กำลังมองหาส่วนลดรายงานและข้อมูลเชิงสถิติ Picod.com

ค่าแรงขั้นต่ำทั่วโลก: การระบาดครั้งใหญ่นี้ ส่งผลกระทบต่อกับแรงงานที่ได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดอย่างไรบ้าง

Picodi12.01.2021

ข้อความนี้ล้าสมัยแล้ว ข้อมูลล่าสุดสามารถเข้าถึงได้ที่ ลิงก์นี้

ทีมงาน Picodi.com ได้ตรวจสอบว่าค่าจ้างขั้นต่ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปี 2564 ในหลาย ๆ ประเทศและจำนวนค่าจ้างดังกล่าวสามารถให้วิถีชีวิตที่สะดวกสบายได้หรือไม่

การแพร่ระบาดนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มหรือลดค่าจ้างขั้นต่ำในบางประเทศอย่างไรบ้าง?

จากการศึกษารวมทั้งหมด 56 ประเทศที่รัฐบาลได้กำหนดค่าแรงขั้นต่ำ ในบางประเทศผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษี (ฟิลิปปินส์และฮ่องกง) อย่างไรก็ตามในประเทศส่วนใหญ่มูลค่ารวมและมูลค่าสุทธิจะแตกต่างกันไป นี่คือเหตุผลที่เราพิจารณาเฉพาะค่าตอบแทนสุทธิซึ่งเป็นเงินที่พนักงานได้รับหลังจากหักเงินทั้งหมด

ค่าแรงขั้นต่ำทั่วโลก

จำนวน 1 ใน 3 ของประเทศที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นไม่ได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2564 ซึ่งจำนวนนั้นมี ประเทศไทย, เวียดนาม, ฮังการีส, โลวีเนีย, เอสโตเนีย และสหรัฐอเมริกาซึ่งอัตราของรัฐบาลกลางไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2552

การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดอยู่ที่ยูเครน (27% จากปีต่อปี) หลังจากเปลี่ยนเป็นเงินดอลล่าแล้วค่าแรงขั้นต่ำในยูเครนยังคงเป็นหนึ่งในค่าจ้างที่ต่ำที่สุด (171 ดอลล่าส์)

ในขณะที่ทำการจัดทำแบบสำรวจนี้ กระทรวงแรงงานของประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ำ แต่อย่างใด หมายความว่าในต้นเดือนมกราคม 2564 ค่าจ้างขั้นต่ำยังคงเท่าเดิมคือเดือนละ 6741 บาท (ค่าเฉลี่ยทุกจังหวัด 21 วันทำการในหนึ่งเดือน) ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 41 จาก 56 ประเทศที่รวมอยู่ในการศึกษาครั้งนี้ ในเกาหลีใต้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 1.3% (อันดับที่ 36), แอฟริกาใต้ 3.8% (อันดับที่ 25) และอินเดีย 13% (อันดับ 7)

นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่คาซัคสถานได้อยู่ที่อันดับสุดท้าย ค่าจ้างในประเทศนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการเพิ่มเงินสมทบประกันสุขภาพ นั้นหมายความว่าพนักงานจะได้รับเงินกลับบ้านน้อยลง

ราคาอาหารสูงขึ้น

เราได้ตัดสินใจเปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำกับราคาอาหาร ตะกร้าสินค้าที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ประกอบด้วย 8 รายการ ได้แก่ ขนมปัง, นมไข่, ข้าว, ชีส, เนื้อสัตว์, ผัก, และผลไม้ แม้ว่ารายการเหล่านี้จะไม่มากนัก แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้ใหญ่

  • นม ( 10 ลิตร ) – 531 บาท
  • ขนมปัง ( 10 ก้อน, ก้อนละ 500 กรัม ) – 396 บาท
  • ข้าว (1.5 kg) – 55 บาท
  • ไข่ ( 20 ฟอง ) – 85 บาท
  • ชีส (1 kg) – 582 บาท
  • เนื้อไก่และเนื้อวัว (6 kg) – 1,186 บาท
  • ผลไม้ (6 kg) – 367 บาท
  • ผัก (8 kg) – 333 บาท

ราคารวมของผลิตภัณฑ์อาหารพื้นฐานอยู่ที่ 3,535 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 1.64%

"คุณสามารถใช้ชีวิตได้หรือไม่? หากลดค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยปี 2021"

อาหารพื้นฐานทำรายได้ 52.4% ของเงินสุทธิขั้นต่ำ ด้วยราคาของปีที่แล้วสินค้าประเภทเดียวกันทำเงินได้ 51.6% ของค่าแรงขั้นต่ำในเวลานั้น หมายความว่าสถานการณ์ของผู้มีรายได้ขั้นต่ำแย่ลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

แล้วสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ได้รับค่าจ้างน้อยทั่วโลกอย่างไรบ้าง?

มีหลายวิธีในการใช้จ่ายเงิน เช่นเดียวกับคำจำกัดความของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามเราเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับค่าแรงขั้นต่ำในประเทศต่าง ๆ และตรวจสอบว่าผู้คนมีงบประมาณเท่าไรในการใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่จำเป็น

ค่าอาหารพื้นฐานเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ

อัตราส่วนที่ดีที่สุดของราคาอาหารกับค่าแรงขั้นต่ำ มีการระบุไว้ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ในประเทศเหล่านี้ผลิตภัณฑ์อาหารขั้นพื้นฐานมีมูลค่าประมาณ 7% ของค่าแรงขั้นต่ำ

ในการจัดอันดับนี้ ประเทศไทยมีคะแนน 52.4% อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 56 ประเทศ อันดับที่ต่ำกว่า ได้แก่ อินเดีย (อันดับที่ 50), เวียดนาม (อันดับที่ 51) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 52)

ในบางประเทศอย่างเช่น ไนจีเรีย หรืออุซเบกิสถาน ค่าแรงขั้นต่ำนั้นต่ำมากจนไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในตะกร้าสินค้าขั้นพื้นฐาน

วิธีประหยัดเงินในการช้อปปิ้ง

ที่ Picodi ในร้านค้าเช่น Tops Online, Big C และ SuperSports มีรหัสโปรโมชั่นและเงินคืนที่ Picodi ประหยัดมากขึ้นในการช้อปปิ้งออนไลน์ของคุณ

ระเบียบวิธีและแหล่งข้อมูล

ในรายงานค่าแรงขั้นต่ำล่าสุดในปี 2564 ถูกเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำที่บังคับใช้ในปี 2563 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำมาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ เราละเว้นประเทศที่มีการเจรจาค่าแรงขั้นต่ำกับสหภาพแรงงาน และประเทศที่ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ สำหรับประเทศที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่แตกต่างกันสำหรับหน่วยการบริหารต่างๆ (แคนาดาฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม) เราคำนวณมูลค่าเฉลี่ยของค่าแรงสุทธิทั้งหมด การจ่ายสุทธิถูกกำหนดโดยเครื่องคำนวณภาษีในพื้นที่ ได้รับค่าจ้างสุทธิด้วยความช่วยเหลือของเครื่องคำนวณเงินเดือนในพื้นที่

ตัวอย่างตะกร้าอาหารที่วิเคราะห์ในงานวิจัย สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น จำนวนเงินที่ระบุในรายงานคำนวณจากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขบางแห่ง เกี่ยวกับความต้องการทางโภชนาการขั้นต่ำ ราคาสินค้ามาจาก numbeo.com ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วทุกมุมโลก

สำหรับการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเราใช้อัตราเฉลี่ยของ Google Finance สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2563

การใช้งานสาธารณะ

คุณสามารถใช้ข้อมูลและอินโฟกราฟิกทั้งหมดที่นำเสนอในรายงานนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตราบใดที่คุณระบุว่าเป็นผู้เขียนงานวิจัย (Picodi.com) พร้อมลิงก์ไปยังหน้าย่อยนี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา: research@picodi.com