli olacaktır.
 7. İnternetin kamusal niteliği ve elektronik yollarla sağlanan hizmetlerin kullanımı, yetkisiz kişilerin Katılımcıların verilerini alması ve değiştirmesi riskini içerebilir; bu nedenle, Katılımcılar, özellikle interneti kullanan kişilerin kimliğini korumaya yönelik bir anti-virüs ve yazılımın kullanımı başta olmak üzere, yukarıda belirtilen riskleri en aza indirmek için uygun teknik önlemleri almalıdır.

II. TANIMLAR

Büyük harfle yazılan terimler, Picodi Hizmet Koşullarında kendilerine verilen anlamları taşırken, aşağıda tanımlanan terimler aşağıdaki anlamları taşır:

Hizmet Şartları – bu belgenin kendisi;

Web Sitesi/Site – Sahibi ve denetleyicisi Organizatör olan picodi.com alanında bulunan ve Katılımcının Cashback Programına erişimi olan web sitesi;

Picodi – Belirli bir ülkede, Sağlayıcı, Sitede ve bu tür bir üründe belirtildiği gibi, bu tür bir yazılımı kullanarak Cashback Programına katılmanıza izin verdiği takdirde Organizatörün Web Sitesi, Uygulama, Eklenti ve diğer yazılım veya altyapıyı sağlaması için toplu terim. Bir ürünün Katılımcının ülkesinde Organizatörden temin edilememesi durumunda, o ürüne yapılan atıflar o Katılımcı için geçerli değildir;

Katılımcı – bu Hizmet Koşulları kapsamında Nakit Geri Ödeme Programına katılan, reşit olma yaşı ve tam yasal kapasiteye sahip Picodi kullanıcısı;

Tüketici – müştereken geçerli kanunun ilgili hükümleri anlamında tüketici olan Katılımcı;

Puan/Cashback Puanı – Katılımcı'nın Program çerçevesinde aldığı puanlar. Puanlar ayrıca Katılımcının para birimiyle de işaretlenebilir;

Ortak/Organizatörün Ortağı  – Picodi'de belirtilen, Organizatörden bağımsız bir işletme olan ve Satın Alma işleminin Katılımcıya burada belirtilen kurallar uyarınca Nakit Geri Ödeme Puanlarını alma hakkı verdiği bir tüzel kişi veya kişi;

Promosyon/Cashback Promosyonu – Katılımcının belirli malları veya hizmetleri doğrudan böyle bir Promosyonda belirtilen Ortaktan satın alması karşılığında Katılımcıya Cashback Puanları alma seçeneği hakkında bilgi sağlayan Picodi'de sunulan promosyon veya benzeri bir içerik;

Referans Programı/Referanslar – Cashback Katılımcısının Program dahilindeki belirli eylemler için ekstra Puan alabileceği bir Cashback içinde promosyon kampanyası.

III. PROGRAMA KATILIMIN GENEL PROGRAMLARI, CASHBACK HESABI

 1. Programa Katılım Katılımcı için ücretsizdir ve Katılımcı tarafından kullanılan BİT sisteminin aşağıdaki minimum teknik gereksinimleri karşılaması koşuluyla mümkündür:
 1. Program sitede kullanılacaksa:
 1. Programı Organizatör tarafından sağlanan bir Uygulama, Eklenti veya başka türde bir yazılım veya altyapı gibi diğer ürünlerde kullanırsanız (bu tür ürünlerin ülkenizde kullanıma sunulduğu takdirde):
 1. Program Katılımcısı, aşağıdaki koşulların tümünü karşılayan gerçek bir kişi olmalıdır:
 1. Tam yasal kapasiteye sahip en az 18 yaşında,
 2. Tüketici durumu,
 3. Programa katılımlarının önünde hiçbir yasal veya fiili engel olmaması.
 1. Program katılımcısı, Organizatörün bir çalışanı veya meslektaşı, ayrıca Organizatör ile akdedilen medeni hukuk sözleşmelerine taraf olan kuruluşların çalışanları veya meslektaşları veya Organizatörün bağımlı kuruluşlarının çalışanları veya meslektaşı, eşleri, eş, üstsoy, üstsoy, altsoy, kardeş, ikinci dereceye kadar hısım, evlat edinme ilişkisinde bulunan kişiler veya bunların eşleri sayılan kişilere yakın kişiler olamaz.
 2. Programa katılmak için Katılımcı, Picodi hesabı açmalı ve bu Hizmet Koşullarını okumalı ve kabul etmelidir.
 3. Aynı Katılımcı Programa bir seferde yalnızca bir kez katılabilir, bu da aynı Katılımcının Cashback Puanlarının yatırılacağı yalnızca 1 (bir) Picodi Hesabına sahip olabileceği anlamına gelir. Organizatörün ürünlerini kullanıma sunduğu belirli bir ülke için Picodi'de aksi belirtilmedikçe, Siteyi veya başka bir Picodi ürününü kullanarak Nakit Geri Ödeme Hesabına kaydolan Katılımcı, aynı giriş bilgilerini kullanarak başka bir Picodi ürününde Hesabına giriş yapabilir.
 4. Aksi belirtilmedikçe, Katılımcı, Hesabını Picodi'ye başarıyla kaydettirdiğinde Programa katılır.
 5. Her Katılımcı özellikle aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
 1. yasalarca yasaklanmış içerik sağlamamak veya iletmemek, ör. Şiddeti teşvik eden, birini karalayan veya kişilik haklarını ve üçüncü şahısların diğer haklarını ihlal eden içerikler,
 2. Hesabı, Picodi'yi ve Programın kendisini veya herhangi bir öğesini, özellikle belirli yazılım veya cihazların kullanımı yoluyla işleyişine müdahale etmeyecek şekilde kullanmak,
 3. Hesabı, Picodi'yi ve Programın kendisini veya bunların herhangi bir unsurunu yürürlükteki yasalara, Hizmet Koşullarının hükümlerine ve İnternet kullanımının genel kurallarına uygun şekilde kullanmak.

IV. CASHBACK PUANLARI KAZANIMI

 1. Geri Ödeme Programının bir parçası olarak Katılımcı, Organizatörün Ortakları tarafından Nakit Geri Ödeme Promosyonunda belirtilen mal veya hizmet Satın alımlarından dolayı Puan kazanabilir. Picodi'de belirtilmişse, Organizatör ayrıca Hizmet Koşullarının Bölüm I(6)'sına uygun olarak Katılımcıların Satın Alma dışındaki faaliyetleri için Nakit Geri Ödeme Puanları verebilir. Bu durumda, bu tür faaliyetlerle ilgili bilgiler Nakit Geri Ödeme Promosyonlarında veya Picodi'nin başka bir yerinde de belirtilebilir. 
 2. Yukarıdaki 1. Alt Bölüme ve bu Hizmet Koşullarının diğer hükümlerine tabi olarak, yalnızca Picodi'de sunulan aktif Promosyonlarda belirtilen ürün veya hizmetlerin Satın Alınması, Katılımcıya Puan kazanma hakkı verir. Belirli bir Geri Ödeme Promosyonunun süresi, Promosyonun kendisinde her seferinde tanımlanır.
 3. Katılımcının Geri Ödeme Promosyonunda belirtilen Satın Alma İşlemi karşılığında alabileceği Puan sayısı ile ilgili bilgiler her Promosyon açıklamasında verilmektedir. Puanların sayısı ile ilgili bilgiler, özellikle, Satın Alma fiyatının değerinin yüzdesi olarak veya Satın Alma işleminin tamamlanması için verilen Puanların sabit bir sayısı olarak, ancak bu Koşulların diğer hükümlerine tabi olarak sunulabilir. servisin.
 4. Bu Puanları alabilmek için Katılımcı:
 1. Picodi hesaplarında oturum açmaları gerekir,
 2. ilgilendikleri aktif Cashback Promosyonunu Picodi'de sunulan listeden seçer,
 3. Nakit Geri Ödeme Promosyonundan İş Ortağı'nın web sitesine yerleştirilen bağlantı aracılığıyla doğrudan İş Ortağı'nın web sitesine gider,
 4. Nakit Geri Ödeme Promosyonunda belirtilen ürün veya hizmeti doğrudan İş Ortağı'ndan satın alır.
 1. Belirli bir Ortakta Promosyonda belirtilen mal veya hizmetlerin satın alınmasına ilişkin kurallar, her seferinde Ortağın kendisi tarafından belirlenir.
 2. İş Ortağı'ndan Satın Alma işlemi yaparken, Katılımcı, doğrudan böyle bir Ortak ile böyle bir Satın Alma işlemine ilişkin bir anlaşma yapar. Organizatör böyle bir ilişkinin tarafı değildir, özellikle Katılımcı tarafından sipariş edilen bir mal satıcısı veya hizmet sunan bir kuruluş değildir.
 3. Katılımcı, Satın Alma işlemini yaparken, Ortağın hizmet şartlarını doğrudan Ortağın web sitesinde, özellikle Ortağın genel hizmet şartlarını, kuralları ve düzenlemeleri veya benzer belgeleri okumakla yükümlüdür.
 4. Ortak veya Organizatör tarafından aksi belirtilmediği sürece, Programın Ortaktan yapılan belirli bir Satın Alma kapsamında kullanımı, Ortak'ın kendisi de dahil olmak üzere Organizatör dışındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen indirimler, promosyonlar, sadakat programları veya benzer eylemlerle birlikte kümülatif değildir.
 5. Puanların doğru bir şekilde kredilendirilebilmesi için Katılımcı'nın, Promosyon kapsamında gerçekleştirilen Program kapsamında belirli bir Katılımcının Satın Alma İşlemini Satın Alma ile ilişkilendirme gerekliliği ile ilgili aşağıdaki teknik koşullara da uyması gerekir. Katılımcı her seferinde:
 1. Programda kullanılan cihazda Çerezleri ve JavaScript'i etkin tutmalıdır;
 2. İş Ortağının sitesinde Satın Alma işlemini yalnızca bu web sitesine yönlendiren, Nakit Geri Ödeme Promosyonunda mevcut olan bağlantı aracılığıyla gerçekleştirmelidir;
 3. Katılımcının Nakit Geri Ödeme Promosyonundan doğrudan Ortağın web sitesine yönlendirilmesini engelleyen veya engelleyen mekanizmalar, programlar veya diğer altyapıları kullanmamalı veya Organizatörün Promosyondaki bağlantıdan Ortağın web sitesine yönlendirmeyi izlemesini imkansız hale getirmemeli;
 4. Picodi'de görüntülenen mesajları ve talimatları takip etmeli.
 1. Katılımcı'nın yukarıda belirtilen koşulları karşılamaması, özellikle yeniden yönlendirmenin kesintiye uğraması, örneğin İş Ortağı'nın web sitesini kapatarak veya yenileyerek, başka sitelerde gezinerek, üçüncü taraf yazılımları veya altyapıyı kullanarak yeniden yönlendirmeyi kesintiye uğratması, Katılımcı, Satın Alma da dahil olmak üzere bu Puanları elde etmek için, satın alma işlemi dahil diğer tüm koşulları yerine getirmiş olsa bile yanlış bir sonuç doğurabilir.
 2. Yukarıdaki hükümlerde belirtilen Puanların alınmasına ilişkin koşullara tabi olarak, Katılımcı, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda Cashback Puanlarını alacaktır:
 1. Satın alma işlemini gerçekleştirme – İş Ortağı'nın web sitesine doğrudan bu sayfaya yönlendirilen bağlantı üzerinden gittiğinizde, Nakit Geri Ödeme Promosyonunda belirtilen mal veya hizmetler için İş Ortağı ile doğru bir sipariş vermek anlamına gelir. Geri Ödeme Promosyonundan İş Ortağının web sitesine yönlendiren bağlantı, Promosyonda her seferinde sunulur;
 2. Satın Almanın ödemesinin yapılması – Katılımcı tarafından satın alınan ürün veya hizmet için yapılan ödemenin tamamının, teslimat masrafları veya Satın Alma ile ilgili diğer masraflarla birlikte ve Ortak ile yapılan siparişe uygun olarak Ortağın hesabına yatırılması anlamına gelir. Katılımcı, özellikle teslimatta ödeme dahil olmak üzere, İş Ortağı hesabına doğrudan banka havalesi dışında bir ödeme yöntemi seçmişse, Katılımcının satın alma işlemi için ödemeyi kabul etmek veya ödeme anı, Üye'nin işletmeciden ödeme yaptığı İş Ortağı'ndan bilgi aldığı an olarak kabul edilir.
 3. Katılımcının yasal veya sözleşmeden doğan sözleşmeden cayma hakkını kullanmaması veya mal veya hizmet alımının fiilen gerçekleşmediği diğer durumlar.
 1. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için Organizatör, Puanları almak için Katılımcının, özellikle Alt Bölüm 9'da teknik nitelikte olanlar ve Alt Bölüm 11'de kurumsal nitelikte olanlar da dahil olmak üzere, bu Hizmet Koşullarında belirtilen makbuz için tüm koşulları doğru bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtir.
 2. Katılımcı tarafından alınan Puanlar, Katılımcı Hesabına giriş yaptıktan sonra bakiye olarak kaydedilir ve görünür olur.
 3. Katılımcı tarafından yapılan Satın Alma işleminden sonra Organizatör, Katılımcının, özellikle Alt Bölüm 11'de belirtilenler de dahil olmak üzere, Puanları elde etmek için gerekli koşulları doğru bir şekilde yerine getirdiğini Ortak ile teyit eder ve Katılımcıyı, bunun dağılımı şeklinde Katılımcıya bildirir. Satın alma durumlarındaki değişiklikler Picodi'de belirtilen tarihlerde gerçekleşir.
 4. Program dahilinde Puanlar, doğru şekilde tamamlanan her Satın Alma için ayrı olarak tanımlanır.
 5. Katılımcı Puanları, atfedilecekleri Satın Alma, "Onaylandı" statüsünü kazandığında kazanır. Satın Almaların ve Puanların durumları Katılımcının Hesabında görünür.
 6. Satın alma işlemleri aşağıdaki aşamalardan geçer
 1. "Beklemede" – Katılımcının yukarıda belirtilen Puanları elde etmek için, özellikle Puanları elde etmek için organizasyon koşullarında (Alt Bölüm 11) yer gerekli tüm koşulları yerine getirmemesi veya Ortak'ın Katılımcının tüm koşulları yerine getirdiğini henüz onaylamaması nedeniyle Puanların henüz Katılımcıya verilmediği durum;
 2. "Kabul edildi" – böyle bir statü, Organizatör, Ortaktan Katılımcının yukarıda belirtilen Puanların alınmasıyla ilgili tüm organizasyon koşullarını (Alt Bölüm 11) yerine getirdiğine dair onay aldıktan sonra ve Organizatör, Katılımcının kalan koşulları yerine getirdiğini doğruladıktan sonra, Satın Alma'ya verilir. Satın Alma işlemi "Onaylandı" statüsünü aldığı andan itibaren, bu satın alma için ödenmesi gereken Puanlar bakiyesine aktarılır ve Katılımcı tarafından Hizmet Koşullarının diğer hükümlerine uygun olarak kullanılabilir. Organizatör, Satın Alma işleminin "Onaylandı" statüsünü, Satın Alma sözleşmesinden çekilmek için yasal son tarihin sona ermesinden ve Ortağın sözleşmeden çekilme için yasal süreyi uzatması veya sözleşmeden çekilme için sözleşmeye dayalı bir son tarih getirmesi durumunda – bu sürelerin en geç sona ermesinden ve Ortak tarafından Katılımcının satın alınan mal veya hizmetlerle ilgili olarak cayma hakkını kullanmadığının teyit edilmesinden sonra daha erken alamayacağını belirtir;
 3. "Reddedildi" – önceden bekleme statüsünde bulunan, satın alma koşullarını yerine getirmediği için puan kazanmaya uygun olmayan satın alma işlemi
 1. Katılımcı, vadesi geldiği Satın Alma işleminin durumu "Onaylandı" olarak değiştiğinde Puanlara hak kazanır. Yalnızca "Onaylandı" statüsündeki bir satın alma işlemi için Puanlar Katılımcının bakiyesine atanır ve Katılımcı tarafından usulüne uygun olarak kazanılan Puanları oluşturur ve Hizmet Koşullarının V. Bölümü uyarınca nakit olarak değiştirilebilir.
 2.  Bir Katılımcının Program çerçevesinde Yukarıdaki 18. Alt Bölüm uyarınca "Onaylandı" durumundan aldığı Puanlar, kazanıldığı Satın Alma işleminin ardından Katılımcının bakiyesine yansıtıldığı tarihten itibaren 730 gün (yaklaşık 2 yıllık bir süre) için geçerlidir. Bu Puanlar, Hizmet Koşullarının V. Bölümü uyarınca yalnızca geçerlilik süreleri boyunca nakde çevrilebilir. Katılımcının Puanları son kullanma tarihinden önce değiştirmesi istenir. Son kullanma tarihinden sonra, Puanlar iade seçeneği olmaksızın kaybedilir.
 3. Puanların atandıkları her Onaylı Satın Alma için son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler Katılımcının Hesabında görünür.
 4. Katılımcı'nın nakde çevirdiği Puanlar ile ilgili bilgiler Katılımcı'nın "Ödendi" statüsündeki bakiyesinde görünür.
 5. Katılımcı, Cashback Promosyonunda her seferinde belirtilen sayıda Puan kazanır. Promosyonun Puanları Satın Alma değerinin bir yüzdesi olarak belirttiği durumlarda, Promosyonun kendisinde aksi açıkça belirtilmediği sürece, Puanlar yalnızca Satın Alma işlemine dahil edilen mal veya hizmetlerin teslimat fiyatı veya ek maliyetler hariç net fiyatının değeri üzerinden ödenir. Aksi belirtilmedikçe, Puanlar, Katılımcı tarafından mal veya hizmetler için fiilen ödenen net fiyat üzerinden kazanılır. Katılımcı'nın Program ile ilgili indirim kodlarını, promosyon kampanyalarını, programları, indirimleri kullanması durumunda, bu Puanların hesaplanmasında Katılımcı'nın fiilen ödediği ücret esas alınacaktır. Aksi belirtilmedikçe, Katılımcı'nın Satın Alma için hediye kartları, sadakat veya ortak programlarında kazanılan puanlar, kuponlar ve benzeri mekanizmalar ile ödeme yapması halinde Satın Alma Puanları Katılımcı'ya verilmeyecektir. Katılımcı, bu tür mekanizmaları kullanarak mal veya hizmetlerin satın alma fiyatının yalnızca bir kısmını öderse, Puanlar yalnızca Üye tarafından bu tür mekanizmaların kullanılması dışında ödediği mal veya hizmetlerin İş Ortağı tarafından sağlanan standart ödeme yöntemlerine göre net fiyatının o kısmı için verilir.
 6. Puanlar dengede iki ondalık basamağa kadar gösterilir.

V. GERİ DÖNÜŞ PUANLARININ DEĞİŞİMİ

 1. İşbu Program kapsamında Katılımcı, Satın Alma işlemi sonucunda bakiyesine yüklenen Puanları "Onaylandı" statüsünü alarak nakde çevirebilir.
 2. Katılımcı, Puanları, Hesapta belirtilen dönüştürme oranına göre bir para biriminde ifade edilen belirli bir değere oranında nakit olarak değiştirebilir.
 3. Katılımcı, "Onaylandı" statüsünü alan alışverişler için belirlenen Puanların minimum eşiğine ulaşıldığında Puanlarını değiştirebilir. Bir önceki cümlede belirtilen ödemeye hak kazanmak için asgari eşiği oluşturan bu Puanların sayısı, Hesaba giriş yapıldıktan sonra Picodi'de belirtilir.
 4. Puanları nakde çevirmek için Katılımcı, Hesaba giriş yaptıktan sonra açılan formu kullanarak Puanların nakde çevrilmesi ve çekilmesi için talimat verir. Bu amaçla, Katılımcı'dan, özellikle Organizatör'ün ödenen fonları aktaracağı banka hesap numarası da dahil olmak üzere zorunlu olarak işaretlenmiş verileri sağlaması istenecek ve Katılımcı'nın ödemeyi harici bir ödeme aracı hizmeti kullanarak sipariş etmesi halinde Katılımcı, bu sistemi Picodi'de bulunanlar arasından seçmesi istenecektir.
 5. Organizatör, Katılımcı tarafından belirlenen fonları, on dört (14 ) takvim gününü aşmayan bir süre içinde, Katılımcı'nın belirttiği banka hesabına havale ederek veya harici bir ödeme aracı hizmeti kullanarak aktarmayı taahhüt eder.
 6. Katılımcı, Hesabındaki Puanların yalnızca tamamını nakde çevirme ve Hizmet Şartlarında belirtilen diğer hükümler temelinde çekme hakkına sahiptir. Katılımcı Hesabındaki kısmi Puanların nakde çevrilmesi ve geri çekilmesi mümkün olmayacaktır.
 7. Katılımcı, aldığı Puanları yalnızca yukarıda belirtilen şekilde nakit ve ödeme için kullanmak için kullanabilir.
 8. Katılımcı, aldığı bu Puanları başka kişilere devredemez.
 9. Organizatör, Puanları nakde çevirmeyi ve ödemeyi reddedebilir, ayrıca Katılımcının örf ve adet hukukunu ihlal ettiğine dair haklı bir şüphe olarak kabul edilen önemli nedenlerle Katılımcının bakiyesine yatırılmış olan Puanları iptal edebilir. Özellikle Programın, Picodi'nin veya bunların unsurlarının kullanılmasıyla kanunen yasaklanmış bir fiil işlemeye teşebbüs şüphesi dahil, Katılımcı tarafından Programın mekanizmalarını ve kurallarını aşmaya teşebbüs etmek ve ayrıca Organizatörün kafasındaki şüpheler Katılımcının kimliği veya onlar tarafından sağlanan verilerle ilgilidir.
 10. Katılımcıya Programın hüküm ve koşullarına ilişkin kesinlik sağlamak için, aşağıdakilerle ilgili değişiklikler:
 1. Yukarıdaki 2. Bölümde belirtilen Puan-Para Birimi Dönüşüm Oranı ve
 2. Yukarıdaki Alt Bölüm 3'te belirtilen Ödeme için Asgari Puan eşiği,

  – Hesapta oturum açtıktan sonra Picodi'de Katılımcıya sunulan değişiklikler, Hizmet Şartlarında yapılan değişiklikler için geçerli olan prosedür izlenerek her seferinde gerçekleşecektir, yani Organizatör bu değişiklikler ve giriş tarihleri hakkında Picodi'deki bilgiler aracılığıyla 14 günden kısa olmamak üzere Katılımcıları bilgilendirecektir. Katılımcı değişikliği kabul etmezse, değişikliği bildirdiği tarihten itibaren 14 gün içinde Organizatöre bildirmekle yükümlüdür. Organizatörün değişikliği kabul etmediğinin bildirilmesi, Program katılım sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır. Bu durumda Katılımcı puanlarını nakde çevirmek ve Sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 14 gün içinde Hizmet Şartları Bölüm V.V (değişikliklerin kabul edilmemesi) uyarınca ödeme yapmakla yükümlüdür. Katılımcı, Puanları nakit olarak değiştirmez ve bir önceki cümlede belirtilen süre içinde çekmezse, kullanılmayan Puanlar - geri kazanma seçeneği olmadan - silinecektir.

VI. PROGRAMA KATILIMIN SONLANDIRILMASI

 1. Katılımcı, Organizatörün kayıtlı ofisinin adresine yazılı bir beyanda bulunarak veya aşağıdaki e-posta adresine e-posta göndererek Programa katılım sözleşmesini istediği zaman derhal feshedebilir: cashback@picodi.com.
 2. Picodi'deki Hesabın silinmesi, Alt Bölüm 1'de atıfta bulunulan Katılımcı tarafından Programdaki katılım sözleşmesinin feshedilmesine eşdeğerdir.
 3. Organizatör, önemli nedenlerle Katılımcı ile olan sözleşmeyi 14 gün önceden bildirimde bulunarak feshedebilir. Bir önceki cümlede atıfta bulunulan geçerli nedenler şu şekilde kabul edilir:
 1. Katılımcı'nın Hizmet Şartları hükümlerini ihlal etmesi,
 2. Katılımcının Programla bağlantılı olarak yürürlükteki yasaları ihlal etmesi,
 3. Katılımcı tarafından Hizmet Şartlarını veya Programın güvencelerini ve kurallarını aşma girişimi oluşturan eylemlerde bulunmak.
 1. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda Organizatör, fesih nedenlerini Katılımcı'ya bildirir.
 2. Programa katılımın sona erdirilmesi (1. ve 2. Bölümlerde atıfta bulunulan şekilde Katılımcının kendisi tarafından ve ayrıca yukarıdaki 3. Bölümde belirtilen nedenlerle Organizatör tarafından feshedilmesi Puanların kaybedilmesine yol açar.
 3. Programa katılımını sona erdirmek isteyen Katılımcı, işbu Hizmet Koşulları kapsamında mümkün olan her durumda önce biriktirdiği Puanları nakde çevirmeli ve çekmelidir. Katılımcı, Puanları nakit olarak değiştirmeden çekmeden sözleşmeyi feshederse, kullanılmayan Puanlar - geri kazanma seçeneği olmadan - silinecektir.
 4. Sözleşmenin Organizatör tarafından yukarıdaki 3. Alt Bölüm uyarınca feshedilmesi durumunda, Katılımcının tahakkuk eden Puanları nakde çevirmesi ve Alt Bölüm 3'te belirtilen bildirim süresi içinde ödemesi istenir. Katılımcı'nın ihbar süresi içinde Puanları nakde çevirmemesi ve çekmemesi durumunda, kullanılmamış Puanlar geri alma opsiyonu olmaksızın silinecektir.
 5. Organizatör tarafından yukarıdaki Alt Bölüm 3'te açıklanan şekilde Katılımcıya son verilmesi durumunda, bildirim süresi boyunca Katılımcının Hesabı ve Programa katılımı askıya alınacaktır. Bu da bu dönem boyunca yeni satın alma puanı kazanılamayacağı anlamına gelir.
 6. Organizatör, Programı sonlandırabilir. Katılımcılara bu tür bir karar en geç 30 gün önceden bildirilecektir. Bu süre boyunca Katılımcılar, Puanları nakde çevirebilir ve Hizmet Koşullarına uygun olarak çekebilirler. Program sona erdikten sonra, Katılımcı tarafından kullanılmayan Puanlar, geri yükleme seçeneği olmaksızın silinecektir.
 7. Katılımcı, sözleşmenin akdedildiği (Programa katılım) tarihinden itibaren 14 gün içinde uygun bir beyanda bulunarak herhangi bir sebep göstermeksizin Programa katılım sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Bu süreye uymak için, beyannamenin süresi dolmadan gönderilmesi yeterlidir. Katılımcı, beyanı kendi başına formüle edebilir veya Hizmet Şartları'nın Ek 1'inde yer alan örnek cayma beyanını kullanabilir.
 8. 14 günlük süre, sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren sayılır.
 9. Katılımcı'nın sözleşmeden cayma beyanını alması üzerine, Organizatör, cayma beyanının alındığına dair teyidi Katılımcı'nın e-posta adresine gönderecektir.
 10. Organizatör, ifadan önce tüketicinin açık rızası ile hizmeti eksiksiz ifa etmişse, ifadan sonra ifadan sonra cayma hakkını kaybederse, Katılımcı'nın sözleşmeden cayma hakkı hariçtir.

VII. REFERANS PROGRAMI

 1. Cashback Programı Kapsamında Organizatör, Cashback Katılımcısının Program kapsamındaki belirli faaliyetler için, özellikle Cashback Program Ortaklarından diğer kullanıcılara bir satın alma önermeye dayalı olarak ek Cashback Puanları kazanabileceği bir Tavsiye Programı sağlamaktadır – Referans Programı. Organizatör, Program kapsamında mevcut olan Tavsiye Programını yalnızca Picodi'de her seferinde duyurulacak olan seçili pazarlarda (ülkelerde) sağlayabilir. Yönlendirme Programı çerçevesinde Organizatör, her seferinde Picodi'de belirtilen, değişken koşullara sahip geçici eylemler sağlar. Kampanyanın süresi veya Üyenin alabileceği Puan sayısı da dahil olmak üzere mevcut Yönlendirme Programının ayrıntılı hüküm ve koşulları her seferinde Picodi'de belirtilir ve Organizatör tarafından aksi belirtilmedikçe, bu bölümde belirtilen Yönlendirme Programının genel hüküm ve koşulları her bir Yönlendirme Programı için geçerlidir.
 2. Yönlendirme Programı çerçevesinde her Katılımcı kendisine atanmış, belirli bir Katılımcı için Yönlendirme Programında tanımlandıkları bireysel bir bağlantı olan bir link kullanır. (bundan böyle "Yönlendirme Bağlantısı" olarak anılacaktır).
 3. Organizatör, her Katılımcının Hesabına bir Referans Bağlantısı yerleştirir.
 4. Katılımcı, Yönlendirme Bağlantısının ilk indirildiği anda Yönlendirme Programını kullanmaya başlar.
 5. Katılımcı, Yönlendirme Bağlantısını dilediği herhangi bir kişiye verebilir. Katılımcının Yönlendirme Bağlantısını verdiği bir kişinin (bundan böyle "Yönlendirilen Katılımcı" olarak anılacaktır) Cashback Promosyonuna kadar takip etmesi ve Satın Alma işlemi yapması durumunda, Katılımcı bu süreçte Cashback Puanlarını alacaktır.
 6. Yönlendirme Programı dahilindeki belirli bir işlem için Picodi'de belirtilmişse, Yönlendirme Bağlantısını kullanarak Satın Alma yapan Yönlendirilen Katılımcı da Picodi'de belirtilen sayıda ek Puan alabilir. Organizatör, belirli bir geçici eylem için Picodi'de özellikle şunları belirtebilir:
 1. Yönlendirme Programının Katılımcısı, Yönlendirme Programının doğru kullanımı için Puanları, Yönlendirme Bağlantısı ile Yönlendirilen Katılımcıya Yönlendirilen Katılımcıya yapılan belirli bir Satın Alma işlemi için kredilendirildiği andan önce, Cashback Programının kurallarına uygun olarak alır.
 2. Katılımcı tarafından Yönlendirme Programının bir parçası olarak alınan Cashback Puanları, bu Hizmet Koşullarında atıfta bulunulan diğer Cashback Puanları ile aynı kurallara tabidir. Üye tarafından Yönlendirme Programının bir parçası olarak alınan Puanlar, Hizmet Şartlarında belirtilen kurallara uygun olarak yalnızca Cashback için kullanılabilir, yani nakit olarak değiştirilir ve ödenir.
 3. Yönlendirme Programının Katılımcısı, başkalarına Yönlendirme Bağlantısını vermeyi keserek herhangi bir zamanda bu Yönlendirme Programına katılımını iptal edebilir.
 4. Geçerli nedenlerle, Organizatör Katılımcıya Yönlendirme Programına katılımı için Puan vermeyi reddedebilir veya hatta Katılımcıyı Yönlendirme Programına katılımından hariç tutabilir. Katılımcının, özellikle Programın, Picodi'nin veya bunların öğelerinin kullanımıyla yasalarca yasaklanmış bir eylemi işlemeye teşebbüs etme şüphesi de dahil olmak üzere, örf ve adet hukukunu ihlal ettiğine dair haklı bir şüphe, Programın mekanizmalarını ve kurallarını aşmaya teşebbüs etme veya Katılımcının Yönlendirme Programının yanı sıra Organizatörün Katılımcının kimliğine veya onlar tarafından sağlanan verilere ilişkin aklındaki şüpheler Önemli nedenler sayılmaktadır.
 5. Organizatör, Yönlendirme Programını veya Yönlendirme Programı çerçevesinde belirli bir geçici eylemi sonlandırabilir. Katılımcılara bu tür bir karar en geç 30 gün önceden bildirilecektir.
 6. Katılımcının yukarıda belirtildiği gibi Yönlendirme Programından çıkarılması ve Programın feshedilmesi durumunda Katılımcının Hesabındaki Yönlendirme Bağlantısının aktifliği sona erer ve Yönlendirilen Katılımcı tarafından kullanılması için herhangi bir Puan verilmeyecektir.
 7. Katılımcı, herhangi bir sebep göstermeksizin, imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde uygun bir beyanda bulunarak, Yönlendirme Programına katılmak için sözleşmeden cayabilir.
 8. Yönlendirme Programına katılımın bir parçası olarak, her Katılımcı, diğer kişilere kendi seçtikleri şekilde, ancak genel olarak geçerli yasa hükümlerine ve görgü kurallarına uygun olarak Referans Bağlantısı sağlar.
 9. Katılımcının Yönlendirme Programında Puanları alabilmesi için, Yönlendirilen Katılımcının Nakit Geri Ödeme Programına katılması ve doğrudan Katılımcı tarafından sağlanan aktif Yönlendirme Bağlantısı aracılığı ile, ona bu Hizmet Koşullarına uygun olarak Cashback Puanları sağlayacak bir Satın Alma işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 10. Yönlendirilen Müşteri, Yönlendirme Bağlantısını kullanmak için bu Hizmet Koşullarını ve doğrudan Picodi'de sunulan bilgileri okumalıdır.
 11. Katılımcı, geçerli yasal düzene, iyi iş kurallarına, bu Hizmet Koşullarının hükümlerine uygun olarak Yönlendirme Programına katılmakla ve Programa katılırken kullanılan içeriğin tüm haklarına sahip olmakla yükümlüdür.
 12. Programa ilişkin bilgiler, Katılımcılara Picodi içindeki mesajlar yoluyla veya Katılımcı'nın Hesapta belirttiği e-posta adresine e-posta yoluyla iletilecektir.
 13. Haksız rekabet veya haksız piyasa uygulaması oluşturan yanıltıcı eylemlerde bulunmak yasaktır, ve özellikle;

VIII. ŞİKAYETLER VE MAHKEME DIŞI ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 1. Programla ilgili şikayetler Organizatöre yazılı olarak : Kraków (31-701), 12 Przemysłowa Street, e-posta ile cashback@picodi.com adresine veya Picodi'de bulunan iletişim formu kullanılarak gönderilmelidir.
 2. Şikayet şunları içermelidir: tam isim, şikayette bulunan kuruluşun adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, ayrıca şikayetin doğru açıklaması ve nedeni.
 3. Organizatör şikayeti, alındığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde derhal değerlendirecektir.
 4. Organizatör, şikayetin işleme koyulduğunu şikayet sahibine yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak veya şikayette belirtilen adrese e-posta ile bildirecektir.

Bu uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve prosedürlerine nasıl erişileceğine ilişkin bilgiler genellikle ulusal tüketici koruma makamlarının web sitelerinde bulunabilir.

IX. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Organizatör, Katılımcıların kişisel verilerini yürürlükteki yasalara ve Gizlilik Politikasına uygun olarak işler.

X. NİHAİ HÜKÜMLER

 1. Program ile ilgili bilgiler, Katılımcılara picodi.com adresinden mesaj yoluyla iletilecek veya Katılımcı'nın Hesapta belirttiği e-posta adresine e-posta yoluyla yazışma adresine gönderilecektir.
 2. Hizmet Koşullarında değişiklik yapılması durumunda, Katılımcı, değişikliklerin özetini ve yürürlük tarihini içeren Web Sitesindeki bilgiler aracılığıyla herhangi bir değişiklikten haberdar edilecektir. Bu tür değişikliklerin yürürlüğe girme tarihi, yayınlandıkları tarihten itibaren 14 günden az olmayacaktır. Katılımcı, Hizmet Koşulları'nın yeni içeriğini kabul etmezse, bu durumu Hizmet Koşulları'ndaki değişikliği bildirdiği tarihten itibaren 14 gün içinde Organizatöre bildirmekle yükümlüdür. Organizatörün Hizmet Koşullarının yeni içeriğini kabul etmediğinin bildirilmesi, Program katılım sözleşmesinin feshedilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu durumda Katılımcı puanlarını nakde çevirmek ve Sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 14 gün içinde Hizmet Şartları Bölüm V.V uyarınca ödeme yapmakla yükümlüdür. Katılımcı, Puanları nakde çevirmez ve bir önceki cümlede belirtilen süre içinde ödemezse, kullanılmayan Puanlar silinir - geri yükleme seçeneği olmaksızın kaybedilir.
 3. Organizatörün belirli bir ülke için Programı, özellikle Uygulama, Eklenti, diğer yazılım veya altyapı dahil olmak üzere diğer ürünlerinde de kullanma olanağı sağlaması durumunda, Hizmet Koşullarındaki değişiklikler hakkındaki bilgiler, ayrıca bu ürünler içinde veya aracılığıyla iletilir.
 4. Kanunların emredici hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, bu Hizmet Şartlarından doğan her türlü ihtilafın çözümünde uygulanacak kanun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıdır.
 5. Katılımcının mutat meskeninin bulunduğu ülkenin kanunlarının emredici hükümlerinin veya Tüketici için geçerli olan diğer hükümlerin Tüketici için Birleşik Arap Emirlikleri kanunu ve işbu Şartların hükümlerinden daha uygun koşullar sağlaması durumunda, Hizmet, Tüketici için daha uygun olan hükümler uygulanır.
 6. Kanunların emredici hükümleri aksini belirtmedikçe, Organizatör ile Katılımcı arasında doğan ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkili mahkemeler tarafından çözülecektir.

Picodi.com S.A.

12 Przemysłowa Caddesi

31-701 Krakow

e-mail: cashback@picodi.com

,

Tüketici(leri)n tam ismi:

Tüketici(leri)n adresi

Cayma Formu

(sadece sözleşmeden çekilmek isterseniz doldurulacak ve iade edilecektirt)


Krakow merkezli Picodi S.A. tarafından gerçekleştirilen Cashback Programına katılım sözleşmesinden işbu belge ile cayıyorum.

Anlaşma Tarihi:

......................................................................................................................................................................

Saygılarımla

.....................................