Toate reducerile și cashback într-un singur loc!Cashback, cupoane și coduri promoționale pentru cele mai bune magazine din România.

Termeni si Condiții - Cashback

ANEXĂ LA CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PICODI

TERMENII DE SERVICIU AI PROGRAMULUI DE CASHBACK

I. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Acești Termeni de utilizare conțin regulile de funcționare și condițiile de participare la programul CASHBACK (denumit în continuare "Programul"/"Programul Cashback"), organizat de Picodi.com S.A., cu sediul social în Cracovia (31-701), strada Przemysłowa, nr. 12, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național al Tribunalelor ținut de Tribunalul Districtual pentru Cracovia-Śródmieście din Cracovia, Secția a 11-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor Judecătorești sub KRS: 0000551741, valoarea capitalului social: 157 089,00 PLN (achitat integral), NIP: 6762464586, REGON: 122849330; e-mail: cashback@picodi.com (denumit în continuare "Organizatorul").
 2. În ceea ce privește toate aspectele care nu sunt acoperite de Termenii de utilizare, se aplică în mod corespunzător Regulile și regulamentele Picodi disponibile pe site. În cazul în care, pentru o anumită țară, Organizatorul pune la dispoziție alte produse care permit utilizarea Programului, incluzând în special produse precum Aplicația, Plugin-ul, alte programe sau infrastructura, acești Termeni de utilizare pot fi, de asemenea, disponibili în acele locații.
 3. Participarea la program este voluntară.
 4. Programul este destinat exclusiv persoanelor care nu sunt persoane juridice. Programul nu se adresează antreprenorilor.
 5. Programul permite Participanților săi să câștige un anumit număr de Puncte Cashback pentru a comanda un produs sau un serviciu de la Partenerul specificat în Promoția Cashback (denumit în continuare "Achiziție"), care poate fi apoi schimbat în numerar în conformitate cu regulile stabilite în acești Termeni de utilizare.
 6. În cazul în care este indicat în Picodi, Organizatorul poate acorda, de asemenea, Punctele Cashback pentru alte activități ale Participanților în afara achiziției, inclusiv pentru efectuarea acțiunilor indicate atât în Picodi, cât și cu Partenerii sau în altă parte. În acest caz, condițiile de dobândire a Punctelor vor fi indicate direct în Picodi și, în măsura în care nu sunt indicate în Picodi, acești Termeni de serviciu și regulile stabilite pentru dobândirea Punctelor pentru Achiziții se vor aplica la dobândirea Punctelor pentru o astfel de activitate (alta decât Achiziția).
 7. Caracterul public al internetului și utilizarea serviciilor furnizate prin mijloace electronice pot implica riscul ca persoane neautorizate să obțină și să modifice datele participanților; prin urmare, participanții ar trebui să ia măsurile tehnice adecvate pentru a reduce la minimum riscurile menționate anterior, în special utilizarea unui antivirus și a unui software destinat să protejeze identitatea persoanelor care utilizează internetul.

II. DEFINIȚII

Termenii cu majuscule au înțelesurile date în Termenii de utilizare Picodi, în timp ce termenii definiți mai jos au următoarele semnificații:

Termenii de utilizare - acest document;

Website/Site - website-ul disponibil la domeniul picodi.com, al cărui proprietar și controlor este Organizatorul, la care Participantul are acces la Programul Cashback;

Picodi - termenul colectiv pentru furnizarea de către Organizator a Site-ului, Aplicației, Plugin-ului și a altor programe sau infrastructuri; dacă într-o anumită țară Furnizorul vă permite să participați la Programul Cashback utilizând un astfel de software - așa cum este indicat pe Site și într-un astfel de produs. În cazul în care un produs nu este disponibil de la Organizator în țara Participantului, referirile la acel produs nu se aplică Participantului respectiv;

Participant - utilizatorul Picodi major de vârstă și cu capacitate juridică deplină, care participă la Programul Cashback în conformitate cu acești Termeni de utilizare;

Consumator - Participantul care este un consumator în sensul dispozițiilor relevante ale legislației aplicabile în mod obișnuit;

Puncte/Puncte de cashback - puncte primite de Participant în cadrul Programului. Punctele pot fi, de asemenea, marcate cu moneda Participantului;

Partener/Partenerul Organizatorului - o entitate sau o persoană specificată în Picodi, fiind o afacere independentă de Organizator, cu care Achiziția îi dă dreptul Participantului să primească Punctele Cashback, conform regulilor specificate în prezentul document;

Promoție/Promoție Cashback - un conținut promoțional sau similar prezentat în Picodi, care oferă informații despre opțiunea Participantului de a primi Puncte Cashback în schimbul achiziționării de către Participant a anumitor bunuri sau servicii direct de la Partenerul indicat într-o astfel de Promoție;

Program de recomandare/Recomandare - o campanie promoțională în cadrul Cashback prin care Participantul Cashback poate primi puncte suplimentare pentru anumite acțiuni în cadrul Programului.

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROGRAM, CONT CASHBACK

 1. Participarea la Program este gratuită pentru Participant și este posibilă cu condiția ca sistemul TIC utilizat de Participant să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:
 1. Dacă utilizați Programul de pe Site:
 1. Dacă utilizați Programul în alte produse puse la dispoziție de către Organizator, cum ar fi o aplicație, un plugin sau alt tip de software sau infrastructură (în cazul în care astfel de produse sunt disponibile în țara dumneavoastră):
 1. Participantul la program poate fi o persoană fizică care îndeplinește toate condițiile următoare:
 1. să aibă cel puțin 18 ani și capacitate juridică deplină,
 2. statutul de consumator,
 3. nu există obstacole juridice sau de fapt în calea participării lor la program.
 1. Participantul la Program nu poate fi angajat sau coleg al Organizatorului, precum și angajați sau colegi ai entităților care sunt parte în contractele de drept civil încheiate cu Organizatorul, sau angajați sau colegi ai entităților dependente de Organizator, precum și persoanele apropiate persoanelor menționate mai sus, care sunt considerate soți, ascendenți, descendenți, frați, rude până la gradul al doilea, persoane aflate în relații de adopție sau soții acestora.
 2. Pentru a participa la Program, Participantul trebuie să își înregistreze Contul la Picodi și să citească acești Termeni și condiții de utilizare.
 3. Același Participant poate participa la Program doar o singură dată, ceea ce înseamnă că același Participant poate avea doar 1 (un) Cont Picodi în care vor fi creditate Punctele Cashback. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Picodi pentru o anumită țară în care Organizatorul pune la dispoziție produsele sale, Participantul care a înregistrat Contul de Cashback folosind Site-ul sau un alt produs Picodi se poate conecta la Contul său pe un alt produs Picodi folosind aceleași detalii de conectare.
 4. Cu excepția cazului în care se indică altfel, Participantul se înscrie în Program atunci când își înregistrează cu succes Contul la Picodi.
 5. Fiecare participant este obligat în special să:
 1. să nu furnizeze sau să transmită conținuturi interzise prin lege, de exemplu, conținuturi care promovează violența, defăimează pe cineva sau încalcă drepturile personale și alte drepturi ale unor terțe părți,
 2. să utilizeze Contul, Picodi și Programul în sine sau orice element al acestora într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestora, în special prin utilizarea de software sau dispozitive specifice,
 3. să utilizeze Contul, Picodi și Programul în sine sau orice element al acestora în conformitate cu legile aplicabile, cu prevederile Termenilor de utilizare și cu regulile generale de utilizare a internetului.

IV. ACHIZIȚIONAREA DE PUNCTE CASHBACK

 1. În cadrul Programului Cashback, Participantul poate câștiga Puncte pentru a face Achiziții de bunuri sau servicii indicate în Promoția Cashback de către Partenerii Organizatorului. Dacă este indicat astfel în Picodi, Organizatorul poate acorda, de asemenea, Punctele Cashback pentru alte activități ale Participanților decât Achiziția, în conformitate cu secțiunea I(6) din Termenii de utilizare. În acest caz, informațiile despre astfel de activități pot fi, de asemenea, indicate în Promoțiile Cashback sau în altă parte în Picodi.
 2. Sub rezerva subsecțiunii 1 de mai sus și a altor prevederi ale acestor Termeni de utilizare, numai achiziționarea de produse sau servicii specificate în promoțiile active prezentate în Picodi va da dreptul Participantului de a obține Puncte. Durata unei Promoții Cashback specifice este definită de fiecare dată în Promoția în sine.
 3. Informații privind numărul de puncte pe care Participantul le poate primi pentru efectuarea achiziției specificate în Promoția Cashback sunt oferite în descrierea fiecărei Promoții. Informațiile privind numărul de puncte pot fi prezentate, în special, ca un procent din valoarea prețului de achiziție sau ca un număr fix de puncte acordate pentru finalizarea achiziției, sub rezerva, cu toate acestea, a altor prevederi ale prezentelor condiții de utilizare.
 4. Pentru a primi astfel de puncte, participantul:
 1. trebuie să se conecteze la contul lor Picodi,
 2. alege promoția Cashback activă care îi interesează din lista prezentată în Picodi,
 3. merge direct pe site-ul partenerului prin intermediul link-ului plasat în și redirecționarea de la Promoția Cashback către site-ul partenerului,
 4. achiziționează direct de la Partener produsul sau serviciul indicat în Promoția Cashback.
 1. Regulile de achiziționare a bunurilor sau serviciilor specificate în promoție de la un anumit partener sunt definite de fiecare dată de către partenerul respectiv.
 2. Atunci când face achiziția de la partener, participantul încheie un acord privind o astfel de achiziție direct cu partenerul respectiv. Organizatorul nu este parte la o astfel de relație, în special nu este un vânzător de bunuri sau o entitate care prestează servicii comandate de către Participant.
 3. Atunci când efectuează Achiziția, Participantul este obligat să citească termenii de serviciu ai Partenerului direct de pe site-ul web al Partenerului, în special cu termenii generali de serviciu, regulile și regulamentele sau documente similare ale Partenerului.
 4. Cu excepția cazului în care Partenerul sau Organizatorul declară altfel, utilizarea Programului în cadrul unui anumit achiziție de la Partener nu se cumulează cu reduceri, promoții, programe de fidelizare sau acțiuni similare organizate de alte entități decât Organizatorul, inclusiv de Partenerul însuși.
 5. Pentru ca Punctele să fie creditate corect, Participantul trebuie să respecte și următoarele condiții tehnice, legate de necesitatea de a asocia o anumită Achiziție a Participantului cu Achiziția din cadrul Programului efectuată în conformitate cu Promoția. Participantul trebuie de fiecare dată:
 1. Păstrați modulele cookie și JavaScript activate pe dispozitivul utilizat în cadrul programului;
 2. Mergeți pe site-ul partenerului, unde vor efectua achiziția exclusiv prin intermediul linkului care redirecționează către acest site - disponibil în cadrul promoției Cashback;
 3. Să nu utilizeze mecanisme, programe sau alte infrastructuri care blochează sau împiedică redirecționarea Participantului de la Promoția Cashback direct către site-ul Partenerului sau care fac imposibilă urmărirea de către Organizator a redirecționării de la link-ul din Promoție către site-ul Partenerului;
 4. Utilizați mesajele și instrucțiunile afișate în Picodi.
 1. Neîndeplinirea de către Participant a condițiilor menționate la punctul 9 de mai sus, în special întreruperea redirecționării, de exemplu, prin închiderea sau reîmprospătarea site-ului partenerului, navigarea pe alte site-uri, utilizarea unui software sau a unei infrastructuri terțe care întrerupe redirecționarea, poate duce la o acumulare incorectă a punctelor sau poate împiedica cu totul acumularea punctelor, chiar dacă Participantul a îndeplinit toate celelalte condiții pentru obținerea acestor puncte, inclusiv Cumpărarea.
 2. Sub rezerva condițiilor de primire a Punctelor prevăzute în dispozițiile de mai sus, Participantul va primi Punctele Cashback în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
 1. Efectuarea Achiziției - înseamnă plasarea unei comenzi corecte la Partener pentru bunurile sau serviciile specificate în Promoția Cashback, atunci când accesați site-ul Partenerului direct prin intermediul link-ului care redirecționează către această pagină. Linkul care redirecționează de la Promoția Cashback către site-ul Partenerului este prezentat de fiecare dată în cadrul Promoției;
 2. Plata achiziției - înseamnă că plata integrală a produsului sau serviciului achiziționat de către Participant este creditată în contul Partenerului, împreună cu costurile de livrare sau alte costuri legate de achiziție și în conformitate cu comanda făcută la Partener. În cazul în care Participantul a ales o altă metodă de plată decât transferul bancar direct în contul Partenerului, în special inclusiv plata la livrare, momentul plății este considerat momentul primirii informației de la Partener că Membrul a efectuat o plată de la operatorul care acceptă sau gestionează plata pentru achiziția Participantului;
 3. neexercitarea dreptului legal sau contractual al participantului de a se retrage din acord sau alte cazuri în care achiziția de bunuri sau servicii nu are loc efectiv.
 1. Pentru a evita orice dubiu, Organizatorul indică faptul că, pentru a primi Punctele, Participantul trebuie să îndeplinească în mod corect toate condițiile de primire a acestora indicate în acești Termeni de Serviciu, în special cele de natură tehnică de la subsecțiunea 9, precum și cele de natură organizatorică de la subsecțiunea 11.
 2. Punctele primite de către Participant sunt înregistrate și vizibile ca sold după ce Participantul se conectează la contul său.
 3. După efectuarea Cumpărăturii de către Participant, Organizatorul confirmă împreună cu Partenerul că Participantul a îndeplinit în mod corect condițiile de obținere a Punctelor, în special cele menționate la subsecțiunea 11, și informează Participantul cu privire la acest lucru sub forma alocării acestor Puncte în soldul lor sau a alocării unui anumit statut pentru o anumită Cumpărătură sau a modificării acestui statut, în conformitate cu dispozițiile de mai jos. Modificările statusurilor Achizițiilor au loc la datele specificate în Picodi.
 4. În cadrul programului, punctele sunt acordate separat - pentru fiecare achiziție efectuată corect.
 5. Participantul dobândește Punctele atunci când Achiziția pentru care urmează să fie atribuite dobândește statutul de "Aprobat". Starea Achizițiilor și a Punctelor este vizibilă în contul Participantului.
 6. Achizițiile primesc următoarele statusuri:
 1. "În așteptare" - o Achiziție pentru care Punctele nu au fost încă acordate Participantului din cauza faptului că Participantul nu a îndeplinit toate condițiile de obținere a acestor Puncte menționate mai sus sau Partenerul nu a confirmat încă faptul că Participantul a îndeplinit toate condițiile organizatorice (subsecțiunea 11) pentru obținerea Punctelor;
 2. "Aprobat" - un astfel de statut este acordat Achiziției după ce Organizatorul primește din partea Partenerului confirmarea îndeplinirii de către Participant a tuturor condițiilor organizatorice (subsecțiunea 11) referitoare la primirea punctelor menționate mai sus și după ce Organizatorul verifică îndeplinirea de către Participant a celorlalte condiții. Din momentul în care Achiziția primește statutul de "Aprobat", Punctele datorate pentru această achiziție sunt atribuite la soldul acesteia și pot fi utilizate de către Participant în conformitate cu prevederile ulterioare ale Condițiilor de Serviciu. Organizatorul indică faptul că achiziția poate primi statutul "Aprobat" nu mai devreme de expirarea termenului legal de retragere din contractul de achiziție, iar în cazul în care Partenerul prelungește termenul legal de retragere din contract sau introduce un termen contractual de retragere din contract - nu mai devreme de expirarea ultimului dintre aceste termene și de confirmarea de către Partener a faptului că Participantul nu a utilizat dreptul de retragere în legătură cu bunurile sau serviciile achiziționate.;
 3. "Respins" - o achiziție care a avut anterior statutul "În așteptare" și care nu poate fi confirmată și nu poate primi puncte din cauza neîndeplinirii tuturor cerințelor programului.
 1. Participantul devine îndreptățit să primească punctele atunci când statutul achiziției pentru care acestea sunt datorate se schimbă în "Aprobat". Numai Punctele pentru o achiziție cu statutul "Aprobat" sunt atribuite la soldul Participantului și constituie Punctele dobândite în mod corespunzător de către Participant și pot fi schimbate în numerar, în conformitate cu secțiunea V din Termenii și condițiile serviciului
 2.  Punctele primite de către un Participant în cadrul Programului sunt valabile timp de 730 de zile (ceea ce reprezintă o perioadă de aproximativ 2 ani) de la data la care sunt creditate în soldul Participantului după ce Achiziția pentru care sunt acordate a primit statutul "Aprobat", în conformitate cu Subsecțiunea 18 de mai sus. Astfel de puncte pot fi schimbate în numerar în conformitate cu secțiunea V din Termenii și condițiile de utilizare numai în timpul perioadei de valabilitate a acestora. Participantul este rugat să schimbe Punctele înainte de data de expirare. După data de expirare, Punctele sunt pierdute fără posibilitatea de a fi reintroduse.
 3. Informațiile privind data de expirare a punctelor pentru fiecare achiziție aprobată pentru care au fost alocate sunt vizibile în contul participantului.
 4. Informațiile despre punctele schimbate de către participant în schimbul banilor sunt vizibile în soldul participantului cu statutul "Plătit".
 5. Participantul câștigă Puncte în numărul indicat de fiecare dată în cadrul Promoției Cashback. În cazul în care Promoția indică Punctele ca procent din valoarea achiziției, atunci, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în Promoția însăși, Punctele sunt datorate doar la valoarea prețului net al bunurilor sau serviciilor incluse în achiziție, fără prețul de livrare sau costurile suplimentare. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Punctele se obțin la prețul net plătit efectiv de către Participant pentru bunuri sau servicii. În cazul în care Participantul utilizează coduri de reducere, campanii promoționale, programe, reduceri, care au legătură cu Programul, prețul plătit efectiv de către Participant va fi luat ca bază de calcul pentru a calcula un anumit număr de astfel de Puncte. Cu excepția cazului în care se indică altfel, în cazul în care Participantul plătește Achiziția cu carduri cadou, puncte dobândite în cadrul programelor de loialitate sau de parteneriat, vouchere și mecanisme similare, Punctele pentru achiziție nu vor fi acordate Participantului. În cazul în care Participantul plătește doar o parte din prețul de achiziție al bunurilor sau serviciilor utilizând astfel de mecanisme, Punctele sunt acordate doar pentru acea parte din prețul net al bunurilor sau serviciilor care a fost plătită de către Participant altfel decât utilizând astfel de mecanisme, în conformitate cu metodele de plată standard puse la dispoziție de Partener.
 6. Punctele sunt prezentate în balanță cu două zecimale.

SCHIMBUL DE PUNCTE CASHBACK

 1. În cadrul acestui Program, Participantul poate schimba Punctele atribuite la soldul său ca urmare a faptului că achiziția a primit statutul de "Aprobat" în schimbul unor sume de bani.
 2. Participantul poate schimba Punctele în numerar la un raport între Puncte și o anumită valoare exprimată într-o valută, în conformitate cu rata de conversie indicată în Cont. .
 3. Participantul poate schimba punctele atunci când este atins pragul minim al punctelor atribuite pentru achizițiile care au primit statutul "Aprobat". Numărul de astfel de Puncte care constituie pragul minim pentru a avea dreptul la plata menționată în fraza anterioară este indicat în Picodi după conectarea la Cont.
 4. Pentru a converti Punctele în numerar, Participantul face un ordin de conversie a Punctelor în numerar și de retragere a acestora, utilizând formularul disponibil după conectarea la Cont. În acest scop, Participantului i se va cere să furnizeze date marcate ca fiind obligatorii, în special numărul contului bancar în care Organizatorul va transfera fondurile plătite, iar dacă Participantul comandă plata prin intermediul unui serviciu de intermediere a plăților externe, Participantului i se va cere să aleagă acest sistem dintre cele disponibile în Picodi.
 5. Organizatorul plătește fondurile specificate de către participant prin transferul fondurilor în contul bancar specificat de către participant sau prin transferarea acestora cu ajutorul unui serviciu extern de intermediere a plăților, într-o perioadă care nu depășește paisprezece (14 ) zile calendaristice.
 6. Participantul are dreptul de a schimba în numerar doar întreaga sumă de puncte din contul său și de a o retrage în baza celorlalte prevederi specificate în Termenii de utilizare. Schimbarea parțială a Punctelor din Contul Participantului în numerar și retragerea acestuia nu va fi posibilă.
 7. Participantul poate folosi punctele primite doar pentru a le răscumpăra în numerar și a le plăti conform celor stabilite mai sus.
 8. Participantul nu poate transfera aceste puncte primite către alte persoane.
 9. Organizatorul poate refuza să schimbe punctele în numerar și să le plătească, precum și să anuleze punctele care au fost deja creditate în soldul participantului din motive importante, care sunt considerate o suspiciune justificată de încălcare a dreptului comun de către participant, incluzând în special suspiciunea unei tentative de comitere a unui act interzis de lege prin utilizarea Programului, a Picodi sau a unor elemente ale acestuia, încercarea de eludare a mecanismelor și a regulilor Programului de către Participant, precum și îndoieli în mintea Organizatorului cu privire la identitatea Participantului sau la datele furnizate de acesta.
 10. Pentru a oferi Participantului certitudine în ceea ce privește termenii și condițiile Programului, modificările legate de:
 1. rata de conversie a punctelor în valută, menționată la subsecțiunea 2 de mai sus și
 2. Pragul minim de puncte până la plată, menționat în subsecțiunea 3 de mai sus,

  - modificările prezentate Participantului în Picodi, după conectarea în Cont, vor avea loc de fiecare dată conform procedurii aplicabile modificărilor aduse Termenilor de utilizare, adică Organizatorul va informa Participanții prin intermediul informațiilor din Picodi despre aceste modificări și data intrării lor în vigoare, care nu va fi mai mică de 14 zile. În cazul în care Participantul nu acceptă modificarea, acesta este obligat să informeze Organizatorul cu privire la aceasta în termen de 14 zile de la data informării cu privire la modificare. Notificarea Organizatorului cu privire la neacceptarea modificării va duce la rezilierea acordului de participare la Program. În acest caz, Participantul este obligat să își schimbe punctele în numerar și să le achite în conformitate cu secțiunea V. V din Termenii de utilizare în termen de 14 zile de la data rezilierii acordului (neacceptarea modificărilor). În cazul în care Participantul nu schimbă punctele în numerar și nu le plătește în intervalul de timp menționat în fraza anterioară, punctele neutilizate vor fi șterse - pierdute fără posibilitatea de a le restabili.

NCETAREA PARTICIPĂRII LA PROGRAM

 1. Participantul poate rezilia acordul de participare la Program în orice moment, cu efect imediat, prin transmiterea unei declarații în scris la adresa sediului social al Organizatorului sau prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: cashback@picodi.com.
 2. Ștergerea contului în Picodi este echivalentă cu rezilierea acordului de participare la program de către participantul menționat în subsecțiunea 1.
 3. Din motive importante, Organizatorul poate rezilia acordul cu Participantul cu un preaviz de 14 zile. Motivele valabile menționate în propoziția precedentă sunt considerate a fi:
 1. încălcarea de către participant a dispozițiilor din Termenii de utilizare,
 2. încălcarea de către Participant a legilor aplicabile în legătură cu Programul,
 3. luarea de acțiuni de către Participant care constituie o încercare de a eluda Termenii de utilizare sau măsurile de protecție și regulile Programului.
 1. În cazul în care acordul este reziliat, Organizatorul indică Participantului motivele rezilierii.
 2. Încetarea participării la Program (inclusiv atât rezilierea de către Participant însuși, așa cum se menționează în subsecțiunile 1 și 2, cât și rezilierea de către Organizator din motivele stabilite în subsecțiunea 3 de mai sus) duce la pierderea opțiunii de a schimba Punctele în numerar.
 3. Participantul care intenționează să pună capăt participării sale la program trebuie, ori de câte ori este posibil, să convertească mai întâi punctele acumulate în numerar și să le retragă în conformitate cu acești Termeni de serviciu. În cazul în care Participantul reziliază contractul fără a schimba în prealabil Punctele în numerar și fără a le retrage, Punctele neutilizate vor fi șterse - pierdute fără posibilitatea de a le recupera.
 4. În cazul în care Organizatorul reziliază acordul, în conformitate cu subsecțiunea 3 de mai sus, Participantul este rugat să convertească punctele acumulate în numerar și să le plătească în termenul de preaviz menționat în subsecțiunea 3. În cazul în care Participantul nu reușește să convertească Punctele în numerar și să le plătească în termenul de preaviz, Punctele neutilizate vor fi șterse, deoarece vor fi pierdute fără posibilitatea de a le recupera.
 5. În cazul rezilierii de către Organizator a Participantului, așa cum este descris în Subsecțiunea 3 de mai sus, în timpul perioadei de preaviz, contul Participantului și participarea la Program vor rămâne suspendate, ceea ce înseamnă că Participantul nu va primi noi Puncte pentru achizițiile efectuate de la data rezilierii.
 6. Organizatorul poate pune capăt programului. Participanții vor fi notificați cu privire la o astfel de decizie cu cel puțin 30 de zile înainte. Pe parcursul acestui termen, Participanții pot schimba Punctele în numerar și le pot plăti în conformitate cu Termenii de utilizare. După terminarea Programului, Punctele neutilizate de către Participant vor fi șterse, acestea fiind pierdute fără posibilitatea de a le reface.
 7. Participantul se poate retrage din acordul de participare la program fără a da niciun motiv, prin depunerea unei declarații corespunzătoare în termen de 14 zile de la data încheierii acordului (aderarea la program). Pentru a respecta acest termen, este suficient să trimită declarația înainte de expirarea acestuia. Participantul poate formula declarația pe cont propriu sau poate utiliza modelul de declarație de retragere, care constituie anexa 1 la Termenii serviciului.
 8. Perioada de 14 zile se calculează de la data încheierii acordului.
 9. La primirea declarației de retragere a Participantului, Organizatorul va trimite confirmarea de primire a declarației de retragere la adresa de e-mail a Participantului.
 10. Dreptul Participantului de a se retrage din contract este exclus în cazul prestării de servicii, în cazul în care Organizatorul a prestat serviciul în întregime cu consimțământul expres al consumatorului informat înainte de prestare că, după prestare, își va pierde dreptul de a se retrage din contract.

VII. PROGRAM DE RECOMANDARE

 1. Ca parte a Programului Cashback, Organizatorul poate oferi un Program de recomandare în cadrul căruia Participantul la Cashback poate dobândi Puncte Cashback suplimentare pentru anumite activități în cadrul Programului, în special pe baza recomandării unei achiziții de la Partenerii Programului Cashback către alți utilizatori - Programul de recomandare. Organizatorul poate oferi Programul de recomandare disponibil în cadrul Programului numai pe anumite piețe (țări), care vor fi anunțate de fiecare dată în Picodi. În cadrul Programului de recomandare, Organizatorul oferă acțiuni temporare cu condiții variabile, de fiecare dată indicate în Picodi. Termenii și condițiile detaliate ale Programului de recomandare curent, inclusiv durata campaniei sau numărul de puncte pe care le poate primi Membrul, sunt indicate de fiecare dată în Picodi și, dacă Organizatorul nu precizează altfel, termenii și condițiile generale ale Programului de recomandare menționate în această secțiune se aplică fiecărui Program de recomandare.
 2. În cadrul Programului de recomandare, fiecare Participant utilizează un link care i-a fost atribuit (denumit în continuare: "Link de recomandare", care este un link individual pentru un anumit Participant, prin intermediul căruia acesta este identificat în cadrul Programului de recomandare.
 3. Organizatorul plasează un link de referință în contul fiecărui participant.
 4. Participantul începe să utilizeze Programul de recomandare în momentul primei descărcări a linkului de recomandare.
 5. Participantul poate furniza legătura de referință oricărei persoane la alegerea sa. În cazul în care o persoană (denumită în continuare "Participant de referință") căreia Participantul i-a furnizat Linkul de referință, urmează acea persoană la Promoția Cashback și face o achiziție, Participantul va primi Punctele Cashback în acest proces.
 6. Dacă este indicat astfel în Picodi pentru o acțiune specifică în cadrul Programului de recomandare, Participantul recomandat care face o achiziție utilizând un link de recomandare poate primi, de asemenea, puncte suplimentare în numărul indicat în Picodi. În special, Organizatorul poate indica în Picodi pentru o anumită acțiune temporară:
 1. Participantul la Programul de recomandare primește Punctele pentru utilizarea corectă a Programului de recomandare nu mai devreme de momentul în care Punctele sunt creditate pentru o anumită achiziție cu Linkul de recomandare către Participantul recomandat, în conformitate cu regulile Programului Cashback.
 2. Punctele Cashback primite de către Participant ca parte a Programului de recomandare sunt supuse acelorași reguli ca și celelalte puncte Cashback menționate în acești Termeni de utilizare. Punctele primite de către Participant ca parte a Programului de recomandare pot fi utilizate numai pentru Cashback, adică schimbate în numerar și plătite, în conformitate cu regulile stabilite în Termenii de serviciu.
 3. Participantul la programul de recomandare poate anula participarea la acest program de recomandare în orice moment, încetând să mai furnizeze link-ul de recomandare altor persoane.
 4. Din motive întemeiate, Organizatorul poate refuza să acorde Participantului Punctele pentru participarea la Programul de recomandare sau chiar poate exclude Participantul de la participarea la Programul de recomandare. Sunt considerate motive importante o suspiciune justificată de încălcare de către Participant a dreptului comun, incluzând în special suspiciunea unei tentative de comitere a unui act interzis de lege prin utilizarea Programului, Picodi sau a unor elemente ale acestuia, încercarea de eludare a mecanismelor și regulilor Programului sau ale Programului de Referință de către Participant, precum și îndoieli în mintea Organizatorului cu privire la identitatea Participantului sau la datele furnizate de acesta.
 5. Organizatorul poate pune capăt programului de recomandare sau unei acțiuni temporare specifice în cadrul programului de recomandare. Participanții vor fi notificați cu privire la o astfel de decizie cu cel puțin 30 de zile înainte.
 6. În cazurile de excludere a Participantului din Programul de recomandare și de încetare a Programului, după cum se menționează mai sus, Linkul de recomandare din contul Participantului încetează să mai fie activ și nu se va acorda niciun punct pentru utilizarea acestuia de către Participantul recomandat.
 7. Participantul se poate retrage din acordul de participare la programul de recomandare fără a da niciun motiv, prin depunerea unei declarații corespunzătoare în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia.
 8. Ca parte a participării la Programul de recomandare, fiecare Participant furnizează Linkul de referință altor persoane în maniera aleasă de către acestea, dar cu respectarea prevederilor legii aplicabile în mod obișnuit și a bunelor maniere.
 9. Pentru ca Participantul să primească Punctele în cadrul Programului de recomandare, Participantul recomandat trebuie să se înscrie în Programul Cashback și să intre în Promoția Cashback care îl îndrumă către o achiziție direct de la Linkul de recomandare activ furnizat de Participant și să facă achiziția corectă care îi dă dreptul la Punctele Cashback în conformitate cu acești Termeni de Serviciu.
 10. Clientul recomandat, pentru a utiliza Linkul de recomandare, trebuie să citească acești Termeni și condiții de utilizare și informațiile prezentate direct pe Picodi.
 11. Participantul este obligat să participe la Programul de recomandare în conformitate cu ordinea juridică aplicabilă, bunele practici, prevederile prezentelor Condiții de Serviciu, precum și să dețină toate drepturile asupra conținutului utilizat în timpul participării la Program.
 12. Informațiile referitoare la program vor fi furnizate participanților prin intermediul mesajelor din Picodi sau trimise prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de participant în cont.
 13. Este interzisă întreprinderea de acțiuni care induc în eroare, constituind un act de concurență neloială sau o practică neloială de piață, și în special

VIII. RECLAMAȚII ȘI SOLUȚIONAREA EXTRAJUDICIARĂ A LITIGIILOR

 1. Reclamațiile referitoare la program trebuie trimise în scris organizatorului la adresa : Cracovia (31-701), strada Przemysłowa nr. 12, prin e-mail la adresa: cashback@picodi.com sau prin utilizarea formularului de contact disponibil pe Picodi.
 2. Plângerea trebuie să includă: numele complet, adresa entității care depune plângerea, numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și o descriere exactă și motivul plângerii.
 3. Organizatorul va analiza reclamația imediat, cel târziu în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii acesteia.
 4. Organizatorul va informa reclamantul cu privire la prelucrarea reclamației în termenul menționat anterior, în scris sau prin e-mail la adresa menționată în reclamație.
 5. Participantul poate utiliza procedurile extrajudiciare de reclamație și de despăgubire în conformitate cu normele stabilite la www.uokik.gov.pl în fila "Soluționarea litigiilor cu consumatorii". În special, Participantul:
 1. are dreptul de a se adresa unor instituții precum: Centrele Europene ale Consumatorilor, organizațiile neguvernamentale ale consumatorilor și alte instituții de protecție a consumatorilor pentru a pune capăt pe cale amiabilă litigiului dintre Participant și Organizator;
 2. pot, de asemenea, să depună o plângere prin intermediul platformei online EU ODR, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informații privind modul de acces la aceste modalități și proceduri de soluționare a litigiilor pot fi găsite, de obicei, pe site-urile web ale autorităților naționale de protecție a consumatorilor.

IX. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților în conformitate cu legislația aplicabilă și cu Politica de Confidențialitate.

X. DISPOZIȚII FINALE

 1. Informațiile referitoare la Program vor fi furnizate Participanților prin intermediul mesajelor de pe picodi.com sau trimise la adresa de corespondență prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de Participant în Cont.
 2. În cazul în care se modifică Termenii de utilizare, participantul va fi informat cu privire la orice modificare a acestora prin intermediul informațiilor de pe site-ul web care conțin un rezumat al modificărilor și data intrării în vigoare a acestora. Data intrării în vigoare a acestor modificări nu va fi mai mică de 14 zile de la data publicării lor. În cazul în care Participantul nu acceptă noul conținut al Termenilor de Serviciu, acesta este obligat să informeze Organizatorul cu privire la acest fapt în termen de 14 zile de la data informării cu privire la modificarea Termenilor de Serviciu. Notificarea Organizatorului cu privire la neacceptarea noului conținut al Termenilor de Serviciu va duce la rezilierea acordului de participare la Program. În acest caz, Participantul este obligat să își schimbe punctele în numerar și să le achite în conformitate cu secțiunea V. V din Termenii de serviciu în termen de 14 zile de la data rezilierii acordului. În cazul în care Participantul nu schimbă punctele în numerar și nu le plătește în intervalul de timp menționat în fraza anterioară, punctele neutilizate vor fi șterse - pierdute fără opțiunea de a le restabili.
 3. În cazul în care Organizatorul pune la dispoziție, pentru o anumită țară, posibilitatea de a utiliza Programul și în alte produse ale sale, în special Aplicația, Plug-in-ul, alt software sau infrastructură, informațiile privind modificările aduse Termenilor de utilizare pot fi comunicate și în sau prin intermediul acestor produse.
 4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin dispoziții legale imperative, legea aplicabilă pentru soluționarea oricăror litigii care decurg din acești Termeni de utilizare este legea din România .
 5. În cazul în care dispozițiile imperative ale legii din țara de reședință obișnuită a Participantului sau alte dispoziții aplicabile Consumatorului prevăd condiții mai favorabile pentru Consumator decât dispozițiile legii din România și dispozițiile prezentelor Condiții de utilizare, se aplică dispozițiile mai favorabile pentru Consumator.
 6. Cu excepția cazului în care dispozițiile legale imperative prevăd altfel, toate litigiile apărute între Organizator și Participant vor fi soluționate de către instanțele competente din România.

Picodi.com S.A.

Strada Przemysłowa nr. 12

31-701 Cracovia

e-mail: cashback@picodi.com

, pe

Numele și prenumele consumatorului (consumatorilor):

Adresa consumatorului (consumatorilor)


Formular de retragere

(se completează și se returnează numai în cazul în care doriți să vă retrageți din acord)


Prin prezenta mă retrag din acordul de participare la Programul Cashback realizat de Picodi S.A. cu sediul în Cracovia.

Data acordului:

......................................................................................................................................................................

Cu deosebită considerație

.....................................