กำลังมองหาส่วนลดรายงานและข้อมูลเชิงสถิติ Picod.com

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วโลก: พลเมืองของประเทศใดลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งมากที่สุด?

Picodi10.10.2023

ทีมนักวิเคราะห์ของ Picodi ประเทศไทย ได้พิจารณาสถิติผู้ลงคะแนนเสียงใน 187 ประเทศทั่วโลกอย่างละเอียดยิ่งขึ้น และสร้างการจัดอันดับที่แสดงให้เห็นว่าพลเมืองของประเทศใดใช้สิทธิลงคะแนนเสียงมากที่สุด

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วโลก

สำหรับการจัดอันดับของเรา เราได้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสามครั้งล่าสุด รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (หากมี) และคำนวณจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนโดยเฉลี่ยโดยอิงตามข้อมูลนี้ ในกรณีที่ไม่ตัดสินการเลือกตั้งในรอบแรก เราจะคำนวณค่าเฉลี่ยจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิในทั้งสองรอบ

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย:

  • การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ปี 2566 – 75.71%
  • การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ปี 2562 – 74.69%
  • การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ปี 2557 – 47.72%

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเฉลี่ยในประเทศไทยอยู่ที่ 66.04% จำนวนนี้ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 95 ของการจัดอันดับทั่วโลก เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันกับประเทศ เช่น แคนาดา (65.97%) มองโกเลีย (65.86%) และโตโก (65.59%)

ในการจัดอันดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 จากทั้งหมด 33 อันดับ ซึ่งมีความแตกต่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเวียดนาม จำนวนผู้ลงคะแนนเสียงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 99.10% ในกัมพูชา – 78.70% และในฟิลิปปินส์ – 81.37%

เวียดนามเป็นผู้นำระดับโลกในด้านจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉลี่ยแล้ว 99.10% ของพลเมืองเวียดนามมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง อันดับถัดมาคือลาวและรวันดา ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 98.55% และ 96.65% ตามลำดับ ในเอเชียนอกเหนือจากเวียดนามและลาวแล้ว ยังมีประเทศอื่นที่มีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสูงมาก เช่น สิงคโปร์ (94.35%) นาอูรู (91.57%) และออสเตรเลีย (90.94%)

ในทางกลับกันนั้นประเทศที่อยู่กลุ่มท้ายของการจัดอันดับโลก เราจะพบว่าประเทศเฮติ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีชาวเฮติเพียง 21.58% เท่านั้นที่ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ในไนจีเรีย (29.15%) และอัฟกานิสถาน (32.71%) ผู้ลงคะแนนเสียงที่ออกมาใช้สิทธิน้อยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือปากีสถาน (49.53%) ฮ่องกง (47.18%) และอัฟกานิสถาน (32.71%)

ผู้คนออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก: การมีส่วนร่วมทางสังคมหรือการถูกบังคับ?

เมื่อพิจารณาจากสถิติจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว บ่งชี้ว่าจำนวนผู้คนออกมาใช้สิทธิจำนวนมากไม่ได้หมายถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมในระดับสูงและความไว้วางใจในรัฐบาลท้องถิ่นเสมอไป บางประเทศ เช่น ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม โบลิเวีย และอุรุกวัย บังคับใช้กฎหมายการลงคะแนนเสียง ซึ่งสามารถบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร เช่น การลงโทษทางการเงิน กับพลเมืองที่ไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งได้ รัฐบาลบางแห่งอาจใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อบิดเบือนการเลือกตั้ง รวมถึงการลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วิธีการและแหล่งที่มา

จำนวนผู้ลงคะแนนเสียงโดยเฉลี่ยคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีและ/หรือการเลือกตั้งรัฐสภา 3 ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ ที่รวมอยู่ในการจัดอันดับนี้ ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาจาก International IDEA, IFES Election Guide และคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ในสถานการณ์ที่มีการเลือกตั้งสองรอบ เราคำนวณค่าเฉลี่ยจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิในทั้งสองรอบ

ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบสเปรดชีตสามารถพบได้ที่นี่ (↓.xlsx)

การใช้งานสาธารณะ

ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานนี้ รวมถึงอินโฟกราฟิก สามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ทางในเชิงพาณิชย์และไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ เราขอเพียงให้คุณให้เครดิตผู้เขียนงานวิจัย (Picodi.com) พร้อมลิงก์ไปยังหน้าย่อยนี้เท่านั้น