Picodi: всі знижки на одному сайті!Кешбек, акції та промокоди для всіх популярних магазинів та брендів в Україні.

Terms

PICODI.COM УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Умови визначають принципи надання послуг компанією Picodi.com S.A., що знаходиться у Кракові.
 2. Послуги, які надає Picodi.com S.A., та доступні функціональні можливості можуть відрізнятися у різних країнах. Інформацію про послуги, функції, програмне забезпечення чи іншу інфраструктуру, які надає Постачальник в інших країнах, можна знайти на сайті.
 3. Якщо певна Послуга, функціональність, програмне забезпечення чи інша інфраструктура, які надає Постачальник, недоступні у певній країні, положення, що стосуються їх у цих Умовах надання послуг, не застосовуються до Користувачів з цієї країни.
 4. Для спрощення цього документа, всюди, де Умови обслуговування є загальними для всіх продуктів та Послуг, які надає Постачальник, включаючи Сайт, Додаток, Плагін, інше програмне забезпечення чи іншу інфраструктуру, а також Послуги чи функції, що надаються у них — разом вони будуть називатися "Picodi".
 5. Зв'язатися з Постачальником послуг можна через контактну форму, яка знаходиться на Сайті, та через інші канали зв'язку, що вказані безпосередньо на Сайті.
 6. Ці Умови надання послуг постійно й вільно надаються Постачальником на Сайті таким чином, щоб Користувачі могли отримувати, відтворювати та записувати їх вміст шляхом друкування або зберігання на запам'ятовуючому пристрої в будь-який час за допомогою комп'ютерної системи Користувача. У випадку, якщо в даній країні Постачальник надає інше програмне забезпечення чи інфраструктуру, відмінну від Сайту, ці Умови також можуть бути доступні в таких місцях.
 7. Якщо не зазначено інше, всі права на Picodi, включаючи Послуги, функціональні можливості чи їх частини, які надає Постачальник, включаючи майнові авторські права, права інтелектуальної власності на його ім'я, доменне ім'я, веб-сайт, програмне забезпечення чи іншу інфраструктуру, а також на форми, логотипи та інший вміст, розміщений Постачальником, належать Постачальнику, і використання може здійснюватися лише в порядку, вказаному в Умовах обслуговування та загальновживаному законодавстві.
 8. Ви не можете копіювати, відтворювати, змінювати чи поширювати будь-яку частину Picodi, Сервісу, функціональних можливостей чи їх елементів або частин без попередньої письмової згоди Постачальника послуг, за винятком випадків, які прямо дозволяють чинне законодавство та Умови надання послуг. Постачальник послуг може вживати заходи, включаючи судові розгляди, для захисту своїх інтересів та інтересів Користувачів.
 9. Постачальник послуг може публікувати або іншим чином надавати на Picodi, зокрема на веб-сайті, у програмному забезпеченні, інфраструктурі, Послугах чи функціях рекламний контент, що стосується пропонованих Послуг, а також товарів та послуг третіх осіб у формах, що використовуються в Інтернеті. Використання таких пропозицій або послуг не є частиною Picodi, Послуг чи функцій, і їх умови визначаються відповідними третіми сторонами.
 10. Умови надання інших послуг, а також програм або кампаній, що організуються або надаються Постачальником послуг, можуть бути зазначені в додаткових правилах та положеннях, включаючи документи, які є додатками до цих Умов надання послуг.

II. ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, які використовуються в цьому документі, мають такі значення:

Постачальник послуг - Picodi.com S.A., з юридичною адресою в Кракові (31-701), вул. Пшемислова, 12, внесено до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Кракова-Середмістя у Кракові, 11-й торговий відділ Національного судового реєстру під KRS: 0000551741, розмір статутного капіталу: 157 089,00 злотих (оплачено повністю), NIP: 6762464586, REGON: 122849330;

Сайт/сайт - веб-сайт, доступний на домені picodi.com, що належить та керується Постачальником послуг, де Користувачі можуть використовувати Послуги та функціональні можливості, які пропонує Постачальник послуг;

Додаток/Мобільний додаток - програмне забезпечення, розроблене Постачальником послуг та надане Користувачам через операторів або постачальників магазинів мобільних додатків та аналогічного програмного забезпечення, призначене для встановлення на мобільний пристрій, за допомогою якого Користувачі можуть використовувати Послуги, які пропонує Постачальник послуг;

Picodi Plugin / Плагін - програмне забезпечення, створене Постачальником послуг та надане Користувачеві через вказані Користувачем веб-браузери, призначене для встановлення Користувачем;

Користувач - фізична особа, яка вчиняє дії способом, не пов'язаним безпосередньо з його економічною чи професійною діяльністю, яку може використовувати Picodi;

Послуги - послуги, що надаються Постачальником послуг Користувачам в електронному вигляді;

Коди знижок - послідовність цифр, літер або інших знаків, що дає право Користувачеві брати участь у рекламних, знижкових або інших акціях, що організовуються третіми особами та на зазначених ними умовах;

Обліковий запис - частина Сайту, Програми або іншого виду програмного забезпечення або інфраструктури, що надається Постачальником послуг конкретному Користувачеві, відповідно до інформації, наданої на Сайті, за допомогою якої Користувач може виконувати певні дії в Picodi;

Договір - Угода про надання Послуг;

Умови надання послуг - Цей документ.

III. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ PICODI

 1. Використання Picodi може відбуватися лише за правилами та в рамках, зазначених в Умовах надання послуг, а також відповідно до положень загальновживаного законодавства.
 2. Мінімальні технічні вимоги до використання Сайту:
 1. Мінімальні технічні вимоги до використання Додатки:
 1. Для того, щоб використовувати Додаток, Користувач повинен:
 1. Крім того, для використання певних Послуг або функціональних можливостей Мобільного додатка може знадобитися увімкнення служб позиціонування на мобільному пристрої, що використовується, і надання Додатку доступу до таких служб.
 2. Мінімальні технічні вимоги для використання Користувачем Плагіна та його функціональних можливостей включають:
 1. пристрій, підключений до Інтернету,
 2. доступ до браузера, для якого доступний Плагін - відповідно до інформації, наданої Постачальником послуг, у тому числі на Сайті.
 1. Щоб використовувати Плагін, Користувач завантажує та встановлює Плагін, дотримуючись вказівок Постачальника послуг.
 2. Додаткові вимоги до використання продуктів, відмінних від зазначених вище, включаючи інше програмне забезпечення, що надається Постачальником послуг, іншу інфраструктуру, а також Послуги або функціональні можливості, що надаються в них, можуть бути вказані на Сайті або безпосередньо в такому продукті.
 3. У разі використання Користувачем Програми, Плагіна або іншого програмного забезпечення або аналогічної інфраструктури, якщо прямо не зазначено інше, положення цих Умов обслуговування також є умовами використання. Якщо інше прямо не зазначено, Угода про використання Програми, Плагіна, іншого програмного забезпечення або аналогічної інфраструктури укладається на невизначений термін і припиняється при видаленні з пристрою, програмного забезпечення або браузера Користувача. Користувач може в будь-який час припинити використання Програми, Плагіна, іншого програмного забезпечення або аналогічної інфраструктури, що надається Постачальником послуг, видаливши його з пристрою, браузера або програмного забезпечення Користувача стандартним способом для конкретної версії системи або програмного забезпечення, що використовується.
 4. Під час завантаження Користувачем програми, плагіна, іншого програмного забезпечення або аналогічної інфраструктури Постачальник послуг надає Користувачеві ліцензію на їх використання. Ліцензія є невиключною, непередаваною та територіально необмеженою. Ліцензія безкоштовна. Ліцензія надається на невизначений термін, але не більше терміну використання Програми, Плагіна, іншого програмного забезпечення або аналогічної інфраструктури в рамках конкретного пристрою, програмного забезпечення або браузера. Ліцензія дає право Користувачеві використовувати їх у рамках пристроїв, програмного забезпечення або браузера Користувача без права субліцензування у таких областях експлуатації:
 1. Для конкретного продукту або Послуги Постачальник послуг може передбачати окремі правила ліцензування. Якщо для конкретного продукту Постачальник послуг не передбачив окремих правил, то застосовуються положення цих Умов надання послуг.
 2. Якщо Користувач порушує умови ліцензії, зазначені вище, Постачальник послуг має право розірвати Угоду після неефективного повідомлення про припинення порушень.
 3. Постачальник послуг заявляє, що використання послуг, що надаються в електронному вигляді, може бути пов'язане з ризиком кожного користувача Інтернету, який може призвести до встановлення шкідливих програм в ІКТ-систему або на пристрій Користувача, а також до отримання та зміни його даних неуповноваженими особами . Щоб уникнути ризику вищезгаданих загроз, Користувач повинен використовувати відповідні технічні засоби для мінімізації їх виникнення, зокрема антивірусне та міжмережеве програмне забезпечення.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 1. Користувачеві забороняється використовувати Picodi, Послуги або функціональні можливості способом, що порушує закон, пристойності, особисті інтереси третіх осіб або законні інтереси Постачальника послуг, зокрема, надавати незаконний контент.
 2. Від користувача вимагається:
 1. використовувати Picodi відповідно до законодавства, норм моралі та положень Умов надання послуг, з повагою до особистих прав та інтелектуальної власності третіх осіб,
 2. вводити в Picodi і використовувати фактично правильні дані і негайно повідомляти Постачальнику послуг про будь-які зміни в наданих даних,
 3. не використовувати пристрої, програмне забезпечення або методи, які можуть перешкодити роботі Picodi,
 4. не надавати незаконний контент,
 1. Користувач не може провадити діяльність, спрямовану на перевантаження поштових скриньок інших Користувачів або Постачальника послуг, зокрема, не допускається надсилання рекламних повідомлень.
 2. Користувач має право відмовитися від Договору (надання Послуг), укладеного з Постачальником послуг протягом 14 днів без вказівки причин.
 3. Щоб укластися у встановлений термін, достатньо надіслати заяву заздалегідь.
 4. Строк виходу з Угоди відраховується з дня її укладання.
 5. Зразок заяви про розірвання договору вказано у Додатку 1 до цих Умов надання послуг, але Користувач не зобов'язаний його використати.
 6. Користувач має, серед іншого, такі можливості використовувати позасудові процедури розгляду скарг та претензій:
 1. вони мають право звернутися до таких установ, як: Європейські центри захисту прав споживачів, неурядові організації споживачів та інші установи захисту прав споживачів, щоб полюбовно завершити суперечку між Користувачем та Постачальником послуг;
 2. вони також можуть подати скаргу через онлайн-платформу EU ODR, доступну за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Інформацію про те, як отримати доступ до таких процедур вирішення спорів, зазвичай можна знайти на сайтах національних органів захисту прав споживачів.

V. ПОСЛУГИ

 1. Послуги, що надаються Постачальником послуг на Сайті, можуть відрізнятись від Послуг та функціональних можливостей, що надаються в рамках Додатка, Плагіна або іншого програмного забезпечення чи інфраструктури, що надаються Постачальником послуг.
 2. Додаткові послуги, що надаються на Picodi, також можуть регулюватися окремими правилами та положеннями.
 3. Відповідно до розділу 4 стандартний обсяг послуг, що надаються через Picodi, включає:
 1. Обмін інформацією та іншим контентом, включаючи рекламну інформацію, з третіми особами,
 2. використання промокоду,
 3. можливість публікації та подання думок,
 4. використання інтерактивної форми, що використовується для зв'язку з Постачальником послуг,
 5. обслуговування Рахунку,
 6. відправку Розсилки новин,
 7. відображення повідомлень для Користувачів, зокрема push-повідомлень.
 1. Крім того, Постачальнику послуг в окремих країнах дозволяється надавати інші Послуги та функціональні можливості, а також робити їх доступними в рамках Програм, Плагінів, іншого програмного забезпечення або інфраструктури. Інформація про доступні послуги, функціональні можливості або конкретні продукти, доступні на певних ринках (країнах), щоразу вказуватиметься на Сайті.
 2. Обсяг конкретних послуг та функціональних можливостей кожного разу вказуватиметься в Picodi.
 3. Постачальник послуг у Picodi може надавати інформацію та контент на свій розсуд, включаючи інформацію про поточні акції за участю сторонніх продавців товарів чи послуг, які пропонують знижки на товари або послуги, які вони пропонують у певний час.
 4. Постачальник послуг, у порядку, зазначеному у вищезгаданому підрозділі, може також надавати Користувачам такі Промокоди, які дозволять їм знизити ціну на продукти або послуги, які пропонуються третіми особами, а також відображення та копіювання Промокоду.
 5. Угода про надання Послуги, яка передбачає перегляд інформації про вигідні пропозиції та Промокоди, укладається на певний термін і припиняється в момент закриття Користувачем Сайту, Програми, Плагіна або іншого програмного забезпечення або аналогічної інфраструктури - відповідним для цього способом.
 6. Користувач може розміщувати та представляти в Picodi індивідуальні та суб'єктивні думки, що стосуються, наприклад, Послуг Picodi або поданої в них інформації. Угода про надання Послуги з розміщення та подання думок укладається на обмежений термін та припиняється при видаленні з Picodi.
 7. Додаючи свою думку, Користувач заявляє та гарантує, що йому належать усі права на цей контент, особливо авторські права. Розміщуючи такий вислів, Користувач дає згоду на його вільне використання та публікацію Постачальником послуг у Picodi та інших каналах Постачальника послуг, а також створення творів у сенсі відповідних положень загальновживаного законодавства.
 8. Зміст висновку має відповідати чинному законодавству та передовій практиці.
 9. Користувач може надсилати повідомлення постачальнику послуг, використовуючи відповідну контактну форму. Договір на надання Послуги, що включає надання інтерактивної форми, що дозволяє Користувачам зв'язатися з Постачальником послуги, укладається на певний термін та припиняється з моменту отримання відповіді від Постачальника послуги.
 10. Послуга "Обліковий запис" доступна після реєстрації. Реєстрація відбувається шляхом заповнення та прийняття реєстраційної форми, наданої у Picodi.
 11. Користувач може зареєструвати (створити) обліковий запис, а користувач, який має його, може також увійти в обліковий запис Picodi з облікового запису користувача в Facebook.com і облікового запису Google (Google.com).
 12. Користувач, який реєструється та входить до системи за допомогою облікового запису, який він має у соціальній мережі Facebook.com або облікового запису Google (Google.com), робить загальнодоступним своє ім'я у Picodi разом із фотографією, завантаженою з Facebook або Google. Ці дані можуть зберігатись на Сайті.
 13. Договір на надання Послуги, що включає ведення Аккаунта в Picodi, укладається на невизначений термін і припиняється після надсилання Користувачем запиту на видалення Акаунту або видалення його за власним бажанням (якщо Постачальник Послуги надає таку можливість у конкретному продукті).
 14. Якщо в конкретній країні Постачальник послуг дозволяє реєстрацію та ведення Облікового запису в різних продуктах, що надаються Постачальником послуг (Сайт, Додаток, Плагін, інше програмне забезпечення або інфраструктура), якщо інше не зазначено в цьому продукті, Користувач може бути зареєстрований лише один раз у Picodi , що означає, що той самий Користувач може мати лише один Обліковий запис; однак, якщо прямо не вказано інше для Облікового запису в одному продукті, Користувач може увійти до іншого продукту Picodi - це той самий загальний Обліковий запис для всіх продуктів Picodi.
 15. Ви не маєте права передавати свій Обліковий запис третім особам.
 16. Користувач дає згоду на поширення свого зображення, завантаженого в рамках облікового запису.
 17. Користувач погоджується з тим, що Постачальник послуг може використовувати його зображення, розміщене ним в Акаунті, і зробити його загальнодоступним для цілей та забезпечення функціональності Акаунта та Picodi.
 18. Учасник дає таку згоду безоплатно.
 19. Для того, щоб скористатися Акаунтом, Учаснику може бути запропоновано додатково активувати свій Акаунт, використовуючи вказану адресу електронної пошти.
 20. Обліковий запис містить дані Учасника, вказані ним під час реєстрації. У разі зміни даних в обліковому записі, Учасник повинен негайно оновити їх за допомогою інструментів, доступних в обліковому записі.
 21. Користувач може отримувати комерційну інформацію від Постачальника послуг у вигляді повідомлень, що надсилаються на вказану Користувачем адресу електронної пошти (послуга Newsletter). Для цього необхідно ввести діючу адресу електронної пошти або активувати відповідне поле в Picodi. Користувач може будь-коли відкликати свою згоду отримання комерційної інформації. Договір на надання послуги "Розсилка" укладається на невизначений термін і припиняється після надсилання Користувачем запиту на видалення своєї адреси електронної пошти з послуги "Підписка на розсилку" або при скасуванні підписки з використанням посилання, яке міститься в повідомленні, надісланому в рамках послуги "Розсилання".
 22. Постачальник послуг також може відображати повідомлення, в тому числі push-повідомлення, Користувачам Picodi. Push-повідомлення відображаються лише тим Користувачам, які дали на це згоду, прийнявши відповідну підказку в Picodi або вибравши відповідні опції в налаштуваннях свого пристрою або браузера.

VI. СКАРГИ

 1. Користувач може подавати скарги на Послуги, що надаються в Picodi, зокрема, на їхнє невиконання або неналежне виконання.
 2. Скарги можуть бути подані письмово, у формі рекомендованого листа, за наступною адресою: Picodi.com S.A. 12 Przemysłowa Street, 31-701 Kraków, або надіславши електронного листа за наступною адресою: support@picodi.com.
 3. Скарга повинна містити ім'я заявника (повне ім'я або назва компанії, адреса проживання або зареєстрованого офісу, адреса електронної пошти) та опис події, яка стала підставою для скарги.
 4. Постачальник послуг зобов'язується розглянути кожну скаргу протягом 30 днів, а якщо це неможливо, то протягом цього терміну повідомити Користувача, коли скаргу буде розглянуто. У разі виявлення недоліків у скарзі Постачальник послуг зателефонує Користувачеві, щоб доповнити її в необхідному обсязі протягом 7 днів з моменту отримання дзвінка Користувачем.

VII. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Принципи захисту персональних даних визначено в Політика конфіденційності.

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Джерелом зобов'язань Постачальника послуг є ці Умови надання послуг та обов'язкові положення закону.
 2. Постачальник послуг не є організатором, співорганізатором або виконавцем рекламних, знижкових та інших кампаній, організованих третіми особами.
 3. За їх функціонування, правила та використання окремих рекламних, знижкових та інших кампаній несуть відповідальність треті особи, які їх організовують.
 4. Постачальник послуг надає в Picodi інформацію про рекламні, знижкові та інші акції, підготовлені та надані третіми особами, які організують та відповідають за них.
 5. Умови надання послуг доступні російською мовою.
 6. Якщо інше не передбачено обов'язковими положеннями закону, правом, яке застосовується до вирішення будь-яких суперечок, що виникають у зв'язку з цими Умовами надання послуг, є право України.
 7. У випадку, якщо обов'язкові положення законодавства країни постійного проживання Учасника або інші положення, які застосовуються до Споживача, передбачають більш сприятливі умови для Споживача, ніж положення законодавства України та положення цих Умов надання послуг, застосовуються більш сприятливі положення для Споживача.
 8. Якщо обов'язкові положення закону не передбачають іншого, будь-які суперечки, що виникають між Постачальником послуг та Учасником, підлягають вирішенню у компетентних судах України.
 9. У питаннях, які не врегульовані цими Умовами надання послуг, застосовуються положення зазвичай чинного законодавства.
 10. Зміст цих Умов надання послуг може бути змінено. Будь-які зміни будуть доведені до відома кожного Користувача шляхом надання інформації, зокрема, через Сайт, що містить короткий опис змін та дату набуття ними чинності. Дата набрання чинності такими змінами не може бути менше 14 днів з моменту їх оголошення.
 11. Якщо Користувач облікового запису не приймає новий зміст Умов надання послуг, він зобов'язаний повідомити про це Постачальника послуг протягом 14 днів з дати повідомлення про зміну Умов надання послуг, надіславши відповідну інформацію на адресу електронної пошти Постачальника послуг. Відсутність схвалення спричиняє розірвання Угоди.

Додаток до угоди:Угода користувача Cashback