RabattjaktPicodi.com rapporter och analyser

2019 iPhone Index – Vem har råd med den nya Apple-telefonen?

Picodiseptember 11, 2019

Apple:s prispolicy skapar alltmer förvåning varje år och är en älskad inspiration för internet-memes. Detta påvisar att sinne för humor inte är beroende av rikedom: Amerikanska skämt är ett exempel på detta.

Efter presentationen i september av Apple:s nya produkter, bestämde analytikerna sig från Picodi.com med att jämföra en genomsnittlig lön från olika utvalda länder med priset av en iPhone 11 Pro (64GB-modellen). För att kunna räkna ut mängden arbetsdagar som krävs för att köpa en.

iPhone Index 2019

Det officiella priset av en iPhone 11 Pro (64GB) i Sverige kommer vara 12 995kr. Om man utgår ifrån SCB är den genomsnittliga inkomsten i Sverige 41 740kr, nettolönen blir i detta fall i genomsnitt 31 016kr. Utifrån denna statistik kommer en svensk behöva jobba i 8,8 dagar för att kunna ha råd med årets iPhone. Det bortses också från andra kostnader, dessutom är detta 0,5 arbetsdagar färre i jämförelse med iPhonen under 2018 som krävde 9,3 arbetsdagar.

De som leder i rankingen är Schweiz, USA och Luxemburg, där förhållandet mellan iPhone:s pris och genomsnittslön är de mest intressanta. Statistikmässigt bör en schweizare kunna spara ihop till en iPhone 11 Pro inom 4,8 arbetsdagar – en amerikanare inom 5,8 arbetsdagar och en luxemburgare behöver bara 6,7 arbetsdagar.

När det gäller omvänt leder Mexiko en person från detta land behöver bara jobba i 54,2 arbetsdagar för att kunna ha råd med en iPhone 11 Pro. I länderna Montenegro och Ryssland, för att kunna köpa den nya telefonen krävs det bara respektive 48,5 och 47 arbetsdagar.

Metod och källdata

iPhone Index 2019-uträkningen är baserad på iPhone 11 Pro (64GB) priserna som presenterades offentligt hos Apple eller hos en auktoriserad webbåterförsäljare. Den genomsnittliga lönen kommer från ländernas officiella departement eller officiell statistik. Vi delade månadslönen med 21 – arbetsdagarna i genomsnitt under en månad.

Allmän användning

Vill du dela med dig av statistiken och informationsgrafiken? Du får mer än gärna använda datan och informationsgrafiken från denna rapport både för kommersiella och icke-kommersiella bruk, så länge det indikeras vem författaren av undersökningen är (Picodi.com) med en länk till denna undersida. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss: research@picodi.com.