En son kaça olur?Picodi.com araştırmalar ve raporlar

Halk Kütüphaneleri: Kitaplara Ulaşım Nerede En Kolay?

Picodi24 Mayıs 2022

Halk kütüphaneleri sadece literatüre ve bilgiye erişim sağlamakla kalmıyor. Amerikan Kütüphane Derneği’ne (American Library Association) göre, halk kütüphaneleri aynı zamanda yerel toplumu inşa etmede ve bütünleştirmede önemli bir rol oynuyor ve bölge sakinlerine buluşacakları ve kültürel etkinlikler düzenleyebilecekleri bir yer sağlıyor.

Picodi.com analitik ekibi, dünyadaki hangi başkentlerin ve büyük şehirlerin halk kütüphanelerine en kolay erişime sahip olduğunu bulmaya karar verdi.

Bu çalışmada, şehir yetkilileri tarafından yönetilen kütüphaneler ile şehir sınırları içinde yer alan bölgesel ve ulusal kütüphaneleri dikkate aldık. Karşılaştırmada 10.000 kişi başına düşen kütüphane sayısı temel alındı.

Avrupa Ülkelerinde Kütüphane Mevcudiyet Durumu

Halk kütüphaneleri genellikle kitaplara ücretsiz olarak erişim sağlamaktadır.

Araştırmaya dahil edilen 39 Avrupa kentinde halk kütüphanelerine en kolay ulaşım Brüksel’de ortaya çıktı. Orada 10.000 kişi başına 1 kütüphane bulunmakta. Karşılaştırma için, Almanya’nın başkentinde 10.000 kişiye düşen kütüphane sayısı sadece 0,25. Atina’da ise 0,09.

AVRUPA'DA HALK KÜTÜPHANELERİNİN MEVCUDİYET DURUMU

İstanbul bu sıralamada son sırada yer aldı: 10.000 kişiye sadece 0,03 kütüphane düşmekte. İstanbul’da toplam 52 halk kütüphanesi bulunmakta. TÜİK verilerine göre İstanbul nüfusu 16 milyona dayanmış durumda (15.840.900). Zürih ve Sofya’da da durum bundan daha iyi değil – 10.000 kişi başına 0,05 kütüphane.

Metodoloji ve Veri Kaynakları

Araştırma, münferit şehirlerin idari sınırları içinde yer alan belediye, bölge ve ulusal halk kütüphanelerini içermektedir. Üniversite, özel ve uzman kütüphaneler dahil edilmemiştir.

Veriler, bireysel kütüphanelerin resmi web sitelerinden, halk kütüphaneleri ağlarından ve bu kurumlar hakkında istatistiksel veri toplayan veya denetleyen yerel makamlardan gelmektedir.

Nüfus ile ilgili bilgiler resmi kaynaklardan alınmıştır: yerel öz yönetim organları veya istatistik ofisleri tarafından sağlanan nüfus sayımları veya tahminlerden elde edilen veriler.

Kaynak listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu Kullanımı

Raporda sunulan infografikler ve istatistiksel veriler, bu alt sayfaya bir bağlantı ile çalışmanın yazarını (Picodi.com) belirterek hem ticari hem de ticari olmayan amaçlar için ücretsiz olarak kullanılabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: search@picodi.com.