Picodi: Όλες οι εκπτώσεις και cashback σε ένα μέρος!Cashback, κουπόνια και εκπτωτικοί κωδικοί για όλα τα καταστήματα και τις επωνυμίες στην Ελλάδα!

Terms cashback

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PICODI

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CASHBACK(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ)

    

 1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 1. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών περιέχουν τους κανόνες λειτουργίας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα CASHBACK (εφεξής "Πρόγραμμα"/"Πρόγραμμα Cashback"), που διοργανώνεται από την Picodi.com SA, με έδρα την Κρακοβία (31-701), 12 Οδός Przemysłowa, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου Μητρώο που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο για Kraków-Śródmieście στην Κρακοβία, 11η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Δικαστηρίου Μητρώο με KRS: 0000551741, ποσό μετοχικού κεφαλαίου: PLN 157,089.00 (εξ"ολοκλήρου πληρωμένο), NIP: 6762464586, REGON: 122849330; e-mail: cashback@picodi.com (εφεξής ως "διοργανωτής").
 2. Όσον αφορά όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, οι Κανόνες και Κανονισμοί Picodi που διατίθενται στον Ιστοτόπο ισχύουν αναλόγως. Σε περίπτωση που για μια συγκεκριμένη χώρα ο Διοργανωτής θέσει στη διάθεση άλλων προϊόντων που επιτρέπουν τη χρήση του Προγράμματος, ιδίως συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως η Εφαρμογή, το Πρόσθετο, άλλο λογισμικό ή υποδομή, αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ενδέχεται επίσης να είναι διαθέσιμοι σε αυτές τις τοποθεσίες.
 3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι εθελοντική. 
 4. Το Πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε μη επιχειρηματίες. Το Πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε επιχειρηματίες.
 5. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους Συμμετέχοντες του να κερδίσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό Cashback Points για την παραγγελία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από τον Συνεργάτη που καθορίζεται στην Προσφορά Cashback (εφεξής καλούμενη "Αγορά"), τα οποία στη συνέχεια μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 
 6. Όπου αναφέρεται στο Picodi, ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να απονείμει Cashback Points για άλλες δραστηριότητες των Συμμετεχόντων εκτός από την Αγορά, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των υποδεικνυόμενων ενεργειών τόσο στο Picodi όσο και με Συνεργάτες ή αλλού. Σε αυτή την περίπτωση, οι όροι απόκτησης των Πόντων θα αναφέρονται απευθείας στο Picodi και, στο βαθμό που δεν αναφέρεται στο Picodi, αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οι κανόνες που καθορίζονται για την απόκτηση των Πόντων για Αγορές θα ισχύουν για την απόκτηση των Πόντων για μια τέτοια δραστηριότητα (εκτός από την Αγορά).
 7. Ο δημόσιος χαρακτήρας του Διαδικτύου και η χρήση υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα ενδέχεται να ενέχουν τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένων προσώπων να λάβουν και να τροποποιήσουν τα δεδομένα των Συμμετεχόντων. Συνεπώς, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τους προαναφερθέντες κινδύνους, ιδίως τη χρήση αντι-ιού και λογισμικού που αποσκοπούν στην προστασία της ταυτότητας των ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.
 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα φέρουν τις έννοιες που τους δίνονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Picodi, ενώ οι όροι που ορίζονται παρακάτω φέρουν τις ακόλουθες έννοιες:

Όροι Παροχής Υπηρεσιών - αυτό το έγγραφο.

Ιστότοπος/Ιστότοπος – ο ιστότοπος που διατίθεται στον τομέα picodi.com, του οποίου ο ιδιοκτήτης και ο ελεγκτής είναι ο Διοργανωτής, στον οποίο ο Συμμετέχων έχει πρόσβαση στο Πρόγραμμα Cashback.

Picodi – ο συλλογικός όρος για την παροχή από τον Διοργανωτή της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής, της Προσθήκης και άλλου λογισμικού ή υποδομής · εάν σε μια συγκεκριμένη χώρα ο Πάροχος σάς επιτρέπει να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Cashback χρησιμοποιώντας τέτοιο λογισμικό - όπως υποδεικνύεται στον Ιστότοπο και σε ένα τέτοιο προϊόν. Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο από τον Διοργανωτή στη χώρα του Συμμετέχοντα, οι αναφορές σε αυτό το προϊόν δεν ισχύουν για αυτόν τον Συμμετέχοντα.

Συμμέτοχος – ο χρήστης Picodi ηλικίας πλειοψηφίας και πλήρους νομικής ικανότητας, ο οποίος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Cashback βάσει αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Καταναλωτής – ο Συμμετέχων που είναι καταναλωτής κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του κοινά εφαρμοστέου δικαίου.

Πόντοι/Πόντοι Cashback – βαθμούς που έλαβε ο Συμμετέχων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οι πόντοι μπορούν επίσης να επισημαίνονται με το νόμισμα του Συμμετέχοντα. 

Συνεργάτης/Συνεργάτης Διοργανωτή  – μια οντότητα ή πρόσωπο που καθορίζεται στο Picodi, ως επιχείρηση ανεξάρτητη από τον Διοργανωτή, με την οποία η Αγορά δίνει το δικαίωμα στον Συμμετέχοντα να λάβει τους Πόντους Cashback, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο παρόν.

Προώθηση/Προσφορά μετρητών – ένα διαφημιστικό ή παρόμοιο περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο Picodi, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλογή για τον Συμμετέχοντα να λάβει τα Cashback Points έναντι του Συμμετέχοντος να αγοράσει ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας από τον Συνεργάτη που αναφέρεται σε μια τέτοια Προώθηση.

Πρόγραμμα Παραπομπής/Παραπομπές – μια διαφημιστική καμπάνια στο Cashback, σύμφωνα με την οποία ο Συμμετέχων Cashback μπορεί να λάβει επιπλέον Πόντους για ορισμένες ενέργειες στο Πρόγραμμα.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, (CASHBACK) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν για τον Συμμετέχοντα και είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
  1. Εάν χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα στον Ιστότοπο: 

- υπολογιστή ή κινητή συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο,

- πρόσβαση σε e-mail,

- τελευταία έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο με ενεργοποιημένη την JavaScript και τα Cookies,

- λογισμικό για την ανάγνωση αρχείων PDF.

 1. Εάν χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα σε άλλα προϊόντα που διατίθενται από τον Διοργανωτή, όπως Εφαρμογή, Προσθήκη ή άλλου τύπου λογισμικό ή υποδομή (όταν τέτοια προϊόντα διατίθενται στη χώρα σας):

- σωστή εγκατάσταση σε συμβατή συσκευή, σύστημα ή παρόμοιο, όπως αναφέρεται στο Picodi και όπου παρέχεται.

- πρόσβαση στο διαδίκτυο.

- πρόσβαση στο e-mail.

- μια ενεργή και σωστά διαμορφωμένη υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων που διατίθεται από έναν τηλεπικοινωνιακό φορέα ή ξεκίνησε ασύρματη σύνδεση σε μια συσκευή, σύστημα ή παρόμοιο.

 1. Ο Συμμετέχων του Προγράμματος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
  1. τουλάχιστον 18 ετών με πλήρη νομική ικανότητα, 
  2. κατάσταση καταναλωτή,
  3. κανένα νομικό ή πραγματικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
 2. Ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι υπάλληλος ή συνάδελφος του Διοργανωτή, καθώς και υπάλληλοι ή συνάδελφοι οντοτήτων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις συμβάσεις αστικού δικαίου που έχουν συναφθεί με τον Διοργανωτή ή υπάλληλοι ή συνάδελφος εξαρτημένων οντοτήτων του Διοργανωτή, καθώς και άτομα πλησίον των προαναφερθέντων ατόμων, τα οποία θεωρούνται σύζυγοι, ανερχόμενοι, απόγονοι, αδέλφια, συγγενείς έως δεύτερου βαθμού, άτομα σε σχέση υιοθεσίας ή σύζυγός τους.
 3. Για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, ο Συμμετέχων πρέπει να καταχωρήσει τον Λογαριασμό στο Picodi και να διαβαστεί στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
 4. Ο ίδιος Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα μόνο μία φορά κάθε φορά, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος Συμμετέχων μπορεί να έχει μόνο 1 (έναν) Λογαριασμό Picodi στον οποίο θα πιστωθούν οι Πόντοι Cashback. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Picodi για μια συγκεκριμένη χώρα όπου ο Διοργανωτής διαθέτει τα προϊόντα του, ο Συμμετέχων που έχει εγγράψει τον λογαριασμό Cashback χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή άλλο προϊόν Picodi μπορεί να συνδεθεί στον Λογαριασμό του σε άλλο προϊόν Picodi χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. 
 5. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο Συμμετέχων συμμετέχει στο Πρόγραμμα όταν ο Συμμετέχων καταχωρήσει επιτυχώς τον Λογαριασμό του στο Picodi. 
 6. Κάθε Συμμετέχων είναι ιδιαίτερα υποχρεωμένος να:
  1. να μην παρέχουν ή μεταδίδουν περιεχόμενο που απαγορεύεται από το νόμο, π.χ. περιεχόμενο που προωθεί τη βία, δυσφημεί κάποιον ή παραβιάζει τα προσωπικά του δικαιώματα και άλλα δικαιώματα τρίτων,
  2. χρήση του ίδιου του Λογαριασμού, του Picodi και του Προγράμματος ή οποιουδήποτε στοιχείου τους με τρόπο που δεν παρεμβαίνει στη λειτουργία του, ιδίως μέσω της χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού ή συσκευών,
  3. χρήση του ίδιου του Λογαριασμού, του Picodi και του Προγράμματος ή οποιουδήποτε στοιχείου τους κατά τρόπο συνεπή με την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και τους γενικούς κανόνες χρήσης του Διαδικτύου.
 1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
 1. Ως μέρος του Προγράμματος Cashback, ο Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει τους Πόντους για τις Αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην Προσφορά Cashback από τους Συνεργάτες του Διοργανωτή. Εάν αυτό αναφέρεται στο Picodi, ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να απονείμει Πόντους Cashback για δραστηριότητες άλλων Συμμετεχόντων εκτός από την Αγορά, σύμφωνα με την Ενότητα Ι (6) των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες ενδέχεται επίσης να αναφέρονται στις Προσφορές Cashback ή αλλού στο Picodi. 
 2. Υπό την επιφύλαξη της Ενότητας 1 παραπάνω και άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μόνο η Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που καθορίζονται στις ενεργές Προωθήσεις που παρουσιάζονται στο Picodi θα δώσει το δικαίωμα στον Συμμετέχοντα να αποκτήσει τους Πόντους. Η διάρκεια μιας συγκεκριμένης Προσφοράς Cashback ορίζεται κάθε φορά στην ίδια την Προσφορά. 
 3. Πληροφορίες για τον αριθμό των Πόντων που μπορεί να λάβει ο Συμμετέχων για την πραγματοποίηση της Αγοράς που καθορίζεται στην Προσφορά Cashback δίνονται σε κάθε περιγραφή Προσφοράς. Πληροφορίες για τον αριθμό των Πόντων μπορούν να παρουσιαστούν, ειδικότερα, ως ποσοστό της αξίας της τιμής Αγοράς ή ως σταθερός αριθμός των Πόντων που απονέμονται για την ολοκλήρωση της Αγοράς, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων υπηρετικός. 
 4. Για να λάβει τέτοιους πόντους, ο Συμμετέχων:
 1. πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό τους στο Picodi,
 2. επιλέγει την ενεργή Cashback Promotion που τους ενδιαφέρει από τη λίστα που παρουσιάζεται στο Picodi,
 3. μεταβαίνει στον ιστότοπο του Συνεργάτη απευθείας μέσω του συνδέσμου που τοποθετείται και ανακατεύθυνση από την Προσφορά Cashback στον ιστότοπο του Συνεργάτη,
 4. αγοράζει απευθείας από τον Συνεργάτη το προϊόν ή την υπηρεσία που αναφέρεται στην Προσφορά Cashback. 
 1. Οι κανόνες για την Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που καθορίζονται στην Προσφορά σε έναν συγκεκριμένο Συνεργάτη καθορίζονται κάθε φορά από τον ίδιο τον Συνεργάτη. 
 2. Κατά την πραγματοποίηση της Αγοράς από τον Συνεργάτη, ο Συμμετέχων συνάπτει συμφωνία σχετικά με μια τέτοια Αγορά απευθείας με έναν τέτοιο Συνεργάτη. Ο Διοργανωτής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μια τέτοια σχέση, ιδίως δεν είναι πωλητής αγαθών ή οντοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν από τον Συμμετέχοντα. 
 3. Κατά την πραγματοποίηση της Αγοράς, ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαβάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών του Συνεργάτη απευθείας στον ιστότοπο του Συνεργάτη, ιδίως με τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών, τους κανόνες και τους κανονισμούς ή παρόμοια έγγραφα. 
 4. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά από τον Συνεργάτη ή τον Διοργανωτή, η χρήση του Προγράμματος σε μια συγκεκριμένη Αγορά από τον Συνεργάτη δεν είναι αθροιστική με εκπτώσεις, προσφορές, προγράμματα αφοσίωσης ή παρόμοιες ενέργειες που οργανώνονται από άλλες οντότητες εκτός του Διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Συνεργάτη. 
 5. Για να πιστωθούν σωστά οι Πόντοι, ο Συμμετέχων θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους τεχνικούς όρους, που σχετίζονται με την αναγκαιότητα σύνδεσης της Αγοράς ενός Συμμετέχοντα με την Αγορά στο πλαίσιο του Προγράμματος που πραγματοποιείται σύμφωνα με την Προσφορά. Ο συμμετέχων πρέπει κάθε φορά: 
 1. Διατηρήστε ενεργοποιημένα τα Cookies και την JavaScript στη συσκευή που χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα. 
 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο του Συνεργάτη όπου θα πραγματοποιήσει την Αγορά αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου που ανακατευθύνεται σε αυτόν τον ιστότοπο - διαθέσιμο στην Προσφορά Cashback.
 3. Να μην χρησιμοποιείτε μηχανισμούς, προγράμματα ή άλλη υποδομή που εμποδίζει ή εμποδίζει την ανακατεύθυνση του Συμμετέχοντα από την Προώθηση μετρητών απευθείας στον ιστότοπο του Συνεργάτη ή καθιστά αδύνατο για τον Διοργανωτή να παρακολουθήσει την ανακατεύθυνση από τον σύνδεσμο στην Προώθηση στον ιστότοπο του Συνεργάτη. 
 4. Χρησιμοποιήστε τα μηνύματα και τις οδηγίες που εμφανίζονται στο Picodi. 
 1. Η μη συμμόρφωση του Συμμετέχοντα με τους όρους που αναφέρονται στο 9 παραπάνω, ιδίως η διακοπή της ανακατεύθυνσης, για παράδειγμα, με το κλείσιμο ή την ανανέωση της ιστοσελίδας του Συνεργάτη, την πλοήγηση σε άλλους ιστότοπους, τη χρήση λογισμικού τρίτων ή την υποδομή που διακόπτει την ανακατεύθυνση, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη συσσώρευση Πόντων ή αποτροπή του εντελώς, ακόμη και αν ο Συμμετέχων έχει εκπληρώσει όλες τις άλλες προϋποθέσεις για την απόκτηση τέτοιων Πόντων, συμπεριλαμβανομένης της Αγοράς. 
 2. Υπό τις προϋποθέσεις για τη λήψη των Πόντων όπως ορίζονται στις παραπάνω διατάξεις, ο Συμμετέχων θα λάβει τους Πόντους Cashback εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 1. Κάνοντας την Αγορά – σημαίνει την τοποθέτηση μιας σωστής παραγγελίας στον Συνεργάτη για προϊόντα ή υπηρεσίες που καθορίζονται στην Προσφορά Cashback, όταν μεταβαίνετε στον ιστότοπο του Συνεργάτη απευθείας μέσω του συνδέσμου που ανακατευθύνεται σε αυτήν τη σελίδα. Ο σύνδεσμος που ανακατευθύνεται από την Προώθηση μετρητών στον ιστότοπο του Συνεργάτη παρουσιάζεται κάθε φορά στην Προσφορά.
 2. Πληρωμή για την Αγορά – σημαίνει ότι η πλήρης πληρωμή για το προϊόν ή την υπηρεσία που αγόρασε ο Συμμετέχων πιστώνεται στο λογαριασμό του Συνεργάτη μαζί με τα έξοδα παράδοσης ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με την Αγορά και σύμφωνα με την παραγγελία που έγινε με τον Συνεργάτη. Εάν ο Συμμετέχων έχει επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής διαφορετική από την απευθείας μεταφορά στο λογαριασμό του Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής κατά την παράδοση, η στιγμή πληρωμής θεωρείται η στιγμή λήψης πληροφοριών από τον Συνεργάτη ότι το Μέλος έχει πραγματοποιήσει πληρωμή από τον χειριστή αποδοχή ή διαχείριση πληρωμής για την αγορά του Συμμετέχοντα.
 3. Παράλειψη άσκησης του νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος του Συμμετέχοντα να αποσυρθεί από τη συμφωνία ή άλλες περιπτώσεις όπου η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών δεν πραγματοποιείται στην πραγματικότητα.
 1. Για να αποφύγετε κάθε αμφιβολία, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι για να λάβει τους Πόντους, ο Συμμετέχων πρέπει να πληροί σωστά όλες τις προϋποθέσεις για την παραλαβή τους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ιδιαίτερα συμπεριλαμβανομένων εκείνων τεχνικής φύσης στο Υποτμήμα 9 καθώς και οργανωτικού χαρακτήρα στην Υποενότητα 11. 
 2. Οι Πόντοι που λαμβάνει ο Συμμετέχων καταγράφονται και είναι ορατοί ως υπόλοιπο αφού ο Συμμετέχων συνδεθεί στο Λογαριασμό του. 
 3. Μετά την Αγορά που πραγματοποιήθηκε από τον Συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής επιβεβαιώνει με τον Συνεργάτη ότι ο Συμμετέχων έχει εκπληρώσει σωστά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των Πόντων, ιδιαίτερα συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στο Υποτμήμα 11, και ενημερώνει σχετικά τον Συμμετέχοντα με τη μορφή της κατανομής τέτοια Σημεία για το υπόλοιπό τους ή την κατανομή συγκεκριμένης κατάστασης σε μια δεδομένη Αγορά ή αλλαγή σε αυτήν την κατάσταση, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις. Οι αλλαγές στις καταστάσεις Αγοράς πραγματοποιούνται στις ημερομηνίες που καθορίζονται στο Picodi. 
 4. Εντός του Προγράμματος, οι Πόντοι απονέμονται ξεχωριστά - για κάθε σωστά εκπληρωμένη Αγορά. 
 5. Ο Συμμετέχων αποκτά τους Πόντους όταν η Αγορά για την οποία πρόκειται να αποδοθούν αποκτά την ιδιότητα του "Εγκεκριμένου". Οι καταστάσεις Αγορών και Πόντων είναι ορατές στον Λογαριασμό Συμμετέχοντα. 
 6. Οι αγορές λαμβάνουν τις ακόλουθες καταστάσεις:
 1. "Εκκρεμής" – Αγορά για την οποία οι Πόντοι δεν έχουν ακόμη απονεμηθεί στον Συμμετέχοντα λόγω του γεγονότος ότι ο Συμμετέχων δεν έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αυτών των Πόντων που αναφέρονται παραπάνω ή ο Συνεργάτης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι ο Συμμετέχων έχει εκπληρώσει όλα τα οργανωτικούς όρους (υποενότητα 11) για την απόκτηση των Πόντων; 
 2. "Εγκρίθηκε" – Καθώς χορηγείται μια κατάσταση στην Αγορά αφού ο Διοργανωτής λάβει από τον Συνεργάτη την επιβεβαίωση της εκπλήρωσης του Συμμετέχοντα όλων των οργανωτικών όρων (Υποτμήμα 11) σχετικά με την παραλαβή των Πόντων που αναφέρονται παραπάνω και αφού ο Διοργανωτής επαληθεύσει ότι ο Συμμετέχων πληροί τους υπόλοιπους όρους Το Από τη στιγμή που η Αγορά λαμβάνει την ιδιότητα "Εγκεκριμένη", οι πόντοι που οφείλονται για αυτήν την αγορά αντιστοιχίζονται στο υπόλοιπό της και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Συμμετέχοντα σύμφωνα με τις περαιτέρω διατάξεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Ο Διοργανωτής δηλώνει ότι η Αγορά μπορεί να λάβει το καθεστώς "Εγκεκριμένο" το νωρίτερο μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας υπαναχώρησης από τη Συμφωνία Αγοράς, και σε περίπτωση που ο Συνεργάτης παρατείνει τη νόμιμη προθεσμία για υπαναχώρηση από τη συμφωνία ή θεσπίσει συμβατική προθεσμία για υπαναχώρηση από τη συμφωνία - το νωρίτερο μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας και επιβεβαίωσης από τον Συνεργάτη ότι ο Συμμετέχων δεν χρησιμοποίησε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με τα αγορασμένα αγαθά ή υπηρεσίες.
 3. "Απορρίφθηκε" – μια αγορά προηγουμένως με την κατάσταση "Σε εκκρεμότητα", η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και να λάβει πόντους λόγω μη εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων του Προγράμματος.
 1. Ο Συμμετέχων δικαιούται τους Πόντους όταν η κατάσταση της Αγοράς για την οποία οφείλονται αλλάζει σε "Εγκεκριμένο". Μόνο οι Πόντοι για μια αγορά με την ιδιότητα "Εγκεκριμένο" εκχωρούνται στο υπόλοιπο του Συμμετέχοντα και αποτελούν τους πόντους που έχει αποκτηθεί δεόντως από τον Συμμετέχοντα και μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά, σύμφωνα με την Ενότητα V των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. 
 2. Οι Πόντοι που έλαβε ένας Συμμετέχων στο πλαίσιο του Προγράμματος ισχύουν για 730 ημέρες (η οποία είναι περίοδος περίπου 2 ετών) από την ημερομηνία κατά την οποία πιστώνονται στο υπόλοιπο του Συμμετέχοντα μετά την Αγορά για την οποία έχουν λάβει Κατάσταση "εγκεκριμένη", σύμφωνα με την υποενότητα 18 παραπάνω. Αυτοί οι Πόντοι μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά σύμφωνα με την Ενότητα V των Όρων Παροχής Υπηρεσιών μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος τους. Ο Συμμετέχων καλείται να ανταλλάξει τους Πόντους πριν από την ημερομηνία λήξης. Μετά την ημερομηνία λήξης, οι Πόντοι χάνουν χωρίς την επιλογή επαναφοράς.
 3. Οι πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία λήξης των πόντων για κάθε εγκεκριμένη αγορά για την οποία είχαν εκχωρηθεί είναι ορατές στον λογαριασμό του συμμετέχοντα. 
 4. Οι πληροφορίες σχετικά με τους Πόντους που ανταλλάσσονται από τον Συμμετέχοντα για μετρητά είναι ορατές στο υπόλοιπο του Συμμετέχοντα με την κατάσταση "Πληρωμένο". 
 5. Ο Συμμετέχων κερδίζει τους Πόντους στον αριθμό που υποδεικνύεται κάθε φορά στην Προσφορά Cashback. Όταν η Προσφορά υποδεικνύει τους Πόντους ως ποσοστό της αξίας της Αγοράς, τότε εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ρητά στην ίδια την Προσφορά, οι Πόντοι οφείλονται στην αξία της καθαρής τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην Αγορά μόνο, χωρίς τιμή παράδοσης ή επιπλέον κόστος. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι Πόντοι κερδίζονται στην καθαρή τιμή που πράγματι πληρώνει ο Συμμετέχων για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων κάνει χρήση κωδικών έκπτωσης, διαφημιστικών καμπανιών, προγραμμάτων, εκπτώσεων, που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, η τιμή που πραγματικά πληρώνει ο Συμμετέχων θα ληφθεί ως βάση για τον υπολογισμό ενός συγκεκριμένου αριθμού τέτοιων Πόντων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, εάν ο Συμμετέχων πληρώσει για την Αγορά με δωροκάρτες, πόντους που αποκτήθηκαν σε προγράμματα πιστότητας ή συνεργατών, κουπόνια και παρόμοιους μηχανισμούς, οι Πόντοι Αγοράς δεν θα απονεμηθούν στον Συμμετέχοντα. Εάν ο Συμμετέχων πληρώνει μόνο ένα μέρος της τιμής αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τέτοιους μηχανισμούς, οι Πόντοι απονέμονται μόνο για εκείνο το τμήμα της καθαρής τιμής των αγαθών ή υπηρεσιών που πληρώθηκε από το Μέλος εκτός από τη χρήση τέτοιων μηχανισμών, σύμφωνα με τους τυπικούς τρόπους πληρωμής που διατίθενται από τον Συνεργάτη. 
 6. Οι Πόντοι παρουσιάζονται στο υπόλοιπο σε δύο δεκαδικά ψηφία. 
 1. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ CASHBACK ΠΟΝΤΩΝ 
 1. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, ο Συμμετέχων μπορεί να ανταλλάξει τους Πόντους που έχουν εκχωρηθεί στο υπόλοιπό τους ως αποτέλεσμα της Αγοράς που λαμβάνει την κατάσταση "Εγκεκριμένο" με μετρητά. 
 2. Ο Συμμετέχων μπορεί να ανταλλάξει τους Πόντους με μετρητά σε αναλογία Πόντων προς συγκεκριμένη αξία εκφρασμένη σε νόμισμα σύμφωνα με το ποσοστό μετατροπής που αναφέρεται στο Λογαριασμό. 
 3. Ο Συμμετέχων μπορεί να ανταλλάξει τους Πόντους όταν επιτευχθεί το ελάχιστο όριο των Πόντων που έχουν εκχωρηθεί για αγορές που έχουν λάβει την κατάσταση "Εγκεκριμένο". Ο αριθμός αυτών των Πόντων που αποτελεί το ελάχιστο όριο για να δικαιούστε την πληρωμή που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση αναφέρεται στο Picodi μετά τη σύνδεση στον Λογαριασμό.
 4. Για τη μετατροπή των Πόντων σε μετρητά, ο Συμμετέχων κάνει μια παραγγελία για τη μετατροπή των Πόντων σε μετρητά και την ανάληψή τους, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι διαθέσιμη μετά τη σύνδεση στον Λογαριασμό. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθεί από τον Συμμετέχοντα να παράσχει δεδομένα που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού του στον οποίο ο Διοργανωτής πρόκειται να μεταφέρει τα καταβληθέντα κεφάλαια, και εάν ο Συμμετέχων διατάξει την πληρωμή χρησιμοποιώντας εξωτερική ενδιάμεση υπηρεσία πληρωμών, ο Συμμετέχων θα σας ζητηθεί να επιλέξετε αυτό το σύστημα από αυτά που είναι διαθέσιμα στο Picodi. 
 5. Ο Διοργανωτής εκταμιεύει τα κεφάλαια που καθορίζει ο Συμμετέχων μεταφέροντας τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζεται από τον Συμμετέχοντα ή μεταφέροντάς τα μέσω εξωτερικής ενδιάμεσης υπηρεσίας πληρωμών, εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. 
 6. Ο Συμμετέχων δικαιούται να ανταλλάξει μόνο το σύνολο του Πόντου του Λογαριασμού του σε μετρητά και να το αποσύρει με βάση τις υπόλοιπες διατάξεις που καθορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή μερικών πόντων στο λογαριασμό του συμμετέχοντα σε μετρητά και η ανάληψή τους.
 7. Ο Συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τους Πόντους που έλαβε για να τους εξαργυρώσει σε μετρητά και πληρωμή, όπως ορίζεται παραπάνω. 
 8. Ο Συμμετέχων δεν μπορεί να μεταφέρει τέτοιους Πόντους που έλαβε σε άλλα άτομα.
 9. Ο Διοργανωτής μπορεί να αρνηθεί την ανταλλαγή των Πόντων με μετρητά και την εξόφλησή τους, καθώς και να ακυρώσει τους Πόντους που έχουν ήδη πιστωθεί στο υπόλοιπο του Συμμετέχοντα για σημαντικούς λόγους, οι οποίοι θεωρούνται δικαιολογημένη υποψία παραβίασης του Συμμετέχοντος από το κοινό δίκαιο , ιδίως συμπεριλαμβανομένης της υποψίας απόπειρας διάπραξης νόμου απαγορευμένης με τη χρήση του Προγράμματος, του Picodi ή στοιχείων αυτού, προσπάθεια παράκαμψης των μηχανισμών και κανόνων του Προγράμματος από τον Συμμετέχοντα, καθώς και αμφιβολίες στο μυαλό του Διοργανωτή ως αφορά την ταυτότητα του Συμμετέχοντα ή τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν. 
 10. Για να παρέχετε στον Συμμετέχοντα βεβαιότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, αλλαγές που σχετίζονται με:
  1. Ποσοστό μετατροπής πόντων σε νόμισμα, που αναφέρεται στην υποενότητα 2 παραπάνω και
  2. Ελάχιστο όριο πόντων προς πληρωμή, που αναφέρεται στην υποενότητα 3 παραπάνω, 

– οι αλλαγές που παρουσιάζονται στον Συμμετέχοντα στο Picodi, μετά τη σύνδεση στον Λογαριασμό, θα πραγματοποιούνται κάθε φορά ακολουθώντας τη διαδικασία που ισχύει για αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλαδή ο Διοργανωτής θα ενημερώσει τους Συμμετέχοντες μέσω πληροφοριών στο Picodi για τέτοιες αλλαγές και ημερομηνία εισαγωγής τους σε ισχύ, η οποία δεν θα είναι μικρότερη από 14 ημέρες. Εάν ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί την αλλαγή, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον Διοργανωτή σχετικά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης για την αλλαγή. Η ειδοποίηση του Διοργανωτή για την έλλειψη αποδοχής της αλλαγής θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της συμφωνίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συμμετέχων υποχρεούται να ανταλλάξει τους πόντους του με μετρητά και να τους πληρώσει σύμφωνα με το Τμήμα V. V των Όρων Παροχής Υπηρεσιών εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της Συμφωνίας (μη αποδοχή αλλαγών) Το Εάν ο Συμμετέχων δεν ανταλλάξει τους Πόντους με μετρητά και δεν τους πληρώσει εντός του χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, οι Αχρησιμοποίητοι Πόντοι θα διαγραφούν - καταπίπτουν χωρίς την επιλογή επαναφοράς τους. 

 1. ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 1. Ο Συμμετέχων μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ υποβάλλοντας γραπτή δήλωση στη διεύθυνση της έδρας του Διοργανωτή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cashback@picodi.com.
 2. Η διαγραφή του Λογαριασμού στο Picodi ισοδυναμεί με καταγγελία της συμφωνίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα από τον Συμμετέχοντα που αναφέρεται στην Υποενότητα 1. 
 3. Για σημαντικούς λόγους, ο Διοργανωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με τον Συμμετέχοντα με προειδοποίηση 14 ημερών. Οι έγκυροι λόγοι που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση θεωρούνται ότι είναι:
  1. παραβίαση από τον Συμμετέχοντα των διατάξεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών,
  2. παραβίαση από τον Συμμετέχοντα της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με το Πρόγραμμα,
  3. λήψη μέτρων από τον Συμμετέχοντα που συνιστούν προσπάθεια παράκαμψης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή εγγυήσεων και κανόνων του Προγράμματος. 
 4. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας, ο Διοργανωτής αναφέρει τους λόγους της καταγγελίας στον Συμμετέχοντα.
 5. Ο τερματισμός της συμμετοχής στο Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένου τόσο του τερματισμού από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα, όπως αναφέρεται στις Ενότητες 1 και 2, όσο και ο τερματισμός από τον Διοργανωτή για τους λόγους που αναφέρονται στην Ενότητα 3 παραπάνω οδηγεί σε απώλεια της δυνατότητας ανταλλαγής οι πόντοι για μετρητά. 
 6. Ο Συμμετέχων που σκοπεύει να τερματίσει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα θα πρέπει, όποτε είναι δυνατόν, να μετατρέψει πρώτα τους Πόντους του που έχουν συγκεντρωθεί σε μετρητά και να τους αποσύρει σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν ο Συμμετέχων τερματίσει τη συμφωνία χωρίς προηγούμενη ανταλλαγή των Πόντων με μετρητά και χωρίς ανάληψή τους, οι Αχρησιμοποίητοι Πόντοι θα διαγραφούν – χάθηκε χωρίς την επιλογή να τα επαναφέρετε. 
 7. Σε περίπτωση που η Συμφωνία τερματιστεί από τον Διοργανωτή, σύμφωνα με το Υποτμήμα 3 παραπάνω, ο Συμμετέχων καλείται να μετατρέψει τους Πόντους που έχουν συγκεντρωθεί σε μετρητά και να τους πληρώσει εντός της προειδοποιητικής περιόδου που αναφέρεται στο Υποτμήμα 3. Εάν ο Συμμετέχων δεν μετατρέψει τους Πόντους σε μετρητά και πληρώστε τα εντός της προθεσμίας προειδοποίησης, οι πόντοι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα διαγραφούν, καθώς θα καταπέσουν χωρίς την επιλογή επαναφοράς τους. 
 8. Σε περίπτωση τερματισμού από τον Διοργανωτή προς τον Συμμετέχοντα όπως περιγράφεται στο Υποτμήμα 3 παραπάνω, κατά την περίοδο ειδοποίησης ο Λογαριασμός Συμμετέχοντα και η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα παραμείνουν σε αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι ο Συμμετέχων δεν θα λάβει νέους Πόντους για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία λήξη. 
 9. Ο Διοργανωτής μπορεί να τερματίσει το Πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για μια τέτοια απόφαση το αργότερο 30 ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάξουν τους Πόντους με μετρητά και να τους πληρώσουν σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μετά το τέλος του Προγράμματος, οι Πόντοι που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Συμμετέχοντα θα διαγραφούν, καθώς χάνονται χωρίς την επιλογή επαναφοράς τους.
 10. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία συμμετοχής στο Πρόγραμμα χωρίς αιτιολογία υποβάλλοντας κατάλληλη δήλωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας (προσχώρηση στο Πρόγραμμα). Για να τηρηθεί αυτή η προθεσμία, αρκεί η αποστολή της δήλωσης πριν από τη λήξη της. Ο Συμμετέχων μπορεί να διατυπώσει τη δήλωση μόνος του ή να χρησιμοποιήσει το δείγμα δήλωσης απόσυρσης, το οποίο είναι το Προσάρτημα 1 των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.
 11. Η περίοδος των 14 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.
 12. Μετά τη λήψη της δήλωσης αποχώρησης του Συμμετέχοντα από τη συμφωνία, ο Διοργανωτής θα στείλει την επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμμετέχοντα.
 13. Το δικαίωμα αποχώρησης του Συμμετέχοντα από τη συμφωνία αποκλείεται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, εάν ο Διοργανωτής έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή που είχε ενημερώσει πριν από την παράσταση ότι μετά την παράσταση θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την συμφωνία. 
 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
 1. Ως μέρος του Προγράμματος Cashback, ο Διοργανωτής μπορεί να παράσχει ένα Πρόγραμμα Παραπομπής, σύμφωνα με το οποίο ο Συμμετέχων Cashback μπορεί να αποκτήσει επιπλέον Cashback Points για ορισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος, ιδιαίτερα συμπεριλαμβανομένης της σύστασης αγοράς από άλλους συνεργάτες του προγράμματος Cashback - το Πρόγραμμα Παραπομπής. Ο Διοργανωτής μπορεί να παρέχει το Πρόγραμμα Παραπομπής που διατίθεται στο Πρόγραμμα μόνο σε επιλεγμένες αγορές (χώρες), το οποίο θα ανακοινώνεται κάθε φορά στο Picodi. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραπομπής, ο Διοργανωτής παρέχει προσωρινές ενέργειες με μεταβλητές συνθήκες, κάθε φορά που αναφέρονται στο Picodi. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις του τρέχοντος Προγράμματος Παραπομπής, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της καμπάνιας ή του αριθμού των Βαθμών που μπορεί να λάβει το Μέλος, αναφέρονται κάθε φορά στο Picodi, και εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά από τον Διοργανωτή, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Το πρόγραμμα παραπομπής που αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα ισχύει για κάθε πρόγραμμα παραπομπής. 
 2. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραπομπής, κάθε Συμμετέχων χρησιμοποιεί έναν σύνδεσμο που του έχει ανατεθεί (εφεξής καλούμενος: "Σύνδεσμος Παραπομπής", ο οποίος είναι ατομικός σύνδεσμος για συγκεκριμένο Συμμετέχοντα, μέσω του οποίου προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Παραπομπής. 
 3. Ο Διοργανωτής τοποθετεί έναν σύνδεσμο αναφοράς στον λογαριασμό κάθε συμμετέχοντα. 
 4. Ο Συμμετέχων ξεκινά να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Παραπομπής τη στιγμή της πρώτης λήψης του Σύνδεσμου Παραπομπής. 
 5. Ο Συμμετέχων μπορεί να παρέχει τον Σύνδεσμο Αναφοράς του σε οποιοδήποτε άτομο της επιλογής του. Σε περίπτωση που ένα άτομο (εφεξής αναφερόμενο ως "Παραπομπή Συμμετέχων") στο οποίο ο Συμμετέχων έχει παράσχει τον σύνδεσμο παραπομπής του, ακολουθήσει αυτό το άτομο στην Προσφορά Cashback και πραγματοποιήσει μια Αγορά, ο Συμμετέχων θα λάβει τα Cashback Points στη διαδικασία.
 6. Εάν υποδεικνύεται στο Picodi για μια συγκεκριμένη ενέργεια στο πρόγραμμα παραπομπής, ο παραπεμπόμενος συμμετέχων που πραγματοποιεί μια αγορά χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο παραπομπής μπορεί επίσης να λάβει επιπλέον πόντους στον αριθμό που υποδεικνύεται στο Picodi. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής μπορεί να υποδείξει στο Picodi για μια δεδομένη προσωρινή ενέργεια:

a. αριθμός αυτών των Πόντων που μπορεί να λάβει ο Συμμετέχων στο Πρόγραμμα Παραπομπής, συμπεριλαμβανομένου τόσο του αριθμού αυτών των Πόντων είτε ως % της καθορισμένης αξίας που σχετίζεται με αυτήν την Αγορά ή Πόντους που οφείλονται για αυτόν στον Συμμετέχοντα Παραπομπής.

b. περίοδο κατά την οποία ο Συμμετέχων μπορεί να επωφεληθεί από μια συγκεκριμένη προσωρινή ενέργεια στο Πρόγραμμα Παραπομπής

c. τυχόν πρόσθετους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παραπομπής ή προσωρινή δράση στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραπομπής, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτούς:

- εάν στο Πρόγραμμα Παραπομπής, ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει επιπλέον Πόντους για Αγορά στο πλαίσιο μιας Προωθητικής Επιστροφής Μετρητών του ίδιου Παραπεμπόμενου Συμμετέχοντα μόνο μία ή επανειλημμένα (για κάθε Αγορά),

- εάν ο παραπεμπόμενος συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιήσει τον σύνδεσμο παραπομπής ως μέρος της Αγοράς σε οποιαδήποτε Προσφορά Cashback ή μόνο επιλεγμένους.

 1. Ο Συμμετέχων του Προγράμματος Παραπομπής λαμβάνει τους Πόντους για τη σωστή χρήση του Προγράμματος Παραπομπής το νωρίτερο από την πίστωση των Πόντων για μια συγκεκριμένη Αγορά με τον Σύνδεσμο Παραπομπής στον Παραπεμπόμενο Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος Cashback. 
 2. Τα Σημεία Cashback που λαμβάνει ο Συμμετέχων ως μέρος του Προγράμματος Παραπομπής υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τα άλλα Σημεία Cashback που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Οι πόντοι που λαμβάνει το μέλος ως μέρος του προγράμματος παραπομπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για Cashback, δηλαδή ανταλλάσσονται με μετρητά και εξοφλούνται, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 
 3. Ο Συμμετέχων του Προγράμματος Παραπομπής μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε αυτό το Πρόγραμμα Παραπομπής ανά πάσα στιγμή, παύοντας να παρέχει τον Σύνδεσμο Παραπομπής σε άλλους. 
 4. Για έγκυρους λόγους, ο Διοργανωτής μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει στον Συμμετέχοντα τους Πόντους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παραπομπής ή ακόμη και να αποκλείσει τον Συμμετέχοντα από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παραπομπής. Σημαντικοί λόγοι θεωρούνται δικαιολογημένη υποψία παραβίασης από τον Συμμετέχοντα του κοινού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της υποψίας απόπειρας διάπραξης νόμου απαγορευμένης με τη χρήση του Προγράμματος, του Picodi ή στοιχείων αυτού, προσπάθεια παράκαμψης των μηχανισμών και των κανόνων του Προγράμματος ή του Προγράμματος Παραπομπής από τον Συμμετέχοντα, καθώς και αμφιβολίες στο μυαλό του Διοργανωτή ως προς την ταυτότητα του Συμμετέχοντα ή τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν. 
 5. Ο Διοργανωτής μπορεί να τερματίσει το Πρόγραμμα Παραπομπής ή μια συγκεκριμένη προσωρινή ενέργεια στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραπομπής. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για μια τέτοια απόφαση το αργότερο 30 ημέρες νωρίτερα. 
 6. Σε περιπτώσεις αποκλεισμού του Συμμετέχοντα από το Πρόγραμμα Παραπομπής και τερματισμό του Προγράμματος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Σύνδεσμος Παραπομπής στον Λογαριασμό Συμμετέχοντα παύει να είναι ενεργός και δεν θα απονέμονται Πόντοι για τη χρήση του από τον Αναφερόμενο Συμμετέχοντα. 
 7. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παραπομπής χωρίς αιτιολογία υποβάλλοντας κατάλληλη δήλωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψής του. 
 8. Ως μέρος της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παραπομπής, κάθε Συμμετέχων παρέχει τον Σύνδεσμο Αναφοράς σε άλλα άτομα με τρόπο που έχουν επιλέξει, αλλά με σεβασμό στις διατάξεις της κοινής ισχύουσας νομοθεσίας και των καλών τρόπων. 
 9. Για να λάβει ο Συμμετέχων τους Πόντους στο Πρόγραμμα Παραπομπής, ο Αναφερόμενος Συμμετέχων πρέπει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Cashback και να εισαγάγει την Προσφορά Cashback κατευθύνοντάς τον σε Αγορά απευθείας από τον ενεργό Σύνδεσμο Παραπομπής που παρέχεται από τον Συμμετέχοντα και να κάνει τη σωστή Αγορά που του δίνει το δικαίωμα να τα Σημεία Cashback σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 
 10. Ο αναφερόμενος πελάτης, για να χρησιμοποιήσει τον σύνδεσμο παραπομπής, θα πρέπει να διαβάσει αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τις πληροφορίες που παρουσιάζονται απευθείας στο Picodi. 
 11. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Παραπομπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομική τάξη, καλές πρακτικές, διατάξεις των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται κατά τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
 12. Οι πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα παρέχονται στους Συμμετέχοντες μέσω μηνυμάτων εντός του Picodi ή θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Συμμετέχοντα στο Λογαριασμό.
 13. Απαγορεύεται η ανάληψη παραπλανητικών ενεργειών, που συνιστούν πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή αθέμιτης πρακτικής της αγοράς, και ιδίως
 1.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΣΗ
 1. Οι καταγγελίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στον Διοργανωτή στη διεύθυνση: Κρακοβία (31-701), 12 Przemysłowa οδός, e-mail to: cashback@picodi.com ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στο Picodi.
 2. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει: πλήρες όνομα, διεύθυνση της οντότητας που υποβάλλει την καταγγελία, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ακριβή περιγραφή και αιτία της καταγγελίας.
 3. Ο Διοργανωτής θα εξετάσει την καταγγελία αμέσως, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. 
 4. Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει τον καταγγέλλοντα για την επεξεργασία της καταγγελίας εντός της προαναφερθείσας περιόδου γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στην καταγγελία.
 5. Ο Συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και ένδικης προστασίας σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο www.uokik.gov.pl στο Καρτέλα "Επίλυση διαφορών καταναλωτών". Ειδικότερα, ο Συμμετέχων:
  1. δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε ιδρύματα όπως: Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή, μη κυβερνητικές οργανώσεις καταναλωτών και άλλα ιδρύματα προστασίας των καταναλωτών για να τερματιστεί φιλικά η διαφορά μεταξύ του Συμμετέχοντα και του Διοργανωτή.
  2. μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ODR της ΕΕ που διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτούς τους τρόπους και διαδικασίες επίλυσης διαφορών βρίσκονται συνήθως στους ιστότοπους των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Απορρήτου.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 1. Οι πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα παρέχονται στους Συμμετέχοντες μέσω μηνυμάτων στο picodi.com ή θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Συμμετέχοντα στο Λογαριασμό. 
 2. Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, ο Συμμετέχων θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις τους μέσω πληροφοριών στον Ιστότοπο που περιέχουν τη σύνοψη των τροποποιήσεων και την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών των τροποποιήσεων δεν θα είναι μικρότερη από 14 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Εάν ο Συμμετέχων δεν αποδεχτεί το νέο περιεχόμενο των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον Διοργανωτή σχετικά με αυτό το γεγονός εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης σχετικά με την αλλαγή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Η ειδοποίηση του Διοργανωτή για τη μη αποδοχή του νέου περιεχομένου των Όρων Παροχής Υπηρεσιών θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της συμφωνίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, ο Συμμετέχων υποχρεούται να ανταλλάξει τους πόντους του με μετρητά και να τους πληρώσει σύμφωνα με το Τμήμα V. V των Όρων Παροχής Υπηρεσιών εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της Συμφωνίας. Εάν ο Συμμετέχων δεν ανταλλάξει τους Πόντους με μετρητά και δεν τους πληρώσει εντός του χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, οι Αχρησιμοποίητοι Πόντοι θα διαγραφούν – χάθηκε χωρίς δυνατότητα επαναφοράς τους. 
 3. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής θέσει στη διάθεση μιας συγκεκριμένης χώρας τη δυνατότητα χρήσης του Προγράμματος και σε άλλα προϊόντα του, ιδίως συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής, της Προσθήκης, άλλου λογισμικού ή υποδομής, οι πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μπορεί να είναι επικοινωνούνται επίσης μέσα ή μέσω αυτών των προϊόντων. 
 4. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις, το δίκαιο που εφαρμόζεται στην επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν βάσει αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών είναι το δίκαιο της Ελλάδος.
 5. Σε περίπτωση που οι υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας συνήθους διαμονής του Συμμετέχοντα ή άλλες διατάξεις που ισχύουν για τον Καταναλωτή προβλέπουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τον Καταναλωτή από τις διατάξεις του δικαίου της Ελλάδος και διατάξεις των παρόντων Όρων Υπηρεσία, ισχύουν οι ευνοϊκότερες διατάξεις για τον Καταναλωτή.
 6. Εκτός εάν οι υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου ορίζουν διαφορετικά, τυχόν διαφορές που προκύπτουν από και μεταξύ του Διοργανωτή και του Συμμετέχοντα θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδος.
Picodi.com S.A. 12 Przemysłowa Οδός31-701 Κρακοβία e-mail:  cashback@picodi.com ....................................., επί .....................................
Πλήρες όνομα καταναλωτή....................................................................................................................
Διεύθυνση καταναλωτή....................................................................................................................

Έντυπο απόσυρσης 

(να συμπληρωθεί και να σταλεί μόνο εάν επιθυμείτε να αποσυρθείτε από τη συμφωνία)

Αποσύρομαι από τη συμφωνία συμμετοχής στο Πρόγραμμα Cashback που πραγματοποίησε η Picodi S.A. με έδρα την Κρακοβία. 

Ημερομηνία συμφωνίας:

...................................................................................................................................................................... Με εκτίμηση

.....................................